Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

  • Published on
    10-Mar-2016

  • View
    224

  • Download
    7

DESCRIPTION

, , , ,

Transcript

<ul><li><p> - - - - - - </p><p> Clavulus &amp; </p><p> Nylor - &amp; </p><p> &amp; </p><p>Como baby</p><p>Stand </p><p> &amp; </p><p> &amp; </p><p> . 185</p><p> . 129</p><p> . 125</p><p> . 115</p><p> . 99</p><p> . 76</p><p> . 38</p><p> . 2</p><p>teliko_01_analosima.qxd 20/11/2009 10:37 Page 1</p></li><li><p>2</p><p>1010101 18 30 14 40</p><p>1010102 18 35 14 40</p><p>1010103 18 35 14 40</p><p>1010104 18 40 14 40</p><p>1010105 18 45 14 40</p><p>1010106 18 45 14 40</p><p>1010107 18 50 14 40</p><p>1010108 18 55 14 40</p><p>1010109 18 60 14 40</p><p>1010110 18 70 14 40</p><p>1010111 18 100 14 40</p><p> 14mm</p><p>1010501 25 55 14 40</p><p>1010502 25 65 14 40</p><p>1010503 25 75 14 40</p><p> 14mm ( )</p><p>1010201 22 35 14 40</p><p>1010202 22 40 14 40</p><p>1010203 22 45 14 40</p><p>1010204 22 50 14 40</p><p>1010205 22 55 14 40</p><p>1010206 22 60 14 40</p><p>1010207 22 80 14 40</p><p>1010208 22 100 14 40</p><p> 14mm</p><p>1010601 18 30 12 40</p><p>1010602 18 45 12 40</p><p>1010603 18 70 12 40</p><p> 12mm</p><p>1010801 22 50 16 40</p><p>1010802 22 60 16 40</p><p>1010803 25 70 16 40</p><p> 16mm</p><p>1010701 20 70 13 40</p><p>1010702 25 70 13 40</p><p> 13mm</p><p>1010301 25 40 14 40</p><p>1010302 25 50 14 40</p><p>1010303 25 55 14 40</p><p>1010304 25 60 14 40</p><p>1010305 25 70 14 40</p><p> 14mm</p><p>1010401 18 50 14 40</p><p>1010402 18 55 14 40</p><p>1010403 18 60 14 40</p><p>1010404 18 65 14 40</p><p>1010405 18 80 14 40</p><p> 14mm ( )</p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:07 Page 2</p></li><li><p>1011401 22 25 12 40</p><p>1011402 26 28 14 40</p><p>1011403 26 28 14 40</p><p>1011404 30 32 14 40</p><p>1011405 30 32 14 40</p><p> Dekor</p><p>3</p><p>1010901 25 50 16 40</p><p> 16mm</p><p>1011501 18 28 10 40</p><p> Flex 10mm</p><p>1011201 14 42 10 40</p><p>1011601 18 30 12 40</p><p>1011602 18 40 12 40</p><p> Flex 12mm</p><p>1011801 40</p><p>1011802 40</p><p> Flex</p><p>1011301 22 45 14 40</p><p>1011302 22 50 14 40</p><p> 14mm</p><p>1011101 10 37 08 40</p><p>1011102 14 42 10 40</p><p>1011001 20 35 14 40</p><p>1011002 20 40 14 40</p><p>1011003 20 50 14 40</p><p>1011004 22 60 14 40</p><p> 14mm</p><p>1011701 20 35 14 40</p><p>1011702 20 40 14 40</p><p>1011703 20 45 14 40</p><p>1011704 20 50 14 40</p><p> Flex 14mm</p><p> Flex</p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:07 Page 3</p></li><li><p>1013601 08 14 77 25</p><p>1013602 08 14 77 25</p><p>1013603 08 15 77 25</p><p>1013604 08 15 77 25</p><p>1013605 14 20 74 25</p><p>1013606 08 15 27 25</p><p>1013607 08 14 77 25</p><p>1013608 08 15 78 25</p><p>4</p><p>1012101 25 100 14 40</p><p>1012102 25 100 14 40</p><p>1012103 25 100 14 40</p><p> Griff 14mm</p><p>1012201 28 100 12 40</p><p>1012202 28 100 14 40</p><p> Griff </p><p>1012301 25 100 12 40</p><p>1012302 25 100 14 40</p><p> Griff </p><p>1013701 12mm 1</p><p>1013702 13mm 1</p><p>1013703 14mm 1</p><p>1013704 15mm 1</p><p>1013705 16mm 1</p><p>1012001 18 100 12 40</p><p>1012002 18 100 12 40</p><p>1012003 20 100 12 40</p><p>1012004 20 100 12 40</p><p>1012005 25 100 12 40</p><p>1012006 25 100 12 40</p><p>1012007 25 100 12 40</p><p>1012008 25 100 12 40</p><p> Griff 12mm</p><p> Silhouette</p><p> A B </p><p>1011901 40</p><p>1011902 40</p><p>1011903 40</p><p>1011904 40</p><p>1011905 WR 40</p><p> RB</p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:08 Page 4</p></li><li><p>51012401 12 22 40</p><p>1012402 12 22 40</p><p>1012403 13 22 40</p><p>1012404 13 22 40</p><p>1012405 14 22 40</p><p>1012406 14 22 40</p><p>1012407 14 25 40</p><p>1012408 16 25 40</p><p>1012601 12 22,5 40</p><p>1012602 12 22,5 40</p><p>1012603 14 25 40</p><p>1012604 14 25 40</p><p>1012605 14 25 40</p><p>1012701 12 22 40</p><p>1012702 12 22 40</p><p>1012703 14 22 40</p><p>1012704 14 22 40</p><p>1012801 12 22,5 40</p><p>1012802 12 22,5 40</p><p>1012803 14 25,5 40</p><p>1012804 14 25,5 40</p><p>1012501 12 22,5 40</p><p>1012502 14 22,5 40</p><p> Teflon</p><p>1012901 12 25 30 40</p><p>1012902 12 25 50 40</p><p>1012903 14 25 30 40</p><p>1012904 14 25 50 40</p><p>1013001 12 25 0,5 40</p><p>1013002 12 25 0,5 40</p><p>1013003 14 25 0,5 40</p><p>1013004 14 25 0,5 40</p><p>1013101 12 35 0.4 40</p><p>1013102 12 25 0.4 40</p><p>1013103 14 26 0.4 40</p><p>1013201 12 16 22 40</p><p>1013202 14 18 26 40</p><p> A B </p><p>1013401 12 35 40</p><p>1013402 14 35 40</p><p> Griff</p><p> A B</p><p>1013501 14 45 40</p><p> Griff</p><p> A B</p><p>1013301 12 18 40</p><p> A B</p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:08 Page 5</p></li><li><p>6</p><p>1020101 08 20 5 </p><p>1020102 09 09 5 </p><p>1020103 09 20 5 </p><p>1020104 10 25 5 </p><p>1020105 10 28 5 </p><p>1020106 12 26 5 </p><p>1020107 12 30 5 </p><p>1020108 14 30 5 </p><p>1020109 15 33 5 </p><p>1020110 15 35 5 </p><p> A B </p><p>1020201 08 20 5 </p><p>1020202 09 25 5 </p><p>1020203 10 25 5 </p><p>1020204 12 30 5 </p><p>1020205 14 35 5 </p><p>1020206 15 32 5 </p><p>1020207 15 35 5 </p><p> A B </p><p>1020401 12 08 28 5 </p><p>1020402 16 15 55 5 </p><p>1020403 09 09 26 5 </p><p>1020404 11 12 34 5 </p><p>1020405 10 10 27 5 </p><p>1020406 12 12 33 5 </p><p> A B </p><p> A B </p><p>1020601 09 22 5 </p><p>1020602 10 45 5 </p><p>1020603 12 42 5 </p><p>1020604 14 35 5 </p><p>1020605 14 40 5 </p><p>1020606 16 35 5 </p><p>1020607 16 45 5 </p><p> A B </p><p>1020301 12 35 5 </p><p>1020302 14 45 5 </p><p> A B </p><p>1020501 10 10 45 5 </p><p>1020502 11 11 55 5 </p><p>1020503 11 08 60 5 </p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:09 Page 6</p></li><li><p>71020901 5 </p><p>1020902 5 </p><p>1020903 5 </p><p>1020904 Silhouette 5 </p><p>1020905 RB 5 </p><p>1020906 RB 5 </p><p>1021001 12 65 40</p><p>1021002 12 90 40</p><p>1021003 12 100 40</p><p>1021101 12 85 20</p><p>1021102 12 85 20</p><p>1021201 100</p><p>1021202 100</p><p>1021401 10</p><p>1021301 12 3</p><p>1021302 12 3</p><p>1021303 14 3</p><p> Flex</p><p>1020701 08 40 5 </p><p>1020702 10 24 5 </p><p>1020703 08 24,5 5 </p><p>1020704 12 24 5 </p><p> A B </p><p>1020801 09 22 5 </p><p>1020802 12 28 5 </p><p>1020803 12 28 5 </p><p> Flex</p><p> A B </p><p> - </p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:10 Page 7</p></li><li><p>81030101 19 10 </p><p>1030102 17 10 </p><p>1030103 15 10 </p><p>1030104 13 10 </p><p>1030105 17 10 </p><p>1030106 15 10 </p><p>1030107 13 10 </p><p>1030108 11 10 </p><p>1030109 13 Oval 10 </p><p>1030110 11 Oval 10 </p><p>1030111 9 10 </p><p>1030201 19 10 </p><p>1030202 17 10 </p><p>1030203 15 10 </p><p>1030204 13 10 </p><p>1030205 17 10 </p><p>1030206 15 10 </p><p>1030207 13 10 </p><p>1030208 11 10 </p><p>1030209 13 Oval 10 </p><p>1030210 11 Oval 10 </p><p>1030211 9 10 </p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:10 Page 8</p></li><li><p>91030401 19 10 </p><p>1030402 17 10 </p><p>1030403 17 10 </p><p>1030404 15 10 </p><p>1030405 17 10 </p><p>1030406 15 10 </p><p>1030407 12 10 </p><p>1030408 9 10 </p><p> Pvc </p><p>1030301 19 10 </p><p>1030302 17 10 </p><p>1030303 15 10 </p><p>1030304 15 10 </p><p>1030305 17 10 </p><p>1030306 17 10 </p><p>1030307 15 10 </p><p>1030308 12 10 </p><p>1030309 9 10 </p><p> Pvc </p><p>2050112</p><p> 1000 . </p><p> .</p><p>"</p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:11 Page 9</p></li><li><p>10</p><p>1031001 15 5 </p><p>1031002 11 5 </p><p>1031003 15 5 </p><p>1031004 11 5 </p><p>1031005 12 5 </p><p>1030501 15 5 </p><p>1030502 13 Oval 5 </p><p>1030503 9 Oval 5 </p><p>1030504 12 5 </p><p> Pvc </p><p>1030601 15 5 </p><p>1030602 13 Oval 5 </p><p>1030603 12 5 </p><p> Pvc </p><p>1030701 10 10 </p><p>1030702 8 10 </p><p>1030703 12 Oval PVC 10 </p><p>1030704 12 Oval 10 </p><p> 3</p><p>1030901 17 5 </p><p>1030902 15 5 </p><p>1030903 13 Oval 5 </p><p>1030801 11 5 </p><p>1030802 11 Oval 5 </p><p> S-3</p><p> Primadonna</p><p> Air Soft </p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:12 Page 10</p></li><li><p>11</p><p>1040201 3 .</p><p>1040202 3 .</p><p>1040203 3 .</p><p>1040204 3 .</p><p>1040101 2 .</p><p>1040102 2 .</p><p>1040103 2 .</p><p>1040104 2 .</p><p>1040105 2 .</p><p>1040106 2 .</p><p>1031101 13 Silhouette 5 </p><p>1031102 13 5 </p><p>1031103 9 5 </p><p> A </p><p>1031401 19 1 </p><p>1031402 17 1 </p><p>1031403 17 Soft 4 </p><p> A </p><p>1031201 5 </p><p>1031202 5 </p><p> RB</p><p>1031301 13 Oval 5 </p><p> -</p><p> A </p><p> A </p><p> Pvc</p><p> A </p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:13 Page 11</p></li><li><p>12</p><p>1040301 1 .</p><p>1040302 1 .</p><p>1040303 1 .</p><p>1040304 1 .</p><p>1040305 1 .</p><p>1040306 1 .</p><p>1040307 1 .</p><p>1040308 1 .</p><p> A </p><p>1040401 1 .</p><p>1040402 1 .</p><p>1040403 1 .</p><p>1040404 1 .</p><p>1040405 1 .</p><p>1040406 1 .</p><p>1040407 1 .</p><p>1040408 1 .</p><p>1040409 1 .</p><p>1040410 1 .</p><p>1040411 1 .</p><p>1040412 1 .</p><p>1040413 1 .</p><p> Pvc </p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:14 Page 12</p></li><li><p>13</p><p>1050101 1,20mm 65mm 5 </p><p>1050102 1,20mm 65mm 5 </p><p>1050103 1,20mm 65mm 5 </p><p>1050104 1,20mm 65mm 5 </p><p>1050301 1,45mm 65mm 5 </p><p>1050302 1,45mm 65mm 5 </p><p>1050303 1,45mm 65mm 5 </p><p>1050304 1,45mm 65mm 5 </p><p>1050305 1,45mm 65mm 5 </p><p>1050306 1,45mm 65mm 5 </p><p>1050307 1,45mm 65mm 5 </p><p>1050308 1,45mm 65mm 5 </p><p>1050201 1,40mm 65mm 5 </p><p>1050202 1,40mm 65mm 5 </p><p>1050203 1,40mm 65mm 5 </p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:14 Page 13</p></li><li><p>14</p><p>1050501 1,20mm 135mm 2 </p><p>1050502 1,20mm 135mm 2 </p><p>1050503 1,20mm 135mm 2 </p><p>1050504 1,20mm 135mm 2 </p><p>1050401 1,60mm 65mm 5 </p><p>1050402 1,60mm 65mm 5 </p><p>1050403 1,60mm 65mm 5 </p><p>1050601 1,40mm 135mm 2 </p><p>1050602 1,40mm 135mm 2 </p><p>1050603 1,40mm 135mm 2 </p><p>1050604 1,40mm 135mm 2 </p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:15 Page 14</p></li><li><p>15</p><p>1050702 2,05mm 65mm 5 </p><p>1050801 1,60mm 65mm 5 </p><p>1050802 1,60mm 65mm 5 </p><p>1050803 1,60mm 65mm 5 </p><p>1050901 1,35mm 65mm 5 </p><p>1050902 1,35mm 65mm 5 </p><p>1050903 1,35mm 65mm 5 </p><p>1051001 1,20mm 75mm 5 </p><p>1051002 1,20mm 75mm 5 </p><p>1051003 1,20mm 75mm 5 </p><p> Pvc </p><p>1051201 3,40mm 75mm 5 </p><p>1051202 3,40mm 75mm 5 </p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:15 Page 15</p></li><li><p>16</p><p>1051801 3,50mm 1 </p><p>1051802 4,00mm 1 </p><p>1051601 : 4mm 1 </p><p>1051602 : 5mm 1 </p><p>1051603 : 7mm 1 </p><p>1051301 1,35mm 1 </p><p>1051302 1,35mm 1 </p><p>1051303 1,35mm 1 </p><p>1051304 1,35mm 1 </p><p>1051305 1,35mm 1 </p><p>1051306 1,35mm 1 </p><p>1051307 1,35mm 1 </p><p>1051101 1,40mm 100mm 2 </p><p>1051102 1,40mm 100mm 2 </p><p> RB</p><p>1051501 3,20mm 4 .</p><p>1051502 3,20mm 4 .</p><p>1051503 3,20mm 4 .</p><p>1051504 3,20mm 4 .</p><p>1051505 3,20mm 4 .</p><p>1051506 3,20mm 4 .</p><p>1051507 3,20mm 4 .</p><p>1051508 3,20mm 4 .</p><p>1051509 3,20mm 4 .</p><p>1051401 1,35mm 1 </p><p>1051402 1,35mm 1 </p><p>1051403 1,35mm 1 </p><p>1051404 1,35mm 1 </p><p>1051405 1,35mm 1 </p><p>1051406 1,35mm 1 </p><p>1051701 1 </p><p>1051702 1 </p><p>1051703 1 </p><p>1051901 1 </p><p>1051902 1 </p><p> &amp; </p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:17 Page 16</p></li><li><p>17</p><p>1060101 2,20mm 0,80mm 1 </p><p>1060102 2,20mm 0,80mm 1 </p><p>1060103 2,20mm 0,80mm 1 </p><p>1060104 2,20mm 0,80mm 1 </p><p>1060105 2,20mm 0,80mm 1 </p><p>1060201 2,20mm 0,80mm 1 </p><p>1060202 2,20mm 0,80mm 1 </p><p>1060203 2,20mm 0,80mm 1 </p><p>1060301 3,00mm 1,20mm 1 </p><p>1060302 3,00mm 1,20mm 1 </p><p>1060303 3,00mm 1,20mm 1 </p><p>1060304 3,00mm 1,20mm 1 </p><p>1060305 3,00mm 1,20mm 1 </p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:17 Page 17</p></li><li><p>18</p><p>1060501 4,00mm 1,80mm 1 </p><p>1060502 4,00mm 1,80mm 1 </p><p>1060503 4,00mm 1,80mm 1 </p><p>1060504 4,00mm 1,80mm 1 </p><p>1060505 4,00mm 1,80mm 1 </p><p>1060601 4,30mm 2,00mm 1 </p><p>1060602 4,30mm 2,00mm 1 </p><p>1060401 3,50mm 1,40mm 1 </p><p>1060402 3,50mm 1,40mm 1 </p><p>1060403 3,50mm 1,40mm 1 </p><p>1060404 3,50mm 1,40mm 1 </p><p>1060405 3,50mm 1,40mm 1 </p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:18 Page 18</p></li><li><p>19</p><p>1060603 4,30mm 2,00mm 1 </p><p>1060604 4,30mm 2,00mm 1 </p><p>1060801 1 </p><p>1060804 1 </p><p> RB </p><p>1060701 1 </p><p>1060702 1 </p><p>1060703 1 </p><p>1060704 1 </p><p> RB</p><p>1061001 1,00mm 1 </p><p>1061002 1,00mm 1 </p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:19 Page 19</p></li><li><p>20</p><p>1061201 2,20mm 0,80mm 1 </p><p>1061202 2,20mm 0,80mm 1 </p><p>1061203 2,20mm 0,80mm 1 </p><p>1061204 2,20mm 0,80mm 1 </p><p>1061205 2,20mm 0,80mm 1 </p><p>1061206 2,20mm 0,80mm 1 </p><p> Flex o </p><p>1060901 1,00mm 1 </p><p>1060902 1,00mm 1 </p><p>1060903 1,00mm 1 </p><p>1060904 1,00mm 1 </p><p>1061101 1 </p><p>1061104 1 </p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:20 Page 20</p></li><li><p>21</p><p>1061301 3,30mm 0,80mm 1 </p><p>1061302 3,30mm 0,80mm 1 </p><p>1061304 3,30mm 0,80mm 1 </p><p> Flex o </p><p>1061401 3,30mm 1,00mm 1 </p><p>1061402 3,30mm 1,00mm 1 </p><p>1061404 3,30mm 1,00mm 1 </p><p> Flex o </p><p>1061501 2,70mm 1,20mm 1 </p><p>1061502 2,70mm 1,20mm 1 </p><p>1061503 2,70mm 1,20mm 1 </p><p>1061504 2,70mm 1,20mm 1 </p><p>1061505 2,70mm 1,20mm 1 </p><p>1061506 2,70mm 1,20mm 1 </p><p> Flex o </p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:20 Page 21</p></li><li><p>22</p><p>1061701 3,30mm 1,20mm 1 </p><p>1061702 3,30mm 1,20mm 1 </p><p>1061703 3,30mm 1,20mm 1 </p><p>1061704 3,30mm 1,20mm 1 </p><p> Flex o </p><p>1061601 3,20mm 1,20mm 1 </p><p>1061602 3,20mm 1,20mm 1 </p><p>1061603 3,20mm 1,20mm 1 </p><p>1061604 3,20mm 1,20mm 1 </p><p>1061605 3,20mm 1,20mm 1 </p><p>1061606 3,20mm 1,20mm 1 </p><p> Flex o </p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:20 Page 22</p></li><li><p>23</p><p>1061801 0,90mm 1 </p><p>1061802 0,90mm 1 </p><p>1061803 0,90mm 1 </p><p>1061804 0,90mm 1 </p><p> Flex </p><p>1061901 1 </p><p>1061902 1 </p><p>1061903 1 </p><p>1061904 1 </p><p>1061905 1 </p><p> Flex </p><p>1062001 1 </p><p>1062002 1 </p><p>1062003 1 </p><p> Flex </p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:21 Page 23</p></li><li><p>24</p><p>1070201 8,00mm 2,00mm 1 </p><p>1070202 8,00mm 2,00mm 1 </p><p>1070203 8,00mm 2,00mm 1 </p><p>1070204 8,00mm 2,00mm 1 </p><p>1070205 8,00mm 2,00mm 1 </p><p>1070206 8,00mm 2,00mm 1 </p><p>1070101 4,50mm 1,20mm 1 </p><p>1070102 4,50mm 1,20mm 1 </p><p>1070103 4,50mm 1,20mm 1 </p><p>1070104 4,50mm 1,20mm 1 </p><p>1070105 4,50mm 1,20mm 1 </p><p>1070106 4,50mm 1,20mm 1 </p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:21 Page 24</p></li><li><p>25</p><p>1070301 5,20mm 1,50mm 1 </p><p>1070302 5,20mm 1,50mm 1 </p><p>1070303 5,20mm 1,50mm 1 </p><p>1070304 5,20mm 1,50mm 1 </p><p>1070305 5,20mm 1,50mm 1 </p><p>1070306 5,20mm 1,50mm 1 </p><p>1070401 8,50mm 2,50mm 1 </p><p>1070402 8,50mm 2,50mm 1 </p><p>1070403 8,50mm 2,50mm 1 </p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:21 Page 25</p></li><li><p>26</p><p>1070601 10,20mm 1,00mm 1 </p><p>1070602 10,20mm 1,00mm 1 </p><p>1070501 7,80mm 1,00mm 1 </p><p>1070502 7,80mm 1,00mm 1 </p><p>1070503 7,80mm 1,00mm 1 </p><p>1070504 7,80mm 1,00mm 1 </p><p>1070505 7,80mm 1,00mm 1 </p><p>1070506 7,80mm 1,00mm 1 </p><p>1070507 7,80mm 1,00mm 1 </p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:22 Page 26</p></li><li><p>27</p><p>1070603 10,20mm 1,00mm 1 </p><p>1070604 10,20mm 1,00mm 1 </p><p>1070605 10,20mm 1,00mm 1 </p><p>1070606 10,20mm 1,00mm 1 </p><p>1070607 10,20mm 1,00mm 1 </p><p>1070701 12,00mm 1,20mm 1 </p><p>1070702 12,00mm 1,20mm 1 </p><p>1070703 12,00mm 1,20mm 1 </p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:22 Page 27</p></li><li><p>28</p><p>1070901 5,40mm 1,10mm 1 </p><p>1070902 5,40mm 1,10mm 1 </p><p>1070903 5,40mm 1,10mm 1 </p><p> Flex</p><p>1070801 5,40mm 0,80mm 1 </p><p>1070802 5,40mm 0,80mm 1 </p><p>1070803 5,40mm 0,80mm 1 </p><p>1070804 5,40mm 0,80mm 1 </p><p>1070805 5,40mm 0,80mm 1 </p><p>1070806 5,40mm 0,80mm 1 </p><p>1070807 5,40mm 0,80mm 1 </p><p>1070808 5,40mm 0,80mm 1 </p><p>1070809 5,40mm 0,80mm 1 </p><p> Flex</p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:23 Page 28</p></li><li><p>29</p><p>1070904 5,40mm 1,10mm 1 </p><p>1070905 5,40mm 1,10mm 1 </p><p>1070906 5,40mm 1,10mm 1 </p><p>1070907 5,40mm 1,10mm 1 </p><p>1070908 5,40mm 1,10mm 1 </p><p>1070909 5,40mm 1,10mm 1 </p><p> Flex</p><p>1071001 7,20mm 1,10mm 1 </p><p>1071002 7,20mm 1,10mm 1 </p><p>1071003 7,20mm 1,10mm 1 </p><p>1071004 7,20mm 1,10mm 1 </p><p> Flex</p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:24 Page 29</p></li><li><p>30</p><p>1071005 7,20mm 1,10mm 1 </p><p>1071006 7,20mm 1,10mm 1 </p><p>1071007 7,20mm 1,10mm 1 </p><p>1071008 7,20mm 1,10mm 1 </p><p>1071009 7,20mm 1,10mm 1 </p><p> Flex</p><p>1071101 9,00mm 1,10mm 1 </p><p>1071102 9,00mm 1,10mm 1 </p><p>1071103 9,00mm 1,10mm 1 </p><p>1071104 9,00mm 1,10mm 1 </p><p>1071106 9,00mm 1,10mm 1 </p><p>1071107 9,00mm 1,10mm 1 </p><p> Flex</p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:25 Page 30</p></li><li><p>31</p><p> - </p><p> Optyl </p><p>10g</p><p>: 0,25mm - 0,50mm</p><p>: 4m</p><p> - </p><p> - 2g</p><p> - </p><p>Polycarbonate - 20g</p><p> -</p><p> UV - </p><p>: 0,25mm</p><p>: 4m</p><p>: 0,25mm</p><p>: 4m</p><p> : 0,25mm - </p><p>: 4m</p><p> Nylor: 1m</p><p>090119 Nylor - T: 1m</p><p>090120</p><p> Nylor - - : 1m</p><p>1080101</p><p>1090103</p><p>1090104</p><p>1090118 1090119 1090120</p><p>1090104</p><p>1090105</p><p>1090101 - 1090102</p><p>1080102 1080103 1080104</p><p>1090130 Nylor</p><p>1090131 </p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:27 Page 31</p></li><li><p>32</p><p>1100101 Weco 23mm 1 .</p><p>1100102 Weco 20mm 1 .</p><p>1100103 Weco 25mm 1 .</p><p>1100104 Weco 20mm 1 .</p><p>1100105 Weco 25mm 1 .</p><p>1100106 Weco 20mm 1 .</p><p>1100107 Briot 22mm 1 .</p><p>1100108 Briot 17 23mm 1 .</p><p>1100109 Indo 19mm 1 .</p><p>1100110 Takubo 1 .</p><p>1100111 Essilor 1 .</p><p>1100112 Essilor 1 .</p><p>1100113 Essilor 1 .</p><p>1100114 Essilor 1 .</p><p>1100115 Essilor 1 .</p><p>1100116 Nidek 1 .</p><p>1100117 Nidek 1 .</p><p>1100118 Takubo 1 .</p><p>1100119 Takubo 1 .</p><p>1100120 Takubo 1 .</p><p>1100121 Visslo 1 .</p><p>1100122 Visslo 1 .</p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:28 Page 32</p></li><li><p>33</p><p>1110103 24mm 2.000.</p><p>1110104 18mm 2.000.</p><p>1110105 18mm 1.000.</p><p>1110106 17mm 1.000.</p><p>1110107 24mm 1.000.</p><p>1110108 18mm 500.</p><p>1110109 17mm 1.000.</p><p>1110110 24mm 1.000.</p><p>1110111 18mm 500.</p><p>1110112 24mm 2.000.</p><p>1110101 3 19mm 66m</p><p>1110102 19mm 50m</p><p>1110113 30mm 1.000.</p><p>1110114 30mm 1.000.</p><p>1120101 .</p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:28 Page 33</p></li><li><p>34</p><p>1130101 80 1.</p><p>1130102 100 1.</p><p>1130103 220 - Flat 1.</p><p>1130104 320 - Flat 1.</p><p>1130105 1.</p><p>1160101 - 80mm </p><p>1160102 - 100 mm </p><p>1160103 80 20mm &amp; polycarbonate </p><p>1160104 100 20mm &amp; polycarbonate </p><p>1160105 130 23mm &amp; polycarbonate </p><p>1160106 150 15mm &amp; polycarbonate </p><p>1160107 150 22mm &amp; polycarbonate </p><p>1160108 102 19mm &amp; polycarbonate </p><p>1160109 130 13mm </p><p> : 50.</p><p> : 50.</p><p> .</p><p> .</p><p>1140201</p><p> 1lit</p><p> - </p><p>1140101 1140201</p><p>1150202</p><p>1150101</p><p>1140102</p><p>teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:30 Page 34</p></li><li><p>35</p><p> - </p><p>1170101 0,8 mm 1.1170102 0,9 mm 1.1170103 1,0 mm 1.

Recommended

View more >