Азы практики программирования на ФОРТРАНе и СИ (Linux): Учебное пособие

 • Published on
  08-Dec-2016

 • View
  225

 • Download
  10

Embed Size (px)

Transcript

 • "!#$%$& (')*,+

  * - . / 01/2 3 4 5 6

  798;:=,?@

  ACBCBED

 • FHGJILKNMPO QSRTUK

  V W#XCY[Z]\_^a`cb d

  e=fge hjilk9mck9nporqtsunuv=kxwynlq{z|vtmc}~o=tv}x#flfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf

  etfe=fge }9nuvt=nuNkxuv=napo=aEff;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf

  etfe=f j=vy(P}9u}o=k9m]tfCf;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf

  etfe=f =vy(awx}9u}o=k~mcf]fSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf

  etfe=f u}o=k9mcnuq{U=uspotqiC=nuNk;z|vtnu}9v{ilffSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf

  etfe=f v=mqtn|quk~su=v=kS}ilv==vPuv=}iCkSusuv=mcaorqpffxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf

  etfe=f sa~|mck9naotvtuuuz[v=mqtn|ffxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf

  etfe=f suumck~sunuk~z|v{o=v=suusav=}~otz|vtmqtn|_ffxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf

  e=f k~mcnuv=9vvPxqtpiqrz|q{orqrilv=qr#ffxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfe

  etfpfge v=napo=axqtpiqz|q{orqriCv=qfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfe

  etfpf suumck~sk~suk9=qz|q{orqriCvt9v=uf&fxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfe=e

  etfpf v=mq{nuuuotk9za[#a(z[v=sanuk9=vtz|q{orqrilv=9pu}9k~rv=nuamcff;fxfe

  etfpf uk~m[wynuqriCawxuk9suttlqtslq{9slqtSv=z|vtnu}9uk~zao=a=nuv[ff;fxfe

  e=f Huk9suk~nlqtusuqt{iCk~nuuLt=v9q{=Ntvyqaffxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfe

  etfafge orqtn|qtsao=naNk=}o=suv=a}~o==q==v9q=N=v9qaf f;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfe

  etfaf cu}~nuk9nauk;}~aot=qtuuEff;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfe

  etfaf k9suk~nlqtusuqt{iCk~nuuktN=v9qaflsuv=~slqtmcmcnuNz|qtnlqrifCSvtnu=k9ak9sffxf;fxfe

  etfaf k9mcnuvt9vvt=k~slqr)Cp9tfcf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfe

  etfaf v=mqtn|q=pffxf;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfe

  etfaf uk9suqtuuuk9suk~nlqtusuqt{iCk~nuaff;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfpe

  etfaf k9mcnuvt9vvz[v=mq{n|k;tffxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  etfaf [ilv=qriCtnuNkS}9umc=vriCf)fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft

  e=f [o=ra[o=k~k;vPnuk~z|v{o=v=suz[v=mqtn[qrff;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  etfufge v=mqtn|qPuffxf;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  etfuf v=mqtn|qf"fxf;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft

  etfuf v=mqtn|qff;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft

  etfuf v=mqtn|qP_ffxf;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft

  etfuf k9mcnuvt9vvPotk9z[}~otv==Lsukqtzao=vtslqrffxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  etfuf uk~m[wynuqriCawSo=suko==k~9vuk~ot=k9spo=v=~vlqtslq{9slqtSv=zuslq{otz|vffxf

  e=f suvt}~orq{iCunak9unlqrLusav=9slq{mcmqnlqPcktfNfxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  etfpfge k~z[}~ousuv=~slqtmcmcnuqv=ak9nu}~orqtsav=m,PcktfNfxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  etfpf k~z[}~ousuv=~slqtmcmcnuqPckp=pfPf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft

  etfpf k~z[}~ousuv=~slqtmcmcnuqPck|pfPf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft

  etfpf usuqt=piCk|mcv{iCuqtnuaLPSqaffSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf

  etfpf NuvriCnauk~mcNkUnuk~=Nuv{iCnpuk9mcNk;v=uk~slq{o=vtsuffxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  etfpf uk9suq{o=v=susuu}~qtu=qtnuaEf2fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf

  etfpf k9mcnuvt9vv=Pv=uk9suq{o=v=sak;=NtvyqJJNffxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf

  etfpf k9mcnuvt9vv=Pv=uk9suq{o=v=sak_cf&fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  etfpf suv=~slqtmcmcnlq{kunuuuqPcSqPvtuk9slqro=v=sk9kwqttk9sak9nuaEff=

  etfpfge2uk~m[wynuqriCawxaaotv=9vlqtslq{9slqtxqzusuq{o=z[v[%f;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf

  e=f suvt}~orq{iCunak9unlqrLusav=9slq{mcmqnlqNS#f fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfue

  e

 • etfafge k~z[}~ousuv=~slqtmcmcnuqfLfxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfue

  etfaf suk9asuv=uk~}9}9vts(ffSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfue

  etfaf [iCqt=nlq{Uasuv=9suqtmcmcnlq{kCunuulqusav=9slq{mcmNff;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf[

  etfaf cu}~nuk9naukxotk9sumcanlqS|nuzauapLPck{ff;fxfSf;fxf;fxf[

  etfaf uk9suq{o=v=sanuNk}~z|vt=zuLPffxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf[

  etfaf turiCk9nuakjau}iCvt=xuk9sak9mck9nanu;;z[v=nu}orqtnao ;Pcktfx

  etfaf hjiCk~mck9naorqtsanuN(Sv=sumq{otnuNL=NtvyLffxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf

  etfaf k~z[}~ousuv=~slqtmcmcnuqNS#ffxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf[

  etfaf {[}~o=|ilpUwyqtuu}~Lusuvt9slqtmcmnlqNSf f;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf[

  etfafgev=aotnuauk9~vvPuk9sak99sp|w9z[k#v=uk~slqtuunlqNSff;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf

  etfafge=ehjiCk~mck9naorqtsanuN(==v9Luu}iCv==q{nunuLcSk{f(f;fxf

  etfafgeuk~m[wynuqriCawS#k9}o=v=~vlqtsuqt9slq{;qzuslq{otz|vf f;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft

  e=f uk~su=Nslq{wa}9piCk~unuNz|iqt}9}{f fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfpe

  etfpfge #v=sumqril=nlq{Ulq{}~o=af1f;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfpe

  etfpf hjiCk~mck9naorqtsanlq{suqt=vtorqP}SzpqrorqriCv=qtmcfLfxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  etfpf hjiCk~mck9naorqtsanlq{suqt=vtorqP}Ssukq{zao=v=sav=m

  P}9sakk

  ffSf;fxf;fxft

  etfpf oyiqz|qusuv=}o=k9p#k9Lusuv=~slqtmcmcnlqPck =pffxfSf;fxf;fxf{

  etfpf oyiqz|quk9sutv=asuv=9suqtmcmcnlqPk =#LPck pf=

  etfpf oyiqz|quk9sutv=asuv=9suqtmcmcnlqaw9Nz|qrLLNSff;fxfSf;fxf;fxft

  etfpf k~}~otusuv=q{nuukxusuv=~slqtmcmNf fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft

  etfpf } v9nuNEv={ k9zaotnuNL=Nuv{ilnuumcNmcvylilff;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  etfpf v=mqtn|C=w9v=qz[v=mcupilpo=v=sav=ufSf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft

  etfpfgek9sutv=kv=mq{nuk9kSwqqtnuuk{ffxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft

  etfpfge=euk~m[wynuqriCawx}9kC=mcv=9vlqtsuqt9slq{;qzaslq{o=z[v[ffxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  e=f ot=k~otnlqlqt}~otvwyqqt=qtk9mcNkx=v=usav=}9

  b

  fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfae

  etfafge Sqtzuv9mcv=naotusuv=qro==a}9zC fSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfae

  etfaf uk~suk9Sv=samq{o=usav=qtnuao=k~z[}~o=vt=;q{piCv={u}~nuk9nuak}9potq{uuCf

  etfaf k9z[vtotv=suNkava}9nuk~nuazusuv=~slqtmcmckSawe=fafUa[o={a[o=vP==v9kyf =

  etfaf otpiCaotuk9sak9Sv=sumq{otusuv==qtnua_

  A "!

  "!_A

  {ffSf;fxf;fxft

  etfaf k9suk~z[vyCusuv==z|qL[o=pilaorq$#N&%ffxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft

  etfaf k9suk~z[vyCusuv==z|qL[o=pilaorq('*)*+-,

  .$

  fjfxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  etfaf v=napo=ukxvP}9zusuaaorqrf f;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  etfaf v=napo=ukxvP;q{piCk

  b0/

  l132 4CffxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  etfaf zusuaao=2}9uk~nlqtsuulJuk~suk9tvyqaw5#76==P8x tvt=slq{otnuvuf fxf

  etfafge2uk~nlqtsuuuk9sak9=v9qaw5#76Je=peS8; =v=tslq{o=navuf f;fxfSf;fxf;fxf=

  etfafge=eHSqt}~otsuv=uz|qzuusupiaiCuu

  ff;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  etfafgeSqtzuv9mcv=naotusuv=qro=l1|uqtm]aot[fSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  etfafgeSqtz=kilao={iCv=zo=k~z[}~orqxqtpiCkysakqtzpo=v=sL =9

  rf;fxf;fxf=

  etfafgey2Sqtzz|vtuusuv==q{o==kiCk9nunaNL{iCvtzC fSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft

  etfafgeSqtz}9z[v=uusav=q{ot{ilv=zUawxvyCnuv=9vxqtpiq#sa|9vtC;fxf;fxfSf;fxf;fxft

  etfafgeSqtz=kiuao=usumcv{p~v{iC=naNk{iCvtzuCf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfpe

  etfafgev=aotnuauk9~vv:iCk~zao=sav=nunuv=Luv=aotktffSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  etfafgek9mcnuvt9vvnuqt}~otsuv=uz[k;otk9sumcanlqriqaf fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

 • etfafge2nlq{}~o=sav=uz[knaotk9sunak~orqaff;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  etfaft2uk~m[wynuqriCawx=v=}9tmcv=9vPlqtsuqt9slq{;qzaslq{o=z[v[ fxfxf;fxfSf;fxf;fxft

  A ;#^=?L^=@ AtYBC D=EFC G?9HJI C?KHJDBMLNI DOLNB >Ub Dud

  pfge slq{=piC=nuq{Uusuv=~slqtmcmqaf fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  pf jilkv==qtnuukfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft

  pf Pq{mck9lqtnaa fxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft

  pf v{iupsuq{wy=|iCz|qaf fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft

  |fufge unaorq{z|}~u}#nuk~uv{iCnav=9vP=}iCv==nuvt9vv=uk9suq{o=v=suqafCf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft

  |fuf suumck~su}~uv{iC{wyv=q{nuauv{il|slqrwy=pilzuLnlqPk = f;fxf;fxft

  |fuf suumck~su}~uv{iC{wyv=q{nuauv{il|slqrwy=pilzuLnlqPk f;fxf;fxfae

  |fuf suumck~su}~uv{iC{wyv=q{nuauv{il|slqrwy=pilzuLnlq#ff;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf

  |fuf suumck~su}~uv{iC{wyv=q{nuauv{il|slqrwy=pilzuLnlq#xSf2fxf;fxfSf;fxf;fxf=

  pf q{wytpiCz|qafLfxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft

  |fpfge unaorq{z|}~u}#uvriCnuv=~vPt}iCvt=nuv=~vv=uk~slq{otv=slqafSfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft

  |fpf suumck~suu}~uv{iCtw9v=qtnaaslq{wytpiCzunlqPSckxLffxf;fxft

  |fpf }ilv==nlq{) o=k9sanlqtsunlqrCv=uk~slqtuaLRQTSfxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf

  |fpf sauSmck~o=auk9}~zuu=}iCv==naNLv=uk~slq{otv=sPcSq f;fxfSf;fxf;fxf=

  |fpf ko=tpq{a} Lslqrwy=pilzpq PcVUl}~unaorqtz[}9a}tusuumck~sCff;fxf;fxf

  pf jo=v=suvtkvtmq{#nuk~kwqq{nuukPfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  pf Huk9m |w9nlqriCawxuk~su=apo=Luqtslqt~slqtSv=[ f;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  pf uk~slq{otv=sLq{sulqtnaorqtN=v=slq fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfae

  |fafge Pqtua}9v=uk9suq{o=v=suqq{sulqtnaorqPnlqPk=ap f;fxfSf;fxf;fxfae

  |faf suumck~su}~uv{iC{wyv=q{nua}9kiCk9zaotv=slq}~umc=v{il=nuv=~vPotulq fxfSf;fxf;fxf

  |faf suumck~su}~uv{iC{wyv=q{nua}9kiCk9zaotv=slqakiCv=~votulq f;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf

  |faf Wv9kiCusuv==qtnuukxv=uk~slq{o=vtslq=qtsulqtnporq=Nua}iCumcNmYX; fxf;fxf=

  |faf Pqtua}9v=uk9suq{o=v=suqq{sulqtnaorqPvtuk9slqro=v=su[Z\,

  ]_^

  a`

  .\cb

  'p&fxft

  |faf suumck~su}~uv{iC{wyv=q{nua}9kiCk9zaotv=slq}~umc=v{il=nuv=~vPotulqnlq;S ft

  |faf suumck~su}~uv{iC{wyv=q{nua}9kiCk9zaotv=slqakiCv=~votulqPnlq;Sf;fxf;fxf=

  pf Jsuko==kv=mqr#nuk~kSwyqqtnaukfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf

  pfge,Huk9m |w9nlqriCawx=v=}~=mcv=~vuqtslqt~slqtxq f;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  pfge=e uk~slq{otv=suuazpiq fxfxf;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  |fe=etfeuk9suq{o=v=suuzpiCq}SusukC=}iCv==ak9mc; f;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=

  |fe=etfsuumck~su}~uv{iC{wyv=q{nuav=uk~slq{o=vtslqauzpiqP}Susukl=}ilv==uk~mf;fxf;fxfJe=

  |fe=etf2}9mcN}iCk9nuaksukw9iCorq{orqf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJeae

  |fe=etf uk9suq{o=v=suuzpiCq}SusukC=}iCv==ak9m#;f;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJet

  |fe=etfuk9suq{o=v=suuzpiCq}Suv=}ott}iCv=tuk9mHcP#; f;fxfSf;fxf;fxfJe

  |fe=etfsuumck~suu}~uv{iCtw9v=qtnaav=uk9suq{o=v=suquazpiqP}xav=}~o{=}ilv==uk~m fxf;fxfJe=

  |fe=etfP =|l==UWvyCkiCusav=qtnuak;uvtto=v=suq}Suv=}ott}iCv=tuk9m f;fxfJe

  |fe=etfR#NSVUdWvyCkiCusav=qtnuak;uvtto=v=suq}uvt}~ott}iCvt=uk9m f;fxfSf;fxf;fxfJe=

  |fe=etf2uk9suq{o=v=suuzpiCq}Slqtsuqtmck~otsuv=mfxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe=

  |fe=etfe_suumck~suu}~uv{iCtw9v=qtnaav=uk9suq{o=v=suquazpiqP}xuqtslqtmcko=suv=m f;fxf;fxfJe=

  pfge iq{}9}9axazpq{uauuzpiCauk9}~zupusuv=ak9}9}~v= fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe=e

  pfge JuauunuNusuumck~swyqquao=k~slqtuuvtnunuv=~v[qtsuqtzao=k~slq f;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe=e

 • pfgey,ko==k~sao=v=kv=mq{nuk9kwyqqtnuakfxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJepe

  pfgeHuk9m |w9nlqriCawxlqtsuqt9slq{xvt|fe=epfgefxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe=

  e fY[Zhg B_YA*B_^EFEF>iCkjaL\ Il CCjb V|Ae

  afge v=npao=akxotk9}~otusa|k9(usav=9slq{mcmcff;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJet

  pfe=fge cu}~nuk9nauk;}~aot=qtuuEflusuk~zao=aq m#7n_poNfPf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe{

  pfe=f k~}~otusa|#q{usav=9slq{mcmqfxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe{

  pfe=f k~}~otusa=k~mq{|nuzuaafxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe=

  pfe=f vtwqtnuukSwq{9sa[wyvtunuv=~vmcv9Cil fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJet

  pfe=f uk9nazpquslqttpiC=nuvt}~o=sukw9iCorq{orqaf fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe=

  pfe=f suumck~su}~uv{iC{wyv=q{nuausuk~zao=a= q#7n moJf;f;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJet

  af Sv=sumilk9nuuk;qriC~v=suaotmqPcuv9usuv=~slqtmcmcv= f;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJet

  pfpfge k~}~otusa|#q{usav=9slq{mcmqaf fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJet

  pfpf k~}~otusa=k~mq{avyCusuv=~slqtmcmqZ]r`=str=+ fSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJet

  pfpf uu}9qtnuukxpnazuuuavyCusuv=~slqtmcmcP}~otpiCk#cxq fxfJe=

  pfpf aotv=kv=mq{nuk9kSwqqtnuuk{ffxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe

  pfpf uk~m[wynuqriCawxuk9suttlqtslq{9slqtSv= fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJet

  af k9}o=usuvtqtnuuk|nuzuuafCf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe

  pfafge k~}~otusa|#q{usav=9slq{mcmquilLpnazuuuffxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe

  pfaf k~}~otusa=k~mq{|nuzuaafxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe=

  pfaf v=mcupiuuuaElz[v=mcuv=nuvt=z|qUusuvta=}~zu#usav=9slq{mcmcffxfSf;fxf;fxfJe=

  pfaf k9su=q{Uuv=uotz|qv=Sv=sumilk9nuaqiC9v=saao=mqpnazuuuk~otulq

  voidfe=

  pfaf Sqtzaw9mck9nuaot;}~v9k9swvumcv=kNxqtzaotuuk9}~z[v=9vqtsu~|mck~naorqS|nuzauuCue=

  pfaf v=napo=ukxvP}9zusuotv=m |z|q{wqro=kilkNS#fafSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe=

  pfaf kxvamcv=}ot|lq|nuzuauzuk~suk9mck~nunuNm, iqttnuv=usuv=~slqtmcmcffJey

  pfaf yk~}~o=vtkSv=mqr#nuk~kxwyqqtnuaktffxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJey

  pfaf uk~m[wynuqriCawSo=suko==k~9vlq{slqt9suqtxq fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJey=

  z {Yd?J|]G DaY)Y}~LND=C@ C D=?T

  )=

  b Vwzd

  ufge ca}9nuk~nuukx}9ao{qtauffxf;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJey[

  afe=fge }9uvriCnuuk~mcNLxqtpiU(:~o=vnuko=v{il=z[vwyqt9sa[w9v=unuNmcv9CiCaffxf;fxfJey[

  afe=f v=napo=ukxv=[o=piCpo=k

  b

  '

  ffxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJey

  uf k~su=NkS=}9vt=k9sak9nu}o==vtqtnuaLuk9sa=v=9v

  b

  '

  xqtpiqpf%fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJey

  uf ]k;v9una:ilk9mck9nporqtsunuN

  b

  '

  xqtpiliuasuv=}~otv=UwqquEf f;fxfSf;fxf;fxfJe=

  afafge k~z[}~o iqt=nuvtusav=9slq{mcmcnlqPSckxUuva}9nuk~nuaf f;fxf;fxfJe=

  afaf zpiluk~nuukamck9n;q{piCv=P}qtnunaNmcwq{=u}9amcv=}~ot

  (b

  '

  xqtpiqafe=

  afaf suv==k~suz|qsuqt=vtot

  b

  '

  xqtpiqpfuk~z|}o=v=tNLxqtpiL}suk~w~iCorq{o=v=mNffJet

  afaf XSm6n_}~zusuuao=qusuk~w~iCorq{orqP=|kS~slqtSuz|qaffSf;fxf;fxfJe=

  afaf k~}~otusuv=q{nuukxu}9k~rv=ukiCLtN}9=ko=zusuu}~|nuz|qaffxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJeae

  afaf kC=mcv=kv=mq{nuk9kwqqtnuuk{f f;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe

  afaf uk~m[wynuqriCawxuk~ot=k9saotv=9vlqtslqt~slqtxq fxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe=

 • GJILRQK

  v9suvt=na| unuSv=sumq{uu v=Nv=ak9slqtauv=nunuvtx}~u}~otk9mck x ~|uk9tnuuzuxuvNaw9Nzpq{mTV |

  7 5 mcvvnavnuqtao=uvqsuk~}~dU

  9--7\-=-*w7--7J*J*Jd-Ow=JO9OdMOJ

  q#orqtz=v#k;Pzunuaqr e=puaCpluua|Cauaepe|e|ey*f

  u

  NLpmEL

  > ?g_Y\ `NDC `cb

  a

  mcnuv=~vtwqqanlq{lmcnav=9v=av{iCtw9v=q{otkiC=}~z|q{Lvtuk9slq{uuv=nunuq{}9u}o=k9mqpf

  g?-B ^=l C_YC\ \_^a`kHJC HJD?-E^

  SNjnuqt=v=sUz[v=mqtn|usuv=~slqtmcmNlv==k~}9uk~uuq{#|U

  nlqta=v{iCk~kxvtao=umqiC=nuv=kxu}~uv{iCtw9v=qtnaukS=}9k=}o=suv=a}~o=h7W~ nlqta=v{iCtk9kSyv==}o==vPslqttvto=};hWukiCv==k~za g_Y@?G ^HJDCYx

  S

  ZB_Y

  [

  pv=}9nuvt=nlq{Hlqt}o=SxtNuv{iCnaa#q{H=v{iCt;| lq{}~o=slqttvto=FU

  |usuqt{ilak~osuqt}9usakkiCk9nuak9mlqtm]aotslq{wCkiCk~nuuk9m=suk~mck9nuEuk~nao=suqriC=nuNmusav=uk9}~}9v{

  sav=mN}9v=t}~o=tk9nunuvL=Nuv{iCnpuk~oL==v9umcNkz[v=mqtn|Cfsu~:~o=vtm

  `ZhB Y

  z|qtz|uslq{{iluq{

  asuv=9suqtmcmqauaw9v{iCusp=k~onlqt}otvk~}~otuv{iltwyv==q{o=kilCvto}ilvvnuv=}o=Lqtulqtsuq{ot|suf

  ^@ YCXC^a`HJCHJD=?9E^

  4 ~|jPvtot=k9uqtk~o#wyqv=suq{nuawq{uu[pslqtnuk~nuuktpu}9av{iC{

  w9v=qtnaukwyq{#pot

  j^M@ YX

  f

  ^@ Ydg?-B ^=l C_YC\ \_YkHJCHJD?-EF>x

  uv=umck~nuv=q{nunlq{vt{iqt}o=Plqtm]po=lusakl

  nuq{wynlquk~nunlq{lilPpslqtnuk~nuaPqtnunuf

  ^M@

  }9v=}o=v=aousuv=}o=v#pwuvt}iCkv=q{otkiCtnuv=}~otiCp

  otk9sz[vto=v=suq{mcvvko =ot a=}o=v=EfJv==v=zppanuv=}~ot)iCaotk9sjwqt=k~saq{qru} iCpo=k9sav=

  gnuv==q{U}~otsuv=z|qlvt=slq{w~=k~ov9na

  D?-INHJDaYXLN

 • VlbVlbA WY[ZX HJCHJD?-EqLCb

  v=}iCkwyqt9sp|w9zumcv=nupo=v=sv=tNunuvnlqv9aot=} P AB ^jaC G?9HJIYE sukvumcksuqt=vtot=vtw9mcv{

  v#k9n# D=?9IHJDuYCXd> sukxvumrvuk~suk9z|iCuk~nuusukvumcv=}9mNf{a|nuzao VlbVCb0z f{ 9suqtSuuk9}~z[v=m

  sakvumckt=|nuq g ^a\ ?w@ gB CAc@ ^~?[\C_` z[vtotv=suv=(k~...

Recommended

View more >