Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων

  • Published on
    09-Mar-2016

  • View
    214

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

-

Transcript

<ul><li><p> 16-04-2013 . .: 4511 </p><p> ------------------------------------------------ </p><p>22300, : : &amp; : . : 2757 3 60210 Fax : 2757 3 60214 Email: rentoulis@gmail.com </p><p> : &amp; &amp;( &amp; &amp; &amp; &amp; &amp; ) </p><p>: (. </p><p> &amp; &amp; , &amp; &amp; : </p><p>. (1) 3 , . (1) 4 , . (1) 4 , </p><p> &amp; &amp; , &amp;, .... &amp;, &amp; &amp; , &amp; &amp; . </p><p>&amp; &amp;, . 1892/90, &amp; &amp;&amp; 6 .3613/2007 ( , &amp; , &amp; &amp; &amp; ). &amp; &amp; , - &amp;, (. /: , , .. 22300). </p><p> 74 &amp; 79 .3584/2007 ( 143 28-06-2017.) &amp;, 68 . 4002/2011 ( 180 20-08-2011) &amp;&amp; &amp; &amp; , , 33 35 . 4024/2011 ( 226 27-10-2011) , - , &amp; &amp; 2012-2015, &amp; &amp; &amp;. &amp; &amp; (&amp; ) &amp; &amp; &amp; &amp; , &amp; / &amp; &amp; &amp; &amp; </p><p>: -</p></li><li><p> &amp;&amp; 33/06, 68 . 4002/2011 ( 180 22-08-2011). </p><p> &amp;. 5, . 35 . 4024/2011 ( 226 27-10-2011) &amp; &amp; &amp; &amp; &amp; &amp;, &amp;&amp;, &amp; &amp;&amp; . &amp; &amp; &amp;, &amp; , &amp; &amp;&amp; &amp; . </p><p> &amp; &amp; &amp; &amp; &amp;&amp; , &amp; . &amp;. 8912 27-06-2012 &amp; . &amp; &amp; &amp;, &amp; , : </p><p>. (1) 3 , . (1) 4 , . (1) 4 , </p><p> &amp; &amp;&amp; &amp; &amp;, &amp; &amp; &amp; &amp; , &amp; .. 50/2001 ( 39 ), &amp; &amp;&amp; &amp; .. 347/2003 ( 315 ), ..44/2005 ( 63 ) 116/2006 ( 115 ). </p><p> &amp; &amp; &amp; 01-05-2013 17-06-2013 ( , /.48/34/.19935/27-7-2007) &amp; : </p><p> i. . </p><p>ii. &amp; &amp; &amp; . </p><p>iii. &amp; &amp;. iv. &amp; . v. &amp; &amp; &amp; </p><p>&amp; &amp; &amp; &amp;&amp; &amp; . (&amp;.. &amp; &amp; &amp; &amp; ) </p><p> &amp; : </p><p> &amp; , &amp; &amp; .... 71, &amp;. 1 &amp; .... &amp; . 3528/2007 ( 26/ ). </p><p>&amp; 19 . 3801/2009 ( 163/ ) &amp;&amp; &amp; &amp; &amp; &amp; 1 &amp; , &amp; , &amp; &amp; &amp; &amp; &amp; &amp; . </p><p>: -</p></li><li><p> . &amp; &amp; &amp; &amp;, &amp;. </p><p> &amp; &amp; 71 &amp;. 3 73,74 . 3528/07 &amp; &amp; , &amp; &amp; &amp; &amp;. </p><p> &amp; &amp; &amp; &amp; &amp; &amp;&amp; &amp; &amp; , &amp; &amp; &amp; (www.gspa.gr) &amp; (www.notiakynouria.gov.gr). </p><p> &amp; &amp; &amp; &amp; &amp; 2757360210 . . . </p><p> . </p><p>: -</p></li><li><p> : &amp; &amp;, &amp; &amp; &amp; &amp;&amp; &amp; &amp;, .... ..../. </p><p>1. &amp; &amp; - 15 106 74. </p><p>2. &amp; 27, 10183 . 3. &amp; . 10,105 62 . 4. &amp; . 1, 106 71 . 5. &amp; 227-231, 154 51 . 6. &amp; &amp;, , &amp;, </p><p> 5-7, 10180 . 7. &amp; , </p><p> 17, 11523 8. &amp; , - </p><p> &amp; 37, 15180 9. &amp; , </p><p> 40, 101 82 10. &amp; 17, 101 87 11. &amp; &amp; 2, 104 32 12. &amp; - , 185 10 13. &amp; </p><p> . &amp; 4, 10177 . 14. &amp; - , 54633 . 15. &amp; , &amp; </p><p> 96, 115 27 &amp;&amp;. 16. &amp; 12, 10557 . 17. 18. </p><p>: -</p></li></ul>

Recommended

View more >