Модели распределения ресурсов в иерархических системах управления качеством речной воды

 • Published on
  05-Apr-2017

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • . 26

  64

  519.86 .6.3.1.0

  . .1, . .2 ( , --)

  . , . - -, . - : , . . - , . : , - , - .

  1 , (gorbaneva@mail.ru) 2 , - , (ougoln@mail.ru)

  mailto:(gorbaneva@mail.ru)mailto:(ougoln@mail.ru)

 • -

  65

  1.

  - . , - . - . - -, : , ; , , - ; , - , - , , ( , ..).

  - [7]. - , , , , .

  2.

  , -, , - , , - . ( , - ) .

  -, - (), -

 • . 26

  66

  . , - .

  - , - . - . , , , - .

  (, ), - -, , , - . - . , ( , - ) , - .

  , : : o ; o ;

  N - , ;

  (). ,

  . -, , - , - .

  .

 • -

  67

  1) , - . , - , , , . , , , , - . - , . :

  ) ; ) ; )

  , .

  - , -.

  2) - , - . , , - . :

  ) , - , , , ;

 • . 26

  68

  ) , . -, , , ;

  ) , - , : , , .

  3) . - . : -, , , , . , -, . -, , , , , .

  4) , .

  : - , - . 3 - , 4 .

 • -

  69

  3. .

  3.1. -

  [12, 13, 18], n . - R, . , , , , - , . - - [16, 17]. , - J0 Ji, i = 1, , n . R = 1.

  , - , , , - .

  , , -, . - , , .. , .

  , -:

  :

  (1) max)()()(1111

  0 ++

  =

  ===

  n

  iiii

  n

  iiii

  n

  iii brbrugbrHJ

  (2) 1)(0 ii bq ,

 • . 26

  70

  (3) 1)(0 ii br ,

  (4) 1)(1

  =

  n

  iii br .

  : (5) ( )( ) ( ) max1 += iiiiiiii rugrubhJ (6) 1)( iii ubq , (7) 1+ ii ub , (8) 0 1, 1, ..., ib i n = , bi , i- - ( ri); ri(bi) , - i- ( R); ui - , i- ; qi(bi) ui, ( ri); gi(uiri) i- ; hi((1 ui bi)ri) i-

  ; ( )

  =

  n

  iii brH

  11 -

  . gi(x), hi(x) H(x) - .

  (1)-(4) (5)-(8) 2- - [5, 6]. - ri qi. : ui, , , bi, . . [3, 4].

  , :

  1) ri = ri(bi) ; 2) qi = qi(bi) -

  ,

 • -

  71

  : .

  : 1) i-

  qi(bi): 0)( iii qbq ( -

  ); )1()( 0 iiii bqbq = ( , qi0

  , - ); iiii bqbq )1(1)( 0= ( , qi0 -

  , 100%, );

  2) , i- , ri(bi); 0)( iii rbr ( -

  );

  nbkrbr iiii

  )1()( 0

  += ( , ri0

  , , - );

  nbbr iii =)( ( , -

  , , )

  [2]: (9) 1=iu , (10) 0=ib , (11) qi = 1,

 • . 26

  72

  (12) ( )

  =

  +=

  11

  1

  1*

  )(

  )(

  xHxg

  xgr n

  ii

  ii

  ,

  (13) ( )

  =

  +=

  11

  1

  1*

  0

  )(

  )(

  xHxg

  xHr n

  ii

  ,

  (14)

  +

  =

  =

  )1()1(

  )1()(1

  1

  11

  1

  11

  *

  Hg

  grJn

  ii

  iii

  ,

  (15)

  =

  +=

  1

  11

  11

  1*

  0 )1()1()( HgrJn

  ii

  .

  - :

  (16) ( )( ) ( )( )

  +=

  11

  1

  2 xhxgxg

  uii

  ii ,

  (17) bi = 1/2. qi0 = 1,

  (18) n

  ri 21

  = .

  - , , , - .

  - :

  (19) )1(22

  1 0

  =knrb ii ,

  (20) ( )( ) ( )

  ++

  =

  )1(221 0

  11

  1

  knr

  xhxgxg

  u iii

  ii

  ,

 • -

  73

  x (0; 1], , bi 1/2.

  , qi -, ri .

  , , , , . . . - . ( , - ) , - .

  3.2. . N = {0, 1, 2, , n}

  , {0} . , . . K N, {i} N.

  - :

  1) -;

  2) -;

  3) - .

  , ( , -) . [1], ..

  =

  KiK ivKv )()( , K

  .

 • . 26

  74

  -

  (21) ( )

  =

  +

  +=

  1

  11

  1

  11

  11

  )1()1()1(2)( HhgNvn

  iii

  ,

  - [1].

  :

  (22) ( )

  ( )

  11 1 1

  01

  11 1

  1

  11 1 1 1

  2| | 1

  1 (1) 2 (1) (1)1

  1 (1) (1)2( 1)

  ( ) (1) (1) 2 (1) (1) ,

  n

  i ii

  n

  ii

  n

  i i is K i K i K

  K s

  H g hn

  n H hn

  s H g g h

  =

  =

  = =

  = + + +

  + + +

  + + + +

  (23) ( )

  ( )

  1

  1 1

  1

  1

  1 1 1 1

  2| | 1

  1

  1 1 1 1

  \{ } \{ }

  (1)12

  (1) (1)

  ( ) (1) (1) 2 (1) (1)

  (1) (1) 2 (1) (1) .

  ll n

  ii

  n

  i i is K i K i K

  K sl K

  i i ii K l i K l

  g

  H g

  s H g g h

  H g g h

  =

  = =

  = + +

  + + + +

  + + +

  ,

  :

  (24) ( )11

  11 11 1

  011 1

  1

  (1) (1)(1) 2 (1) (1) ,

  2 (1) (1)

  n

  ini

  i i ni

  ii

  g Hx H g h

  g H

  =

  =

  =

  +

  = + + +

  (25) ( )11

  1 1 1

  1 11

  1

  (1)(1) 2 (1) (1) .

  2 (1) (1)

  nl

  l i ini

  ii

  gx H g h

  g H

  =

  =

  = + + +

 • -

  75

  4.

  - , . - , .

  - . - , , . - , - . , - - .

  - ( ). , , , -. - , . - .

  [14, 15]: 1:

  ( pi - 1~)1(0 wpw ii ), (26) )(0 ycJ a= (27)

  ipiiipii pwspCwy max)1()1()(

  )0( =

  (28) 10 ip -.

 • . 26

  76

  2: , ( - pi 21 ~)1(~ wpww ii ),

  (29) ( )( )Kch

  n

  jiiicha wpwsKycJ max~1)(

  110 +=

  =

  (30) ( )ip

  iiichipii wpwsKwspCwy max~)1(~)1()( 11)1( =

  0 pi 1 , 0 Kch Kchmax .

  . . , .

  3: ( pi - 2~)1( wpw ii ),

  (31) ( ) ( )( )cach KK

  n

  jiiica

  n

  jicha wpwsKwwsKycJ ,1

  21

  120 max~1~~)( ++= ==

  (32) ( )( )

  (2)1 2 1

  2

  ( ) (1 )

  (1 ) maxi

  i i p i ch i

  ca i i i p

  y w C p s w K s w w

  K s w p w

  =

  % % %

  %

  10 ip , max0 chch KK , max0 caca KK

  . . , , , .

  : - (); J0 ; yi(0), yi(1), yi(2) 1, 2 3; a(y) ; p(p) ; si (); wi ; wi(1 pi) ; 1~w , 2~w , w ( -).

  : - a(y) : ycyca 1)( = ,

 • -

  77

  =

  =n

  iii pwy

  1)1( ,

  p(p) : p

  Dppcp =

  1)( .

  (26)-(28),

  (26)

  21

  1

  22

  1

  2

  max 1 , 0 , *max ,1 ,(1 )

  1 , *max ,1 ,(1 ) (1 ) (1 )

  1 , .(1 )

  ii

  i

  ii i

  i

  i

  ww Dsw w

  wD D Dp ss w

  Ds

  %

  %

  %

  (29)-(30), , -

  (27)

  22

  2

  22

  2

  2

  max 1 , 0 , *max ,1 ,

  1 , *max ,1 ,

  1 , .

  ich

  i i

  ii ch

  ch i i i

  chi

  ww DKw s w

  wD D Dp KK s s w s

  DKs

  %

  %

  %

  Kch . Kch, .

  (31)-(32), ,

  (28)

  2 2

  2 2

  0, ,

  1 , ,max ,

  1 , .max ,

  cai

  i caca i i

  ii

  ca

  ii

  DKs

  D D Dp KK s s ws

  wDK

  wsw

  %

  %

 • . 26

  78

  . : maxchch KK = . - , , - pi 2~)1( wpw ii , -, , . Kca .

  5.

  - , - , . - . - , . . - .

  1. . ., . ., . . -. --: , 2003. 208 .

  2. . . // . , 26.01.2006, 812006.

  3. . ., . . - - -. .: , 1992. 132 .

 • -

  79

  4. . . -. . . . .: , 1981. 488 .

  5. . . - . .: , 1999. 150 .

  6. . . -. .: , 2003. 312 .

  7. . ., . . - // - . . 2. / . . . .: , 2004. . 46-65.

  8. . . - // . 2002. 3. .133-140.

  9. . . . .: , 1996.

  10. . . // - . . 2 // . . .. .: , 2004. . 101-125.

  11. . . - - - // . . 2005. 4.

  12. . . - - // . . 2002. 1.

  13. . . - . .: , 1999. 132 .

  14. . . // . . 2. / . . . : , 2004. . 136-158.

 • . 26

  80

  15. . ., . . // -. 2005. . 32, 4. .504-511.

  16. BARDHAN P. Corruption and Development: a Review of Issues // J. Political Economy. 1996. Vol. 31.

  17. CHANDER P., WILDE L. Corruption in tax administration / Journal of Public Economic