ชุด หนังสือที่เกี่ยวข้อง หรือกล่าวถึงพุทธทาสภิกขุ, ๑๐๐ ปี พุทธทาส เล่ม ๒ : สืบสานปณิธานพุทธทาส

 • Published on
  23-Mar-2016

 • View
  232

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.openbase.in.th/files/2_12.pdf

Transcript

 • :

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • . . . . .

  (Interactive Learning) (Horizontal Relationship) (Vertical Relationship)

  (Condition)

  (Right Livelihood)

  (Contextual Conditions)

  ()

  (Necessary Conditions)

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • (Sufficient Conditions)

  (Knowledge) (Technology) (Spiritual Enlightenment)

  Plain Living High Thinking

  () (Diversity) (Bio-diversity is a foundation of the Eco-system) (Cultural diversity is a foundation of the Social System)

  () (Interdependence)

  () (Self-Regulated)

  () (Dynamic or Constant Change or Impermanence)

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • .

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • .....

  ( )

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • () ()

  .........

  ..... .....

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • .....

  () ()

  .....

  .....

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ..... .....

  .....

  physical mental spiritual

  .....

  .....

  ..... () ..... ( - .. ).... ..... ( - .. ).....

  ().....

  ..... ..........

  ..... ..... ..........

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • !

  ,

  , , , ,

  Lacunar Infarct

  .....

  ..

  ..... ..... .....

  .....

  -

  _______________________ .. , . , . , . . : . ;

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • stress

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • -

  ...

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • (jingle)

  (jingle)

  ____________________________________________ FM 103.5

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • . . . .

  ??? ,

  , ()

  - - - , , ,

  -

  ??? -

  -

  - ???

  -

  - - , ,

  , ???

  .

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • , ,

  , , , , ???

  , , ,

  , ( )

  - , , ,

  , , , ,

  , -, ,

  ,

  , , , -

  -

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ???

  , , , ,

  - ???

  .

  (Animism) , -, ,

  () Philosophical Notebooks

  ..

  (perception) (self-generation) (self-perpetuation)

  ??? The Hidden Connections

  (spirit) (soul) ??? ??? ??? ???

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ? ?

  , ,

  ( ) , , , , , , (, )

  , , , (God)

  -

  , ,

  . -

  , , , ,

  ,

  , , ,

  - , ,

  ??? ,

  ???, ,

  , , ,

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • , , , , , ,

  (Spiritual Crisis) ()

  ??????, , ,

  ..

  , , , ,

  , , , ,

  , ,

  ..

  ..??? ???

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • (24 2475)

  .. 2488

  . ( 46 ).

  , - ...

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ..

  -

  Columbia

  ( ) -

  Lion-hearted Bhikkhus and Samaneras ..

  (, ) -

  .. ()

  .. ..

  .. ..

  ..

  Expedition

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • .. ( )

  -

  , ,

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ( )

  -

  .Jina Aung Thala

  .. -

  ( )

  .. -

  ()

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • .. -

  -

  -

  .

  (, )

  .

  -

  ( )

  Scientific Buddhism

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • Scientific - .

  (. ) ( )

  (Maha Bodhi)

  ( )

  -

  -

  -

  ..

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ( )

  1. .

  2.

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • 3. /

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • .

  !

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • - !

  --

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ()

  "

  "

  k

  "

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ,

  ..

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ?

  "" ""

  ...

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ""

  ( )

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ,

  ( )

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • Prophet

  .....

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • -

  (

  )

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • Civilization, Civil

  Civilization

  beggar

  high thinking, plain living

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ?

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ....

  ,

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • (Verbalism)

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • .. BIO

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ?

  .

  ()

  .

  :

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • _____________________

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • () ()

  )

  ) ) ()

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ) )

  )

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • : -

  - - -

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • . . . .

  () -

  -

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • - , .

  ()

  I cut I

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • /

  - -

  _______________________ :

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ..

  "" . "" ""

  ()

  ""

  ()

  100

  ( ) "" "" (Institute of The Great Wisdom)

  ()

  "" (visiting scholars)

  ( , , )

  ""

  ""

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ,

  "" ""

  ""

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • .

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • .

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ( )

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • .

  (

  ..

  () .. ..

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • )

  ( )

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • (

  )

  /

  (Activitybased Learning)

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ()

  (

  )

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • 10

  2545

  . -

  ..

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • 1.

  2.

  3.

  4.

  ()

  () () (

  )

  ()

  ..

  ()

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ()

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • (Pluralism)

  Prof. George Lindbeck

  The Nature of Doctrine

  (Different expressions of similar experiences) (Lindbeck 1984, 53)

  Exclusivism (Hick 1986, 150)

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ()

  (, )

  .

  ().

  ( - ).

  () (, -)

  ..

  ()

  (Transformation of self-centeredness to reality-centeredness) (Hick 1986, 151)

  ()

  ()

  ()

  (

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • )

  (, )

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • (

  , , )

  Prof. Lindbeck

  (Authentic to inauthentic) (Lindbeck 1984, 53)

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • Paul Tillich

  (Dynamic typology) (Migliore 1991, 162)

  . , :

  () , : Hick, John (1986) Religious Pluralism in The Worlds Religious Traditions by Frank Whaling (ed.),

  New York: Crossroad.Lindbeck, George (1984) The Nature of Doctine: Religion and Theology in a Postliberal Age,

  Philadelphia: The Westminter Press.

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • .

  .

  .

  ( )

  -

  -

  , (: , ), . , (: , ), . , .

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • (.. )

  , , . , . , . , . , , , .

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • :

  , , ,

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ..

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • (, ) ( , ,

  , ) (, , )

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • , ,

  ( )

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ---

  ----

  . -- . - -

  . . .

  .

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • --

  --- - -

  -

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • :

  :

  . . .

  .

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • .

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • : :

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • (. . )

  Some Sayings

  of the Buddha F. L. Woodward The World's Classics

  ..

  F. L. Woodward, Some Sayings of the Buddha According to the Pali Canon (London: Oxford University Press, 1951), 356 pp.

  F. L. Woodward 1925 (..) The World's

  Classics 1939 (..-) 1951 (..) The World's Classics

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • 2

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • 3

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ,

  4

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ( )

  , . , , . , .

  (

  5

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • )

  -

  6

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • (

  )

  ;

  "

  "

  7

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ..

  ..

  ..

  .. ..

  ..

  (

  ) ..

  8

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ..

  - ..

  9

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • -

  ..

  10

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ,

  ,

  11

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • . :

  .

  , , .

  " , ? , ,

  ." ( , ..

  , .., )

  12

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • -

  -

  . .

  .

  13

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • .

  .

  . , .

  .

  -

  .

  .

  ,

  .

  14

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • .

  -

  , . ; ,

  15

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • .

  , ;

  ;

  .,

  ; ; ;

  . ;

  ()

  16

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • : - (-, .., )

  17

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • (..)

  .

  18

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • (

  )

  ()

  19

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • (

  ) (?)

  ( )

  20

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • 21

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ___________________________

  22

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • 23

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ()

  .. ..

  .. ..

  ...

  ... ..

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • .. ..

  .. ( - )

  .... .. ..

  ..

  ..

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ...

  ...

  www.buddhadasa.in.thwww.buddhadasa.org

  www.buddhadasa.in.th

 • ( )

  , . , . , .

  . . .. . , , .

Recommended

View more >