פתרונות הדפסה חכמים בע"מ

  • Published on
    11-Jan-2016

  • View
    40

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

". ?. " ( SPS ) 2005, . . ?. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p> "</p></li><li><p> " (SPS) 2005, . . ?</p></li><li><p> ? , . :</p></li><li><p> , xPressSmartPrinterSentinel , </p></li><li><p> , , / : ' 150 </p></li><li><p> / </p></li><li><p> . . -, .</p></li><li><p> 3</p><p> 2 3</p><p> 1 3</p><p> 2</p><p> 2 2</p><p> 1 2</p><p> 1</p><p> 2 1</p><p> 1 1</p><p> 1 </p></li><li><p> . , . .</p></li><li><p> . . PDF . . , .</p></li><li><p> PCL Postscript. , . Macro-on-the-Fly , . .</p></li><li><p>?</p></li><li><p> , xPressSmartPrinterSentinel , </p></li><li><p> ? . PCL5. 450 </p></li><li><p>? </p></li><li><p>(1/6) ? , , , '... , ?</p></li><li><p> Epson, IBM Proprinter, Digital DEC,CaPSL, Prescribe PCL5 ( ) (2/6) ? ?</p></li><li><p> ( ) preprinted (3/6) ? ?</p></li><li><p> : UPC, Codabar, EAN, Code 39, Code 128, 2 of 5, ...(4/6) ? ?</p></li><li><p> PDF TIFF , (5/6) ? ?</p></li><li><p> , (6/6) ? ?</p></li><li><p>? </p></li><li><p> , ( )(1/4) ? ?</p></li><li><p> , (2/4) ? ?</p></li><li><p> (3/4) ? ?</p></li><li><p> , (4/4) ? ?</p></li><li><p> ESC/P (1/4) </p></li><li><p> 1: Epson PCL (2/4) </p></li><li><p> 2: (3/4) </p></li><li><p> 3: + 2 . (4/4) </p></li><li><p> , , , '... , Epson, IBM Proprinter, Digital DEC, CaPSL, Prescribe PCL5 . ( )</p><p> ( ) , Preprinted. . . , , : , , , , .</p></li><li><p>?</p></li><li><p> , xPressSmartPrinterSentinel , </p></li><li><p> - . :</p></li><li><p> . , . . </p></li><li><p> Sentinel SentinelSentinel </p></li><li><p> . . . . </p></li><li><p> . , . . . </p></li><li><p> . . . web , . </p></li><li><p> . . . . . </p></li><li><p> WEB . </p></li><li><p> . . . . </p></li><li><p>?</p></li><li><p> (LPT) USB . . LPT1 .LPT2USB</p></li><li><p> PCL (Bitmapped Scalable) PCL Flash . , OCR '... </p></li><li><p>********</p></li></ul>

Recommended

View more >