Σπουδαίοι εξερευνητές, Σπύρος- Παύλος

  • Published on
    21-Jul-2016

  • View
    214

  • Download
    2

DESCRIPTION

, .

Transcript

<ul><li><p> 2014-15 </p></li><li><p>1 </p><p> , </p><p> . </p><p>1. </p></li><li><p>2 </p><p> , </p><p> 6 </p><p> 5. </p><p> , </p><p> , </p><p> . , </p><p> , </p><p> , </p></li><li><p>3 </p><p> : </p><p> . </p><p> . </p><p> 30.000 </p><p>, </p><p>. , </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p>800 . </p></li><li><p>4 </p><p>, </p><p> 26 , </p><p> . </p><p> . </p><p> , 800 </p><p>. , </p><p> , </p><p> . </p></li><li><p>5 </p><p> . </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> , , </p><p> , </p><p> . </p><p>. </p><p> : </p><p> , . </p></li><li><p>6 </p><p> (1000.) </p><p> (4070.) </p><p>, </p><p> , </p><p> . </p></li><li><p>7 </p><p> , </p><p>. </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> ' </p><p> , </p><p> 146 </p><p>.. </p><p> . </p></li><li><p>8 </p><p> 650 , ' </p><p> , </p><p>. </p><p> .. </p><p> , </p><p>, </p><p> , </p><p> .. </p><p>, </p><p> , </p><p> ... </p><p> , </p></li><li><p>9 </p><p> 4 </p><p> . </p><p> - , </p><p> , </p><p> . </p><p>2 </p></li><li><p>10 </p><p> , </p><p> . , </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p>, , </p><p>, , </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p></li><li><p>11 </p><p>. </p><p> . </p></li><li><p>12 </p><p>. </p><p> , </p><p> , </p><p> 320 310 </p><p>.. </p></li><li><p>13 </p><p>3 </p></li><li><p>14 </p><p> "" 950 . </p><p>. 15 , </p><p>. </p><p> , </p><p> , </p><p> , </p><p> 982 </p><p> . </p><p> 1002 , , </p><p> , </p><p> . </p><p> , , </p><p>. </p></li><li><p>15 </p><p> , </p><p> , </p></li><li><p>16 </p><p> O , </p><p>"". , </p><p> . </p><p>4 </p></li><li><p>17 </p><p>1450. </p><p> . </p><p> , </p><p> 1492 </p><p> : </p><p> 1493. </p><p> , </p><p> 1493 1496 </p><p> . </p><p> ,(1498-1500) </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p></li><li><p>18 </p><p> . </p><p>, . </p><p>, </p><p>1502, </p><p> . </p><p> , </p><p>20 1506. </p></li><li><p>19 </p><p> O , </p><p> , </p><p> : </p><p>. </p><p>5 </p></li><li><p>20 </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> 1469 </p><p> . , </p><p> 2 </p><p> . </p><p> , 8/7/1497. </p><p> , </p><p> . </p></li><li><p>21 </p><p> , </p><p> .. </p><p> , </p><p> , </p><p>. </p><p> , </p><p>11 </p><p>1524 </p><p>. </p></li><li><p>22 </p><p> , </p><p>" </p><p>" </p></li><li><p>23 </p><p>. </p><p> 1480 </p><p> . </p><p> . </p><p>6 </p></li><li><p>24 </p><p> , </p><p> , </p><p> , </p><p> .. </p><p> 20 1519 </p><p> , </p><p> 265 . </p><p>"" . </p><p> , </p><p>, </p><p> . </p><p> , </p><p> (!) </p><p>. </p></li><li><p>25 </p><p> , </p><p>, </p><p> , </p><p> 27 1521. </p><p> , , </p><p> , </p><p> ! </p><p> , 265 </p><p> , 18 </p></li><li><p>26 </p><p> 50 </p><p> , </p><p>? , . </p><p>7 </p></li><li><p>27 </p><p>, </p><p> 1535. </p><p> . </p><p> . </p><p> 1576 1578 </p><p> , </p><p> , . </p></li><li><p>28 </p><p> , </p><p>, </p><p> , </p><p> . </p><p>. , </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p></li><li><p>29 </p><p> 1594 </p><p>. </p></li><li><p>30 </p><p> - </p><p> , </p><p>. </p><p>1729 1756 </p><p>. </p><p>, 1763 </p><p>, </p><p>. </p><p>8 </p></li><li><p>31 </p><p> , </p><p> . , </p><p> . </p><p> 1766 1769 </p><p> , </p><p> , , , </p><p> , , </p><p> . </p><p>-. </p><p> . </p></li><li><p>32 </p><p> , </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p></li><li><p>33 </p><p>26/2/1884 </p><p>. </p><p>9 </p></li><li><p>34 </p><p> 1931 1932 </p><p> 1931 </p><p> 16.000 1932 </p><p>18500 ! </p><p>, </p><p>. </p><p>, </p><p> . 1946 </p><p> . 1953 </p><p> 3150 </p><p>. </p></li><li><p>35 </p><p> , 1962, </p><p>, </p><p>1964. , </p><p>, </p><p>, </p><p>. </p><p> , </p><p> (10.907) </p><p> . , </p><p>. </p></li><li><p>36 </p><p> 1958. </p><p>, </p><p>. </p><p> . </p><p>10 </p></li><li><p>37 </p><p>O </p><p> . </p><p> 150 , </p><p> 40 </p><p> 116 . , </p><p> , </p><p> 1952 </p><p> 1955. </p></li><li><p>38 </p><p>. </p><p> . </p><p> . </p><p>, </p><p> , </p><p>.. </p><p> 1957 1958 </p><p> . </p></li><li><p>39 </p></li></ul>

Recommended

View more >