Πλήρης οδηγός για σχεδίαση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας

 • Published on
  23-Mar-2016

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

/ /

Transcript

 • BBuussiinneessss Ethics

  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE BBUUSSIINNEESSSS PPRRAACCTTIICCIINNGG

  2008

 • BBuussiinneessss Ethics

  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE BBUUSSIINNEESSSS PPRRAACCTTIICCIINNGG

  1

  ......................................................................................................................... 3

  .................................................................. 3

  1. .............................................................................. 4

  1.1 ....................................................................................... 4

  1.2 .............................................................................................. 6

  1.3 .................................................................. 7

  2. ............................................................................................................ 10

  2.1 ............................................................................................................................. 10

  2.2 () .............................. 13

  2.2 (...) ....................... 16

  2.3 ..................................................................... 16

  2.4 : .................................................................................. 18

  2.5 eTwinning ....................................................................... 19

  2.6 (Comenious Leonardo da Vinci) ......................................................................................... 21

  3. ....................... 24

  4. ......................... 31

  5. ............... 34

  6. ..... 42

  7. 49

  7.1. HIV . ............................................................................. 49

  7.2 ............................................................................................................................. 52

  7.3 ................................................................................ 53

 • BBuussiinneessss Ethics

  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE BBUUSSIINNEESSSS PPRRAACCTTIICCIINNGG

  2

  7.4 ............................................................................................. 54

  7.5 : ................. 55

  7.6 ........................................... 57

  7.7 ................................................................................. 58

  ....................................................................................................................... 61

  .......................................................................................... 61

  1. .............................................................................................. 62

  1.1 ......................................................................................................... 62

  1.2 ................................................................................................................. 62

  2. ............................................................................................... 64

  . ............................................................................................................. 64

  1 : ........................................................... 64

  2 : ........................................................... 74

  3 : ............................................................... 84

  4 : ......................................................... 96

  5 : ......................................................106

  6 : ...........................124

  7 : .............................................132

  3. ........................140

  1 : ...................................................................................140

  2 .................143

  3. ....144

  ...............................................................................................................148

  .......................................................................148

  ..........................................................................149

 • BBuussiinneessss Ethics

  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE BBUUSSIINNEESSSS PPRRAACCTTIICCIINNGG

  3

 • BBuussiinneessss Ethics

  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE BBUUSSIINNEESSSS PPRRAACCTTIICCIINNGG

  4

  1.

  1.1

  ,

  .

  .

  34 (...)

  1981,

  2000 (Health For by the year 2000 - HF

  2000)

  . ,

  , ... 1986

  , (Health Promotion)

  ,

  .

  -

  ,

  - .

  ...

  .

  ,

 • BBuussiinneessss Ethics

  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE BBUUSSIINNEESSSS PPRRAACCTTIICCIINNGG

  5

  ' .

  ,

  .

  .

  :

  ,

  .

  ,

  ,

  .

  .

  . ,

  ,

  .

  , , , ,

  , ,

  .

  .

  .

  . ' ,

 • BBuussiinneessss Ethics

  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE BBUUSSIINNEESSSS PPRRAACCTTIICCIINNGG

  6

  ,

  .

  .

  1.2

  ,

  .

  .

  .

  ,

  .

  :

  ,

  .

  . ,

  ,

  , , ,

  . ,

  , ,

  , .

  .

  ,

  -

 • BBuussiinneessss Ethics

  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE BBUUSSIINNEESSSS PPRRAACCTTIICCIINNGG

  7

  .

  .

  ,

  ,

  .

  :

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  , .

  1.3

  ,

  .

  ,

  ,

 • BBuussiinneessss Ethics

  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE BBUUSSIINNEESSSS PPRRAACCTTIICCIINNGG

  8

  ,

  .

  :

  .

  .

  .

  .

  .

  :

  (

  , , ,

  , )

  . ,

  .

 • BBuussiinneessss Ethics

  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE BBUUSSIINNEESSSS PPRRAACCTTIICCIINNGG

  9

  ,

  . :

  , ,

  ,

  ,

  , , ,

  ( ) ,

  ,

  , ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  .

 • BBuussiinneessss Ethics

  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE BBUUSSIINNEESSSS PPRRAACCTTIICCIINNGG

  10

  2.

  2.1

  (..)

  1995 2001

  .

  /

  .

  ,

  .

  .

  /,

  , ,

  ,

  .

  ,

  ,

  /.

 • BBuussiinneessss Ethics

  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE BBUUSSIINNEESSSS PPRRAACCTTIICCIINNGG

  11

  , ,

  , .

  ,

  ,

  .

  ,

  ,

  ,

  ,

  .

  ,

  ,

  /,

  .

  ,

  ,

  ,

  ,

  , ,

  , ,

  , , ,

  .

  , ,

  , , ,

 • BBuussiinneessss Ethics

  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE BBUUSSIINNEESSSS PPRRAACCTTIICCIINNGG

  12

  .

  ,

  "" ( , video ,

  ), " " (, ,

  , ) " " ( ,

  , , ,

  , "",

  , ).

  ,

  , .

  (. ..) 4-5

  .

  .... ,

  (.)

  (.) /

  56 (...). ,

  15 (...)

  43 .

  .. ..

  / :

  /

  :

  , /

 • BBuussiinneessss Ethics

  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE BBUUSSIINNEESSSS PPRRAACCTTIICCIINNGG

  13

  ,

  , ,

  / /

  ... ... /

  ,

  ...

  2.2 ()

  15 (...)

  /: , , , ,

  , , , ,

  , , , , ,

  .

  (-

  -)

  .

  :

  - ,

  .

  - , .

  -

 • BBuussiinneessss Ethics

  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE BBUUSSIINNEESSSS PPRRAACCTTIICCIINNGG

  14

  , .

  - .

  -

  , .

  -

  " ".

  :

  ,

  ....

  ,

  , ,

  ,

  , ,

  ....

  , /,

  ,

  ,

  .

  ,

 • BBuussiinneessss Ethics

  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE BBUUSSIINNEESSSS PPRRAACCTTIICCIINNGG

  15

  , ,