ถอดบทเรียนโรงเรียนบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปศท.๒

  • Published on
    12-Mar-2016

  • View
    217

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

(.) ()

Transcript

<ul><li><p> (.) </p><p> . </p></li><li><p> . </p><p> - </p></li><li><p> . (.) . . / ( ) </p></li><li><p> (.) </p><p> . </p><p>) ) ) ) ) </p><p> . </p><p>) . 386 . 24 . 60 </p><p>) . 80 </p><p> . 60 </p><p> . </p><p> . </p><p> . </p><p> . </p></li><li><p>. </p><p>) ) ) ) ) / ) ) </p><p> . . </p><p>) ) ) ) ) </p></li><li><p> . . . . </p><p> .. 2465 () </p><p> 30,625 65 9 </p><p> 6,346 3,208 3,138 ( 2553) 5 7 13 </p></li><li><p> 5 9 </p><p> 9 99.9 1 8 12 14 , </p><p> () , </p><p> , , </p></li><li><p> , , , () , , , , . , , , , , </p></li><li><p> , , , . ) ) ) ) ) </p></li><li><p> . (.) </p><p>) ) (.) ) ) ) </p><p>) ) (.) ) ) ) </p></li><li><p> / . </p><p>. </p><p> . . . </p><p> . </p><p> . </p><p>. . </p></li><li><p>. </p><p>. </p></li><li><p>. </p><p> . (.) </p><p>. . (.) (BMI) </p><p> . . . </p><p>. . </p></li><li><p>. . (BMI) . . . </p><p> . </p><p> - </p><p> . . . </p><p>. </p><p> - </p><p> . . . </p></li><li><p>. </p><p> - </p><p> . . . </p></li><li><p> 4 </p><p> (.) () </p><p>. </p></li><li><p>. . </p><p> (.) </p><p>. </p></li><li><p>. </p></li><li><p>. </p></li><li><p>) ) (.) ) ) ) </p><p> 4 </p><p> / / </p></li><li><p> / </p><p> . </p><p> . . </p><p> . .. . . </p><p> / . . </p><p> . O-Net . . NT . . Las . . </p></li><li><p> - </p></li><li><p> . . . </p><p> . </p><p>. . . . </p><p> . . </p><p>. . . ... . . . . . . </p><p> . . </p><p>. . . . </p><p> . . </p></li><li><p> . . . . . . . </p><p> . . . . . . . . . . </p><p> . . . </p></li><li><p> . . .</p><p> , </p></li><li><p> () </p><p> () </p><p> () () </p><p> . . . </p><p> , </p><p> , </p></li><li><p> . </p></li><li><p> .. </p><p> ! ! </p><p> 3 </p><p> () ? </p><p> ...</p><p> ..... ..... </p></li><li><p> ( ) </p><p> . </p><p> . </p><p> () </p></li><li><p>() </p><p> , 3 </p></li></ul>

Recommended

View more >