Σπύρος Αμουργής | Μεταλλάξεις στον Αστικό Ιστό

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

/

Transcript

 • M

  - , - - 1 , , - . , . , , , -, . , - , 100.000 , , , - . , - . , , - . , 20 . - - . , , , - , , - .

  15

 • , , - , . , , - . -, . , , - , , , . , , , -.2 -. - , - . , - . , , , - . , - . , - . , -, , . - - . ; - - (, ). . - , -

  16

  M

 • . - - , 1700 ..,3 , , , . , , , . -. - , - , , - -, . , - - - (. 1). , , , - -. , - , - - , (. 2). , Dom-ino, - Le Corbusier4 -.

  17

  M

  EE.. 11.. :

  EE.. 22.. Dom-ino

 • , , , - . . - (. 3, 4), , ( ), (. 5, 6). - .

  18

  M

  EE.. 33.. - ()

  EE.. 44.. ()

  EE.. 55,, 66.. : ,

 • 30 , . 1933 ,5 - , . - , . , , - , (. 7), (. 8) - , -, (. 9). -, - - - - , - -

  M

  EE.. 77..

  EE.. 88..

  19

  EE.. 99.. :

  -,

 • -. , , - - - , -. - , - . - -

  , - . , , , , . - . , - . , - (. 10), . - (piloti) - - (. 11, 12)

  20

  M

  EE.. 1111.. : EE.. 1122.. (piloti):

  EE.. 1100..

 • . , 15 . 15 ., 3 , 4 , , 6, - , - . piloti (. 13) - , -, , . . . - - - ., (.. , ..) - , . , , , . (-) - - . . , . 6 . - . -- , - ,

  21

  M

  EE.. 1133..

 • ( ,7 - -) . , - , - . , , 9-16 , -, - ,

  . - , , , , - . , - .8 - . - - . - , , .

  22

  M

  EE.. 1144.. : : - :

 • , - - - - - . - -, -, (. 14), - - , , , - (. 15). , , . - , , .., , - - -, .. - , -, / . , , -, , .

  23

  M

  EE.. 1155.. , ,

  ()

 • 1 . , - , .. , 2001, . 39.

  2 J. Fourastie, La grande metamorphose du XXe sicle, Presses Universitaires deFrance, Paris 1961.

  3 E. Gallantay, New Towns: Antiquity to the present, George Braziller, New York1975, . 21.

  4 Le Corbusier, Oevre Complte 1910-1929, Les ditions Ginsberger, Zurich 1960,. 23.

  5 . , , , , 1991, . 184.

  6 . , , , 1981, . 196.

  7 S. Proctor, Research Paper, California State Polytechnic University, Pomona1989, . 27.

  8 2.8 ..

  .., , -o , , 1991.

  .., ,, 1981.

  .., - , .. , 2001.

  FFoouurraassttiiee JJ.., La grande metamorphose du XXe sicle, Presses Universitaires deFrance, Paris 1961.

  GGaallllaannttaayy EE.., New Towns: Antiquity to the present, George Braziller, New York1975.

  LLee CCoorrbbuussiieerr, Oevre Complte 1910-1929, Les ditions Ginsberger, Zurich 1960.

  PPrrooccttoorr SS.., Research Paper, California State Polytechnic University, Pomona 1989.

  24

  M