אילוצים וריסונים במלחמה מקומית - מלחמת לבנון השניה

 • Published on
  10-Apr-2017

 • View
  199

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • :

  : '

  :

  600538660":

  680-7975070:

  , 15//:

  06/0 :

  / ,

  .

  , ,

  . ,

  , .

  - .

 • /.................' : , , . -

  0.........................' : . -

  9....................................' ": . -

  : , , 0660 - // ..............................................................................'

  03..........................' . -

  05...............................................................' . -

  86...................................................................' . -

 • 1

  -

  , -

  1

  " , . , " "

  . 1 " , "",

  . "", .

  . 6002 ) , (

  . . , "

  . 1891 . 62,

  , ", , " . " :

  . , , ", - " .

  , . , -,

  . . ,

  , .

  " , , ?

  2

  . , 6002 , ,

  . ,

  . " " . , "

  . , " ", . " ".

  , . ,

  . " ". " , " ,

  1. , , : ', --

  .948-922, '

 • 2

  ". , ) ( .

  . . " " . , ,

  .

  .

  . .

  . 6009 ,

  , . , (, , . )

  , . ,

  . , .

  .

  . , ,

  , . .

  , " " : , " " -" .

  ) " . " ( "

  ) ""( " - " .

  . , " .

  , .

  9

  , . , ) (,

  - , ) ."( 21

  . . ,

  . ,

  , , "" .

 • 3

  , , , )", .

  . '(

  , .

  ", , .

  , " , . )

  ( . , "

  .

 • 4

  -

  .

  ' " " 1891 . 2: "

  ) (. ) (

  .

  . 3 , )" " ,

  '(, 39 ) , (,

  . )

  (, )" "(.

  , - " . ,

  ) ( ". . "" ""

  . . .

  ,

  . , "

  . . ,

  , " ,

  . " ' .

  .

  . , ,

  .

  2 Yaacov Bar-Siman-Tov, "Constrains and Limitation in Limited Local War: The Case of the Yom Kippur

  War", The Jerusalem Journal of International Relations, Vol. 5, no. 2, 1981, pp.46-61. 3Ibid, p. 47.

 • 5

  1839 . . ,

  . " ,

  , , . ,

  . ,

  .

  . ) (, .

  . , "

  , .

  " . " . "

  : . ) (

  . ' 39 . "

  " . " , , "

  .

  " .

  . , . ,

  . , . . "

  . 4 ), ( , , ) (.

  ( . ) , . ,

  .

  , . ,

  ,

  4 ".

 • 6

  , . . ,

  . , " .

 • 7

  -

  " "". ,

  " . ,

  , , . , , ", " ". "

  . , 1849

  . " . , , , " ,

  . , ,

  .

  , , . - " .

  ( , 1820 ", ) . " ,

  ", . " ) " -

  , "( " " . " "

  , .

  ( " ". , , ) " ,

  .

  , , 1826- . " ". , '23-

  .

  " ', , " , "".

  '( , , . 22 )

  .

  ) 5. ,

  5 Haim, M. Crossroads : the future of the U.S.-Israel strategic partnership, (Center for Strategic

  and International Studies, Washington, D.C., 2011)

 • 8

  "(, " ". , , ", .

  . " " " " , .

  . "

  1826 - . "" ' ) 22 -"" .

  ( 1822 ' ( "" ) ".

  ". ,

  1830 .

  .

  ( 1822-1829 ', ) (, .1839-1832 )

  . " .1

  ." .6

  " .9 .

  " .4 .

  . " .2

  . " .2

  "( : ) , " " .3

  " , )( - " )( " )( , "

  " )( "

  " )( .

  " " ,

  .

  , 1832 ' , ) (

  . 1823 .

  .

 • 9

  " ",

  . 90 - .

  , . 90

  . " " ", ".

  1.2 . ) '' (

  . 1892 - 18% 1894 - 400% " .

  " . '( 91)

  1899 -'(. 99 ) . "

  " ) '( " " 92-'94

  . . " "

  ". , ,

  ".

  " '' 1898

  Major non-NATO " "" )

  ally ,). ".

  . ,

  , . 60 - " . "

  . "

  , . "

  , ", '

  ( 400 , ) .

  .

  . 1889 ", 46- , ".

  ) ( '. " 84

  .

 • 11

  ' 82 ' " ". 89.

  6000 .

  . )" "( '' .

  . ( 1889 )

  ". .

  , . ",

  , 6001 11 , , ", " " ) (. , , ,

  .

  ", A, " 6006 . .

  ,

  " ", 6009 . .

  6004.

  6002. , ,

  . , . ,

  . . , ,

  .6002

  " , ) ( .

  , . - ,

  . - . ,

  , , , . .

  ,

  . , , , ) (.

  .

 • 11

  : , , 2002

  :

  ', ', : ) (

  , " , " ": " ) "

  , (

  : ) (

  : ) " , (

  ) :6 6

  (. ) (

  ) ( : 3

  (. ) ( )

  .

  (, 4- ) 20,000- ,

  . ,

  . " 10,000-

  . 269 , 6000 , 161 , 44:

  :

  ":

  : '

  , . 7 " "

  . . , ",

  , , .

  , . , ,

  , . .

  6 ".

  7 .

  http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9Fhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9Chttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9Chttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9Fhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9Fhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%92%D7%A2%D7%A9http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%92%D7%A2%D7%A9http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A8&action=edit&redlink=1http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A8&action=edit&redlink=1http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9Fhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9Fhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9Fhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9Fhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%93%D7%94http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%93%D7%94http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%A9http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%A9http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%A9http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%96_%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%9E%D7%9Fhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%96_%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%9E%D7%9Fhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%92%D7%A2%D7%A9http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9Fhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%A2%D7%96%D7%94http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%A2%D7%96%D7%94http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%9F

 • 12

  6200- , 200-, 400-: . 1000-

  8United Nations Interim Force In Lebanon "

  ) " "

  . " (

  .

  " 462 "

  , " (.1839)

  , " " , ,

  .1896

  " 6000 " , , ( ' 1864" )

  , , " 6000-

  .

  " , , , " " ,

  , 6002 , .

  . "

  . " " , "

  . 4:

  '' , , ' ) " , , (.

  " . "

  .

  .

  ' ) (.

  ) ' (.

  .

  8 .

  http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AAhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AAhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AAhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9Fhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9Chttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9Chttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9Fhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9Fhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94_425_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%22%D7%9Dhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94_425_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%22%D7%9Dhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9Chttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9Chttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9Chttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9Chttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9Chttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9Fhttp://he.wikipedia.org/wiki/2000http://he.wikipedia.org/wiki/2000http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9Dhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9Dhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%93%D7%94http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%93%D7%94http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%96%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%96%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94

 • 13

  9)( 2002 11 "

  , " , " 64.2.6000 . 1

  , 1839 , 462 " - - , .

  , " , , . , -

  - - . 6

  - . , , ,

  . , . 9

  . , ." ,

  " , , . 4

  " , . , , , " "

  , " " . , , " " . , 10.

  . " . 2

  : , " -

  , 462 , - .

  . , , "(, )" -

  , , . - - " 6004 .

  , , 1228' - 11. , ( - ) ( 6000 - ) ' -

  - . " " - , ,

  . 12(6002) 14) , ,

  (.6002

  9 (.6003, ) " , 6002

  10 .98, '

  11 .

  12 (.6003), , , . ,

 • 14

  " , - - - ,

  , .

  , , , , -

  , . 13 , - -

  , , , ' ,

  . " " , , -

  . . ,

  , , 6000-6004 ,

  . , , .14

  . " . 2

  - - , , .

  " ,...

Recommended

View more >