Оценка интеллектуального капитала общества

  • Published on
    06-Apr-2017

  • View
    217

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> 88</p><p> -. - , - , . -</p><p> - . - , -- , - . </p><p> 1. . // . 2007. 31. 56 . 2. : . . 4 . , 2002. . 2. 212 . 3. - - </p><p> 2020 ( 14 2008 . 491-). URL: www.admhmao.ru. </p><p> REFERENCES </p><p> 1. Perechneva I. I postavivshi grad // Ekspert Ural. 2007. N 31. 56 s. 2. Statisticheskiy yezhegodnik: stat. sb. v 4 ch. Tyumen, 2002. Ch. 2. 212 s. 3. Strategiya sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga </p><p>Yugry do 2020 goda (prilozheniye k Rasporyazheniyu Pravitel'stva KhMAO Yugry ot 14 noyabrya 2008 g. N 491-rp). URL: www.admhmao.ru. </p><p>. . </p><p> - . </p><p> , . . </p><p> . , - . </p><p> : , , , . </p><p> D. Grigoryev </p><p> EVALUATION OF INTELLECTUAL CAPITAL OF SOCIETY </p><p> The article reveals the substance of a new concept in the economic theory in-</p><p>tellectual capital of society by means of introduction of its structure and evaluation </p></li><li><p> 89</p><p>methods. Additionally, the author formulates the three-level structure of intellectual capital as a whole, which is essential for understanding of the modern intellectual capital theory. </p><p>Key words: intellectual capital, intellectual resources, human capital, intellec-tual capital of society. </p><p> [3, </p><p>. 14], [5, . 373], [4, . 166], [12] , - . - , - - . - , . </p><p> - - - . - - , , . </p><p> - . </p><p> - , - . - , - -, : </p><p> : , - - , ( , ); </p><p> - , </p><p> , , - , ( . . [7, . 432]); </p><p> , - . </p><p> , - . - - . , - , . [9, . 3, 337], . [9, . 113], . [12, . 5], . . - . . [8], . . - [9, . 317], . . [3], . . [4], . . [6], . . [2]. </p><p> , - , . - - , - . </p><p> - - - . , . . [7, . 436] . -</p></li><li><p> 90</p><p> - -, - -. . [10], - , -</p><p> . - . [8], . [11], . , [9, . 19]. , , - (. 1). </p><p>. 1. -</p><p> . </p><p> - . , , , . - , . , - , . - - -. . , - [11, . 3], , , . - , , - - , [11, . 5]. </p><p> - , </p><p> - : </p><p> ; </p><p> ; </p><p>; </p><p> - ; </p><p> - ; </p><p> - -; </p><p> -; </p><p> - ; </p><p> . </p><p> , -, , , , - . </p></li><li><p> 91</p><p>, , , . - , - - -. - , , , , : </p><p> ; </p><p> - ; </p><p> - ; </p><p> ; </p><p> ; </p><p> -; </p><p> ; </p><p> ; ; ; -</p><p>; ; . -</p><p> . , - . - - - : , - - , - . , . - , . </p><p> , - . -, - (-, , -, . .), () - , - . : </p><p> -; </p><p> ; </p><p> -; </p><p> ; </p><p> ; -</p><p> . -</p><p> - - - . - - , , - - . -, . - , , , - , . - : </p></li><li><p> 92</p><p> ; ; ; ; -</p><p> . -</p><p> , - - , , . </p><p> - , , , -: - , , - , - - . </p><p> 1. : , , / . . . . .: </p><p>, 2004. 2. . . </p><p> . .: -, 2007. 26 c. 3. . . . .: , 2002. 199 . 4. . ., . . : , , </p><p> .: , 2004. 318 . 5. . . // -</p><p> / . . . . .: Academia, 1999. . 372400. 6. . . </p><p> XXI . .: , 2006. 192 c. 7. ., . : -</p><p> // / . . . . .: Academia, 1999, . 429447. </p><p>8. Andriessen D. G., Stam C. D. The intellectual capital of the European Union. URL: www.intellectual-capital.nl/artikelen/ICofEU2004.pdf ( 17.03.2007). </p><p>9. Bonfour Akhmed. Edvinsson Leif (Edited by). Intellectual capital for communities. Nations, Regions and Cities. USA: Elsevier Buttenworth-Heinemann, 2005. 348 p. </p><p>10. Bontis N. National Intellectual Capital Index: The Benchmarking of Arab Countries. URL: www.aquifolium.biz/apgc2005/bontis3.pdf ( 12.03.2007). </p><p>11. Malhotra Y., Knowledge Assets in the Global Economy: Assessment of National Intellectual Capi-tal // Journal of Global Information Management. July-Sep. 2000. N 8(3). . 515. URL: http://www. kmnet-work.com/intellectualcapital.pdf ( 11.03.2007). </p><p>12. Smith Adam, An Inquiry into the Nature And Causes of the Wealth of Nations, Book Two, Chapter I. URL: http://www.adamsmith.org/smith/won-b2-c1.htm ( 15.04.2006). </p><p>REFERENCES 1. Intellektual'ny kapital: sostoyaniye, problemy, perspektivy / pod red. V. L. Makarova. M.: </p><p>TsEMI, 2004. 2. Kadomtseva V. A. Intellektual'ny potentsial v sisteme faktorov ekonomicheskogo rosta v stranakh </p><p>ES. M.: Mass-Press, 2007. 26 s. 3. Klimov S. M. Intellektual'nye resursy obshchestva. SPb.: SPbIVESEP, 2002. 199 s. </p></li><li><p> 93</p><p>4. Kos'min A. D., Kos'mina E. A. Intellektual'ny potentsial obshchestva: formirovaniye, otsenka, ef-fektivnost' ispol'zovaniya M.: Ekonomika, 2004. 318 s. </p><p>5. Styuart T. Intellektual'ny kapital. Novy istochnik bogatstva organizatsiy // Novaya postindustri-al'naya volna na Zapade / pod red. V. L. Inozemtseva. M.: Academia, 1999. S. 372400. </p><p>6. Suprun V. A. Intellektual'ny kapital glavny faktor konkurentosposobnosti ekonomiki v XXI veke. M.: KomKniga, 2006. 192 s. </p><p>7. Edvinsson L., Meloun M. Intellektual'ny kapital: opredeleniye istinnoy stoimosti kompanii // No-vaya postindustrial'naya volna na Zapade / pod red. V. L. Inozemtseva. M.: Academia, 1999, S. 429447. </p><p>8. Andriessen D. G., Stam C. D. The intellectual capital of the European Union. URL: www.intellectualcapital.nl/artikelen/ICofEU2004.pdf (data obrashcheniya 17.03.2007). </p><p>9. Bonfour Akhmed. Edvinsson Leif (Edited by). Intellectual capital for communities. Nations, Re-gions and Cities. USA: Elsevier Buttenworth-Heinemann, 2005. 348 p. </p><p>10. Bontis N. National Intellectual Capital Index: The Benchmarking of Arab Countries. URL: www.aquifolium.biz/apgc2005/bontis3.pdf (data obrashcheniya 12.03.2007). </p><p>11. Malhotra Y. Knowledge Assets in the Global Economy: Assessment of National Intellectual Capital // Journal of Global Information Management. July-Sep. 2000. N 8(3). R. 515. URL: http://www. kmnetwork.com/intellectualcapital.pdf (data obrashcheniya 11.03.2007). </p><p>12. Smith A. An Inquiry into the Nature And Causes of the Wealth of Nations, Book Two, Chapter I. URL: http://www.adamsmith.org/smith/won-b2-c1.htm (data obrashcheniya 15.04.2006). </p><p>. . </p><p> . . . . , . . </p><p> -</p><p> . , - , , . - , - . </p><p> : , , , . </p><p>I. Milbert </p><p>GLOBAL BRANDS IN THE RUSSIAN MARKET </p><p>The article is devoted to the problem of global branding and features of promo-tion of global brands in the Russian market. The author compares the approaches ap-plied by the national and global companies in the development and promotion of brands; the tendencies contributing to the high efficiency of global brands come to light. The author also analyses the specificity of the Russian market having a positive impact on the high efficiency of global brands in Russia. </p><p>Key words: brand, promotion, strategy, globalisation. </p></li></ul>

Recommended

View more >