Σημειώσεις από ecce

  • Published on
    15-Nov-2014

  • View
    108

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Michigan Proficiency

Transcript

<p> ...............................................................................................................................................................................3 ...............................................................................................................................................................................................3 Conditionals ..................................................................................................................................................................................3 I wish=if only .................................................................................................................................................................................3 ..........................................................................................................................................................................4 Subjunctive.....................................................................................................................................................................................4 .................................................................................................................................................................................5 Causitive ........................................................................................................................................................................................5 .............................................................................................................................................................................................5 ..........................................................................................................................................................................................6 A few/Many ..................................................................................................................................................................................6 May ................................................................................................................................................................................................6 who/when ....................................................................................................................................................7 ................................................................................................................................................................7 Its (high) time...............................................................................................................................................................................7 ................................................................................................................................................................................7 Used to/be used to/get used to .....................................................................................................................................................7 The first/second..........................................................................................................................................................................7 Every/everyone..............................................................................................................................................................................7 Present Perfect ...............................................................................................................................................................................8 s ..............................................................................................................................................................................8 Not .................................................................................................................................................................................................8 .......................................................................................................................................8 It is worth.......................................................................................................................................................................................8 Same...............................................................................................................................................................................................8 I have (no) trouble ........................................................................................................................................................................8 Most ...............................................................................................................................................................................................8 Most/ The most.............................................................................................................................................................................8 So/Such..........................................................................................................................................................................................8 Get/have ........................................................................................................................................................................................9 Id rather ........................................................................................................................................................................................9 Can you make?..............................................................................................................................................................................9 When/While ..................................................................................................................................................................................9 Everybody etc.................................................................................................................................................................................9 .............................................................................................................................................................9 As long as/Providing/Supposing ................................................................................................................................................10 For all/In spite of/Despite .........................................................................................................................................................10 Behind, Under, Opposite............................................................................................................................................................10 Leave ............................................................................................................................................................................................10 A/an.............................................................................................................................................................................................10 In case..........................................................................................................................................................................................10 Can (, , ) ..............................................................................................................................................10 Lack .............................................................................................................................................................................................10 Past Perfect ..................................................................................................................................................................................10 Yet................................................................................................................................................................................................10 Go.................................................................................................................................................................................................10 Make ............................................................................................................................................................................................10 Would you mind..........................................................................................................................................................................10 Rather than..................................................................................................................................................................................11</p> <p>2 Instead .........................................................................................................................................................................................11 to ing ................................................................................................................................................11 -ed, -ing ...................................................................................................................................................................11 of/ at/ on/ in/ above/ over......................................................................................................................................11 Make/ Let ....................................................................................................................................................................................11 Too ...............................................................................................................................................................................................11 At which/ That............................................................................................................................................................................11 Very/ Much .................................................................................................................................................................................11 Then .............................................................................................................................................................................................11 Promptly/ Straightaway ..............................................................................................................................................................12 &amp; ...............................................................................................................................................................12 Go/ Come ....................................................................................................................................................................................12 Due...............................................................................................................................................................................................12 Deny/ Refuse...............................................................................................................................................................................12 Would you mind..........................................................................................................................................................................12 I cant stand .................................................................................................................................................................................12 Must ..................................................................................................................................12 ...........................................................................................................................................12 On/ Above/ Under/ Below ........................................................................................................................................................12 There ............................................................................................................................................................................................13 .....................................................................................................................................................................13 &amp; .........................................................................................................................................13 .......................................................................................................................................................................13 ...........................................................................................................................................................................13 ........................................................................................................................................................................13 Some/ Any...................................................................................................................................................................................13 No sooner ....................................................................................................................................................................................13 Nationality...................................................................................................................................................................................14 .......................................................................................................................14 Would sooner= would rather ......................................................................................................................................................14 ..................................................................................................................................................................................14 PHRASAL VERBS.........................................................................................................................................................................17 ...............................................................................................</p>