הצעת מחיר מועדף רמת צבי

  • Published on
    24-Mar-2016

  • View
    214

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

,521039115..-" '0604. " , /,. , ", ... 1 10 SMS SMS 2

Transcript

<ul><li><p> 2102 62 </p><p> 0604 . ' ,521039115. . - " , / , . , "</p><p> ... " , 1 </p><p> 01</p><p> ___________: </p><p> . , . , , -</p><p> , </p><p> , , " " . </p><p> " pohS potS enO" - </p><p> . </p><p> / , . /</p><p> , , . </p><p> . </p><p> , . </p><p> , , ' , </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p> | | - | </p><p> | 3321111-77-131 :| 1111222-032 : moc.liamg@mocllec.lag| :" | " </p></li><li><p> 2102 62 </p><p> 0604 . ' ,521039115. . - " , / , . , "</p><p> ... " , 2 </p><p> 01</p><p> S 2 : </p><p> 2 6 , , </p><p> SMS</p><p> SMS</p><p> )SMS(</p><p> "</p><p> 2</p><p> 055 40 10 ' 22 221 212 ' 20 210 2222 115</p><p> 0</p><p> 422 40 10 ' 22 2225 223 ' 42 2225 2222 102</p><p> SMM </p><p> ' 14.50 , </p></li><li><p> 2102 62 </p><p> 0604 . ' ,521039115. . - " , / , . , "</p><p> ... " , 3 </p><p> 01</p><p> S 4 : </p><p> S 0 6 , , </p><p> SMS</p><p> SMS</p><p> )SMS(</p><p> "</p><p> 2</p><p> 145 20 10 ' 22 221 212 ' 20 210 2222 115</p><p> 0</p><p> 022 20 10 ' 22 2225 223 ' 42 2225 2222 102</p><p> SMM </p><p> ' 14.50 , </p></li><li><p> 2102 62 </p><p> 0604 . ' ,521039115. . - " , / , . , "</p><p> ... " , 4 </p><p> 01</p><p> S crA nosscirE ynoS : </p><p> S crA nosscirE ynoS 6 , , </p><p> SMS</p><p> SMS</p><p> )SMS(</p><p> "</p><p> 2</p><p> 445 40 10 ' 22 221 212 ' 20 210 2222 115</p><p> 0</p><p> 222 40 10 ' 22 2225 223 ' 42 2225 2222 102</p><p> SMM </p><p> ' 14.50 , </p></li><li><p> 2102 62 </p><p> 0604 . ' ,521039115. . - " , / , . , "</p><p> ... " , 5 </p><p> 01</p><p> 5C : </p><p> 5C 6 , , </p><p> SMS</p><p> SMS</p><p> )SMS(</p><p> "</p><p> 2</p><p> 225 2 22 ' 22 221 212 ' 20 210 2222 115</p><p> 0</p><p> 155 2 22 ' 22 2225 223 ' 42 2225 2222 102</p><p> SMM </p><p> ' 14.50 , </p></li><li><p> 2102 62 </p><p> 0604 . ' ,521039115. . - " , / , . , "</p><p> ... " , 6 </p><p> 01</p><p> 6E : </p><p> 6E 6 , , </p><p> SMS</p><p> SMS</p><p> )SMS(</p><p> "</p><p> 2</p><p> 205 2 20 ' 22 221 212 ' 20 210 2222 115</p><p> 0</p><p> 122 2 20 ' 22 2225 223 ' 42 2225 2222 102</p><p> SMM </p><p> ' 14.50 , </p></li><li><p> 2102 62 </p><p> 0604 . ' ,521039115. . - " , / , . , "</p><p> ... " , 7 </p><p> 01</p><p> 10-2C : </p><p> 10-2C 6 , , </p><p> SMS</p><p> SMS</p><p> )SMS(</p><p> "</p><p> 2</p><p> 155 2 15 ' 22 221 212 ' 20 210 2222 115</p><p> 0</p><p> 255 2 15 ' 22 2225 223 ' 42 2225 2222 102</p><p> SMM </p><p> ' 14.50 , </p></li><li><p> 2102 62 </p><p> 0604 . ' ,521039115. . - " , / , . , "</p><p> ... " , 8 </p><p> 01</p><p> 0327 : </p><p> 0327 6 , , </p><p> SMS</p><p> SMS</p><p> )SMS(</p><p> "</p><p> 2</p><p> 155 2 15 ' 22 221 212 ' 20 210 2222 115</p><p> 0</p><p> 255 2 15 ' 22 2225 223 ' 42 2225 2222 102</p><p> SMM </p><p> ' 14.50 , </p></li><li><p> 2102 62 </p><p> 0604 . ' ,521039115. . - " , / , . , "</p><p> ... " , 9 </p><p> 01</p><p> 1155s simalg gnusmas : </p><p> 1155s simalg gnusmas 6 , , </p><p> SMS</p><p> SMS</p><p> )SMS(</p><p> "</p><p> 2</p><p> 155 2 15 ' 22 221 212 ' 20 210 2222 115</p><p> 0</p><p> 255 2 15 ' 22 2225 223 ' 42 2225 2222 102</p><p> SMM </p><p> ' 14.50 , </p></li><li><p> 2102 62 </p><p> 0604 . ' ,521039115. . - " , / , . , "</p><p> ... " , 01 </p><p> 01</p><p> : </p><p> : " 26 </p><p> , NPV , 0015 </p><p> ). 005( 00 SMS 000 </p><p> , , </p><p> .</p><p> ) (' 50: </p><p> , , , : ( " * </p><p> ). TOH , </p><p> . * </p><p> ) ( . " 00 </p><p> . , 26 </p><p> SMS </p><p> ( " ' 1.25 ). ) (</p></li></ul>