מרכז קהילתי בן גוריון הבית של השכונה

  • Published on
    22-Mar-2016

  • View
    226

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

" 2013-2014

Transcript

<ul><li><p>6 li.gro.tenoloh.www</p></li><li><p> - , , , -. , , . , , : , , , </p><p> . : , , </p><p> . , , , </p><p> : </p></li><li><p> , , . , , , </p><p> . , -. , , . , . </p><p> . . , . : , ? </p><p> ? ?</p><p> ?</p></li><li><p> , , : , </p><p> . , </p><p> . , , , , </p><p> . ? : . . ? ?</p><p> .</p></li><li><p> ! . , , , -, </p><p> . </p><p> . ? ? , . . </p><p> .</p></li><li><p> , , , , . , , </p><p> . </p><p>- . , </p><p> !. </p></li><li><p> , </p><p>? - !, </p><p> ? . - , , </p><p> . , , </p><p> . </p><p> - </p></li><li><p> , - </p><p>? - . </p><p>. , ? , , </p><p> . </p><p> - </p></li><li><p> , </p><p> . ! </p><p>.. ... ?. . </p><p> , . , -, , , , , </p><p> . </p><p> . </p><p>, .</p></li><li><p>/</p><p>-</p><p>- </p><p>03:61 - 03:7151:81 - 03:9151:51 - 03:61</p><p>, </p><p>, </p><p>, </p><p>291402402</p><p> 53 </p><p> -</p><p> + </p><p>03:81 51:9151:91 03:02</p><p>, 231722</p><p> +</p><p>-</p><p> -</p><p>- </p><p>03:51 - 03:6103:61 - 03:7103:81 - 00:02</p><p>, </p><p>, </p><p>, </p><p>462462953</p><p> 053 </p><p>- -</p><p>00:61 00:5100:71 00:6100:02 - 00:91</p><p>, </p><p>, </p><p>, </p><p>081081081</p><p>061 </p><p>- </p><p>-03:51 - 03:6103:61 - 51:71</p><p>, </p><p>, </p><p>202671</p><p> 1 </p><p>011 </p><p>- </p><p>03:61 - 03:7103:81 - 00:02</p><p>441102</p></li><li><p>. </p><p>. </p><p>, </p><p>-</p><p> ---- </p><p>00:6100:7100:5100:6100:4100:5100:3100:41</p><p>----</p><p>081081081081</p><p>)</p><p>(- </p><p>071 </p><p> - </p><p>-- </p><p>-- </p><p>-</p><p>03:61-03:5151:71-03:6100:91-00:81</p><p> , </p><p>, </p><p>, </p><p>812102812</p><p> 1 031 </p><p> 2 08 </p><p>-</p><p>--</p><p>-</p><p>54:61-00:6103:71-54:6151:51-03:4103:41-54:31</p><p>581</p><p> 4.</p><p>. </p><p>03:91-03:8100:12-03:9154:61-51:51</p><p>, </p><p>, </p><p>571591121</p><p>-54:71-54:61</p><p>661</p><p>--</p><p>51:61-51:5151:71-51:61</p><p>, </p><p>061</p><p>051 </p><p>-00:91-51:81</p><p>, </p><p>361</p></li><li><p> / </p><p>-00:81-00:71</p><p>171</p><p> -</p><p>-</p><p>00:91-00:81</p><p>081</p><p>-</p><p>-51:71-00:6103:91-51:81</p><p>271</p><p> 052 </p><p>-51:81-03:71</p><p>632</p><p>* </p><p>-00:81-00:71</p><p>961</p><p> 052 </p><p>03:81-00:7100:02-03:81</p><p>571</p><p> - </p><p>00:81-00:71</p><p>231</p><p> - </p><p> 003 </p><p> - 00:91-00:81</p><p>541</p><p> - </p><p> 003 </p><p>54:71-00:7103:81-54:71</p><p>771</p><p>-</p><p>592 </p><p>- </p><p>592 </p><p>, </p></li><li><p>04 - 56</p><p>00:9-51:854:9-00:9</p><p>, </p><p>361</p><p>51:12-03:02 </p><p>, 361</p><p>+</p><p>00:02-51:9100:12-00:02</p><p>, </p><p>,</p><p>381822</p><p>03:12-03:0203:12-03:02</p><p>, </p><p> 722661</p><p>+ </p><p>03:02-51:91</p><p>, 722</p><p> 52</p><p>51:12-54:91</p><p>361</p><p>54:22-51:12</p><p>361</p><p>+ </p><p>03:02-00:91</p><p>951 </p><p> 003 </p><p>03:81-00:7100:02-03:81</p><p>571</p><p>00:02-00:9154:02-00:02</p><p>951721</p></li><li><p> 6-4</p><p>51:81-03:71</p><p>, </p><p>671</p><p> 53 </p><p> - </p><p>54:71-00:71</p><p>, 751</p><p> 061 </p><p> 4-3 6-5 </p><p>03:81-54:7154:71-00:71</p><p>231231</p><p> 1 </p><p>011 </p><p>-</p><p>-</p><p> 00:81-00:71 00:61-00:51</p><p>, 081</p><p> 071 </p><p>-</p><p> 4-3</p><p> 6-5</p><p>00:81-51:7100:81-51:71</p><p>441</p><p> 1 </p><p> / </p><p> 1 031 </p><p> 7-4</p><p> 7-4</p><p> 7-4</p><p>03:81-03:7103:81-03:7103:81-03:71</p><p>, </p><p>861861462</p><p> 053 </p><p> 6-4 </p><p>-</p><p> 51:81-03:71 54:31-00:31</p><p>, 581</p></li><li><p>. </p><p>. </p><p>, </p><p>:</p><p>.</p><p> 002 </p><p>, </p><p> 05 </p><p>.</p><p>.</p><p>.</p><p>.</p><p>.</p><p>, </p><p>, </p><p> 6-4</p><p>03:81-03:71</p><p>441</p><p> 6-4</p><p>00:81-00:71</p><p>081 </p><p> 6-4</p><p>51:81-51:71</p><p>261</p><p> 51:81-51:71 00:91-51:81</p><p>621</p></li><li><p> 31 81.</p><p> , , - . , . </p><p> , . :</p><p> ( ): </p><p> , </p><p>. </p><p>:</p><p> . </p><p> , . </p><p> :</p><p> (00:32-00:12) . </p><p> .</p></li><li><p> : </p><p> , . , </p><p>, , . </p><p> 3 . </p><p>: , , , </p><p> . , </p><p> . 3 (, , ) . . </p><p>: 00:31-03:7 03:61-03:7. . </p><p>: 71 . : , , , . </p><p> . 00:71-00:41 </p><p> . </p></li><li><p> : </p><p> . . : , </p><p> , (, , , , ).</p><p>!!! - , , </p><p> .</p><p>:</p><p> . 81. . . </p><p> :</p><p> . , , ... +06</p><p> : + : 00:61 - 00:91 : 00:01 - 00:31</p></li><li><p> : </p><p> , . , , , , , , . , </p><p> . </p><p> , . , , , </p><p> . </p><p>li.gro.tenoloh@eb-alihk</p></li><li><p> ' 6 ' 094825530 115725530 li.gro.tenoloh@noirug-neb</p><p> : ' ' 00:90 00:21 " 00:61 00:91.</p><p> ' " 00:9100:61</p><p>: </p></li></ul>