איך מספרים על השואה לילדים

  • Published on
    21-Jul-2016

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li><p> ?</p><p>" . - - !" </p><p> 362</p><p> '</p><p> ' </p><p>, , </p><p> '' </p><p> , </p><p> .</p><p> , , , </p><p> , , , </p><p>. </p><p> , : </p><p> '' </p><p> ; ', ; - </p><p> . </p><p> .</p><p> , </p><p> ' ' , </p><p> .</p><p>" , , , </p><p> ." , 11 4491</p><p>: </p><p>' </p><p>: </p></li><li><p>9291 21 , </p><p> , , </p><p>.</p><p>3391 -.</p><p>4391 </p><p>, , , </p><p> .</p><p>0491 , </p><p> .</p><p>2491 </p><p> - 31 </p><p>.</p><p>4491- 4 </p><p> .</p><p>5491 , </p><p> , . </p><p> , </p><p> .</p><p>7491 </p><p> .</p><p> , , </p><p> : , </p><p> . 61 . 11. - 31 </p><p> . </p><p> -. </p><p> . , </p><p> . </p><p> . , , </p><p> . , . . , </p><p> .-0491 </p><p> , . ' 362 , . , , . </p><p> : . </p><p> . . , , . - , </p><p> . . " , . . </p><p> !"</p><p>" , , . </p><p> ". </p><p> , -32 3491</p><p> , </p><p> .</p><p> 42 .</p><p> . </p><p>, . , , . </p><p> . </p><p>, .</p><p> ? ? </p><p>, . .</p><p>" ."</p><p>"... , , , ... , </p><p>. !" , </p><p> . . , , </p><p>, . , 32 3491</p><p>? ?</p><p> ? ?</p><p> ?</p><p>madretsmA / IAM / airtsuA airaM</p><p>rFna</p><p>D spu</p><p>not</p></li><li><p> 3391 </p><p> .</p><p> 2491 ' . -</p><p> . ' </p><p> . </p><p>' ' 2191 , </p><p> : ' </p><p>' ( ). 7391 ' ' </p><p> ' . ' </p><p> , </p><p> .</p><p> 8781 ' </p><p> , .</p><p> 2191 ' </p><p> '. </p><p> , . </p><p> . 03 ' . : ' ' ( ).</p><p>' </p><p> . : </p><p>' ', </p><p> .</p><p>" </p><p> , </p><p> ." ' </p><p> ':</p><p> , , </p><p> , </p><p> . </p><p> .</p><p>: </p><p> .</p><p>: </p><p> . .</p><p> : </p><p> . - 9891.</p><p> . -1991. </p><p>-02 4102 391 52!</p><p> !</p><p> ' , , , </p><p> . . ' , . </p><p> . , </p><p> ; </p><p>, . , ' ', ' </p><p> , . ' </p><p> , </p><p> ." </p><p> ?" ' </p><p> .</p><p> '? - , , , </p><p> ', ? ? ? ?</p><p> ' ' </p><p> , . ' , , . -5391 </p><p> . </p><p> , </p><p>. </p><p> , . 2491 ' </p><p> . ' </p><p>':" </p><p> . , , . , </p><p> , "</p><p>" '-' ' ' '', </p><p> !" '</p><p> , - </p><p> 29 . ? '' : . ... , </p><p> '. , . </p></li><li><p>':</p><p> , , 2281, </p><p> , . , , </p><p> - - . , </p><p> .</p><p> , , . , , </p><p> . </p><p>' ', , 8391, . " </p><p> . </p><p> " (', 4391).</p><p> ' </p><p> - . ' </p><p> . , , </p><p> .</p><p> - , .</p><p>" . . . . </p><p> ." (, 9381)</p></li><li><p> ' , * </p><p>. '' : ' '. -62 4491, . </p><p> . </p><p> . </p><p> 5491, -000,51 . -000,41 </p><p> . . , , . , </p><p> . , , '', </p><p> , </p><p>, .</p><p> . , </p><p> , . , </p><p> .</p><p>R | </p><p>duflo</p><p>F ar</p><p>enk</p><p>*: , .</p><p> '' 8391 </p><p> . . '' , , </p><p> . </p><p> . . </p><p> , . , , , , , </p><p> . </p><p>, </p><p> . </p><p> , . '' ,</p><p> .</p><p>': '. , . , </p><p>.</p><p>': .</p><p>: , ,</p><p> , .</p><p>': - , , :</p><p>", , ."</p><p>: ,</p><p> , .</p><p> ?</p><p> ?</p><p> ?</p><p> : '' , </p><p> .:</p><p> , . . </p><p> . , , , . </p><p> . </p><p> .</p><p>, ?</p><p> , </p><p> .</p><p>, . </p><p> ' ' ' ', </p><p> .</p><p> (' 9391, </p><p>) ( , ' 6391, ).</p><p> , : " , </p><p>. . , , . , </p><p>, , , . , , , , , </p><p> ." : ' </p><p> 'gro.mehsavday.www//:ptth</p><p>* 21.</p><p> mehsaV daY</p><p>tsuacoloH eht ni nerdlihC</p><p> tuohtiw sratSnevaeH a</p><p> , 00:21, " ", 21 5102, </p><p> , , , </p><p>00:21 </p><p>03:21 </p><p> , " ' , </p><p>" : </p><p> 51.4.5: 0063446-20 : 9953446-20</p><p> : li.gro.mehsavday@muesum</p><p> eht ot detivni yllaidroc era uoYnoitibihxe eht fo ynomerec gninepo</p><p> tsuacoloH eht ni nerdlihCnevaeH a tuohtiw sratS</p><p> 00:21 ta ,5102 lirpA 21 ,yadnuSnoilivaP snoitibihxE ,ecnarbmemeR fo .tM ,mehsaV daYmelasureJ</p><p>margorPnoitpeceR 00:21ynomerec gninepO 03:21</p><p>sesserddAdlefleppA norahA rohtuA ,velahS renvA .rMetarotceriD eht fo namriahC ,rabnI-loK tiduheY .sMnoisiviD smuesuM eht fo rotceriD</p><p>edulretni lacisuM ytilapicinuM naG tamaR ehT artsehcrO acinomraH-htuoM s'nerdlihClogoG leumhS fo yromem nissieR xelA :reganam dna rotcudnoC</p><p>5102 ,5 lirpA yb PVSR9953446-20 :xaF 0063446-20 :leT li.gro.mehsavday@muesum :liam-E</p><p> :</p><p>(1) , . 0491, (2) / </p><p>(3) , . 8391, (4) ( ), . 6391, </p><p>(5) (), . 6391, (6) (), . 6091, </p><p>(7) (), . 6391, (8) , . 3491, </p><p> , </p><p>:nerdlihc sraeB dna slloD ehT</p><p>dnalloH ,0491.b ,llerK treboR (1)dlihC defiitnedinU nA (2)ynamreG ,8391 .b ,ebeiL egnI (3) dnaloP ,6391 .b ,(namrehS allI) ztiK alleunamE (4)ainamoR ,6391 .b ,(darG) ilahiM atibaT (5)ynamreG ,6091 .b ,(kcotspolK) yakeS eseilennA (6)dnalloH ,6391 .b ,(nomdA) grubmaH nnyL (7)ecnarF ,3491 .b ,ztnarknerhE leinaD (8)</p><p>noisiviD smuesuM ,noitcelloC stcafitrA ehT morF</p><p>)4(</p><p>)3(</p><p>)1(</p><p>)2()8(</p><p>)7(</p><p>)6(</p><p>)5(</p><p> mehsaV daY</p><p>tsuacoloH eht ni nerdlihC</p><p> tuohtiw sratSnevaeH a</p><p> , 00:21, " ", 21 5102, </p><p> , , , </p><p>00:21 </p><p>03:21 </p><p> , " ' , </p><p>" : </p><p> 51.4.5: 0063446-20 : 9953446-20</p><p> : li.gro.mehsavday@muesum</p><p> eht ot detivni yllaidroc era uoYnoitibihxe eht fo ynomerec gninepo</p><p> tsuacoloH eht ni nerdlihCnevaeH a tuohtiw sratS</p><p> 00:21 ta ,5102 lirpA 21 ,yadnuSnoilivaP snoitibihxE</p><p> ,ecnarbmemeR fo .tM ,mehsaV daYmelasureJ</p><p>margorPnoitpeceR 00:21</p><p>ynomerec gninepO 03:21</p><p>sesserddAdlefleppA norahA rohtuA</p><p> ,velahS renvA .rMetarotceriD eht fo namriahC</p><p> ,rabnI-loK tiduheY .sMnoisiviD smuesuM eht fo rotceriD</p><p>edulretni lacisuM ytilapicinuM naG tamaR ehT</p><p> artsehcrO acinomraH-htuoM s'nerdlihClogoG leumhS fo yromem ni</p><p>ssieR xelA :reganam dna rotcudnoC</p><p>5102 ,5 lirpA yb PVSR9953446-20 :xaF 0063446-20 :leT </p><p>li.gro.mehsavday@muesum :liam-E</p><p> :</p><p>(1) , . 0491, (2) / </p><p>(3) , . 8391, (4) ( ), . 6391, </p><p>(5) (), . 6391, (6) (), . 6091, </p><p>(7) (), . 6391, (8) , . 3491, </p><p> , </p><p>:nerdlihc sraeB dna slloD ehT</p><p>dnalloH ,0491.b ,llerK treboR (1)dlihC defiitnedinU nA (2)</p><p>ynamreG ,8391 .b ,ebeiL egnI (3) dnaloP ,6391 .b ,(namrehS allI) ztiK alleunamE (4)</p><p>ainamoR ,6391 .b ,(darG) ilahiM atibaT (5)ynamreG ,6091 .b ,(kcotspolK) yakeS eseilennA (6)</p><p>dnalloH ,6391 .b ,(nomdA) grubmaH nnyL (7)ecnarF ,3491 .b ,ztnarknerhE leinaD (8)</p><p>noisiviD smuesuM ,noitcelloC stcafitrA ehT morF</p><p>)4(</p><p>)3(</p><p>)1(</p><p>)2()8(</p><p>)7(</p><p>)6(</p><p>)5(</p><p>: </p></li><li><p>" , , </p><p>, ' , ':</p><p> , , </p><p> . </p><p> . </p><p> . , </p><p> , </p><p> . </p><p> , , , </p><p> , </p><p>. </p><p> ( ).</p><p> , , , , </p><p> . : , , . </p><p> ' ' </p><p> . </p><p>: , </p><p> . , , </p><p> .</p><p>" ," , </p><p>. </p><p> ' ', </p><p> , , .</p><p> . </p><p> . </p><p> . , :</p><p>" !" </p><p> . </p><p> . , . . </p><p> , .</p><p> , </p><p>. " - </p><p> " </p><p> , , . </p><p> , . ' ' ' </p><p>'.</p><p> ?: </p><p>'' ''. , . . . '' ''' : reeB -ejtreeB. . 7991 ' ' yalP sdlihC oN, </p><p> : raeB. </p><p> ?</p><p>, . </p><p> , . , . </p><p> , , </p><p> . </p><p> ' '? 65 . ; , . ' </p><p>' . ?</p><p> .</p><p> , , , , , , . , </p><p> ".</p><p>rbidnurB?laeh ot redro ni klim hserf sdeen rehtom kcis rieht taht revocsid yeht nehw od sgnilbis gnuoy roop owt od tahW asrK snaH yb arepo nA</p><p> dna efil s'rehtom rieht evas ot ediced yehT .kepeP dna akninA ot deneppah tahw yltcaxe si sihT derepmat si nalp rieht ,salA .ecalptekram eht ni gnicnad dna gnignis yb klim eht rof yenom nrae.yawa meht sesahc yllaturb ohw rabidnurB rednirg nagro live eht yb revelc eerht tiurcer ,kcab yenom rieht teg dna rehtom rieht evas ot tnamada ,nerdlihc ehT taefed yeht rehtegot dna nwot eht fo nerdlihc eht sa llew sa )drib a dna god a ,tac a( slamina suoicerp eht dnah dna esuoh rieht ot nruter nerdlihc owt eht ,suoirotciv dna duorP .rbidnurB.rehtom rieht ot klim</p><p> hguorht ynnaryt dna live revo sselpleh dna roop eht fo hpmuirt eht tuoba yrots a si rbidnurB lliw yrtsitra lanoitpecxe taht tcaf eht ot tnematset a osla si tI .yredarmoc dna evol fo noinu eht hsiweJ eht yb 8391 ni detaerC .reverof tnaveler niamer dna ecalp dna emit dnecsnart syawla tsrfi saw rbidnurB arepo eht ,retsiemffoH flodA yb otterbil a htiw asrK snaH resopmoc kcezC nerdlihc eht yb semit 55 nwohs retal saw dna 2491 ni eganahpro hsiweJ eugarP eht ta demrofrep.ottehg neiserehT eht fo.4491 ni ztiwhcsuA ot tnes saw asrK snaH</p><p>SIN 06 :ecirP</p><p>gnihsilbuP rentleZgnihsilbuP rentleZ</p><p> ' ', </p><p> , , </p><p>'.</p><p> : </p><p> : </p><p> 6-9.</p><p> : 87 "46 </p><p>" . . . </p><p> . </p><p>" (, 9381). ' : . </p><p> .</p><p> : '. </p><p>: : </p><p> 8-21 : 48 "</p><p>541 </p><p> . " </p><p> " .</p><p> - </p><p>: : </p><p> : </p><p> 6 : 89 "</p><p>42 </p><p> , , </p><p> , , </p><p> , </p><p>.</p><p>: : 6-9</p><p> : 86 " 24 </p><p> :</p><p>. </p><p>5294045-30li.oc.rentlez@ofni</p><p>gnihsilbuP rentleZ </p><p>:</p></li><li><p>: - </p><p> .</p><p> .</p><p> ,</p><p> . ,</p><p> . ,</p><p> , .</p><p> . :", ,</p><p> , ."</p><p> , </p><p> -.</p><p> .</p><p>/ : sitosoyM </p><p>sap zeilbuo'm en: thcinniemssigreV </p><p>: ton em tegroF, </p><p>, . </p><p> .</p></li></ul>