איך מספרים על השואה לילדים

 • Published on
  21-Jul-2016

 • View
  228

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • ?

  " . - - !"

  362

  '

  '

  , ,

  ''

  ,

  .

  , , ,

  , , ,

  .

  , :

  ''

  ; ', ; -

  .

  .

  ,

  ' ' ,

  .

  " , , ,

  ." , 11 4491

  :

  '

  :

 • 9291 21 ,

  , ,

  .

  3391 -.

  4391

  , , ,

  .

  0491 ,

  .

  2491

  - 31

  .

  4491- 4

  .

  5491 ,

  , .

  ,

  .

  7491

  .

  , ,

  : ,

  . 61 . 11. - 31

  .

  -.

  . ,

  .

  . , ,

  . , . . ,

  .-0491

  , . ' 362 , . , , .

  : .

  . . , , . - ,

  . . " , . .

  !"

  " , , .

  ".

  , -32 3491

  ,

  .

  42 .

  .

  , . , , .

  .

  , .

  ? ?

  , . .

  " ."

  "... , , , ... ,

  . !" ,

  . . , ,

  , . , 32 3491

  ? ?

  ? ?

  ?

  madretsmA / IAM / airtsuA airaM

  rFna

  D spu

  not

 • 3391

  .

  2491 ' . -

  . '

  .

  ' ' 2191 ,

  : '

  ' ( ). 7391 ' '

  ' . '

  ,

  .

  8781 '

  , .

  2191 '

  '.

  , .

  . 03 ' . : ' ' ( ).

  '

  . :

  ' ',

  .

  "

  ,

  ." '

  ':

  , ,

  ,

  .

  .

  :

  .

  :

  . .

  :

  . - 9891.

  . -1991.

  -02 4102 391 52!

  !

  ' , , ,

  . . ' , .

  . ,

  ;

  , . , ' ', '

  , . '

  ,

  ."

  ?" '

  .

  '? - , , ,

  ', ? ? ? ?

  ' '

  , . ' , , . -5391

  .

  ,

  .

  , . 2491 '

  . '

  ':"

  . , , . ,

  , "

  " '-' ' ' '',

  !" '

  , -

  29 . ? '' : . ... ,

  '. , .

 • ':

  , , 2281,

  , . , ,

  - - . ,

  .

  , , . , ,

  .

  ' ', , 8391, . "

  .

  " (', 4391).

  '

  - . '

  . , ,

  .

  - , .

  " . . . .

  ." (, 9381)

 • ' , *

  . '' : ' '. -62 4491, .

  .

  .

  5491, -000,51 . -000,41

  . . , , . ,

  . , , '',

  ,

  , .

  . ,

  , . ,

  .

  R |

  duflo

  F ar

  enk

  *: , .

  '' 8391

  . . '' , ,

  .

  . .

  , . , , , , ,

  .

  ,

  .

  , . '' ,

  .

  ': '. , . ,

  .

  ': .

  : , ,

  , .

  ': - , , :

  ", , ."

  : ,

  , .

  ?

  ?

  ?

  : '' ,

  .:

  , . .

  . , , , .

  .

  .

  , ?

  ,

  .

  , .

  ' ' ' ',

  .

  (' 9391,

  ) ( , ' 6391, ).

  , : " ,

  . . , , . ,

  , , , . , , , , ,

  ." : '

  'gro.mehsavday.www//:ptth

  * 21.

  mehsaV daY

  tsuacoloH eht ni nerdlihC

  tuohtiw sratSnevaeH a

  , 00:21, " ", 21 5102,

  , , ,

  00:21

  03:21

  , " ' ,

  " :

  51.4.5: 0063446-20 : 9953446-20

  : li.gro.mehsavday@muesum

  eht ot detivni yllaidroc era uoYnoitibihxe eht fo ynomerec gninepo

  tsuacoloH eht ni nerdlihCnevaeH a tuohtiw sratS

  00:21 ta ,5102 lirpA 21 ,yadnuSnoilivaP snoitibihxE ,ecnarbmemeR fo .tM ,mehsaV daYmelasureJ

  margorPnoitpeceR 00:21ynomerec gninepO 03:21

  sesserddAdlefleppA norahA rohtuA ,velahS renvA .rMetarotceriD eht fo namriahC ,rabnI-loK tiduheY .sMnoisiviD smuesuM eht fo rotceriD

  edulretni lacisuM ytilapicinuM naG tamaR ehT artsehcrO acinomraH-htuoM s'nerdlihClogoG leumhS fo yromem nissieR xelA :reganam dna rotcudnoC

  5102 ,5 lirpA yb PVSR9953446-20 :xaF 0063446-20 :leT li.gro.mehsavday@muesum :liam-E

  :

  (1) , . 0491, (2) /

  (3) , . 8391, (4) ( ), . 6391,

  (5) (), . 6391, (6) (), . 6091,

  (7) (), . 6391, (8) , . 3491,

  ,

  :nerdlihc sraeB dna slloD ehT

  dnalloH ,0491.b ,llerK treboR (1)dlihC defiitnedinU nA (2)ynamreG ,8391 .b ,ebeiL egnI (3) dnaloP ,6391 .b ,(namrehS allI) ztiK alleunamE (4)ainamoR ,6391 .b ,(darG) ilahiM atibaT (5)ynamreG ,6091 .b ,(kcotspolK) yakeS eseilennA (6)dnalloH ,6391 .b ,(nomdA) grubmaH nnyL (7)ecnarF ,3491 .b ,ztnarknerhE leinaD (8)

  noisiviD smuesuM ,noitcelloC stcafitrA ehT morF

  )4(

  )3(

  )1(

  )2()8(

  )7(

  )6(

  )5(

  mehsaV daY

  tsuacoloH eht ni nerdlihC

  tuohtiw sratSnevaeH a

  , 00:21, " ", 21 5102,

  , , ,

  00:21

  03:21

  , " ' ,

  " :

  51.4.5: 0063446-20 : 9953446-20

  : li.gro.mehsavday@muesum

  eht ot detivni yllaidroc era uoYnoitibihxe eht fo ynomerec gninepo

  tsuacoloH eht ni nerdlihCnevaeH a tuohtiw sratS

  00:21 ta ,5102 lirpA 21 ,yadnuSnoilivaP snoitibihxE

  ,ecnarbmemeR fo .tM ,mehsaV daYmelasureJ

  margorPnoitpeceR 00:21

  ynomerec gninepO 03:21

  sesserddAdlefleppA norahA rohtuA

  ,velahS renvA .rMetarotceriD eht fo namriahC

  ,rabnI-loK tiduheY .sMnoisiviD smuesuM eht fo rotceriD

  edulretni lacisuM ytilapicinuM naG tamaR ehT

  artsehcrO acinomraH-htuoM s'nerdlihClogoG leumhS fo yromem ni

  ssieR xelA :reganam dna rotcudnoC

  5102 ,5 lirpA yb PVSR9953446-20 :xaF 0063446-20 :leT

  li.gro.mehsavday@muesum :liam-E

  :

  (1) , . 0491, (2) /

  (3) , . 8391, (4) ( ), . 6391,

  (5) (), . 6391, (6) (), . 6091,

  (7) (), . 6391, (8) , . 3491,

  ,

  :nerdlihc sraeB dna slloD ehT

  dnalloH ,0491.b ,llerK treboR (1)dlihC defiitnedinU nA (2)

  ynamreG ,8391 .b ,ebeiL egnI (3) dnaloP ,6391 .b ,(namrehS allI) ztiK alleunamE (4)

  ainamoR ,6391 .b ,(darG) ilahiM atibaT (5)ynamreG ,6091 .b ,(kcotspolK) yakeS eseilennA (6)

  dnalloH ,6391 .b ,(nomdA) grubmaH nnyL (7)ecnarF ,3491 .b ,ztnarknerhE leinaD (8)

  noisiviD smuesuM ,noitcelloC stcafitrA ehT morF

  )4(

  )3(

  )1(

  )2()8(

  )7(

  )6(

  )5(

  :

 • " , ,

  , ' , ':

  , ,

  .

  .

  . ,

  ,

  .

  , , ,

  ,

  .

  ( ).

  , , , ,

  . : , , .

  ' '

  .

  : ,

  . , ,

  .

  " ," ,

  .

  ' ',

  , , .

  .

  .

  . , :

  " !"

  .

  . , . .

  , .

  ,

  . " -

  "

  , , .

  , . ' ' '

  '.

  ?:

  '' ''. , . . . '' ''' : reeB -ejtreeB. . 7991 ' ' yalP sdlihC oN,

  : raeB.

  ?

  , .

  , . ,