עיבוד תמונה- פתרון מועד א בציון 93 | 2011

  • Published on
    08-Aug-2018

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>8/22/2019 - 93 | 2011</p><p> 1/16</p></li><li><p>8/22/2019 - 93 | 2011</p><p> 2/16</p></li><li><p>8/22/2019 - 93 | 2011</p><p> 3/16</p></li><li><p>8/22/2019 - 93 | 2011</p><p> 4/16</p></li><li><p>8/22/2019 - 93 | 2011</p><p> 5/16</p></li><li><p>8/22/2019 - 93 | 2011</p><p> 6/16</p></li><li><p>8/22/2019 - 93 | 2011</p><p> 7/16</p></li><li><p>8/22/2019 - 93 | 2011</p><p> 8/16</p></li><li><p>8/22/2019 - 93 | 2011</p><p> 9/16</p></li><li><p>8/22/2019 - 93 | 2011</p><p> 10/16</p></li><li><p>8/22/2019 - 93 | 2011</p><p> 11/16</p></li><li><p>8/22/2019 - 93 | 2011</p><p> 12/16</p></li><li><p>8/22/2019 - 93 | 2011</p><p> 13/16</p></li><li><p>8/22/2019 - 93 | 2011</p><p> 14/16</p></li><li><p>8/22/2019 - 93 | 2011</p><p> 15/16</p></li><li><p>8/22/2019 - 93 | 2011</p><p> 16/16</p></li></ul>