РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ НЕФТЕМАТЕРИНСКИХ ТОГУРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ И ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ РЕСУРСОВ ПЛАСТОВ Ю 16 И Ю 15

  • Published on
    06-Apr-2017

  • View
    216

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>119</p><p> (), . , , . () , .</p><p> , 15 16.</p><p> I , , . : ; , . , III : , , . IV (. 1, ).</p><p> 2 3240 , </p><p> 553.98:553.041:552.578:550.8.05</p><p> 16 15</p><p> , . .. , </p><p> , , 634050, . , . , . 30. Email: lobovaga@tpu.ru</p><p> , , </p><p>, 634050, . , . , . 30. Email: avv11@tpu.ru</p><p> , </p><p> , , 634034, . , . , . 9, . 16.</p><p>Email: isaeva_sah@mail.ru</p><p> , .. , </p><p> , , 634050, . , . , . 30. Email: isaevvi@tpu.ru</p><p> 16 15 . : 16 15. : , , . . . ( 16 15) . , .</p><p> : , , , .</p></li><li><p>120</p><p> 400 11800 2 [1]. , , (3500 ) . [2].</p><p> () (J3vv). , ( 30 ) ( 12 %).</p><p> , [3] (J1t1). , , , (. 1, ). ( 10 %) 122 [4]</p><p> .</p><p> 1716 (J1hp) 15 (J1t2J2a1) . , [5], . (. 1) .</p><p> 17 , , .</p><p> 16 , . , , (. 2, ). [6] , , . </p><p> . 2014. . 324. 1</p><p>. 1. () () . 1 : ) , ) , ) ; 2 ; 3 III ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 , /2. III : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 </p></li><li><p>121</p><p> . , , , . , , 1716.</p><p> , 15 , 16 (. 2, ). </p><p> , (1415), . 3 2 (. 1). 15 , , , , , 27 .</p><p> . 1 , , .</p><p>. 2. ( ) 16 () 15 () ( [6]). , 16 () , , , , 15 (). , . 1</p><p> 1. </p><p> ( . 1) ()</p><p> 28 1</p><p> 15</p><p> 34 134</p><p> 1615</p><p> 40 16</p><p> 43</p><p> 11</p><p> 14</p><p> 15</p><p> 1</p><p> 44</p><p> 7, 14</p><p> 15</p><p> , 1</p><p> 46 134</p><p> 1415</p></li><li><p>122</p><p> [7]. .</p><p> 23 (. 2), (. 1, ). , , , () R 0vt.</p><p> ( ) [4] () 95 (12).</p><p> , 23, (. 1, ).</p><p> 22 / . . 3 6 , .</p><p>91,6 . (. 3, ). , 86,5 ( ), , , . 115 (. 3, ).</p><p>61,7 , c , , . 115 , , (. 3, ).</p><p>37,6 , . 130 (. 3, ).</p><p> (24 ) , (. 3, ). , , . 115120 . (. 3, ).</p><p> R [8]:</p><p> Ui , ; ti , ; i=1,,20 . R (. 4).</p><p> 16 15, (. 5).</p><p> 16 (. 5, ). R.</p><p> 15 , (. 5, ). . . R . 15 , , . R .</p><p>202</p><p>1</p><p>( 10 ),i ii</p><p>R U t </p><p> . 2014. . 324. 1</p></li><li><p>123</p><p> 2. , , , (R0vt) </p><p>* ( ). ** (. ).</p><p> 255 2552793 0,66 1013122 0,80 1203159 0,80 120</p><p> 50 502835 0,75 1142840 0,80 120</p><p> 263 2632663 0,76 1152707 0,76 115</p><p> (. 1, )</p><p>(), ()</p><p>*, </p><p>R0vt**, % R0vt, </p><p>337</p><p>33726862707 + 98 28122820 103 </p><p> 1 127442776 97 27652772 97 </p><p>2917 0,76 115</p><p> 1 131303145 118 31453165 123 </p><p> 1</p><p>1</p><p>27902820 90 2843 0,67 1022917 0,72 1093059 0,70 106</p><p> 1 1 28532860 107 </p><p> 1 1</p><p>24992527 75 2700 0,52 832822 0,55 872892 0,58 912894 0,6 943089 0,59 923199 0,62 96</p><p> 4 428382842 92 30643069 99 </p><p> 1 1</p><p>2760 0,59 9227812787 88 27982806 88 </p><p>2885 0,73 111</p><p> 2 2</p><p>27402773 95 27502823 92 27602773 90 </p><p>2800 0,70 106</p><p> 1 128402850 94 3262328132923310</p><p> 113 </p><p> 1 1 24422521 82 </p><p> 1 </p><p>122622295 71 23252350 73 </p><p>2800 0,59 92</p><p> 2 226742707 78 </p><p>2800 0,59 92</p><p> 1 1</p><p>29843008 100 29362957 98 27542762 87 26822694 86 25932597 84 </p><p> 1 1 26412647 88 </p><p> 141 14126602662 82 27532763 84 27912795 86 </p><p> 1 </p><p>12640 0,58 912962 0,59 111</p><p> 328852891 98 </p><p>2917 0,76 1153282 0,80 120</p></li><li><p>124</p><p> . 2014. . 324. 1</p><p>. 3. 91,6 (), 86,5 (), 61,7 (), 37,6 (), 24 () (). 1 , : 2 . . , . 1</p></li><li><p>125</p><p>. 4. (..) . . , . 1</p><p> 3. 16 (* )</p><p> () 16 15 , , . 3 4.</p><p> 4. 15 (* )</p><p>*</p><p>, </p><p> (</p><p>.</p><p>1, </p><p>)</p><p>, </p><p>. .</p><p>, </p><p>.</p><p>2</p><p>1.1</p><p> , , </p><p>3, 1, </p><p>1110130 3,67</p><p>1.2</p><p> , , </p><p>1, 255, </p><p>1110130 2,12</p><p>1.3</p><p>50, 263</p><p>110130 1,01</p><p>2.1</p><p> , </p><p>1, 1</p><p>90110 2,22</p><p>2.2 </p><p> 337 90110 0,77</p><p>3</p><p>1, 141,</p><p>170110 0,87</p><p>4.1</p><p> , </p><p> 4, 2</p><p>50110 1,45</p><p>4.2 50110 0,54</p><p>4.3 </p><p>2 50110 0,48</p><p>5</p><p> , </p><p>1, 40</p><p>4090 2,08</p><p>6.1 </p><p>401,74</p><p>6.2</p><p>400,41</p><p>6.3</p><p>400,62</p><p>*</p><p>, </p><p> (</p><p>. 1)</p><p>, </p><p>. </p><p>.</p><p>, </p><p>.</p><p>2</p><p>1.1</p><p> , , </p><p>3,1, </p><p>1110130 2,90</p><p>1.2 , </p><p>1, 255</p><p>110130 1,69</p><p>1.3 </p><p>50 110130 0,34</p><p>2.1</p><p> , </p><p>1 90110 1,64</p><p>2.2 </p><p> 90110 0,23</p><p>3</p><p> , </p><p>1,141,</p><p>170110 0,35</p><p>4.1 4 50110 0,39</p><p>4.2</p><p> 50110 0,23</p><p>5 , </p><p>1 4090 0,96</p></li><li><p>126</p><p> ( 16 15) , , , .</p><p> . .</p><p> 1. .. </p><p> . : , 2002. 253 .</p><p>2. 5 , , 1990 . : ,1991. 54 .</p><p>3. .., .. // . 1987. 10. . 1926.</p><p>4. .. . : , 2011. 331 .</p><p>5. 6 </p><p> , , 2003 . : , 2004. 114 .</p><p>6. .., .., .. 1011 // , . 2011. 12. . 411.</p><p>7. / .. ,.. , .. , .. // . 2008. . 313. 1. . 3843.</p><p>8. .., .., .. // . 2009. . 315. 1. . 5664.</p><p> 25.06.2013 .</p><p> . 2014. . 324. 1</p><p>. 5. C 16 () 15 () . 16 ( ; , . .): 1. 110130, 2. 90110, 3. 70110, 4. 50110, 5. 4090, 6. 40; 7 . : , 16 () , , , , 15 (). , . 1</p></li><li><p>127</p><p>REFERENCES1. Kontorovich V.A. Tektonika i neftegazonosnost mezozoyskokay</p><p>nozoyskikh otlozheniy yugovostochnykh rayonov Zapadnoy Sibiri[Tectonics and petroleum potential of the MesozoicCenozoic deposits of the southeastern region of West Siberia]. Novosibirsk,SO RAN Publ., 2002. 253 p.</p><p>2. Reshenie 5 Mezhvedomstvennogo regionalnogo stratigraficheskogo soveshchaniya po mezozoyskim otlozheniyam ZapadnoSibirskoy ravniny [The decision of the 5th meeting of the Interdepartmental Regional Stratigraphic Mesozoic sediments of the WestSiberian Plain]. Tyumen, ZapSibNIGNI Publ., 1991. 54 p.</p><p>3. Gurari F.G., Ekhanin A.E. Zakonomernosti razmeshcheniya uglevodorodnykh zalezhey v nizhneyurskikh otlozheniyakh ZapadnoSibirskoy plity [Patterns of distribution of hydrocarbon depositsin the Lower Jurassic sediments of the West Siberian Plate]. Russian Geology and Geophysics, 1987, no. 10, pp. 1926.</p><p>4. Fomin A.N. Katagenez organicheskogo veshchestva i neftegazonosnost mezozoyskikh i paleozoyskikh otlozheniy ZapadnoSibirskogo megabasseyna [Catagenesis of organic matter and petroleum potential of Mesozoic and Paleozoic deposits of the WestSiberian megabasin]. Novosibirsk, INGG SO RAN Pabl., 2011.331 p.</p><p>5. Reshenie 6 Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo soveshchaniya po rassmotreniyu i prinyatiyu utochnennykh stratigraficheskikh skhem mezozoyskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [The decision of the 6th Interdepartmental Stratigraphic Meeting to consider and adopt revised stratigraphic schemes of Mesozoic depositsof Western Siberia]. Novosibirsk, SNIIGGiMS Publ., 2004.114 p.</p><p>6. Lifanov V.A., Nassonova N.V., Lapina L.V. Osobennosti geologicheskogo stroeniya bazalnykh plastov Ju1011 v zapadnoy chastiTomskoy oblasti [The geological structure of the basal layers ofJu1011 in the western part of Tomsk region]. Geology, geophysicsand development of oil and gas fields, 2011, no. 12. pp. 411.</p><p>7. Isaev V.I., Lobova G.A., Popov S.A., Hashitova A.B. Termicheskaya istoriya i ochagi generatsii nefti bazhenovskoy svity tsentralnoy chasti Yugorskogo svoda [Thermal history and oil generation pockets of Bazhenov suite the central part of arch Yugorski].Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, 2008, vol. 313,no. 1, pp. 3843.</p><p>8. Isaev V.I., Popov S.A., Hashitova A.B. Ochagi generatsii i zonyakkumulyatsii bazhenovskikh neftey tsentralnoy chasti Yugorskogo svoda [Outbreaks of generation and accumulation zone ofBazhenov oil in central part of Yugra arch]. Bulletin of the TomskPolytechnic University, 2008, vol. 315, no. 1, pp. 5664.</p><p>UDC 553.98:553.041:552.578:550.8.05</p><p>RECONSTRUCTION OF THERMAL HISTORY OF PETROMATERNAL TOGUR DEPOSITS AND ASSESSMENT OF DENSITY DISTRIBUTION OF J15 AND J16 LAYERS RESOURCES</p><p>Galina A. Lobova, Cand Sc., Tomsk Polytechnic University, </p><p>Russia, 634050, Tomsk, Lenin Avenue, 30. Email: lobovaga@tpu.ru</p><p>Alena V. Vlasova, Tomsk Polytechnic University, </p><p>Russia, 634050, Tomsk, Lenin Avenue, 30. Email: avv11@tpu.ru</p><p>Olga S. Isaeva,Territorial Fund of geological information on Siberian Federal District,Tomsk branch, Russia, 634034, Tomsk, Mokrushins street, 9, bldg 16. </p><p>Email: isaeva_sah@mail.ru</p><p>Valery I. Isaev,Dr. Sc., Tomsk Polytechnic University, </p><p>Russia, 634050, Tomsk, Lenin Avenue, 30. Email: isaevvi@tpu.ru</p><p>The search of deposits of hydrocarbons in J16 and J15 layers of the Lower Jurassic oilandgas complex is current for expansion of resource base in the NyurolskoKoltogorsky oilandgas area.The purpose of the study is to identify the perspective regions of the Lower Jurassic oilandgas complex in the distribution zone ofJ16 and J15 layers.The research methods are the paleotemperature modeling based on solution of return and direct problems of geothermics under sedimentation conditions; mapping of paleocenters of oil intensive generation by geotemperature criterion.The thermal history of Togur deposits within the Nyurolskaya megadepression and structures of its frame has been reconstructed. Thepaleocenters of Togur oil intensive generation were revealed and sketched on the card. The authors mapped the distribution of relativedensity of resources for primary accumulated Togur oils for the Lower Jurassic oil and gas complex (layers J16 and J15). The authors carried out the reservoir zoning and suggested the primary search areas.</p><p>Key words:Thermal history of the Togur deposits, Lower Jurassic oil and gas complex, density of resources of primary accumulated oils, the Nyurolskaya megadepression.</p></li></ul>

Recommended

View more >