Οδηγίες για το ελληνικό excel

  • Published on
    28-Jul-2015

  • View
    1.002

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>1</p> <p> 1. - , , . 7 2. . 35 3. . 46 4. . 2 5. ( ) . 18 6. . 30 7. . 45 8. . 12 9. . 42 10. - ( ) . 3 11. . 10 12. . 54</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>2</p> <p> , , word . , word : / , / / . , </p> <p> : word . ( , , , ) word .</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>3 excel . ( cell )</p> <p>.. , A2 . excel , 1 . ( worksheet ) excel 1 , . (2 ) , (3 ) ...</p> <p> mouse , mouse . , . / , . , excel 1 , , , . .</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>4</p> <p> . . .. K6 . , .. C3 .</p> <p> : () ( labels ) , () ( values ) () () ( .. sum avg ... ) , ... ( 50 52 ) , . . ... ...</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>5</p> <p> : = ( 3+4+5)/3</p> <p> excel , = + . excel , , , . cell , toolbar .</p> <p> . SUM , , . average ... excel ; , , . .. B2 5 : = sum ( B2;B5) , 2 5 . , 135 . ( / ) , ( )</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>6</p> <p> excel , , . : . . .</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>7 , .</p> <p> , / .</p> <p> sheet 4</p> <p> sheet 4 :</p> <p> sheet4 </p> <p> , , . , , .</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>8 : click : : : : - book1 book3 . . . book1 : book3 . ( I ) mouse Shift . ( II ) click . :</p> <p>( III ) book3 ( ) .</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>9 ( IV ) . , book1 . book3 . , . , , , . , excel , . : , .</p> <p>-</p> <p>-</p> <p> click ( ) . .. 8 .</p> <p> ( ) . : To excel , , .</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>10 ( workspace ) / , :</p> <p> ( workspace ) . excel resume . .. .</p> <p> : book2 lesson1 .</p> <p> , click :</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>11</p> <p> , .. , , ...</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>12 1. / 2. </p> <p> number : - , - , ( . )</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>13</p> <p>-</p> <p> , ( ) .</p> <p>- , . : : , toolbar . .</p> <p> .</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>14 .</p> <p>-</p> <p> , .. :21/6/2002 , 21 2002 21/6 21--02 21--2002 21/06/02</p> <p> , , :</p> <p>-</p> <p> , .. :1:54 1:54 AM 1:54:00 1:54:00 </p> <p> 1: , . , . .. 22/6/2002 , excel , : , 22 2002 2 : , . , click : , </p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>15</p> <p> TODAY . ( % ) , % . .. </p> <p> % . % . </p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>16 .. , 12 1/3</p> <p> 12,3333 . </p> <p> .. 1200000 .</p> <p> : 1,20 10 , 1,20 . 107 . cell 0 , , cell .</p> <p>-</p> <p> , , ...</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>17</p> <p> ( Sample ) 00011523 . , :</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>18 ( I ) :</p> <p> 1</p> <p> , . . cell 3 : C3 D3*C3 . , , , : C4 D4*C4 . . : () / () E4 () / excel , ! : esc . - , cells . , , ( 1999 ) 3 . , - .</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>19</p> <p> 2</p> <p> , . ( cell ) . / / . , : 1) mouse , . 2) mouse , ( drag and drop ) . . excel .</p> <p> . . cell cell , double click cell . Microsoft Excel .</p> <p>20 ( . ) cell (.. ) , word .</p> <p> : double click F2 , click cell . excel ! .. , excel . , .</p> <p> : . / , : </p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>21 . options . / 1 , , / , . : () ( .. C3 D3*C3 ) () cell () / () .</p> <p>-</p> <p> , , </p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>22</p> <p> 3</p> <p>.. , : = SUM(B5;B16) . cell 18 D18 / . , . : , : mouse mouse , mouse , mouse</p> <p>-</p> <p> , cell cells .</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>23</p> <p> 4</p> <p>.. , cell F7 , cells F7 F2 / / . , . . 3 D cells . , :</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>24 .. 3 . : 1. 1 cell C3 2. cells C3 C10 3. / 4. 3 , 3 5. </p> <p> 3 ( 3 ). . : 1. 1 2. cells B3 10 3. / 4. 3 5. </p> <p> cell B3 : 25/6/2002 . / ( date ) : , 25 2002</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>25 cells B3 10 Edit / Fill series step value = 2</p> <p> 2 .</p> <p> ( ) , 25/6/2002 .</p> <p> . 2002 , :</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>26</p> <p> / . .. . / .</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>27 1: / . .. . / . 2: / .</p> <p> , : </p> <p> / / . . . :</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>28</p> <p> , :</p> <p> 3 ( shift ) . , . ( ) .</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>29 / , ( ) , ( ) , , / . / , , . : : () mouse . () mouse , mouse . () mouse . .</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>30 ( II )</p> <p> :</p> <p> X enter . excel .</p> <p> SUM</p> <p> , SUM , : = SUM ( E3:E6) : = SUM( : ) . :</p> <p> : : ; , excel . ..</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>31</p> <p> . .. :</p> <p> excel :</p> <p> max , enter double click .</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>32</p> <p> excel MAX . : , : 1. click : 2. mouse :</p> <p>3. click 4. excel :</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>33</p> <p> MAX . . MIN MAX . .. :</p> <p> AVERAGE .</p> <p> ; excel B2 4 . : 2 4 . ..</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>34 HYPERLINK shortcut .. internet server . click HYPERLINK , Microsoft Excel . HYPERLINK(link_location,friendly_name) Budget Report.xls Internet site example.microsoft.com/report "Click for report":=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")</p> <p> F10 Annual Budget Report.xls, Internet site example.microsoft.com/report. D1 :=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)</p> <p> TODAY :</p> <p> Format / cells . excel office excel .</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>35 :</p> <p> .. , .. :</p> <p> : . . . .. . 1 ... mouse . shift mouse Ctrl mouse ( ) . Microsoft Excel .</p> <p>36</p> <p> : 1) 2) :</p> <p> ( chart type ) .. , , ... 3) , 4) :</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>37</p> <p> .</p> <p> 5) :</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>38</p> <p> : / . 6) , :</p> <p> .. sheet1 . .</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>39</p> <p>1. pie</p> <p> (percentage) .</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>40</p> <p> : ( .. , . 2. Line</p> <p> , , ... . :</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>41</p> <p> .. : 25 25 20 15 10 5 0 </p> <p>20 15 10 5 0 Series1</p> <p>Series1</p> <p> 25 20 15 10 5 0 </p> <p>Series1</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>42 excel . :</p> <p>1. . mouse . 1. / 2. , , 3. .</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>43</p> <p> . .</p> <p> . :</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>44</p> <p> / :</p> <p> . click :</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>45 2. :</p> <p>() Edit / Find ( / ) excel . () click . excel 2 .</p> <p>() excel . : click </p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>46 </p> <p> . .. 20 . B4 C16 / .</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>47</p> <p>1. click click (). 2. , click 3. 20 4. click </p> <p> , 20 ( 20 ). :</p> <p> 5 :</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>48 1. click click 10 2. : 5</p> <p>3. click . : click . 4. .. :</p> <p> : :</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>49</p> <p> .</p> <p> 4 .</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>50 .. .</p> <p> 4 % . , . , : 1. </p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>51</p> <p>2. </p> <p> / </p> <p>3. : unique records only</p> <p>3. :</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>52</p> <p> 20 70 . : 1. click . 2. 20 . 70 .</p> <p>3. excel :</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>53 - . custom ( . )</p> <p> excel , , :</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>54 Excel . ( forms ) . ( .. ... ) . excel . , . , , ... , . , . . ( delete ) , . Criteria ...</p> <p> , , , ( fields ) :</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>55</p> <p>1. / 2. excel . </p> <p> . excel . :</p> <p> / excel :</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>56</p> <p> :</p> <p> enter . excel . . : .</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>57 EXCEL 1. ( comments ) cell click</p> <p> .</p> <p> ( . ) . click cell , . 2. ( gridlines )</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p> <p>58 / click . : . . 3. , excel ( automatic page breaks ) . , . , .</p> <p>Microsoft Excel</p> <p> .</p>

Recommended

View more >