Παιδιατρική | Τόμος 63 • Τεύχος 1 • Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2000

  • Published on
    29-Mar-2016

  • View
    233

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Transcript

<ul><li><p>A</p><p>IIA</p><p>TP</p><p>IKH</p><p> T</p><p>OM</p><p>O</p><p> 63</p><p> T</p><p>EY</p><p>XO</p><p> 1</p><p> E</p><p>TO</p><p> 2</p><p>00</p><p>0</p><p>EHNIKH AIIATPIKH ETAIPEIA</p><p>ISSN 0377-2551</p><p>IANOO-EBOO 2000 TOMO 63 TEYXO 1O</p><p>PAEDIATRIKI Hellenic Paediatric Society</p><p>APPA YNTAHH . A-</p><p> , ! E. B- A</p><p>H - . N</p><p>AOK . A, O. </p><p>AO O OOH - M. A-M, A. K </p><p> Gilbert: A. T, M. T, . K, A. , E. K,A. X, E. , A. , E. K,.K</p><p> - E A 5- 7,5 . T, K. N, N. , . M,H. Arshad, T. Dean, S. Matthews, B. Mealy</p><p>X / X K, A T, A K, M ,A </p><p> CoxsackieB E. P, X. M-, . ,X. , M. A, B. K-</p><p>O - B. , B. , B. , M. </p><p>O . octreotideA. H, K. , A. M, . ,A. , K. M</p><p> M. avium AIDS. M, . M, B. , E. ,A. B, M. </p><p> . I. K, M. T, K. , . , E. K</p><p>AEIKONITIKH EPITH Langerhans. , . A, A. X,. , . K</p><p>PAKTIKE OHIE TOY AIIATPOY TOY ONEIT K. </p><p>O . </p><p> . </p><p>H ENHMEPH - A 1999. - </p><p> 1999</p><p>E 1999 </p><p>-Online: http://www.ich.gr. . </p><p> OY</p><p> . </p><p> sICAM-1, sVCAM-1 . , . , . , . ,. , . </p><p>1</p><p>2</p><p>6</p><p>9</p><p>17</p><p>21</p><p>27</p><p>34</p><p>38</p><p>43</p><p>48</p><p>50</p><p>55</p><p>60</p><p>63</p><p>64</p><p>65</p><p>66</p><p>68</p><p>69</p><p>71</p><p>76</p><p>78</p><p>80</p><p> E.AIIATPIKH TELIKO 30-05-03 13:11 1</p></li><li><p>iEHNIKH AIIATPIKH ETAIPEIA</p><p>HELLENIC PAEDIATRIC SOCIETY</p><p>AAIIIIAATTPPIIKKHH</p><p> E E E</p><p>EK. </p><p>IE EM 92A 115 28T:. (01) 7771 140 / 7771 663, Fax: 7758 354</p><p>E E : A. K : E. B-AM : . A-</p><p>: M. A-M: . A: . K-T: . N: T. : A. -: K. : . : . T</p><p> E. </p><p> . </p><p>Bimonthly PublicationThe Official Journal of the Hellenic Paediatric Society</p><p>PublisherK. Griveas</p><p>OwnerHellenic Paediatric SocietyMichalakopoulou 92Athens 115 28Tel. (01) 7771 140 / 7771 663, Fax: 7758 354</p><p>Scientific Editorial BoardPresident : A. KonstadopoulosEditor : E. Valassi-AdamMembers : F. Athanassiadou-Piperopoulou</p><p>: M. Athanassiou-Metaxa: S. Andronikou: S. Kitsiou-Tzeli: S. Nakou : T. Panagiotopoulos: A. Syrigou-Papavassiliou: K. Priftis: G. Syrogiannopoulos: S. Tsitoura</p><p>English EditingS. Nakou</p><p>Statistics ConsultantE. Sarafidou</p><p>T 63, T 1 .-. 2000</p><p> . -O. . . . . . . . . </p><p>Consultants, Paediatric SubspecialtySocietiesS. Grafacos Haematology-OncologyE. Roma GastroenterologyV. Spilioti EndocrinologyV. Thanopoulos CardiologyE. Petridou Social PaediatricsM. Xanthou NeonatologyK. Stefanidis NephrologyL. Papagianouli PaedodonticsA. Papavassiliou NeurologyJ. Tsanakas Pneumonology</p><p> EITHMONIKE EKOEI E..E.. T 3, 151 22 MT.: 61 41 360-5 Fax: 61 41 365</p><p>E 10000 .E, : 5000 .</p><p>SSN 0377-2551</p><p>Publishing CoordinatorSCIENTIFIC PUBLICATIONS LtdP. Tsaldari 3, Marousi 151 22Tel.: 61 41 360-5, Fax: 61 31 365</p><p>Annual SubscriptionAll foreign countries: US $ 30</p><p>JAN.-FEB.2000 30-05-03 12:56 5</p></li><li><p>APPA YNTAHH . A- 1</p><p> , !E. B- A 2</p><p>H . N 6</p><p>AOK . A, O. 9</p><p>AO O OOH M. A-M, A. K 17</p><p> Gilbert: A. T, M. T, . K, A. ,E. K, A. X, E. ,A. , E. K, .K 21</p><p> E A 5-7,5. T, K. N, N. ,. M, H. Arshad, T. Dean, S. Matthews, B. Mealy 27</p><p>X / X K, A T, A K,M , A 34</p><p> Coxsackie B E. P, X. M-, . ,X. , M. A, B. K- 38</p><p>O B. , B. , B. ,M. 43</p><p>EDITORIALS Managing children's painF. Athanassiadou-Piperopoulou 1</p><p>To the reviewers of the journal, with deep appreciation! E. Valassi-Adam 2</p><p>Chest radiographs in the diagnosis and follow-upof pneumonia in childrenP. Nikolaidou 6</p><p>REVIEW ARTICLEGranulomatous hepatitisD. Alexiou, O. Grafakou 9</p><p>ARTICLE OF SPECIAL INTERESTThe treatment of pain in children with sicklecell diseaseM. Athanasiou-Metaxa, A. Koussi 17</p><p>ORIGINAL PAPERSGilberts syndrome: Genotype analysis and correlationwith phenotype in childrenA. Tsesou, M. Tzeti, S. Kitsiou, A. Galla,E. Kavasarakis, A. Hatzidimoula, E. Pateraki,A. Drakatos, E. Kanavakis, T. Karpathios 21 </p><p>Comparison of sensitisation to aeroallergensin British and Greek school children aged5 to 7.5 yearsS. Tsitoura, K. Nestoridou, N. Papadopoulou, P.Botis,H. Arshad, T.Dean, S. Matthews, B. Mealy 27</p><p>Blood and urine anion gap in newborn infantsC. Costalos, A. Tsakiris, A. Constandinidou,M. Daniilidou, A. Gounaris 34</p><p>Systemic manifestations of Coxsackie B virusinfections in childhoodE. Roilides, C. Mantiou-Gratziou, T. Papastavrou,C. Panteliadis, M. Athanasiou, V. Kyriazopoulou-Dalaina 38</p><p>CASE REPORTSOcclusion of the middle cerebral artery and Bell'spalsy associated with Mycoplasma pneumoniaeinfectionV. Falaina, V. Papaevangelou, V. Syriopoulou,M. Theodoridou 43</p><p> E P I E O M E N A C O N T E N T S</p><p>Page.</p><p>AAIIIIAATTPPIIKKHHT 63, T 1 .-. 2000</p><p>EHNIKH AIIATPIKH ETAIPEIA HELLENIC PAEDIATRIC SOCIETY</p><p>PPAAEEDDIIAATTRRIIKKIIVolume 63, No. 1, Jan.-Feb. 2000</p><p>iii</p><p> Continued</p><p>JAN.-FEB.2000 30-05-03 12:56 7</p></li><li><p>O . octreotideA. H, K. , A. M, . ,A. , K. M 48</p><p> M. avium AIDS. M, . M, B. ,E. , A. B, M. 50</p><p> . I. K, M. T, K. , . ,E. K 55</p><p>AEIKONITIKH EPITH Langerhans. , . A, A. X,. , . K 60</p><p>PAKTIKE OHIE TOY AIIATPOYTOY ONEIT K. 63</p><p>O . 64</p><p> ;. A 65</p><p>H ENHMEPH - A 1999. - 66 1999 68E 1999 69</p><p>-Online: http://www.ich.gr. . 71</p><p> O 75</p><p> . 77</p><p> sICAM-1, sVCAM-1 . , . , . , . ,. , . 80</p><p>Octreotide treatment of acute pancreatitis ina child with end stage renal diseaseA. Elias, C. Stefanidis, A. Mitsioni, D. Siapera,A. Papadopoulou, K. Michelis 48</p><p>Concurrent pulmonary infection with Aspergillusfumigatus and Mycobacterium avium in an HIV-infected hemophiliac patientD. Mantziou, G. Mostrou, V. Papaevangelou,E. Platokouki, A. Velegraki, M. Theodoridou 50</p><p>Congenital lobar emphysema in an adolescent. CasereportI. Kaleyias, M. Tsolia, K. Papageorgiou, T. Dosios,E. Kavasarakis 55</p><p>RADIOLOGICAL CASE OF THE ISSUECase report of a child with Langerhans cell histiocytosisT. Papageorgiou, F. Athanasiadou, A. Haritandi,M. Hatzistilianou, D. Katriou 60</p><p>PAEDIATRICIANS PRACTICAL ADVICE TOPARENTSK. Priftis 63</p><p>LETTERS</p><p>S. akou 64</p><p>S. Andronikou 65</p><p>PAEDIATRIC NEWSPaediatriki - Report 1999E. Valassi-AdamReviewers 1999 68Scanning of the Greek Medical Peers for articles inchild health 69</p><p>IRIS- Online: Greek bibliography on child healthhttp://www.ich.gr 71</p><p>Pain relief in children with cancerWHO 75</p><p>Book review</p><p>RepublicationLevels of the soluble adhesion molecules sICAM-1 andsVCAM-1 in children with systemic lupus erythematosusD. Catriou, F. Athanasiadou, C. Aggouridaki, T. Papageorgiou,V. Tsabdaridou, M. Hatzistilianou 80</p><p>Forthcoming meetingsAbbreviations</p><p>Page.</p><p>iv</p><p>AAIIIIAATTPPIIKKHHT 63, T 1 .-. 2000</p><p>EHNIKH AIIATPIKH ETAIPEIA HELLENIC PAEDIATRIC SOCIETY</p><p>PPAAEEDDIIAATTRRIIKKIIVolume 63, No. 1, Jan.-Feb. 2000</p><p>JAN.-FEB.2000 30-05-03 12:56 8</p></li><li><p>H AIIATPIKH E E (E E ).</p><p> ) ) ) - ) - ) - </p><p> : ( E - E), , , , , - , , , - , , -, , - , , - , -, , , .</p><p>O - AIIATPIKH :</p><p>E E E EM 9211528 A</p><p>H AIIATPIKH K X Y B - ICMJE(International Committee of Medical Journal Editors.Uniform Requirements for Manuscripts Submitted toBiomedical Journals. N Eng J Med 1997;337:309-315,http://jama.ama-assn.org/info/auinst-req.htlm)</p><p> -, -, :) </p><p> (, , -, , , ), </p><p>) - , </p><p>) </p><p> ( ),</p><p>) - - ( - -),</p><p>) - E .</p><p>H AIIATPIKH - - .</p><p> - AIIATPIKH - - E..E.</p><p> - E 1975 - 1983, .</p><p>H AIIATPIKH E E, E- E E .</p><p>E , - E E , , .</p><p>H - 4 .</p><p>T - . M -, , - .</p><p>T .</p><p>vii</p><p>O </p><p>JAN.-FEB.2000 30-05-03 12:56 9</p></li><li><p> T ( </p><p> ) - - A4 (22X28 cm) (2,5 cm) -. T : , ,, -- , -, , , , -. K - . H - 15-25, 12-15 - 3-5 , 1000 250-300 .</p><p> :- (</p></li><li><p>I. A ,</p><p> et al .</p><p>T : A, K , M B, A-</p><p> A. O - . A E I1988;15:448-455.</p><p>Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation isassociated with an increased risk for pancreatobiliarydisease. Ann Intern Med 1996;124:980-983.</p><p> :Llach F. Parathyroidectomy in chronic renal failure:</p><p>Indications, surgical approach and the use of calcitriol.Kidney Int 1990; 38 (29 suppl):S62-S68.</p><p>X :Coffee drinking and cancer of the pancreas</p><p>[editorial]. BMJ 1981;283:628.</p><p> : B, M X, M N. -</p><p> . T; . 78, 26 . . . I- 28-29 M 1988.</p><p>Spargo PM, Manners JM. DDAVP and open heartsurgery [letter]. Anaesthesia 1989;44:363-364.</p><p>II. BK :Schuster V. Renal clearance. In: Seldin DW, Giebich</p><p>G, eds. The kidney: physiology and pathophysiology.2nd ed. New York: Raven Press, 1992:943-978.</p><p> :M-A . O A: O-</p><p> . A:E K K E 1995.</p><p> :Bauer AW. The two definitions of bacterial resistance.</p><p>In: Smith AJ, Rogers CA, eds. Proceedings of the ThirdInternational Congress of Chemotherapy; 1962 May 29-31; New York: International Society of Chemotherapy,1963:484-500.</p><p> :M-M A. X -</p><p> - K.N.. (. -.). A: I Y 1988.</p><p> :Morse SS. Factors in the emergence of infectious</p><p>diseases.Emerg Infect Dis [serial online]1995 Jan-Mar[cited 1996 June 5];1(1):[24 screens].Available from:URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm</p><p> A ( +</p><p>). (8 cm) (16,8 cm). T , 22 cm.</p><p>O . . - .</p><p> (, ,, .) . - . - . , . - . O - .</p><p> :</p><p>- - </p><p>E . - -</p><p> - </p><p>- 3 - ( )- - (), -</p><p>/ / - , -</p><p>- -, (</p><p> - )- ( - -</p><p> )- ( - )- ( - )- ( ) -</p><p>- , </p><p> , , - ( - -</p><p> ) .</p><p>ix</p><p>JAN.-FEB.2000 30-05-03 12:56 11</p></li><li><p>M "H " M. A A.K (1), - O Y (WHO), - , - . T (2), " ", -, , . </p><p>T - , "", . T -, , , - -. M - , 2 , 6 -. (3) </p><p>H , - , - - . " -" , </p><p> . O - ( -, , .). T - , - .</p><p>H -, , M. A A. K, -, , - poster WHO, - , - .(1,2) H - - , -, - - , - , , N.(4,5) T N - , -. E , </p><p>1</p><p>APPA YNTAH</p><p>H </p><p> A-</p><p> 2000;63:1-8</p><p>F. Athanassiadou - Piperopoulou. Managingchildren's pain. Paediatriki 2000;63:1-2 000000000 </p><p> Abstract: Many childhood illnesses and paediatricprocedures are accompanied by pain. There hasbeen a tendency for paediatricians to ignore orminimize this aspect of child care. Pain relief is a</p><p>basic human right and everyday paediatric practiceoffers many opportunities for reducing or preventingpain and the anxiety with which it is associated.</p><p>ey words: pain, chronic illness, painful episodes,children.</p><p>JAN.-FEB.2000 30-05-03 12:56 1</p></li><li><p>, -, , , - , ,.. (6) , , - . , - , - . - , . </p><p>T , K Y A I; T , ; H . , , (, , ) . N - - , - -. O , , . , </p><p> . , -, - -. , - , , , - . - , - , - . , .</p><p>B1. A-M M, K A. A </p><p> . 2000;63:17-20.</p><p>2. T . A WHO. Cancer painrelief and palliative care in children. 2000;63:75-76</p><p>3. Schechter NL, Berde CB, Yaster M. Pain in infants,children and adolescents. Williams &amp; Wilkins. 1993.</p><p>4. Collins MJ. A childs pain. JAMA 1997;277:21.5. Taddio A et al. Efficacy and safety of lidocaine-prilacaine</p><p>cream for pain during circumcision. New Eng J Med,1997; 336:17, 1197-1201.</p><p>6. Derbyshire SWG, Furedi A. Do fetuses feel pain? BMJ1996; 313: 796-799.</p><p>7. M-T M, T . H - . E E T- I A... 1997;23:1, 51-63.</p><p> 2000;63:1-8 </p><p>2</p><p>. A-M 55, 54623 </p><p> , !</p><p>E B- A</p><p>E. Valassi-Adam. To the reviewers of the journal,with deep appreciation! Paediatriki 2000;63:2-6</p><p> Abstract: A tribute is paid to the reviewers ofPAEDIATRIKI for their major contribution to Greek</p><p>paediatrics. The benefits, weaknesses and difficultiesof peer reviewing in biomedical journals are discussed.</p><p>ey words: peer review, Paediatriki.</p><p>JAN.-FEB.2000 30-05-03 12:56 2</p></li><li><p> 68 AIIATPIKH 1999.E - . H , - , - ! -, - .</p><p>H "" . - , , , . A , , - . O ! - , , . O - - , , - . O , "" (1). , , -, ! O , - . - -. T -. , - . O . E - - - . - , - (2,3).</p><p>H , - . " ", " ", "". " -".</p><p>T .(2) O ' - - . M - , (70%) - - (2-5).</p><p>H , , " " , " -" " ". M - 10 - (6).</p><p> ; - . A, . -- - , , -. . T - , - . H , - (2,3). </p><p> 507 - BMJ. B - - , - 3 . O - - (6). A -: 1- T - E. - (7,8) ( ) - (6). A - . , - . 2- H BMJ - 3 ( 6) - ! (1) Y 3-4 - . A - , MEDLINE - AIIATPIKH, </p><p> 2000;63:1-8 </p><p>3</p><p>JAN.-FEB.2000 30-05-03 12:56 3</p></li><li><p> . A ( ) . A - .3- - .E "". (9) E - -. E - . M 3-6 - 85% New England Journal ofMedicine Journal of Clinical Investigation 68% British Medical Journal. (4)</p><p>A , - - . A-, "". O - "-" . - . A - :" - , 7 , ". T , , . A , : . T . M Lancet - (!) "" . (10)</p><p> - . M - , riskfactors, correlation coefficient, multivariate analysis, - - " - , - , - - ". (T - , ).</p><p> : A -, , , - -. T - ! O . . H - . H - . A. : T . O - - . - .A . A , - - - , - A' M E- N (2,4). </p><p>T (5,11). A 269 B - 46% </p><p> 2000;63:1-8 </p><p>4</p><p>JAN.-FEB.2000 30-05-03 12:56 4</p></li><li><p> (5). Y - , - (5,11). AIIATPIKH : - , , X , - . T (5,7), -.(11) A AIIATPIKH - - , - -, . H -. </p><p>H - .(2,3,5,13) K - . AIIATPIKH - "" : .. " - " - 62%. - .</p><p> - - (3,5). , - - , , . T AIIATPIKH - . A- .</p><p>H - (3-5,13). M </p><p> '80 - : , , -, , - , . ( 8 420 .A , - 5 16% !)(3) M Internet ( - , -, , - - ). (3,14)</p><p>, , - . , - - -. A , - (4,13). - " ".(3) O - , - - "" . A -, , . - . (3) O , , -, - (4,12,13), - . ! T Internet . T "" ""!</p><p>B1. B-A E. K . E, A</p><p>E I 1989,6: 489-490.2. Goldbeck-Wood S. What makes a good reviewer of</p><p>manuscripts? BMJ 1998;316:86.</p><p> 2000;63:1-8 </p><p>5</p><p>JAN.-FEB.2000 30-05-03 12:56 5</p></li><li><p>3. Smith R. Peer review: reform or revolution? BMJ 1997;315:759-760.</p><p>4. AE. A Internet, K . E , A 1999.</p><p>5. Wilkes MS, Kravitz RL. Policies,practices, and attitudes ofNorth American...</p></li></ul>

Recommended

View more >