Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

 • Published on
  07-Mar-2016

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

, ,

Transcript

 • pi: pi 12

 • pi: pi 13

  III. pi pi

  /: :

  :

  pi pi pi pi 0.

  pi .

  pi .

  pi pipi pi pi pi pi pi .

  pi , 0 pi pi 0 1 , :

  pi pi pi 0 pi _____.

  pi pi pi _____ .

  pi pi pi pi _____ .

  pi

  :

  pi pi x pi 0, pi x d(x,0) | x | .

  pi pi x y, | x y | d(x,y) .

  3| 2 | , | 2 | , | 0 | , | 3 2 | ,2

  + = = = = =

  pi pipi pi pi :

 • pi: pi 14

  pi , pi ________

  pi , pi ________

  pi pi , pi .

  pi , ________

  pipi, pi pi pi .

  pi

  x pi ( x pi , 0).

  x:

  :

  1. pi pipi , pi pi:

  x 0 pi |x| :

  x 0< pi |x| :

  2. pi pi pi pi |x|:

  x 0

  x 0 +

  pi

  1 : pi pi

  . x : 2 2| x | x= .

  pi:

  x 0 | x | x= pi 2| x | x= (pi) x 0< | x | x= pi 2 2 2| x | ( x) x= = (pi)

  1. x : | x | x | x |

  pi: x 0 | x | x= pi x x x pi

  .

  x 0< | x | x= pi pi .

  . | x y | | x | | y | = x,y .

  pi:

  pi :

  2 2 2 2 2 2| xy | (xy) x y | x | | y |= = = | xy | 0 : | x y | | x | | y | =

  : pi pi pi- x y pipi pi (: ( , ),( , ),( , ),( , )+ + + + ) - pi.

 • pi: pi 16

  . x | x |

  ,x,y ,y 0y | y |=

  pi:

  .

  . x, y : | x y | | x | | y |+ + ( ) (1)

  pi:

  x y 0= = (1) . pi x y , ( pi ), pi pi . pi:

  pi:

  ( )22 2 2 22

  | x y | | x | | y | (x y) | x | 2 | x || y | | y |x

  + + + + +

  22xy y+ + + 2x 22 | xy | y+ + 2 xy 2 | xy |

  : xy | xy | pi 1.

  :

  . (1), , : | xy | xy= pi xy 0 x y .

  . (1) pi pi : | x y | | x | | y | + 1.

  . :

  | x | | y | | x y | | x | | y |,x,y +

  pi .

  2 : pi -

  pi pi pi pi pi- pi pi pi.

  . 0 x : | x | x x = = =

  pi:

  :

  1 : pi (+) .

 • pi: pi 17

  2 2 2 2| x | x 0 (x )(x ) 0= = + = pi pipi: x 0 x + = = x 0 x = = pi pi.

  :

  . 0< | x | = . pi 2| x | 1, | x 3 | 5, | x | ( 1),= = = + .

  . pi pi pi ;

  . : | x | | | x x = = =

  pi:

  .

  . 0 : | x | x

  pi:

  , pi pi :

  2 2 2 2| x | x 0 (x )(x ) 0 +

  pi pipi pi x ,x + - pi pi:

  1 2x 0 x 0( ) ( )x 0 x 0

  + +

  1 2 pi.

  :

  . 0< | x | . pi : 2| x | 1, | x 3 | 5, | x | ( 1),< + .

  . pi pi pi ;

  . 0 : | x | x x .

  pi:

 • pi: pi 18

  pi .

  :

  . 0< | x | | x | 0 . pi : 2| x | 1, | x 3 | 5, | x | ( 1),> > + , x .

  . pi pi pi ;

  . pi 1 2 x ,x ,...,x :

  | | | | ... | | ...1 2 1 20 0x x x x x x + + = = = = =+ + = = = = =+ + = = = = =+ + = = = = =

  pi:

  1 2| | | | ... | | 0vx x x+ + = . pi pi 0, pipi : 1 2 ... 0vx x x= = = = .

  , 1 2 ... 0vx x x= = = = 1 2| | | | ... | | 0vx x x+ + = .

  :

  ( , , , )

  1. pi :

  -

  | x 1| 3+ =

  | x 1| 3+ =

  | x 1| | 1|,+ = +

  pi

  0 : | x | x x = = =

 • pi: pi 19

  | x 1| 3+ <

  | x 1| 3+

  | x 1| 3+ <

  | x 1| 3+

  2. : 1 |1 3x | 4< (1).

  :

  (1) pi pi : 1 |1 3x |< (1) |1 3x | 4 (2)

  pi . :

  (1) 1

  2x1 3x 1 3x 2 3

  |1 3x | 1 ( )1 3x 1 3x 0 x 0

  > < <

  > > >

 • pi: pi 20

  pipi, pi pi pi pi :

  1 : x 3< (1) : (1) (x 3) (x 2) x 5 x x 5 + + = = = pi pipi x 3< .

  2 : 3 x 0 (1) : 1(1) (x 3) (x 2) x 2x 1 x 3x 1 x3

  + + = + = = = 3 x 0 .

  3 : 0 x 2< (1) : (1) (x 3) (x 2) x 2x 1 x x 1 + + = + = = pi pipi 0 x 2< .

  4 : x 2> (1) : (1) (x 3) (x 2) x 5 x x 5 + = = = pi x 2> .

  pi pi

  1. pi : | |=| |:

  . = . = -

  . = = - . .

  2. > : . > . > > > 0 . < . > 0 > > .

  3. | x | | x 1| 0+ = :

  . . . pi .

  4. pi x - :

  . | x 2 | | x 1| > + . | x 2 | | x 1| < + . | x 2 | | x 1|+ > . | x 2 | | x 1|+ <

  10. | x | 1 | y | 2 pi | 2x y | :

  . 0 . 4 . -1 .

  pi

  1. 0< < < : | | | | | 2 | + = .

  2. : . | x 1| 6 = . 6 1| x 1| =

  3. : . | x 1| 6 . 6 1| x 1|

  4. - : 1 |1 3x | 5< .

  5. : | x 2 | | x | | 2x 1| + = + .

  6. . x : x | x | x | x |+ = x 0= -.

 • pi: pi 21

  5. | - 3 | + | 2 - 4 | + | -1| 0 :

  . - 3,2 - 4, -1: . - 3,2 - 4, -1: . - 3,2 - 4, -1: . - 3 = 2 - 4 = -1= 0 .

  6. | + |=| | + | | , :

  . . . . .

  7. | 2x 1| 0x

  +< :

  . x 0> . x 0<

  . 1

  x 02

  < . 1

  x2

  < .

  8. d(2x 1,0) 1 :

  . x 0 x 1 . 0 x 1 . x 1 . x 0

  9. ( )d 1, x 2 3 + > : . 6 x 0 < < . x 0>

  . x 6< . x 0 x 6> <

  . pi : 2 1 | 2 1| 2 1 | 2 1| + = .

  7. . pi 0

  : 1 1| | .

  . pi- :

  3 2 5| | | | .

  8. 1 1| | , | |2 2

  < < :

  | | | 1 |+ < + .

  9. pi , , . . pi :

  ( )1 1 1 | | | | | | 9| | | | | |

  + + + +

  . | | | | | | 3+ + = - pi

  1 1 1| | | | | |

  + +

  .

  10. .

  2 2| 2 7 | | 2 2 | 5+ + = + + +

  . :

  2 22 | x 2x 7 | | x 2x 2 | 10+ + = + + +

  11. . 2x x 1 0 + > x.

  . : 2 2| x x 1| | x 2x 3 | 1 + + + = .

  12. . :

  2 | | ,=

  . : (x 3) | 3 x | (3 x) | x 3 | 2 + = .

  13. x, y, z pi , :

  x y zy z = =

  :

 • pi: pi 22

  | x | 3 | y z | .

  pi & pi pi

  1. 0, 0, 2 0 < < <

  2. (). : . x 7 x 5= = . pi- x 1 .

  3. (). : . 5 x 7 . pi x 1 .

  4. () (). : x 1,1,2= .

  5. pi 3 pi: 12

  = .

  6. . -. . , x 2-1= .

  7. . x: | x | x | x | . . pi :.

  8. pi pi : 1 1,2 2

  < < .

  .

  9. . pi pi : 1| | 2| |+ . . pi.

  10. .

  2 2

  2 2 2

  ( ||)

  | 2 2 | 5 | ( 1) 1| 5

  ( 1) 1 5 2 7 | 2 7 |+

  +

  + + + = + + + =

  + + + = + + = + +

  .

  . pi . .

  11. . 24(x x 1) 0 + > . . -

  2 2| x x 1| | (x 1) 2 | 1 + + + = x = -1.

  12. A. pipi . . :

  22 (x 3) | x 3 | 2 (x 3) 1 = = pi - x 4 x 2= = .

  13. x y z 0y z = = = > -

  .

Recommended

View more >