חוברת תחילת שנה מרכז קהילתי בן גוריון

  • Published on
    28-Mar-2016

  • View
    229

  • Download
    15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

פירוט של כל הפעילויות והחוגים

Transcript

<ul><li><p> 6, 0948255, 1157255</p><p>li.gro.tenoloh@hnoirugli.gro.tenoloh.www</p><p> - 72 6 ! ! </p><p> *</p><p> ! %01 </p><p> 21.9.8 </p><p>* </p><p>, , , !</p></li><li><p> :</p><p> !</p><p> 00:81 </p><p> 00:81 </p><p> .</p><p> 00:71 . </p><p> : , , ,</p><p> , .</p><p> :, 6-3, .</p><p> : , , , , .</p><p> - 21.8.72</p><p> - 21.8.92</p><p> - 21.8.82</p><p> 00:81 </p></li><li><p> 00:81 </p><p> : , , , </p><p>, , , , .</p><p> : , , , , ,</p><p> , , .</p><p> : , , , </p><p> , .</p><p> - 21.9.2</p><p> - 21.8.03</p><p> - 21.9.3</p><p> 00:81 </p><p> 00:81 </p></li><li><p> - 21.9.4</p><p> :, 6-3, .</p><p> - 21.9.6</p><p> - 21.9.5</p><p> 00:81 </p><p> 00:81 </p><p> : , , , , .</p><p> : , , , </p><p>, , , , .</p><p> 00:81 </p></li><li><p>, </p><p> : 7 2102.</p><p> , , </p><p> , : , , , </p><p> , .. -. 03:81-00:71.</p><p> 8.72 9.6. </p><p> ! , , . , . .</p><p> 52. 00:12-00:02. - .</p><p> . , </p><p> , . </p><p> . -. 03:71-00:61.</p><p> . . </p><p> - , , </p><p> , , , ...</p><p>2 . . </p><p> . -. 51:81-03:71. </p><p> , . ( ), </p><p> . . -. 03:81-00:71.</p><p> . </p><p> . -. 03:71-03:61.</p><p> , , , , , , .</p><p> 03:02-00:91.</p><p> . .</p><p> 03:22-00:12. - .</p><p> , ? ? ?</p><p> -. 00:71-03:51</p><p> , : , , , , , . </p><p>, , </p><p> . -. 03:81-00:71.</p><p>!!</p><p>!</p><p>!</p><p>!</p><p>!</p><p>! !</p><p>!</p></li><li><p>- 6-3 .</p><p> - . .</p><p>: . </p><p> .</p><p> , </p><p> . , , </p><p> .</p><p> 4 . </p><p>, , .</p><p>: .</p><p> . </p><p> . .</p><p> : .</p><p> . </p><p> , .</p><p> . </p><p> , , </p><p> , , , </p><p>: .</p><p> -. </p><p>, ,</p><p> .</p><p>: .</p><p> 4 . </p><p>, .</p><p>: .</p><p> / 4-3 . 5 . . </p><p> , , .</p><p> 8.72 9.6.</p><p> 6-3. - ,</p><p> .: .</p></li><li><p> . , </p><p>, . : 03:91-03:51. 00:31-00:9</p><p> 4. , , </p><p> 00:71 - 00:91 | : 02 .</p><p> . - </p><p> , , , . :</p><p> ( -) 03:61 - 00:02- 03:61 00:81 - 03:81 00:02.</p><p> !!!</p><p> -21.01.03 03:02 .</p><p> : 0948255-30 .</p><p> 03:02-54:91 , 97154:91-00:91 , + </p><p>54:90-00:90 , 951 00:90-51:80 , 95103:12-51:02 , </p><p>95100:02-51:91 , + </p><p>26103:12-03:02' 12203:12-03:02 ', ' 003 55103:02-00:91 </p><p>00:02-03:81 17103:81-00:71 122 03:02-51:91 , + : </p><p>03:01-00:9 21.9.5 : 55103:02-00:91 ' '' 42100:12-00:02 ' 52 95103:22-00:12 ' </p><p> - </p><p> , , . , </p><p> !!!</p></li><li><p> | 6, 0948255, 1157255 | li.gro.tenoloh.www | li.gro.tenoloh@hnoirug</p><p>78103:71-03:61, '-'27151:81-03:71,- 6-4 03 </p><p>99103:91-51:81, '-'</p><p>35154:71-00:71,- </p><p>00:61-00:51,- 67100:71-00:61,- 551 ' - 03:02-03:91, ' - 00:12-00:02,-"</p><p>122 03:02-51:91, + : 921 51:91-03:81 - </p><p>79103:61-03:51, '-'</p><p> 1 001 </p><p>27151:71-03:61'-'92100:81-51:71 6-5 ()</p><p> 3 </p><p>03:71-00:7101:81-04:71 4-3 321</p><p>05:81-02:81 5-4 </p><p> ' 00:81-00:71, ' 00:61-00:51, - </p><p> ' 00:71-00:61, ' 00:51-00:41,- 061 671 ' 00:61-00:51, ' 00:41-00:31,-</p><p> ' - </p><p>00:81-51:71 ' 6-5 06 1 04100:81-51:71 4-3021 1. 08 </p><p> 2.'-'</p><p>,69151:71-03:61</p><p>00:91-00:81- - 31203:61-03:51'-'</p><p> ' '</p><p>85203:61-03:51, -</p><p> 053 </p><p>03:81-03:71 7-4 46103:81-03:71 7-4 7-4</p><p>,03:71-03:61 - 85203:81-03:71</p><p>05300:02-03:81 </p><p> ''-'</p><p>, 54:61-00:61, ' 51:51-03:41</p><p> 03:71-54:61, ' 03:41-54:31'-' 021 081 51:81-03:71, ' 54:31-00:31- 6-4</p><p> 6-4 </p><p>,03:81-54:71- + 69154:71-00:71</p><p>60203:91-03:81- +</p><p>00:91-51:81 - 95151:81-03:71, -- 79103:71-03:61,-'" </p><p> 091+ - 54:02-51:91, ' - 54:61-51:51, ,'-' ' 87103:71-00:61- </p><p>03251:81-03:71-' " " 2 . . </p><p> .- </p><p>00200:81-03:61- </p><p>.</p><p> 003 921 00:81-00:71 - </p><p> 003 14100:91-00:81- </p><p> 03:81-54:71 : - 371 54:71-00:71: - ' </p><p> 51:91-00:81'- ' 86100:81-54:61 '- '</p><p>00:91-51:81- 003 32100:81-51:71 -' 053 85100:81-00:71- ' </p><p> 053 85100:91-00:81- ' 84154:71-00:71 4-3 85154:81-54:71- ' </p><p> -' 882 -' - </p><p> 00:02-03:81 17103:81-00:71</p><p> : 092 59103:81-00:71 - """ </p><p> : 57 17103:71-00:61 - """ </p><p> -09100:71-03:51 - ", </p><p> - 7 </p><p> -09103:81-00:71- " </p><p> - 7 </p><p> , 05 , 002 . ( ) . . . . , , . . , . . </p><p> - </p><p> - , </p></li></ul>