หลักสูตรหลักสูตร โครงการ “โรงเรียน ๓ วิถีบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ปศท.๒

  • Published on
    12-Mar-2016

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

(.) ()

Transcript

<ul><li><p> 3 </p><p> . . 10 </p><p> / 0-3249-1343 </p><p>http//banlat.ac.th </p><p>E-Mail Banlat @ banlat.ac.th </p></li><li><p> 3 1 </p><p>1. </p><p> 1) 4 2) 7 3) 9 </p><p>2. () 11 </p><p> 3. 14 4. </p><p>1) 17 2) 19 3) 21 4) 23 </p><p>5) 25 </p><p>5. 1) () 27 2) 29 </p><p> 3) 31 4) 33 </p></li><li><p> 3 </p><p> - </p><p> / 5 1) 2) () 3) 4) 5) 5 3 </p><p> 1. 2. 3. / </p></li><li><p> 5 </p><p>1. 2. () 3. 4. 5. </p><p> 75 </p><p>1. 80 </p><p>2. 5 3. 5 4. 18 5. </p><p> 5 2554 2555 </p><p> ( 2554 2555) </p><p> ( 2555 - 2555) ..3 </p></li><li><p> 150,000 () </p><p> 18 75 </p><p> . </p></li><li><p> 1 1. </p><p> 3 </p><p>1. 2. 3. </p><p> 1. 2. 3. </p><p> 1. 5 </p><p>1. 2. 3. 4. </p></li><li><p> 2. </p><p>1) </p><p>1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. ( 2.2. compost 3. 4. </p><p> 1. 2. / 3. 4. 5. 6. / </p></li><li><p> 3 1 </p><p> 1. 2. </p><p> 1. </p><p>3. </p><p> Compost (3 ) </p><p>4. . </p><p> compost . Compost </p><p>5. </p><p> / / () </p><p> () </p><p> / / </p><p> 6. </p></li><li><p> " </p><p> 1. 2. 3. 1. 2. </p><p>3. 4 1. 2. 3. 4. 12 2 10 </p></li><li><p> 1. 2. 3. 1. 2. 3. ( ) 1. 2. </p><p>1. 2. 3. 4. </p><p>******************************************* </p></li><li><p> 1. 2. 3. 1. 2. </p><p>3. 3 1. 2. 3. 16 2 14 1. </p></li><li><p> 2. 3.// 1. 2. 1. 2. </p><p>1. 2. 3. 4. </p><p>******************************************** </p></li><li><p> 2 () </p><p>1. 80 2 2. 1. 2. </p><p>3. 1. 2. 3. 4. 5. 4. 3 .. </p><p>1. 2. 3. </p><p>5. () 80 </p></li><li><p> * 36 * 44 6. 1. ( ) 1. () 2. ( ) 3 3. ( ) ( 3 ) 2. 1. 2. 3. 3. 7. 1. / / 2. 3. () 4. 8. 2 </p><p>1. 2. </p><p>9. 1. </p><p> 2. 100 </p></li><li><p> () 3. 10. 80 1. ( 26 ) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. ( 26 ) </p><p> 1 2 3 </p><p> 3 ( 28 ) </p><p> 2.4 ******************************************************* </p></li><li><p> 3 </p><p> 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 4 1. 2. 3. 4. 30 2 28 </p></li><li><p> 1 2 15 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. </p></li><li><p> 1 2 </p><p>1.1. 1.2 </p><p> 1.3 </p><p> 2 26 2.1 / 2.2 </p><p>3 2 3.1 3.2 </p><p> ***************************************************************** </p></li><li><p> 4 </p><p>1. </p><p> 1. 2. </p><p> 1. 1 </p><p> 2. 3. </p><p> 1. 2. </p><p> ..2554 ..2554 </p></li><li><p> , </p><p>1. 80 2. </p><p>3. </p><p> 1. 2. </p><p>**************************************************** </p></li><li><p> 2. </p><p>1. 2. 3. </p><p>1. 2. 3. </p><p>1. 2. 3. </p><p> 35 () 3 32 </p><p> 1. 2. </p></li><li><p>3. </p><p>1. </p><p>1. 2. 3. </p><p> 1 2 3 </p><p>************************************************************************** </p></li><li><p>3. </p><p> EQ </p><p> EQ </p><p>1. 2. 3. </p><p> 1. 2. 1 3. </p><p> 1. 2. 3. 1 / 1 </p></li><li><p> 33 () () 3 ( 1 ) 30 </p><p>1. 2. 3. 1 </p><p> 1. () 2. 80 1 / 1 </p><p> 1. </p><p>2. 4. </p><p> 1 (1 ) 1.1 1.2 2 ( 2 ) 2.1 </p><p>2.2 2.3 3 1 / 1 3.1 1 / 1 </p></li><li><p>**************************************************************** </p><p>4. </p><p> 1. </p><p>2. 3. 1. </p><p>2. 3. 1. 2. 30 () 3 28 </p></li><li><p>1. 2. </p><p> 1. 80 </p><p>1. 2. 3. 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 </p><p>*********************************************************************** </p></li><li><p>5. </p><p>1. 2. </p><p> 1. </p></li><li><p>2. 3. </p><p> 1. 2. </p><p> 21 () 7 14 1. 2. 1. 80 1. 2. 3. 1 1.1 1.2 2 </p><p>******************************************************************* </p></li><li><p> 5 </p><p>1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 6. 1. - - </p></li><li><p> 7. 1. 2. 8. 1. 2. 3. 4. 9. 1. 2. 3. 10. 1. 2. 3. 4. 11. 1. 2. - - 3. - - - 4. 1. 2. 3. </p></li><li><p>******************************* </p><p>2. </p><p>1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 4. 5. 1. 2. 3. 6. - - - 7. 1. 2. 8. </p><p> 40% 1-2 </p></li><li><p> 9. 1. 2. 3. 10. 1. 2. 3. 4. 11. 1. - - 2. - </p><p>****************************************************** </p></li><li><p>3. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 6. - - 3 - 3 </p></li><li><p>7. 1. 2. 8. 1. 2. 3. 9. 1. 2. 10. 1. 2. 3. 11. 1. 2. </p><p>************************************************** </p></li><li><p>5. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 6. - - 3 - 1 7. - 2. 8. </p></li><li><p> 1. 2. 3. 9. 1. 2. 10. 1. 2. 11. 1. 2. 3. </p><p>***************************************************** </p></li></ul>

Recommended

View more >