μεθοδολογια + ασκησεις συναρτησεις

  • Published on
    13-May-2017

  • View
    217

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

3

1.

, ,

Bolzano-2. . .3.

4.

. . (: ) .. . , , . ( ). , , . ( ).5.

. . .

6.

1-1 . , , . y x : , .

x ,

x ,

, , 1 3 =.

( , ) ()= , ()= ( , ) . .

= = .

= .

7. , :

8. = , 1-1

, .

9. 1-1 ,

10. . f ( , )(( , ).. .

.

. . . .

/ ( , , . .

/

11. ,

12. ( )

f .

f . .. (1)

(1) f 13. !!! . , ( ) , . , , .

14. . , . : .15. . f

. .

.

, ,

16. !!! . .. : , , . 0.

17. x , Bolzano ,

18. , , 0 ( 0 ).19. , .. . -.

f 1 , 2 1 2 ( f (1) = f ( 2) f ;

((((( "1 - 1". ( =2006 ;

(((((.

. ( ;

. (-1 ;

. ( (-1

. ((-1 (-1( ;

. (

(-1

1. f, g , x ( R,

f (x) = g (x).

6. 2. f 1 - 1, .

3. f g 1 - 1 R,

gof 1 - 1 R.

1. f (x) =

. R - {- 2, 2} . R . R - {- 2}. [2, + () . R - {2} 2. f (x) = ln (4 - x2)

. R - {- 2, 2} . R - {2} . [2, + () . (-2, 2) . (- (, -2) ( (2, + ()

3. f (x) = 2ex

. g (x) = ln

B. h (x) = ln

. (x) =

lnx

. (x) = E. t (x) = ln ( x-2) 4. y = f (x) xx

. y = f (-x)

B. y = - f (x)

. y =

. y = 2f (x)

E. y = - f (-x)

5. f (x) = x2004 + x2002 + x2000 + 5 xx

. 2004

B. 7

. 2002. 3

E. 0

() = + -1-1 + .+ 1 + 0 , IR. :

1. f IR = . 2. f , g : 0. 3. f : x f . 4. f [ , ] x0 ( , ) ,

, f [,] f() f(), f() f() xo(,) f(xo)=

f (x) =

- 1. ; f (x) = .

f (102006);

f(x) =

R : f(x)= , R.

f . R

:

f : R(R f(x) = 3x-7 + ex-2

)

) f(x)=0

) f

f, g R .

fog 1-1. . g 1-1.

. :

g(f(x) + x3 + x) = g(f(x) + 2

f:R(R

) R(R g(x) = f(x)-x

)

f , R 0< < 1

)

00.

( 1981)

f (1)

, R. :

() f 0=0 R () f 0=2005 R

,

1 .

, , , , F() = 5 + 15(1-2-0,2 ). ) ; ) 5 ; ;

)

(: ;)

) ;

10 .

1.

f (x) , f x0.

2.

= ( 0

3.

f (x) = - (,

EMBED Equation.3 = 0.

4.

|f (x)| = |

|( 0,

EMBED Equation.3 =

.

5.

10 . , f [,] f() f(), f() f() xo(,) f(xo)= 5 . f, [-2006 ,2006] . f [-2006 , 2006] ( ) :

1. f f(-2006) f(2006)

2. f(-2002) < f(2002) f [-2002 ,2002]

3. f f(-2002) f(2002)

4. f(-2002) >2002 f(2002) < -2002 -2002 2002 f.

5. 0,5.[f(-2002) + f(2002)] f.

10 20. .

8. :

)

)

8

.

.

9 30.

(1) .

12

. (1)

() () 13 40. f: f(1) + f(2) + f(3) = 0. f() = 0 .

8

. , . 1-1.

8

. f [0,1] f(0) = 2 f(1) = 4. f , (0,1) :

f() = . 9

2.1

2.2 2006

2.3 2.4 , ,

2.5 , , ,,

2.6 2.7 , ,,

2.8 2.9 Ox

2.10

2.11 (((

.. f =(2 , e+3)(e+3 , +)2.12 0 R ( = 2-12 0 (

2.13

2.14 ) f =R 1,2 R 1 < 2 (1) . 31 < 32 (31 -7< 32 -7

(1)( 1-2 < 2 -2 (( =ex . )

31 -7+< 32 -7 + ( . f . R.

) f(x)=0 =2

f(2)=3.2-7 + e2-2 =-1+1=0.(2)

f . R =2 .

) f(x) < 0 (( (2)) f (x) < f (2)(x - 2

f(x1) -1 > f(x2)- 2 ( g(x1)>g(x2).

g R.

) = 0< < 1 R ) f()=- R.

) f()=- R

1-1 (2) (1) (

( f(2-4)= f(5-20) ( 2-4 = 5-20 ( 2-9 +20=0 ( = 4 =5

2.17 ()

1-1 .

() .

2.18() ( (1))

EMBED Equation.3 1-1 .

() (1)

EMBED Equation.3

() (1)

() (1)

2.19() ) (2) . (2)

EMBED Equation.3 .

(3).

() 1-1

.

(3)

2.20 ()=( )=0 / 0 / 0

=

2.21

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

(1)

EMBED Equation.3 2.22

==

=

==

2.23 (1)

( (2)

(3)

(3)

2.23() (1)

(2)

(2)

(3)

EMBED Equation.3 10+0 = 10

2.24

EMBED Equation.3 (1)

, (2)

. =0

2.25 (1)

(2)

(2) . .

(2)

2.26 (1).

(2)

. . .

(1)=2004+0-2005=-1

2.27=

(1)

=

=

=

EMBED Equation.3 (1) =24+12=36

2.28 (1)

EMBED Equation.2

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

2.29 . / -6 / 0

.

.

. ,

, =6.

2.30

(1)

= .

(2) ( )

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3 .

(2)

2.31 (1)

.

= .

2.32

=

f

, 0=0.

, f 0=0.

f .

2.33 . (1)

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3 ==

(2) ==

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3 2.34 f R x0=0 .

(2)

2.35() (1) (3)

(3)

f x0=1

() g x0=0

(2) (5)

(5) x=0

EMBED Equation.3 (6)

(5) . . . f x0=0.

2.36() (1) (2) x , R.

==0 (3)

=

( 2=t ( =t/2) (4)

() f x0=1

+10 (5)

(5)+10=

EMBED Equation.3 2.37() (2)

-9

f 0=3

f 0=3

() =-9 (3)

=

2.38() (1) =0 (2)

(1)

( (3)

(4)

(4)

f ,g 0 =0.

() (3)

(5)

(5)

=

=

2.39 R [0 , 1]

0 (|| =

2.55 .

=

2.56() (1) ==0 ( . f 0=0 (2)

f R

0 . .

=0 + h (0 h(0.

=

( (2)) = . f R.

() f 0=2003 (3)

f R 0 . .

=0 -2005 + h (0 h(2005.

=( (3)) =2003)=

f(x0)-f(2003)+f(2005) =f(x0).

f R.

2.57 = =0

2

-

-

..

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

0

2.40

2.41

2.42

2.43

2.44

2.45

2.46

2.47

2.48

2.49

2.50

2.51

2.52

2.53

2.54

2.55

2.56

2.56

2.57

20

3

-

-

10-32111-211-20 Horner

EMBED Equation.DSMT4 EMBED Equation.DSMT4 EMBED Equation.DSMT4

EMBED Equation.DSMT4

EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

.

EMBED Equation.3 EMBED Equation.3

EMBED Equation.3 EMBED Equation.3

EMBED Equation.3 =0

1

- +

_1089605187.unknown

_1145715353.unknown

_1183897782.unknown

_1183924107.unknown

_1184007765.unknown

_1184086843.unknown

_1184090511.unknown

_1184091169.unknown

_1184091623.unknown

_1184091873.unknown

_1414650717.unknown

_1184092025.unknown

_1184091852.unknown

_1184091568.unknown

_1184091597.unknown

_1184091430.unknown

_1184091187.unknown

_1184090702.unknown

_1184091150.unknown

_1184090638.unknown

_1184090273.unknown

_1184090418.unknown

_1184090444.unknown

_1184090344.unknown

_1184090018.unknown

_1184062039.unknown

_1184063488.unknown

_1184068675.unknown

_1184085924.unknown

_1184068706.unknown

_1184065984.unknown

_1184062050.unknown

_1184062865.unknown

_1184009200.unknown

_1184010099.unknown

_1184062002.unknown

_1184009214.unknown

_1184008574.unknown

_1183924245.unknown

_1184007053.unknown

_1184007558.unknown

_1184007699.unknown

_1184007735.unknown

_1184007595.unknown

_1184007487.unknown

_1183924253.unknown

_1183924265.unknown

_1183924131.unknown

_1183924219.unknown

_1183924119.unknown

_1183914262.unknown

_1183914410.unknown

_1183914435.unknown

_1183915259.unknown

_1183914423.unknown

_1183914358.unknown

_1183914398.unknown

_1183914341.unknown

_1183900812.unknown

_1183901036.unknown

_1183910950.unknown

_1183911318.unknown

_1183911461.unknown

_1183911514.unknown

_1183911033.unknown

_1183901704.unknown

_1183901819.unknown

_1183901972.unknown

_1183901651.unknown

_1183900953.unknown

_1183901017.unknown

_1183900856.unknown

_1183898575.unknown

_1183899549.unknown

_1183897858.unknown

_1183873183.unknown

_1183887403.unknown

_1183887764.unknown

_1183888935.unknown

_1183890273.unknown

_1183891680.unknown

_1183888417.unknown

_1183887597.unknown

_1183887631.unknown

_1183887513.unknown

_1183886527.unknown

_1183887339.unknown

_1183887392.unknown

_1183887205.unknown

_1183886972.unknown

_1183887142.unknown

_1183886564.unknown

_1183886256.unknown

_1183886466.unknown

_1183886497.unknown

_1183886271.unknown

_1183886294.unknown

_1183873389.unknown

_1183873776.unknown

_1183886100.unknown

_1183873213.unknown

_1145776008.unknown

_1150972288.unknown

_1164172483.unknown

_1164173291.unknown

_1164173439.unknown

_1164173842.unknown

_1164173883.unknown

_1164173628.unknown

_1164173404.unknown

_1164173100.unknown

_1164173147.unknown

_1164173056.unknown

_1162210622.unknown

_1162210835.unknown

_1162224094.unknown

_1162224238.unknown

_1162223923.unknown

_1162210834.unknown

_1150994416.unknown

_1151019659.unknown

_1162210476.unknown

_1150995031.unknown

_1150972355.unknown

_1150994411.unknown

_1150972312.unknown

_1145779294.unknown

_1145779773.unknown

_1145949065.unknown

_1150970541.unknown

_1150970577.unknown

_1150970633.unknown

_1150970565.unknown

_1147115401.unknown

_1145779806.unknown

_1145779414.unknown

_1145779448.unknown

_1145779479.unknown

_1145779305.unknown

_1145776449.unknown

_1145778861.unknown

_1145778983.unknown

_1145779048.unknown

_1145779098.unknown

_1145778903.unknown

_1145776793.unknown

_1145777204.unknown

_1145776708.unknown

_1145776344.unknown

_1145776416.unknown

_1145716674.unknown

_1145717192.unknown

_1145774816.unknown

_1145717531.unknown

_1145717598.unknown

_1145717119.unknown

_1145717132.unknown

_1145717100.unknown

_1145716969.unknown

_1145716980.unknown

_1145716838.unknown

_1145716926.unknown

_1145716770.unknown

_1145716466.unknown

_1145716490.unknown

_1145715383.unknown

_1145716340.un...