Κανονισμοί αξιολόγησης πρωτο παραρτημα

  • Published on
    25-Jul-2016

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li><p> .... </p><p>(4)</p><p>:1.</p><p>2.</p><p> /</p><p>3.</p></li><li><p>2 </p><p>1.</p><p>1::A13(ii),A14(ii),A15(i),A16(i),A15A16,1663.735, 1663.972,65.315</p><p>1. ,</p><p> ()</p><p> /</p><p> ,</p><p> /</p><p>/ ,</p><p>() </p><p>/// </p></li><li><p>3 </p><p>2. , </p><p>// </p><p> ,,</p><p> ///</p><p>3. , </p><p>// ,,</p><p> ///</p><p> /</p><p>// </p><p> /</p><p>,</p><p> //</p><p>4. ///</p></li><li><p>4 </p><p>// //</p><p> /</p><p>5. //</p><p>/()</p><p> /,,</p><p> //</p><p>/ </p><p>/</p><p>6. //</p><p> ,</p><p> /,</p><p>, ,</p><p> ,</p><p> ,</p></li><li><p>5 </p><p>7. </p><p> /</p><p>,</p><p>8. ,</p><p>//</p><p> ,</p><p> ,</p></li><li><p>6 </p><p>2./</p><p>2:/:8,1011,9,A1112,8(4),10 12,11(4),1314,12 48.176,A8(i),A9(i),A9(ii),A10(i),A10(ii),A11(ii),A12,A12(ii),A7 8(ii),8A9(i),9A10(i),11(ii)A12</p><p>1. </p><p>/</p><p> ,//,</p><p>2. , /</p><p> // ///</p><p> /</p><p>,</p></li><li><p>7 </p><p>3. ///</p><p> ,//</p><p>4. /()</p><p> /,</p><p> /</p><p> /</p><p> /</p><p> /</p><p>/ </p><p>/</p><p>5. </p><p> ,</p><p> / ,</p></li><li><p>8 </p><p>6. </p><p> //</p><p>7. , </p><p> ,/ </p><p>1. </p><p> ,,,,/</p><p> ,</p><p> ///</p><p> /</p><p>2. </p></li><li><p>9 </p><p>3. ,</p><p>/</p><p> ,,</p><p> ,</p><p> , ,</p><p> /</p></li><li><p>10 </p><p>3.</p><p>3::1,25(ii),2,57(ii),5(2),78(i) A8(ii),A7(ii),A6(ii),A5(ii),13,2(4),5A7(ii), 4A7(ii),6A9(i),</p><p>1. /</p><p> //</p><p>2. ,</p><p> /</p><p> ///</p><p>,</p><p>3. </p><p> ,//</p></li><li><p>11 </p><p>4. </p><p> /()</p><p> /,</p><p> //</p><p> /</p><p> /</p><p> /</p><p>/ </p><p>/</p><p>5. </p><p> /</p><p> // ,</p><p>6. </p><p> //</p></li><li><p>12 </p><p>7. , </p><p> ,/ </p></li></ul>

Recommended

View more >