Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үзүүлэлт. 2014 оны 0 6 сарын 13. Төрөлт. Хүүхдийн эндэгдэл. Гэрийн нас баралт. Хүүхдийн гэрийн нас баралт -17 10 сартай, машин дотор шатсан /Булган-Орхон сум / 15/ Y 4 сартай, Бүтэлт /Увс-Ховд сум / 9/ Y 1 сартай, ДМПП /Увс-Тариалан/ 12/ Y - PowerPoint PPT Presentation

Text of Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үзүүлэлт

,

, 2014 06 1313/Y-19/Y

20/Y-26/Y27/Y-2/YI

3/YI-10/YI

15511544160215326229 711221050 646622 54496147

211

13/Y-19/Y20/Y-26/Y27/Y-2/YI3/YI-10/YI 189211765 0-6 139171453 (81,5%)

7-28 - 5-4312 (18.5%)

625316 (24.7%) 127

161449 (75.3%)29 -1 9579301-5 5212100-5 32162928105 624517 -1710 , /- / 15/Y4 , /- / 9/Y1 , /-/ 12/Y4 , /-1/ 125 , /-/, 120, /- / 23/Y2 7, /- / 20/Y1,5 , /-/ 12/Y3, /-,/ 24/Y

1,9 , /-, / 20/Y 11 , /-, / 19/Y 2 , /-, /3 , /, / 29/Y 11 , /-/ 24/Y2 , /-/ 8/YI15 , / / 4/YI6 , // 8/YI

13/Y-19/Y20/Y-26/Y27/Y-2/YI3/YI-10/YI 88161345 855523 001012014 5 2013 5 2014 5 , 3220833371+1163 3236533600+1235 207212 +51000 6.46.3 - 0.1 492534 +421000 15.215.9 + 0.7 308362 +541000 9.510.8 +1.3 62.667.8 +5.22013 5 2014 5 , 255293+38 82.880.9-1.95 605637+321000 18.719.0+0.3 1311-2100000 /40.2

32.7- 7.5

20 , 4- - 2, -1 32-33 31/Y

/ , , / , - , , , , .