ใบงานคอมพิวเตอร์ 9 16

 • View
  9.389

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 9 - 16

  35 42

  6/10

 • 9

 • ? ?

  1.

  2.

  3.

 • 4.

  5.

  6.

 • 7.

  8.

  9.

  10.

 • 10

 • 1. () 1

  ... ... 2

  ... 3

  ... 4

  ...

 • 2. () 1

  ...

  2

  ... 3

  ... 4

  ...

 • 3. () 1

  ... 2

  ... 3

  ... 4

  ...

 • 4.

  1

  ... 2

  ... 3

  ... 4

  ...

 • 11

 • 1. 1

  1 , , 2 1

  3 2.

  1 2 3

 • 3. ( 1 ) 1

  2

  3

 • http://www.nectec.or.th/schoolnet/library/webcontest2003/1

  00team/dlns058/good/good.html http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.jairsa.co

  m/private_folder/newpicture/box-lamp-1.jpg&imgrefurl=http://www.jairsa.com/articles/508965/DIY-%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259F%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1-(25).html&h=273&w=450&sz=37&tbnid=dwywMusmBAEpGM:&tbnh=90&tbnw=148&zoom=1&usg=__E23m78wOB0mkFkfpZldqoofgJkM=&docid=p07hGd9_R-7fxM&sa=X&ei=3xE9Usr2FsqlrQe42oGYCQ&sqi=2&ved=0CDYQ9QEwBA

 • 12

 • (

  )

  A B

 • 1.

  2. ( )

  3.

 • 4. ( )

  5. ( 4) 1.

  2. 3.

  6.

 • 7.

  8.

  9.

 • https://maps.google.co.th/?hl=th

 • 13

 • 14

 • 10 ( 13) 3 (

  )

  2

  ? A4

 • http://jenjira18.blogspot.com/

  http://ployandpoom.tarad.com/product.detail_671803_th_3175899

  2-3

  http://variety.mwake.net/

  http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=amuletstory&month=09-2012&date=18&group=58&gblog=6

  1

  http://xn--b3cu3amfeb7cya4cgvj9mtc4d.com

  http://www.inattt.com/2010/

  2-5

 • 15

 • 14

  A4 / 1

  2

  3

  (1-4) (1-4) (1-4)

  1 3 3 2

  2 4 3 2

  3 3 2 4

 • 4 3 4 4

  5 3 3 4

  6 3 3 2

  7 4 3 4

  8 3 3 3

  9 2 2 3

  10 2 3 3

  30 29 31

 • 12

 • 16

 • ( 15 CD 1 A5 8 A4 CD

  ... E book

 • 3 56

  E book

  5 56

  10 56 1

  11 56 ()

 • 13 56 2

  13 56 CD

  CD

  A5 ( A4 2

  15 ( CD )

  CD

  /

  35 42

  9 - 16 9 ? ?Slide Number 4Slide Number 5 10 Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10 11 Slide Number 12Slide Number 13 12 ( )Slide Number 17Slide Number 18Slide Number 19 13 Slide Number 22 14 10 ( 13) 3 ( ) 2 ? A4 15 14 A4 Slide Number 28Slide Number 29 16 ( 15 CD 1 A5 8 A4 CD Slide Number 32Slide Number 33