๔ โครงการโรงเรียนบ้านระหว่างควน ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปศท.๒

  • Published on
    10-Mar-2016

  • View
    218

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

(.) ()

Transcript

<ul><li><p> (-) </p><p> . . -- -- . - / . - . . . - </p><p> -- </p><p>wwww </p></li><li><p> . \ . </p><p>- - . </p><p>. . . . / . . . </p><p> () </p></li><li><p> . </p><p> ( ) </p><p> . . -- -- . - / . - </p><p>. </p></li><li><p> . . . - . </p><p> \ . </p></li><li><p> - </p><p>- - . - - . - // - - - . </p><p> ( ) - Internet / / </p><p>- - </p></li><li><p>- (-) / </p><p>/ / . (-) - </p><p>- - - - - - </p><p>. (-) - </p><p>- - - - - </p><p> - - . - </p><p>- (-) - </p><p>/ / . </p><p> / () </p><p>- - - </p><p> ( ) </p></li><li><p> ( ) / () ............................................... ( ) ............................................... ( ) </p></li><li><p> 2 (-) </p></li><li><p> 11 .. 54 </p></li><li><p> 2 (-) </p><p> . </p></li><li><p> . / / . . </p><p>. </p><p>() </p><p>. - .. </p><p>. </p><p>- - .. </p><p>. </p><p>- - .. </p><p>- - </p><p> -- </p><p>wwww </p></li><li><p>() . </p><p>- - .. </p><p>1. .. 1. 2. 3. </p><p> . </p><p>4. </p><p> .. </p><p>. . </p><p> . </p><p> . . . . . . . . </p><p>. () . </p><p>- - </p></li><li><p> . . . </p><p>./ () ( ) ( // </p><p>. ( ) / ( ) . 1 . 1 . . </p><p> / / </p><p>/ / . 10 . . . </p><p>. . . . . </p><p>. . </p><p>- - </p></li><li><p> . / . ( ) . ( ) </p><p> / () CD </p><p> () </p><p>( ) </p><p> () </p><p>( ) </p><p>// // : . </p></li><li><p> . </p><p> . / </p><p>. . - . . . . . . </p><p> . . / . . </p><p> / </p><p>. . / . . . </p><p> -- </p><p>wwww </p></li><li><p>- - </p><p>. </p><p>() </p><p>. . . </p><p>- .. .. </p><p> .-. </p><p>. . . </p><p>. - </p><p> .. .. </p><p> .-. </p><p>. . . </p><p>. - -// </p><p> - / </p><p> .. .. </p><p> .. .. </p><p> .. .. </p><p> .-. </p><p>/ </p><p>. / - / -/ 100 </p><p>. - - - </p><p> .. .. </p><p>/ </p><p>. - 100 </p><p>. - - </p><p> .. .. </p><p>. 100 - </p><p>. .. </p><p>. - </p><p>- - </p></li><li><p> . </p><p>./ ./ . </p><p>/ </p><p> . . . . /. . / . / . . () . . </p><p>. . . . </p><p>./ () ( ) ( //) </p><p>. ( ) / ( ) 2554 </p></li><li><p>- - </p><p> / </p><p> / / / </p><p>. ./ . </p><p>- </p><p>-/ -/ </p><p>-/ </p><p>-/ - </p><p> . . VTR / () - </p><p> () </p><p>( ) </p><p> () </p><p>( ) </p><p>// // : . </p></li><li><p> . </p><p> . / / . </p><p>() </p><p> . </p><p> .. </p><p>- </p><p>. </p><p> .. </p><p>- </p><p> .. </p><p> -- </p><p> G]-mju-hv9d] </p><p>wwww </p></li><li><p> . </p><p> . . . . . . () . . </p><p>- - . . . ./ () ( ) ( //) . ( ) / ( ) / / / </p><p> / </p></li><li><p> . / . ( ) . ( ) / () CD </p><p> () ( ) </p><p> () </p><p>( ) </p><p>// // : . </p></li></ul>

Recommended

View more >