Κατάλογος προσφορών Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016

  • Published on
    25-Jul-2016

  • View
    218

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li><p> - 28 9, - .: 23510 39798, Fax: 23510 22700</p><p> - 3 . .. -/ - .: 23510 91200E-shop - 1o . .. - - .: 23512 35222</p><p>Logistics - 1o . .. - - .: 23512 35222</p><p> on-line </p><p>289,92 </p><p> 5 1 &amp; 4 . .: 9998422 :1509075 :: 45x53x96</p><p>www.homemarkt.gr</p></li><li><p>www.homemarkt.gr - </p><p> VENUS ME PU . .: 0516141: 230x140x90. : 19612645. a x: - / .: 0516143 .: 0516142</p><p> PU &amp; 6. .: 0516122: 28024089. a x: / .: 0516110 - / .: 0516119</p><p>294,50 </p><p>699,00 </p></li><li><p>www.homemarkt.gr</p><p>2-3</p><p> - </p><p> 2 &amp; 3 TONY PU - </p><p>. .: 9998223 : 1608590. : 1908590</p><p> a x: - / .: 9998224</p><p> - / .: 9998222</p><p> HERA / PU </p><p>. .: 0516144: 243x136x80.</p><p> a x: - / .: 0516145319,90 </p><p>529,80 </p></li><li><p>www.homemarkt.gr</p><p> 7 1 &amp; 6 . .: 9998408 : 150+(44)x90x75. : 455296,5.</p><p> 5 1 &amp; 4 . .: 9998407 : 120+30x80x74. : 45x51x97. .</p><p> 7 1 &amp; 6 . .: 9998421 : 150+44x90x75. :: 46x65x106 .</p><p>351,93 </p><p>312,99 </p><p>188,90 </p></li><li><p> 7 1 &amp; 6 </p><p> 5 1 &amp; 4 . .: 9998407 : 120+30x80x74. : 45x51x97. .</p><p> 7 1 &amp; 6 . .: 9998421 : 150+44x90x75. :: 46x65x106 .</p><p>351,93 </p><p> 5 1 &amp; 4 . .: 9998307 : 120x70x75. : 95x4051.</p><p>97,99 </p><p> 5 1 &amp; 4 . .: 9998411 : 120+(30)x80x75. : 46x50x101.</p><p>213,99 </p><p>312,99 </p><p>188,90 </p><p>www.homemarkt.gr </p><p>4-5</p></li><li><p>www.homemarkt.gr. .: 0505396: 61x62x88. a x:</p><p>. .: 0514297 : 646077. a x:</p><p>. .: 0514205: 736473. a x:</p><p>. .: 0514300: 64,56275. a x:</p><p>57,50 </p><p>69,90 89,99 </p><p>79,90 </p><p>. .: 0514294 : 736473. a x:</p><p>. .: 0514202: 64,5x59,5 x78. a x:</p><p>69,90 </p><p>89,99 </p><p>114,99</p><p>. .: 0514284 : 555588. a x:</p><p>54,99</p><p>. .: 0514233: 80x96x97. a x:</p><p>. .: 0514322 : 785795,5. : 504537 a x:</p><p>194,99</p></li><li><p>www.homemarkt.gr </p><p> 2 </p><p>. .: 0519842: 1.48x40x60</p><p>: SONAMA- </p><p>. .: 0519846 : 1.50x47x64</p><p>: ZEBRANO </p><p> . .: 0519844 : 160x40x72: WENGE WASHED- </p><p> . .: 0529047 : 201x142: </p><p> 2 . .: 0519843 : 1.48x40x60: - </p><p>62,99 </p><p>94,99 </p><p>116,99 </p><p>99,90 </p><p>72,99 </p><p>62,99 </p><p> . .: 0519845 </p><p>: 160x46x175: </p><p>WENGE WASHED- </p><p>54,996-7</p></li><li><p>www.homemarkt.gr</p><p>K SONAMA PU 2 . .: 0519881 : 159206100. :150200. 1 .</p><p> 1 SONAMA-. .: 0519883 : 11919692,5. :110190. 1 .</p><p>84,99 </p><p>149,00 </p></li><li><p>www.homemarkt.gr 2 SONAMA. .: 0519878 : 15920692. : 150200. 1 .</p><p>99,99 </p><p>8-9</p><p> HM320.02 3 2 SONAMA. .: 0519882: 120x53x185.</p><p> 2 HM315.02 SONAMA. .: 0519880: 48x40x39.2.</p><p>- HM317.02 6 SONAMA. .: 0508130: 120x40x76 .</p><p> HM314.02 SONAMA . .: 0519879: 72x93 .</p><p> HM313.02 1 SONAMA . .: 0508129: 80x40x76 .</p><p>174,99 </p><p>29,99 </p><p>32,49 </p><p>34,49</p><p>99,99</p></li><li><p>www.homemarkt.gr</p><p>219,90 329 SPECIAL POCKET SPRING 150x200x27 - -2000 . a -3,5 cm 250/ - non-woven -3 . 250/. - non-woven -700 . -20 . </p><p> -700 . -75 . non-woven -0.5 . 250/ a - </p><p>49,90 327 CONTINOUS SPRING 90x190x18 - -1 . 250/ - non-woven -700 . -700 . </p><p> -17 . </p><p> -700 . - </p><p>279,90 324 SPRING MEMORY FOAM 150x200x31 - -5 . Memory foam -5 . 250/ - non-woven -700 . </p><p> -20 . </p><p> -700 . - non-woven -1 . 250/ - </p></li><li><p>www.homemarkt.gr </p><p> 325 FIBRE PILLOW</p><p>: 4876.</p><p> 326 MEMORY FOAM : 386012..</p><p>6,90 </p><p>23,99</p><p>10-11</p><p>69,99 </p><p> 309 POCKET SPRING - - 1. 20d foam - non-woven - 700gr -18 . </p><p> - 700gr - - non-woven - 1cm 20d foam - </p><p>[ 309.01 90190. 69,99 [ 309.02 110190. 89,90 [ 309.03 140190. 115,00 [ 309.04 140200. 117,00 [ 309.05 150200. 124,99 [ 309.06 160200. 129,90 20.</p></li><li><p>www.homemarkt.gr</p><p>. .: 0506960 : 603376. 2 ,. 2 , 3 . .</p><p> WENGE </p><p>29,99 </p><p>42,49 </p><p>. .: 0506957 : 76.833.667.5 . 2 . M 2 ,3 </p><p> WENGE. .: 0506956 : 76.833.667.5 2 . M 2 ,3 </p><p> WENGE</p><p>. .: 0506958 : 1143468. 3 . 2 , 3 </p><p> WENGE </p><p>44,99 </p><p>29,99 </p><p>. .: 0503074 : .37x176. </p><p>. .: 0513343 : .37x170. </p><p>. .: 0503064 : .37x170. </p><p>. .: 0503062 : .37x170. </p><p>14,99 12,49 </p><p> 13,49 </p><p> 16,49 </p></li><li><p>www.homemarkt.gr WENGE. .: 0506969: 60x33x84. 2 &amp; 1 . </p><p> WENGE</p><p>. .: 0506959, : 77x34x123. 4 4 , 6 .</p><p> WENGE</p><p>. .: 0506966: 77x34x123. 4 4 , 6 .</p><p> WENGE </p><p>44,90 </p><p>64,99</p><p>79,90</p><p>64,99</p><p>. .: 0506968: 7740121.</p><p>. .: 0506967 : 114x34x68. 3 . 2 , 3 </p><p> WENGE </p><p>44,99 </p><p>44,99 </p><p>12-13</p></li><li><p>www.homemarkt.gr</p><p>. .: 0520160 : </p><p>40x52x79-90 a x:</p><p>. .: 0520199: </p><p>58x50x90-100 a x:</p><p>. .: 0520125: </p><p>55x50x89-100 a x:</p><p>. .: 0520070: 56,5x50x88-100</p><p>. .: 0520131 : 61.5x60.5x112-135. </p><p>. .: 0520318 : 52x57x114-121</p><p>. .: 0520224 : 65x61x120-130</p><p>. .: 0520299 : 63x65x116-126</p><p>. .: 0520432 : 68x85x120-130</p><p>. .: 0520293 : 6563112-122</p><p>. .: 0520414 : 64x55x112-120</p><p>. .: 0520366 : 65x71x106,5-116 a x:</p><p>. .: 0520188 : 66x60x126-116 a x:</p><p>. .: 0520222 : 61x60x105-114 </p><p>. .: 0520191 : 59x60x105-115</p><p>. .: 0520427 : 60x65x105-117</p><p>. .: 0520368 : 64x56x114-105</p><p>. .: 0520429 : 60x54x110-120</p><p> S HI AT S U</p><p>18,99 </p><p>. .: 0520362 : 60x61x88-101 a x:</p><p>43,49 </p><p>59,99 </p><p>69,99 </p><p>94,99 109,99 99,99 199,90 </p><p>69,99 74,99 74,99 </p><p>59,99 67,00</p><p> 78,00</p><p>. .: 0520117 : 61x56x110-120 a x:</p><p> 44,99 </p><p> 52,99 31</p><p>,99 : 54</p><p>,50</p><p> 29,99 36</p><p>,40 </p></li><li><p>www.homemarkt.gr</p><p>14-15</p><p>. .: 0520432 : 68x85x120-130</p><p>. .: 0520222 : 61x60x105-114 </p><p>. .: 0520368 : 64x56x114-105</p><p>. .: 0520429 : 60x54x110-120</p><p> . .: 0113065: 150140</p><p> . .: 0113068: 15080</p><p>. .: 0520362 : 60x61x88-101 a x:</p><p> 19,85 </p><p>A CONVECTOR TESY . .: 0113049: 2000W: 85x106x.57</p><p> TESY CONVECTOR HEATER . .: 0113043: 2000W: 45x71x15</p><p> PYRAMIS CHROMA. .: 9998386 / 6lt 76,00. .: 9998385 / 8lt 80,00 </p><p> 130,00 </p><p>87,00</p><p>PYRAMIS QUATRO. .: 9998390Pyramis &amp; Expert Plus 2x2.</p><p> PYRAMIS. .: 9998387 / 6lt 87,00. .: 9998389 / 8lt 92,00. .: 9998388 / 10lt 98,00 </p><p> PYRAMIS PARIS No22 1101112 21,5024 1101113 25,0028 1101115 34,00</p><p> 700W. () . . .: 0106048</p><p>: 10-12 . 800 Watt230 Volt 50Hz. .: 0107087</p><p> TESY . .: 0113048: 2000W: 10,5x81,5x40</p><p> 77,49 </p><p> 11,39 72</p><p>,99 44</p><p>,99</p><p>VENUS BERLIN .24. .: 1106057</p><p> 9,90</p><p> 12,49 2200W 1.7lit inox , 360 .. .: 0116064</p><p> 10,99</p><p> 12,90</p><p> 72 18/10 INOX CLOE. .: 1161238</p><p> 89,00</p><p> 72 INOX 18/10 MAIRY. .: 1161237</p><p> 89,00</p><p> 30 YAMAMOTO. .: 1161242</p><p> : </p><p>34,90</p><p> 19,90</p><p> 2200W AT-2013. .: 0108077</p><p> 20 . .: 0341267</p><p> 14,99</p><p> 76,00 AO </p><p>AO</p><p> 31,99</p><p> 18 . .: 0341265</p><p> 16,75</p><p>2 . 0.5lt 300 Watt. .: 0118054</p><p> 1 </p><p>P Y R A MI S </p><p> 37 ,5 0</p><p> 1 </p><p>P Y R A MI S </p><p> 37 ,5 0</p><p> 1 </p><p>P Y R A MI S </p><p> 37 ,5 0</p><p> 21,50 AO</p></li><li><p> - 28 9, - .: 23510 39798, Fax: 23510 22700 - 3 . .. -/ - .: 23510 91200E-shop - 1o . .. - - .: 23512 35222Logistics - 1o . .. - - .: 23512 35222</p><p>. .: 0509373 : 90x190.</p><p>ME 2 </p><p>149,99 </p><p> FLOOR HM328 90x190 &amp; 2 327 CONTINOUS SPRING90x190</p><p>* 01-02-2016 30-03-2016. ... 23%. .</p><p>www.homemarkt.gr</p></li></ul>

Recommended

View more >