บทที่ 7 การจัดการความปลอดภัย (Safety Mgt)

  • Published on
    14-Nov-2014

  • View
    113

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<p> 7 </p> <p>2</p> <p>Chapter3 Accident Prevention</p> <p>S.Santiteerakul</p> <p>3</p> <p> (Safety Management) 2 </p> <p>Chapter3 Accident Prevention</p> <p>S.Santiteerakul</p> <p>4 </p> <p>o</p> <p> (Job description)</p> <p>o</p> <p> (Working Environment) o</p> <p> (Work Method)</p> <p>o</p> <p> (Personal Protection equipment)o</p> <p>o</p> <p> (Safety Rules) S.Santiteerakul</p> <p>Chapter3 Accident Prevention</p> <p>5</p> <p> 1. 2. 3. 4. </p> <p>Chapter3 Accident Prevention</p> <p>S.Santiteerakul</p> <p>6</p> <p> ,, , , </p> <p>, </p> <p>Chapter3 Accident Prevention</p> <p>S.Santiteerakul</p> <p> 5 7</p> <p>Chapter3 Accident Prevention</p> <p>S.Santiteerakul</p> <p> (Safety Policy)8</p> <p>Chapter3 Accident Prevention</p> <p>S.Santiteerakul</p> <p>9</p> <p>Chapter3 Accident Prevention</p> <p>S.Santiteerakul</p> <p>10</p> <p>Chapter3 Accident Prevention</p> <p>S.Santiteerakul</p> <p>11</p> <p>Chapter3 Accident Prevention</p> <p>S.Santiteerakul</p> <p>12</p> <p>Chapter3 Accident Prevention</p> <p>S.Santiteerakul</p>