хичээллийн төлөвлөгөө хүүхдийн нийгмийн халамжийн онол

  • Published on
    16-Apr-2017

  • View
    399

  • Download
    9

Embed Size (px)

Transcript

<p>. /. Ph. ./</p> <p>V2013-2014 1- </p> <p>-32</p> <p> . 7 </p> <p> , : , , , , . : , , , , , , </p> <p> , Child Welfare 2010 2005 , 2010 1998 . 2009 , , 2009</p> <p>, , 10, 15, 30, 15, 30</p> <p>1- </p> <p>8 </p> <p>16 </p> <p>2- </p> <p>3- </p> <p>4- </p> <p>5- </p> <p>6- , , , </p> <p>7- </p> <p>8- , </p> <p>9-- </p> <p>10- </p> <p>11- </p> <p>12-</p> <p>13- </p> <p>14-</p> <p>15- </p> <p>16- .</p> <p>, </p>