Καταχώριση στοιχείων μαθητών Γ΄ τάξης Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Καταχώριση στοιχείων μαθητών Γ΄ τάξης Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016.

Text of Καταχώριση στοιχείων μαθητών Γ΄ τάξης Ημερήσιου...

 • 19/1/2016

  ,

  ,

  -----

  : : :

  , 18 2016 .: 6581/3

  . / : 37 .. : 15180 : . , . , . , . , . : 2103443056, 2103443063, 2103442076, 2103442067, 2103442305

  Fax: 2103442011

  Email: egovexams@minedu.gov.gr

  : 1)

  2)

  :

  :

  2015-2016.

  :

  . myschool

  ,

  , .

  ,

  .

  , . ,

  , .

  barcode1 35 mm x 50 mm

  : 64653-

 • 2

  .

  myschool (. 801-

  300-3021), ,

  21 .

  1. 2. . 3. . / , &

  4. / 5. / - 6. / & 7. / ,

  : 64653-

  2016-01-19T11:22:00+0200Athens