מתכנון לסינון: מדריך לטרמפיסט  בגלקסיית המידע

  • Published on
    08-Feb-2016

  • View
    44

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

: . . : . : : : ill defined - : - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p> : </p></li><li><p>: : : : ill defined - : : </p></li><li><p> : </p></li><li><p> : ()Nachmias &amp; Gilad (2002). Needle in the hyperstack: Searching information in the Web</p></li><li><p>: </p></li><li><p>: 15% 39% - 2 . 40% . 6% . ()12 ' . 20 ' : 31%Browsing : 25% ( : 14% : 0.3%</p></li><li><p> 10 </p></li><li><p>100% : + "</p></li><li><p> ?</p></li><li><p> " 70% .90% .</p></li><li><p>"" </p></li><li><p> 76 50</p></li><li><p> (Sweeney, 2001)</p></li><li><p> (Chatell, 2007)</p></li><li><p> : </p></li><li><p> : </p></li><li><p>1990s: </p></li><li><p> : </p></li><li><p> (clustering)</p></li><li><p> : : ( 1000 (Hobs, 2006). : ( Brand-Guell, 2008 - - 80%) : (Hobs, 2006)</p></li><li><p>Filter-feeding: , , . </p></li><li><p> : : , : " ? </p></li><li><p> : </p></li><li><p>: ?</p></li><li><p>International Business Times, May, 19th, 2007</p></li><li><p> (Eshet &amp; Chajut, 2007)</p></li><li><p> ?</p></li><li><p> : </p></li><li><p> : </p></li><li><p> : (reliability) (usability) (verifiability Brand-Gruwel, 2008, </p></li><li><p> ? </p></li><li><p> : </p></li><li><p> : ? : 10 </p></li><li><p> " 1984 , , ". '' (2002), " "</p></li><li><p> - , - , - .: , . </p></li><li><p> : </p></li><li><p> ? "" , -.</p></li><li><p> : ( Ruger, 2008)</p></li><li><p> , : " "? dont be evil?Elinor Mills, 2006 (Cnet)</p></li><li><p> Enteen 2008: gay " (google.com) . . thailand, + gay (co.th), .</p></li><li><p> ()</p></li><li><p> , , . .</p></li><li><p> * produsage: ** *Hotbot* ( ) </p><p>* clusty </p><p>* - 10 . , </p><p>** , * : : * : : . : overproportional. . : : overproportional. undrproportional. " . .*2005: , " . : * , , , . ? .</p><p>* - ebay , .*</p></li></ul>