Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

 • Published on
  22-Mar-2016

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

3584-2007

Transcript

 • . 143 28 2007

  NOMO . 3584

  .

  :

  , 20 . 3320/2005, :

  1

  ... , , .

  2

  1. (...), , , , , , .

  2. , , .

  3

  ..., :

  1. :

  . ,. ,. . ....

  ...2.

  .

  .

  4

  , , :

  1. , , , .

  2. .

  3. , , .

  4. , , .....

  3075

 • 3076 ( )

  5. ..... .

  6. (......), , .

  7. (......), , .

  ... ... , , , .

  8. :.

  ..

  .

  9. , .

  10. , , , .

  11. , , , 7 8 .

  5

  1. , 3 :

  . (3) ... , . . .

  . (2) , , , , . , , ...... ...... ...... ...... ,

  (15) . .

  , , .

  .

  , , .

  .

  2. (4) ...:

  . :, , , ,

  , , . , . .. :. , . , , ,

  , , .. :. , . , , ,

  , , , , .

  . :, , , ,

  , , , , , . , . , , . , , , , , , . .

  .

  . 1 , , .

  . 1 .

  , .

 • ( ) 3077

  .

  3. , :

  . (3) (1) .

  20 , .

  . (2) (1) .

  . .

  , , .

  4. (1), (2) (3) :

  . . , .

  . .

  . , . , .

  , .

  . .

  . , 17 . 3205/2006 ( 297 ), .

  6

  1. , .

  , 145 .

  2.. , :

  i. , , , ...,

  ii. , , ,

  iii. , , ,

  iv. , , (.....),

  . ......, , ,

  i. ......, , .

  . ....., ...... ...... , , (20) , , , , .

  . , , 1 , , , . , .

  . ... ... , , .

  . , , , .

  3. 140, 141, 142, 143, 144 145 .

  4. , .

  5. , .

 • 3078 ( )

  6. . 3 126 , .

  7

  1. , , (2) , 1 , , .

  31 .

  2. , .

  3. .

  4. ...., 5, (15) , ... .

  5. 1/3 , , , (1).

  , ( 6 . 1 . 2839/2000, 196 ).

  8

  1. .

  2. ..., .

  3. , , , . .

  4. , (3) , , . , . , .

  , , .

  5. . , , . ... .

  , .

  .

  6. .

  7. , .

  8. , .

  9

  1. ... .

  2. 164, 165, 166 167 ...., .

  .

  10

  1. , , , . , , , .

  2. , , , , . , .

 • ( ) 3079

  3. ... .

  4. , 50.000 , 300.000 . , , , , , , , , , , .

  5. ... . , .

  6. , ..., , .

  7. , .

  8. , , . (10) .

  .

  11

  1. . , , , , .

  2. . 1 .

  12

  1. .

  2. . 4 39 . .., .

  3. .

  4. , (1) .

  13

  1. , , :

  , 21 20 .

  2. , , ....., ...... ......

  3. . 1 , ....., ...... .......

  4. . 1 2 , 1 31 .

  5. , , (90) . , () .

  6. , .

  7. .

  8. 1 .

  14

  1. . , ,

 • 3080 ( )

  , .

  .

  2. , , , , .

  15

  :.

  ,.

  , , .

  16 ,

  1. :.

  , ( ), , , , , , , , , , ,

  . , ,

  . , , ,

  . ( ), ( ) .

  2. 47 . 1 .

  17

  ... , , , .

  .

  18

  1. ...

  , .

  2. , , , , .

  3. ... , 1 .

  4. , . 3 , .

  19

  1. .

  2. ...

  20

  1. , . , , , .

  2. ..., , .

  3. .

  21

  1. 33/2006 ( 280 ), .

  2. . 1 ... 18 . 2190/1994 ( 28 ), .

  ..., . , , . .

 • ( ) 3081

  , (1) , , (2) ..., , , ...

  ..., . .

  . , , .

  3. . .

  , , , .

  , , , , , . .

  (10) .

  , .

  4. ...., (20) , . (20) , .... ...., . , , ( ....). .... . .

  , . , . ... .

  22

  (30) (4) .

  23

  1. :

  . , ,

  . , ,

  . , , , .

  2. , .

  24

  1. (30) , . .

  2. , (30) . , (30) . (2) , , .

  3. . 1, , (30) .

  25

  1. .

  2. .

 • 3082 ( )

  26

  1. .

  . : ,

  .

  . : ,

  .

  . , , , :

  , , , .

  2. , . , . .

  3. 24 , (3) , . ..., (...) ...

  4. , (1) , .

  27

  1. , .

  2. , , . , , 12 16 .

  3. ... , .

  4. . 2 .

  28

  1. , , (1) :

  . ,.

  (5) ,. , ,

  .

  2. , , . (1) .

  3. . . , . .

  4. 23 27 .

  29

  1. .

  2. , , , , .

  30

  1. , , , .

  2. , :. ,

  , 37. . .

  *01001432806070056*

 • . .. ,

  , .

  . , .

  .

  3. , , . . 1 111 .

  4. , .

  5. , , , , , , , .

  .

  31

  , .

  32

  1. .

  2. . , , , , . .

  3. , . , , , , ,

  , . , .

  4. , , , . , .

  5. . , . , .

  6. , , , . , . 4 .

  33

  1. . , .

  2. . .

  34

  1. , .

  2. .

  3. , , , .

  35

  1. .

  2. ,

  143 ( ) 3083

 • 3084 ( )

  . .

  3. (2) . (6) .

  36

  1. , . , .

  2. , , , .

  3. , , , :

  . , , , ,

  . , , , .

  4. (37 ).

  5. .

  6. , , 3 , . , . , .

  7. , , .

  8. , . 3, , , , , . , .

  9. , , . , , , . , .

  10. , , () .

  11. .

  37

  1. , , , , , . , (3) , . , , . , .

  2. (2) .

  3. , . , .

  4. , , . ,

 • ( ) 3085

  . . .

  5. , . 2 1 . 3074/2002 ( 296 ) . 4 6 . 3491/2006 ( 207 ), , , , .

  6. , , .

  .

  38

  1. .

  2. , , , , . .

  3. .

  4. .

  39

  1. , .

  2. , , . . 1 2 .

  3. , ... ,

  , , , ... 74 . , 43 .

  4. . 2 .

  5. , , , ... , .

  .

  40

  , , , . 5 .

  41

  ... , .

  42

  1. , , :

  . ,. ,. , ,

  ,

  . , ,

  . , , , 50% 51%

  . , , , , 50% , , 51% .

 • 3086 ( )

  2. , .

  3. , .

  .

  43

  1. , , , .

  2. .

  3. .

  4. . 1 3 , . .

  .

  44

  1. ... . ... , . , . .

  25 .. 774/1980 ( 189 ) , .

  2. , . , , , , ... .

  3. ..., , .

  4. ... . 1 (5) .

  . 1, , , , ... .

  5. .

  6. .

  .

  45

  1. ... , .

  2. ... (2) , .

  3. , , 54 .

  4. , , . (2) . .

  5. , . 2 , . 4 , .

  6. (.....) .

  7. .

  46

  1. . .

  2. .

  3. .

 • ( ) 3087

  4. , .

  5. , , .

  47

  1. , , .

  2. . 1 , . , , (10) . . .

  3. , , (6) .

  48

  1. , .

  2. , 49 .

  .

  3. , , , 24 .

  49

  1. , , ...,

  , .

  2. , , ... .

  , , , , ....

  3. ..., (50) , , , . .

  4. ..., , , ..., , . , .

  5. .

  6. . .

  50

  1. ..., , 2% 4% 1 % .

  2. . ..., ...

  3. 1/3 .

 • 3088 ( )

  4. ... , . .

  51

  1. .

  2.

  .

  .

  52

  1. , , , . .

  2. .

  53

  1. .

  2. , .

  3. , , , . .

  4. , .

  .

  54

  1. . , , . , (.....), , .

  2. , . ... . . , . , .

  3. , , , . . .

  4. . , , , T.E.I, ..... .

  5. T.E.I. .

  .

  55

  1. ... , (2) . (2) (1) .

  2. , (1) , , (20) , (5) , (24) , (6) .

  (1) (25) (30) , , .

  3. , (4)

 • ( ) 3089

  .

  4. . , , (10) .

  5. , , , . .

  6. , , .

  56

  1. (15) , , 15 31 . , , 24 (10) , . , (5) . .

  2. , , , .

  3. , , .

  4. , .

  .

  57

  1. (5) (3) . , (1) (3) , , . , , , .

  2. , (22) . , , , .

  3. Down.

  4. (50%) , , (6) .

  5. , , , , (2) .

  6. (5) , , (1) . . , .

  7. .

  58

  1. , , , . (1) .

  2. , (2) , , .

  3. , , , (6) , .

  4. , , (5) , . (2) , .

  5. 1 4 .

 • 3090 ( )

  6. . 4 , .

  59

  1. (2) (3) . , (2) . .

  2. , , . , , (5) .

  3. , , , .

  4. (3) , (6) . .

  5. , , ...

  60

  1. . 2 58 , , (6) .

  (3) (3) .

  2. (2) (2) , (1) (2) (4) .

  (9) ,

  .

  (67%) , (6) (1) .

  4 , (2) .

  3. , ,...

Recommended

View more >