Азы практики программирования на ФОРТРАНе и СИ (Linux): Учебное пособие

  • Published on
    08-Dec-2016

  • View
    225

  • Download
    10

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> "!#$%$&amp; (')*,+</p><p>* - . / 01/2 3 4 5 6</p><p>798;:=,?@</p><p>ACBCBED</p></li><li><p>FHGJILKNMPO QSRTUK</p><p>V W#XCY[Z]\_^a`cb d</p><p>e=fge hjilk9mck9nporqtsunuv=kxwynlq{z|vtmc}~o=tv}x#flfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf </p><p>etfe=fge }9nuvt=nuNkxuv=napo=aEff;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf </p><p>etfe=f j=vy(P}9u}o=k9m]tfCf;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf </p><p>etfe=f =vy(awx}9u}o=k~mcf]fSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf </p><p>etfe=f u}o=k9mcnuq{U=uspotqiC=nuNk;z|vtnu}9v{ilffSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf </p><p>etfe=f v=mqtn|quk~su=v=kS}ilv==vPuv=}iCkSusuv=mcaorqpffxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf </p><p>etfe=f sa~|mck9naotvtuuuz[v=mqtn|ffxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf </p><p>etfe=f suumck~sunuk~z|v{o=v=suusav=}~otz|vtmqtn|_ffxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf </p><p>e=f k~mcnuv=9vvPxqtpiqrz|q{orqrilv=qr#ffxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfe</p><p>etfpfge v=napo=axqtpiqz|q{orqriCv=qfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfe</p><p>etfpf suumck~sk~suk9=qz|q{orqriCvt9v=uf&amp;fxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfe=e</p><p>etfpf v=mq{nuuuotk9za[#a(z[v=sanuk9=vtz|q{orqrilv=9pu}9k~rv=nuamcff;fxfe</p><p>etfpf uk~m[wynuqriCawxuk9suttlqtslq{9slqtSv=z|vtnu}9uk~zao=a=nuv[ff;fxfe</p><p>e=f Huk9suk~nlqtusuqt{iCk~nuuLt=v9q{=Ntvyqaffxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfe</p><p>etfafge orqtn|qtsao=naNk=}o=suv=a}~o==q==v9q=N=v9qaf f;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfe</p><p>etfaf cu}~nuk9nauk;}~aot=qtuuEff;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfe</p><p>etfaf k9suk~nlqtusuqt{iCk~nuuktN=v9qaflsuv=~slqtmcmcnuNz|qtnlqrifCSvtnu=k9ak9sffxf;fxfe</p><p>etfaf k9mcnuvt9vvt=k~slqr)Cp9tfcf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfe</p><p>etfaf v=mqtn|q=pffxf;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfe</p><p>etfaf uk9suqtuuuk9suk~nlqtusuqt{iCk~nuaff;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfpe</p><p>etfaf k9mcnuvt9vvz[v=mq{n|k;tffxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>etfaf [ilv=qriCtnuNkS}9umc=vriCf)fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft</p><p>e=f [o=ra[o=k~k;vPnuk~z|v{o=v=suz[v=mqtn[qrff;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>etfufge v=mqtn|qPuffxf;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>etfuf v=mqtn|qf"fxf;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft</p><p>etfuf v=mqtn|qff;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft</p><p>etfuf v=mqtn|qP_ffxf;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft</p><p>etfuf k9mcnuvt9vvPotk9z[}~otv==Lsukqtzao=vtslqrffxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>etfuf uk~m[wynuqriCawSo=suko==k~9vuk~ot=k9spo=v=~vlqtslq{9slqtSv=zuslq{otz|vffxf</p><p>e=f suvt}~orq{iCunak9unlqrLusav=9slq{mcmqnlqPcktfNfxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>etfpfge k~z[}~ousuv=~slqtmcmcnuqv=ak9nu}~orqtsav=m,PcktfNfxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>etfpf k~z[}~ousuv=~slqtmcmcnuqPckp=pfPf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft</p><p>etfpf k~z[}~ousuv=~slqtmcmcnuqPck|pfPf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft</p><p>etfpf usuqt=piCk|mcv{iCuqtnuaLPSqaffSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf</p><p>etfpf NuvriCnauk~mcNkUnuk~=Nuv{iCnpuk9mcNk;v=uk~slq{o=vtsuffxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>etfpf uk9suq{o=v=susuu}~qtu=qtnuaEf2fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf</p><p>etfpf k9mcnuvt9vv=Pv=uk9suq{o=v=sak;=NtvyqJJNffxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf</p><p>etfpf k9mcnuvt9vv=Pv=uk9suq{o=v=sak_cf&amp;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>etfpf suv=~slqtmcmcnlq{kunuuuqPcSqPvtuk9slqro=v=sk9kwqttk9sak9nuaEff=</p><p>etfpfge2uk~m[wynuqriCawxaaotv=9vlqtslq{9slqtxqzusuq{o=z[v[%f;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf</p><p>e=f suvt}~orq{iCunak9unlqrLusav=9slq{mcmqnlqNS#f fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfue</p><p>e</p></li><li><p>etfafge k~z[}~ousuv=~slqtmcmcnuqfLfxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfue</p><p>etfaf suk9asuv=uk~}9}9vts(ffSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfue</p><p>etfaf [iCqt=nlq{Uasuv=9suqtmcmcnlq{kCunuulqusav=9slq{mcmNff;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf[</p><p>etfaf cu}~nuk9naukxotk9sumcanlqS|nuzauapLPck{ff;fxfSf;fxf;fxf[</p><p>etfaf uk9suq{o=v=sanuNk}~z|vt=zuLPffxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf[</p><p>etfaf turiCk9nuakjau}iCvt=xuk9sak9mck9nanu;;z[v=nu}orqtnao ;Pcktfx</p><p>etfaf hjiCk~mck9naorqtsanuN(Sv=sumq{otnuNL=NtvyLffxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf</p><p>etfaf k~z[}~ousuv=~slqtmcmcnuqNS#ffxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf[</p><p>etfaf {[}~o=|ilpUwyqtuu}~Lusuvt9slqtmcmnlqNSf f;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf[</p><p>etfafgev=aotnuauk9~vvPuk9sak99sp|w9z[k#v=uk~slqtuunlqNSff;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf</p><p>etfafge=ehjiCk~mck9naorqtsanuN(==v9Luu}iCv==q{nunuLcSk{f(f;fxf</p><p>etfafgeuk~m[wynuqriCawS#k9}o=v=~vlqtsuqt9slq{;qzuslq{otz|vf f;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft</p><p>e=f uk~su=Nslq{wa}9piCk~unuNz|iqt}9}{f fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfpe</p><p>etfpfge #v=sumqril=nlq{Ulq{}~o=af1f;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfpe</p><p>etfpf hjiCk~mck9naorqtsanlq{suqt=vtorqP}SzpqrorqriCv=qtmcfLfxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>etfpf hjiCk~mck9naorqtsanlq{suqt=vtorqP}Ssukq{zao=v=sav=m</p><p>P}9sakk</p><p>ffSf;fxf;fxft</p><p>etfpf oyiqz|qusuv=}o=k9p#k9Lusuv=~slqtmcmcnlqPck =pffxfSf;fxf;fxf{</p><p>etfpf oyiqz|quk9sutv=asuv=9suqtmcmcnlqPk =#LPck pf=</p><p>etfpf oyiqz|quk9sutv=asuv=9suqtmcmcnlqaw9Nz|qrLLNSff;fxfSf;fxf;fxft</p><p>etfpf k~}~otusuv=q{nuukxusuv=~slqtmcmNf fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft</p><p>etfpf } v9nuNEv={ k9zaotnuNL=Nuv{ilnuumcNmcvylilff;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>etfpf v=mqtn|C=w9v=qz[v=mcupilpo=v=sav=ufSf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft</p><p>etfpfgek9sutv=kv=mq{nuk9kSwqqtnuuk{ffxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft</p><p>etfpfge=euk~m[wynuqriCawx}9kC=mcv=9vlqtsuqt9slq{;qzaslq{o=z[v[ffxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>e=f ot=k~otnlqlqt}~otvwyqqt=qtk9mcNkx=v=usav=}9 </p><p>b</p><p>fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfae</p><p>etfafge Sqtzuv9mcv=naotusuv=qro==a}9zC fSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfae</p><p>etfaf uk~suk9Sv=samq{o=usav=qtnuao=k~z[}~o=vt=;q{piCv={u}~nuk9nuak}9potq{uuCf </p><p>etfaf k9z[vtotv=suNkava}9nuk~nuazusuv=~slqtmcmckSawe=fafUa[o={a[o=vP==v9kyf =</p><p>etfaf otpiCaotuk9sak9Sv=sumq{otusuv==qtnua_</p><p>A "!</p><p> "!_A</p><p> {ffSf;fxf;fxft</p><p>etfaf k9suk~z[vyCusuv==z|qL[o=pilaorq$#N&amp;%ffxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft</p><p>etfaf k9suk~z[vyCusuv==z|qL[o=pilaorq('*)*+-,</p><p>.$</p><p>fjfxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>etfaf v=napo=ukxvP}9zusuaaorqrf f;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>etfaf v=napo=ukxvP;q{piCk</p><p>b0/</p><p>l132 4CffxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>etfaf zusuaao=2}9uk~nlqtsuulJuk~suk9tvyqaw5#76==P8x tvt=slq{otnuvuf fxf</p><p>etfafge2uk~nlqtsuuuk9sak9=v9qaw5#76Je=peS8; =v=tslq{o=navuf f;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>etfafge=eHSqt}~otsuv=uz|qzuusupiaiCuu</p><p>ff;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>etfafgeSqtzuv9mcv=naotusuv=qro=l1|uqtm]aot[fSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>etfafgeSqtz=kilao={iCv=zo=k~z[}~orqxqtpiCkysakqtzpo=v=sL =9</p><p>rf;fxf;fxf=</p><p>etfafgey2Sqtzz|vtuusuv==q{o==kiCk9nunaNL{iCvtzC fSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft</p><p>etfafgeSqtz}9z[v=uusav=q{ot{ilv=zUawxvyCnuv=9vxqtpiq#sa|9vtC;fxf;fxfSf;fxf;fxft</p><p>etfafgeSqtz=kiuao=usumcv{p~v{iC=naNk{iCvtzuCf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfpe</p><p>etfafgev=aotnuauk9~vv:iCk~zao=sav=nunuv=Luv=aotktffSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>etfafgek9mcnuvt9vvnuqt}~otsuv=uz[k;otk9sumcanlqriqaf fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p></li><li><p>etfafge2nlq{}~o=sav=uz[knaotk9sunak~orqaff;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>etfaft2uk~m[wynuqriCawx=v=}9tmcv=9vPlqtsuqt9slq{;qzaslq{o=z[v[ fxfxf;fxfSf;fxf;fxft</p><p>A ;#^=?L^=@ AtYBC D=EFC G?9HJI C?KHJDBMLNI DOLNB &gt;Ub Dud</p><p>pfge slq{=piC=nuq{Uusuv=~slqtmcmqaf fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>pf jilkv==qtnuukfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft</p><p>pf Pq{mck9lqtnaa fxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft</p><p>pf v{iupsuq{wy=|iCz|qaf fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft</p><p>|fufge unaorq{z|}~u}#nuk~uv{iCnav=9vP=}iCv==nuvt9vv=uk9suq{o=v=suqafCf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft</p><p>|fuf suumck~su}~uv{iC{wyv=q{nuauv{il|slqrwy=pilzuLnlqPk = f;fxf;fxft</p><p>|fuf suumck~su}~uv{iC{wyv=q{nuauv{il|slqrwy=pilzuLnlqPk f;fxf;fxfae</p><p>|fuf suumck~su}~uv{iC{wyv=q{nuauv{il|slqrwy=pilzuLnlq#ff;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf</p><p>|fuf suumck~su}~uv{iC{wyv=q{nuauv{il|slqrwy=pilzuLnlq#xSf2fxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>pf q{wytpiCz|qafLfxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft</p><p>|fpfge unaorq{z|}~u}#uvriCnuv=~vPt}iCvt=nuv=~vv=uk~slq{otv=slqafSfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxft</p><p>|fpf suumck~suu}~uv{iCtw9v=qtnaaslq{wytpiCzunlqPSckxLffxf;fxft</p><p>|fpf }ilv==nlq{) o=k9sanlqtsunlqrCv=uk~slqtuaLRQTSfxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf</p><p>|fpf sauSmck~o=auk9}~zuu=}iCv==naNLv=uk~slq{otv=sPcSq f;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>|fpf ko=tpq{a} Lslqrwy=pilzpq PcVUl}~unaorqtz[}9a}tusuumck~sCff;fxf;fxf</p><p>pf jo=v=suvtkvtmq{#nuk~kwqq{nuukPfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>pf Huk9m |w9nlqriCawxuk~su=apo=Luqtslqt~slqtSv=[ f;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>pf uk~slq{otv=sLq{sulqtnaorqtN=v=slq fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfae</p><p>|fafge Pqtua}9v=uk9suq{o=v=suqq{sulqtnaorqPnlqPk=ap f;fxfSf;fxf;fxfae</p><p>|faf suumck~su}~uv{iC{wyv=q{nua}9kiCk9zaotv=slq}~umc=v{il=nuv=~vPotulq fxfSf;fxf;fxf</p><p>|faf suumck~su}~uv{iC{wyv=q{nua}9kiCk9zaotv=slqakiCv=~votulq f;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf</p><p>|faf Wv9kiCusuv==qtnuukxv=uk~slq{o=vtslq=qtsulqtnporq=Nua}iCumcNmYX; fxf;fxf=</p><p>|faf Pqtua}9v=uk9suq{o=v=suqq{sulqtnaorqPvtuk9slqro=v=su[Z\,</p><p>]_^</p><p>a`</p><p>.\cb</p><p>'p&amp;fxft</p><p>|faf suumck~su}~uv{iC{wyv=q{nua}9kiCk9zaotv=slq}~umc=v{il=nuv=~vPotulqnlq;S ft</p><p>|faf suumck~su}~uv{iC{wyv=q{nua}9kiCk9zaotv=slqakiCv=~votulqPnlq;Sf;fxf;fxf=</p><p>pf Jsuko==kv=mqr#nuk~kSwyqqtnaukfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf</p><p>pfge,Huk9m |w9nlqriCawx=v=}~=mcv=~vuqtslqt~slqtxq f;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>pfge=e uk~slq{otv=suuazpiq fxfxf;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>|fe=etfeuk9suq{o=v=suuzpiCq}SusukC=}iCv==ak9mc; f;fxfxf;fxfSf;fxf;fxf=</p><p>|fe=etfsuumck~su}~uv{iC{wyv=q{nuav=uk~slq{o=vtslqauzpiqP}Susukl=}ilv==uk~mf;fxf;fxfJe=</p><p>|fe=etf2}9mcN}iCk9nuaksukw9iCorq{orqf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJeae</p><p>|fe=etf uk9suq{o=v=suuzpiCq}SusukC=}iCv==ak9m#;f;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJet</p><p>|fe=etfuk9suq{o=v=suuzpiCq}Suv=}ott}iCv=tuk9mHcP#; f;fxfSf;fxf;fxfJe</p><p>|fe=etfsuumck~suu}~uv{iCtw9v=qtnaav=uk9suq{o=v=suquazpiqP}xav=}~o{=}ilv==uk~m fxf;fxfJe=</p><p>|fe=etfP =|l==UWvyCkiCusav=qtnuak;uvtto=v=suq}Suv=}ott}iCv=tuk9m f;fxfJe</p><p>|fe=etfR#NSVUdWvyCkiCusav=qtnuak;uvtto=v=suq}uvt}~ott}iCvt=uk9m f;fxfSf;fxf;fxfJe=</p><p>|fe=etf2uk9suq{o=v=suuzpiCq}Slqtsuqtmck~otsuv=mfxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe=</p><p>|fe=etfe_suumck~suu}~uv{iCtw9v=qtnaav=uk9suq{o=v=suquazpiqP}xuqtslqtmcko=suv=m f;fxf;fxfJe=</p><p>pfge iq{}9}9axazpq{uauuzpiCauk9}~zupusuv=ak9}9}~v= fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe=e</p><p>pfge JuauunuNusuumck~swyqquao=k~slqtuuvtnunuv=~v[qtsuqtzao=k~slq f;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe=e</p></li><li><p>pfgey,ko==k~sao=v=kv=mq{nuk9kwyqqtnuakfxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJepe</p><p>pfgeHuk9m |w9nlqriCawxlqtsuqt9slq{xvt|fe=epfgefxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe=</p><p>e fY[Zhg B_YA*B_^EFEF&gt;iCkjaL\ Il CCjb V|Ae</p><p>afge v=npao=akxotk9}~otusa|k9(usav=9slq{mcmcff;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJet</p><p>pfe=fge cu}~nuk9nauk;}~aot=qtuuEflusuk~zao=aq m#7n_poNfPf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe{</p><p>pfe=f k~}~otusa|#q{usav=9slq{mcmqfxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe{</p><p>pfe=f k~}~otusa=k~mq{|nuzuaafxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe=</p><p>pfe=f vtwqtnuukSwq{9sa[wyvtunuv=~vmcv9Cil fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJet</p><p>pfe=f uk9nazpquslqttpiC=nuvt}~o=sukw9iCorq{orqaf fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe=</p><p>pfe=f suumck~su}~uv{iC{wyv=q{nuausuk~zao=a= q#7n moJf;f;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJet</p><p>af Sv=sumilk9nuuk;qriC~v=suaotmqPcuv9usuv=~slqtmcmcv= f;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJet</p><p>pfpfge k~}~otusa|#q{usav=9slq{mcmqaf fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJet</p><p>pfpf k~}~otusa=k~mq{avyCusuv=~slqtmcmqZ]r`=str=+ fSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJet</p><p>pfpf uu}9qtnuukxpnazuuuavyCusuv=~slqtmcmcP}~otpiCk#cxq fxfJe=</p><p>pfpf aotv=kv=mq{nuk9kSwqqtnuuk{ffxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe</p><p>pfpf uk~m[wynuqriCawxuk9suttlqtslq{9slqtSv= fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJet</p><p>af k9}o=usuvtqtnuuk|nuzuuafCf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe</p><p>pfafge k~}~otusa|#q{usav=9slq{mcmquilLpnazuuuffxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe</p><p>pfaf k~}~otusa=k~mq{|nuzuaafxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe=</p><p>pfaf v=mcupiuuuaElz[v=mcuv=nuvt=z|qUusuvta=}~zu#usav=9slq{mcmcffxfSf;fxf;fxfJe=</p><p>pfaf k9su=q{Uuv=uotz|qv=Sv=sumilk9nuaqiC9v=saao=mqpnazuuuk~otulq</p><p>voidfe=</p><p>pfaf Sqtzaw9mck9nuaot;}~v9k9swvumcv=kNxqtzaotuuk9}~z[v=9vqtsu~|mck~naorqS|nuzauuCue=</p><p>pfaf v=napo=ukxvP}9zusuotv=m |z|q{wqro=kilkNS#fafSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe=</p><p>pfaf kxvamcv=}ot|lq|nuzuauzuk~suk9mck~nunuNm, iqttnuv=usuv=~slqtmcmcffJey</p><p>pfaf yk~}~o=vtkSv=mqr#nuk~kxwyqqtnuaktffxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJey</p><p>pfaf uk~m[wynuqriCawSo=suko==k~9vlq{slqt9suqtxq fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJey=</p><p>z {Yd?J|]G DaY)Y}~LND=C@ C D=?T</p><p>)=</p><p>b Vwzd</p><p>ufge ca}9nuk~nuukx}9ao{qtauffxf;fxfSf;fxf;fxfxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJey[</p><p>afe=fge }9uvriCnuuk~mcNLxqtpiU(:~o=vnuko=v{il=z[vwyqt9sa[w9v=unuNmcv9CiCaffxf;fxfJey[</p><p>afe=f v=napo=ukxv=[o=piCpo=k</p><p>b</p><p>'</p><p>ffxf;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJey</p><p>uf k~su=NkS=}9vt=k9sak9nu}o==vtqtnuaLuk9sa=v=9v</p><p>b</p><p>'</p><p>xqtpiqpf%fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJey</p><p>uf ]k;v9una:ilk9mck9nporqtsunuN</p><p>b</p><p>'</p><p>xqtpiliuasuv=}~otv=UwqquEf f;fxfSf;fxf;fxfJe=</p><p>afafge k~z[}~o iqt=nuvtusav=9slq{mcmcnlqPSckxUuva}9nuk~nuaf f;fxf;fxfJe=</p><p>afaf zpiluk~nuukamck9n;q{piCv=P}qtnunaNmcwq{=u}9amcv=}~ot</p><p>(b</p><p>'</p><p>xqtpiqafe=</p><p>afaf suv==k~suz|qsuqt=vtot</p><p>b</p><p>'</p><p>xqtpiqpfuk~z|}o=v=tNLxqtpiL}suk~w~iCorq{o=v=mNffJet</p><p>afaf XSm6n_}~zusuuao=qusuk~w~iCorq{orqP=|kS~slqtSuz|qaffSf;fxf;fxfJe=</p><p>afaf k~}~otusuv=q{nuukxu}9k~rv=ukiCLtN}9=ko=zusuu}~|nuz|qaffxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJeae</p><p>afaf kC=mcv=kv=mq{nuk9kwqqtnuuk{f f;fxf;fxfSf;fxfxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe</p><p>afaf uk~m[wynuqriCawxuk~ot=k9saotv=9vlqtslqt~slqtxq fxf;fxf;fxfxf;fxfSf;fxf;fxfJe=</p></li><li><p>GJILRQK</p><p>v9suvt=na| unuSv=sumq{uu v=Nv=ak9slqtauv=nunuvtx}~u}~otk9mck x ~|uk9tnuuzuxuvNaw9Nzpq{mTV |</p><p>7 5 mcvvnavnuqtao=uvqsuk~}~dU</p><p>9--7\-=-*w7--7J*J*Jd-Ow=JO9OdMOJ </p><p>q#orqtz=v#k;Pzunuaqr e=puaCpluua|Cauaepe|e|ey*f</p><p> u</p><p>NLpmEL </p><p>&gt; ?g_Y\ `NDC `cb</p><p>a</p><p>mcnuv=~vtwqqanlq{lmcnav=9v=av{iCtw9v=q{otkiC=}~z|q{Lvtuk9slq{uuv=nunuq{}9u}o=k9mqpf</p><p>g?-B ^=l C_YC\ \_^a`kHJC HJD?-E^</p><p> SNjnuqt=v=sUz[v=mqtn|usuv=~slqtmcmNlv==k~}9uk~uuq{#|U</p><p> nlqta=v{iCk~kxvtao=umqiC=nuv=kxu}~uv{iCtw9v=qtnaukS=}9k=}o=suv=a}~o=h7W~ nlqta=v{iCtk9kSyv==}o==vPslqttvto=};hWukiCv==k~za g_Y@?G ^HJDCYx</p><p>S</p><p>ZB_Y</p><p>[</p><p>pv=}9nuvt=nlq{Hlqt}o=SxtNuv{iCnaa#q{H=v{iCt;| lq{}~o=slqttvto=FU</p><p>|usuqt{ilak~osuqt}9usakkiCk9nuak9mlqtm]aotslq{wCkiCk~nuuk9m=suk~mck9nuEuk~nao=suqriC=nuNmusav=uk9}~}9v{</p><p>sav=mN}9v=t}~o=tk9nunuvL=Nuv{iCnpuk~oL==v9umcNkz[v=mqtn|Cfsu~:~o=vtm</p><p>`ZhB Y</p><p> z|qtz|uslq{{iluq{</p><p>asuv=9suqtmcmqauaw9v{iCusp=k~onlqt}otvk~}~otuv{iltwyv==q{o=kilCvto}ilvvnuv=}o=Lqtulqtsuq{ot|suf</p><p>^@ YCXC^a`HJCHJD=?9E^</p><p>4 ~|jPvtot=k9uqtk~o#wyqv=suq{nuawq{uu[pslqtnuk~nuuktpu}9av{iC{</p><p>w9v=qtnaukwyq{#pot</p><p>j^M@ YX</p><p>f</p><p>^@ Ydg?-B ^=l C_YC\ \_YkHJCHJD?-EF&gt;x</p><p>uv=umck~nuv=q{nunlq{vt{iqt}o=Plqtm]po=lusakl</p><p>nuq{wynlquk~nunlq{lilPpslqtnuk~nuaPqtnunuf</p><p>^M@</p><p>}9v=}o=v=aousuv=}o=v#pwuvt}iCkv=q{otkiCtnuv=}~otiCp</p><p>otk9sz[vto=v=suq{mcvvko =ot a=}o=v=EfJv==v=zppanuv=}~ot)iCaotk9sjwqt=k~saq{qru} iCpo=k9sav=</p><p> gnuv==q{U}~otsuv=z|qlvt=slq{w~=k~ov9na</p><p>D?-INHJDaYXLN</p></li><li><p>VlbVlbA WY[ZX HJCHJD?-EqLCb</p><p>v=}iCkwyqt9sp|w9zumcv=nupo=v=sv=tNunuvnlqv9aot=} P AB ^jaC G?9HJIYE sukvumcksuqt=vtot=vtw9mcv{</p><p>v#k9n# D=?9IHJDuYCXd&gt; sukxvumrvuk~suk9z|iCuk~nuusukvumcv=}9mNf{a|nuzao VlbVCb0z f{ 9suqtSuuk9}~z[v=m</p><p>sakvumckt=|nuq g ^a\ ?w@ gB CAc@ ^~?[\C_` z[vtotv=suv=(k~...</p></li></ul>