ΣΚΠ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟ .pdf

  • Published on
    09-Oct-2015

  • View
    50

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 1/132</p><p> 1</p><p> : / </p><p> (FES) ( </p><p>) </p><p> FRENKEL </p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 2/132</p><p> 2</p><p> , </p><p>, , , </p><p> . .</p><p> .</p><p> , </p><p> .</p><p> .</p><p> .</p><p>:</p><p> ;</p><p> , </p><p> , .</p><p> , </p><p> , </p><p>.</p><p> ,</p><p> .</p><p> , , </p><p> , </p><p> .</p><p>. .</p><p> , .</p><p> , </p><p> .</p><p> ;</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 3/132</p><p> 3</p><p>) .</p><p>) .</p><p>) .</p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p>, </p><p> .</p><p> .</p><p> , , </p><p>, . </p><p> , , </p><p> . </p><p> , </p><p>.</p><p> . </p><p> . </p><p>, .</p><p> . </p><p> , </p><p> .</p><p> / </p><p> .</p><p> . .</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 4/132</p><p> 4</p><p> :</p><p> .</p><p> .</p><p> .</p><p> .</p><p> .</p><p> ( ).</p><p> .</p><p> . .</p><p> , , .</p><p> .</p><p> .</p><p> ; ;</p><p> . </p><p> . </p><p> , , </p><p> .</p><p> , , </p><p> .</p><p> . </p><p> .</p><p> 75 % </p><p> . 15 % </p><p> . </p><p>. .</p><p> 6 10 % ,</p><p> : </p><p>.</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 5/132</p><p> 5</p><p> 50 % </p><p> , 10 , </p><p> .</p><p> .</p><p> . 2/3 </p><p> . </p><p> , </p><p> .</p><p> 100 % . </p><p> .</p><p> . </p><p> . </p><p> .</p><p> :</p><p> :</p><p> . </p><p> . </p><p> .</p><p> :</p><p> ( ) </p><p> ( ).</p><p> , .</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 6/132</p><p> 6</p><p> .</p><p> :</p><p> .</p><p> . ,</p><p> . </p><p> .</p><p>.</p><p> . </p><p>.</p><p>:</p><p> . </p><p> .</p><p> .</p><p> , .</p><p> :</p><p>( ). </p><p> . </p><p> .</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 7/132</p><p> 7</p><p> , </p><p> , </p><p> .</p><p> :</p><p> . </p><p> .</p><p> , </p><p> 100 % </p><p> . </p><p> .</p><p> . </p><p> . , , </p><p> , .</p><p>, . ,</p><p> , , </p><p> .</p><p> . </p><p> . </p><p> .</p><p>.</p><p> . </p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 8/132</p><p> 8</p><p> , , </p><p> .</p><p> :</p><p>( )</p><p> ( ) .</p><p> .</p><p> .</p><p> .</p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p> .</p><p> . </p><p> .</p><p> . </p><p> 2 3 . </p><p>.</p><p>:</p><p> 90 % - 95 % . </p><p> , </p><p>.</p><p>:</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 9/132</p><p> 9</p><p> (, ...)</p><p> passive ative motion</p><p> . </p><p>29C</p><p> block </p><p> :</p><p>) </p><p>) EMG stim) EMG stim EMG biofeedback.</p><p> :</p><p>- </p><p>- </p><p>- , </p><p> .</p><p> . 70 % </p><p> .</p><p> :</p><p> .</p><p>: ,</p><p> , ,</p><p> . </p><p> 29 C . , </p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 10/132</p><p> 10</p><p> .</p><p> .</p><p> .</p><p> .</p><p> , </p><p>, , , ... .</p><p> .</p><p> .</p><p> . </p><p> .</p><p>, .</p><p> 3 5 </p><p> .</p><p>(, )</p><p> , ,</p><p>buclofen . </p><p> . . </p><p>. buclofen.</p><p> .</p><p> . </p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 11/132</p><p> 11</p><p> .</p><p> :</p><p>- . </p><p> . .</p><p>- </p><p> . </p><p> .</p><p>- </p><p>. : , </p><p> , .</p><p>- : .</p><p> , </p><p> . </p><p> .</p><p> , , , ,</p><p> . </p><p> 20 % - 25 % .</p><p> 3 % - 20 %, </p><p> V, VII, IX, X, XII. . </p><p> .</p><p>:, , , </p><p>, , .</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 12/132</p><p> 12</p><p> .</p><p>:</p><p>- </p><p>- </p><p>- </p><p>- </p><p>- .</p><p>- </p><p>.</p><p> , </p><p> stretching.</p><p>.</p><p> . </p><p>, , , </p><p>, , </p><p> ,</p><p> . </p><p> , </p><p> , </p><p> , </p><p> .</p><p> . </p><p> , . </p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 13/132</p><p> 13</p><p>. </p><p> . : </p><p> . </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p> .</p><p> , </p><p> . .</p><p> , </p><p> . </p><p> .</p><p> , </p><p> 15 </p><p> . </p><p> , , , </p><p> . </p><p> , , </p><p> .</p><p> , </p><p>, ,</p><p>, , </p><p> . ,</p><p> , </p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 14/132</p><p> 14</p><p> . </p><p> , .</p><p> 1926 , </p><p> .</p><p> , . </p><p> ,</p><p>, , ...</p><p> Charcot 1868,</p><p> .</p><p> .</p><p> . </p><p>, , </p><p> . </p><p> , ,</p><p> , ,</p><p>, ..., </p><p> .</p><p> .</p><p> .</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 15/132</p><p> 15</p><p>, </p><p> . , </p><p> ,</p><p> .</p><p> , </p><p> .</p><p> .</p><p> .</p><p> 3 </p><p>6 .</p><p>, , .</p><p> .</p><p> .</p><p> . </p><p> . </p><p> .</p><p> . </p><p> -, .</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 16/132</p><p> 16</p><p> . </p><p>, , </p><p> . </p><p> , </p><p> 1 mg / kg -</p><p>.</p><p> .</p><p> .</p><p> , </p><p> , , , </p><p>. , </p><p> , </p><p> .</p><p> , , </p><p> .</p><p> ;</p><p> . </p><p> . ,</p><p> .</p><p> , </p><p>, </p><p> . </p><p> , </p><p> , .</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 17/132</p><p> 17</p><p> ( 15 ), </p><p> , </p><p>, , ..</p><p>, </p><p> . </p><p> .</p><p> , </p><p> .</p><p> . </p><p> .</p><p> , </p><p> .</p><p> , , </p><p> . </p><p> .</p><p> , </p><p> .</p><p> , </p><p> . ,</p><p> , . </p><p> , </p><p> , </p><p> .</p><p>- , </p><p> . </p><p> . , </p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 18/132</p><p> 18</p><p>, , </p><p> .</p><p>- , </p><p>. </p><p> .</p><p>- </p><p> .</p><p>- </p><p> , , </p><p> .</p><p>- , </p><p>. </p><p> .</p><p>- , </p><p> , , ...</p><p>- </p><p>- </p><p>- , </p><p> .</p><p> . </p><p>.</p><p>1) : , .</p><p>2) : D ,</p><p> , , , , .</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 19/132</p><p> 19</p><p>3) : 3 , ,</p><p>, , .</p><p>4) </p><p> 6, 12 : , ,</p><p> , , .</p><p>5) Trans , , </p><p>.</p><p> , </p><p>:</p><p>) </p><p>.</p><p> ( ), </p><p> 30 (..</p><p>Ladose, Modiodal, Sirdalut, Trileptal, Viagra, ...) </p><p> .</p><p> , </p><p> (Aronex, Betaferon, Rebif) </p><p>(copa xone), </p><p> , </p><p>. </p><p> , Azarhioprine (Imuran), </p><p>(Novanfrone), (Edoxan), </p><p>, . </p><p>o (Neoral), </p><p> , /</p><p> .</p><p>) , :</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 20/132</p><p> 20</p><p> . </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> :</p><p>- .</p><p>- </p><p> .</p><p>- </p><p> , .</p><p>- </p><p> , .</p><p>- </p><p> , </p><p>.</p><p>- , </p><p> .</p><p> , </p><p> .</p><p>- , </p><p> .</p><p>- , </p><p> .</p><p> , :</p><p>- , </p><p> , </p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 21/132</p><p> 21</p><p>.</p><p>- </p><p>.</p><p>- </p><p> ( </p><p> ).</p><p>- </p><p> ( </p><p> ).</p><p>- </p><p> .</p><p> , 100 </p><p> 60 </p><p> , </p><p> 1 10 </p><p> .</p><p> (.. ,</p><p> , ...), </p><p> , </p><p> 100 , .</p><p> . </p><p> .</p><p>- : </p><p> , </p><p>. .</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 22/132</p><p> 22</p><p>- : </p><p> . </p><p> .</p><p> .</p><p> .</p><p>- / : ,</p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> .</p><p> :</p><p>1) </p><p> .</p><p>2) </p><p> .</p><p> :</p><p>1) </p><p> .</p><p>2) </p><p> .</p><p>3) </p><p> , </p><p>.</p><p>4) </p><p> , </p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 23/132</p><p> 23</p><p> .</p><p>5) </p><p> .</p><p>6) </p><p> , </p><p> .</p><p>7) .</p><p>8) </p><p>, , </p><p> , </p><p> ,</p><p> .</p><p> KURTZKE :</p><p> 0,5 5,5:</p><p>- </p><p>- </p><p> ( .. </p><p> )</p><p>- .</p><p>- </p><p>- </p><p>- </p><p> 7.0</p><p>- , , </p><p>- </p><p>- </p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 24/132</p><p> 24</p><p> , </p><p>:</p><p>1) , :</p><p>- </p><p>- (.. </p><p> )</p><p>- 24</p><p>- , </p><p>2) , :</p><p>- ( </p><p> )</p><p>- (, , , ,</p><p>)</p><p>- </p><p> :</p><p>- </p><p>- </p><p>- </p><p>- </p><p>- </p><p>- </p><p>- </p><p> . </p><p> , </p><p> .</p><p> . , </p><p> . </p><p> .</p><p> . </p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 25/132</p><p> 25</p><p> , </p><p> .</p><p> ,</p><p> .</p><p> , </p><p> .</p><p> , </p><p> .</p><p>.</p><p>- </p><p>- , </p><p> .</p><p>, </p><p>.</p><p> , </p><p> , </p><p> .</p><p> ,</p><p> , </p><p> .</p><p>. </p><p>. </p><p> .</p><p> , :</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 26/132</p><p> 26</p><p>- , </p><p> . ,</p><p> .</p><p>- </p><p> , </p><p> .. </p><p> .</p><p>- , </p><p> . , </p><p>, .</p><p>- </p><p> . </p><p> . </p><p>, </p><p> .</p><p> :</p><p>) ;</p><p>) ;</p><p> , </p><p> . </p><p> :</p><p>1) </p><p> :</p><p>- </p><p> ;</p><p>- ;</p><p>- , ;</p><p>- ;</p><p>2) </p><p> ;- ;</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 27/132</p><p> 27</p><p>- ;</p><p>- ;</p><p>3) ;</p><p>- ;</p><p>- ;</p><p>- </p><p> ;</p><p> . .. </p><p> , </p><p> .</p><p> , </p><p> , </p><p> , </p><p> .</p><p> :</p><p>- </p><p>- </p><p>- </p><p>- (..</p><p>)</p><p>- </p><p>- .</p><p> , </p><p> , . , </p><p> , </p><p> .</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 28/132</p><p> 28</p><p> .</p><p>, </p><p>, </p><p> , </p><p> .</p><p> .</p><p> , </p><p> .</p><p> .</p><p> .</p><p> .</p><p> . </p><p>.</p><p> ..</p><p> . </p><p> , </p><p>.</p><p> .</p><p> .</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 29/132</p><p> 29</p><p> .</p><p> ,</p><p> .</p><p> , , </p><p> :</p><p>1) , </p><p> .</p><p>2) </p><p>3) , </p><p>, .</p><p> :</p><p>.</p><p> .</p><p> .</p><p> , </p><p>. , </p><p> .</p><p> . , </p><p>. </p><p> .</p><p>. </p><p> , (Lemman 1962).</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 30/132</p><p> 30</p><p> .</p><p> ,</p><p> , .</p><p> (Harpe) </p><p> . , </p><p> .</p><p> ( ) , </p><p> .</p><p> , , </p><p>, ,</p><p> .</p><p> :</p><p>- </p><p>- </p><p>- .</p><p>, :</p><p>, 1 : 5</p><p>, 1 : 2</p><p>, .</p><p> :</p><p> ,</p><p> .</p><p> , </p><p> , </p><p> .</p><p> :</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 31/132</p><p> 31</p><p>- ( </p><p> , </p><p>).</p><p>- (</p><p> ).</p><p> , , </p><p> .</p><p> , </p><p> .</p><p> :</p><p>- </p><p>- </p><p>- , </p><p>- .</p><p>1. </p><p>2. </p><p>3. </p><p>4. </p><p>5. .</p><p> (Derived positions).</p><p> , </p><p> , .</p><p> , </p><p> () </p><p>. Volta Faraday 18 19 , </p><p> , Galvani Duchenne .</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 32/132</p><p> 32</p><p> . </p><p> , , </p><p> .</p><p>. </p><p> :</p><p>) (TENS: Transcutaneous</p><p>Electrical Nerve Stinulation).</p><p>) (EMS: Electrical Muscle Stimulation).</p><p>TENS </p><p> TENS </p><p> . , </p><p> .</p><p> TENS </p><p> :</p><p>- TENS (1 2 Hz)</p><p>- TENS (20 - 100 Hz)</p><p> TENS </p><p> . TENS </p><p> . , 20 - 50 Hz </p><p> .</p><p> 99 - 100 Hz. </p><p>TENS 20 45 minutes.</p><p> 30 minutes.</p><p> , </p><p> :</p><p>- </p><p>- </p><p>- , </p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 33/132</p><p> 33</p><p>- .</p><p> TENS </p><p> , </p><p> , . </p><p> TENS </p><p>. , Walker (1982)</p><p> TENS :</p><p>- </p><p> 1 .</p><p>- </p><p> Renshaw .</p><p> Renshaw </p><p> . , </p><p>Renshaw , TENS, </p><p>. ,</p><p> Renshaw </p><p>, .</p><p> , </p><p> . </p><p> TENS </p><p> .</p><p>, </p><p> ( </p><p> ), </p><p> , </p><p>.</p><p> Levin Chan (1989), </p><p> , , . TENS, , </p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 34/132</p><p> 34</p><p> . </p><p> , </p><p>, </p><p>.</p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> .</p><p>EMS </p><p> , </p><p>, , . </p><p> , </p><p> .</p><p> .</p><p> :</p><p>- .</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 35/132</p><p> 35</p><p>- .</p><p>- .</p><p> Waters (1975) Baker (1979) </p><p> . </p><p> Powell (1999),</p><p> , </p><p> . Lin C. (2000) </p><p> , </p><p> .</p><p> . Daly (1996) </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p>, .</p><p>. </p><p> . </p><p>.</p><p>. </p><p> . , </p><p> , . </p><p> . </p><p> . </p><p> 3 6 .</p><p> . , </p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 36/132</p><p> 36</p><p>, , </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> .</p><p> 20-40 </p><p> 200-300 sec . </p><p> . </p><p> . , </p><p> . </p><p> , , </p><p> . </p><p> .</p><p>, , (8-</p><p>10sec), </p><p> , </p><p>, </p><p> .</p><p> , , </p><p> , , </p><p> .</p><p> (Taylor, 2002).</p><p> , ,</p><p> , , </p><p> . </p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 37/132</p><p> 37</p><p> . </p><p> . </p><p> . </p><p>, . </p><p> , </p><p>. , </p><p> . , </p><p> .</p><p> :</p><p>, </p><p>Renshaw , </p><p> . , </p><p> , </p><p> , .</p><p> (FES)</p><p> (FES);</p><p> (FES) </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> (), </p><p> , . </p><p> , </p><p> , .. , , </p><p> , , , .</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 38/132</p><p> 38</p><p>Liberson 1961, </p><p> . </p><p> , ,</p><p> ( </p><p> ), .</p><p> Liberson </p><p>, </p><p> .</p><p> FES </p><p> , - </p><p> , </p><p>, .. </p><p> , </p><p> .</p><p> 80 </p><p> Salisbury . ( </p><p> , NHS) FES, </p><p> ( ). , </p><p> . </p><p> , .</p><p>, 10 , </p><p> . 1997 </p><p> (NHS), </p><p> , (Royal</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 39/132</p><p> 39</p><p>College of Physicians) 2000, -</p><p> (Food and Drugs Agency) 2005.</p><p> 1997 FES </p><p>., Salisbury National</p><p>FES Centre, . </p><p> , </p><p> Odstock Medical Limited (OML). ., </p><p> FES </p><p> , , , , </p><p>, , , .</p><p> , , , . </p><p>, .</p><p> FES;</p><p> FES </p><p>(/, , ) </p><p>, . </p><p> , , ,</p><p> , , </p><p> ( 12 ), ..</p><p> FES 6-7 </p><p> .</p><p> , </p><p>. </p><p> . </p><p> (.. </p><p> ) </p><p>( ). </p><p> , Guillain Barre, ..</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 40/132</p><p> 40</p><p> FES </p><p> , </p><p> :</p><p> , </p><p> .</p><p> , </p><p>.</p><p> , </p><p> ( </p><p> ).</p><p> .</p><p>.</p><p> , </p><p> Salisbury, . </p><p>( ). </p><p> FES :</p><p> .</p><p> .</p><p> .</p><p> .</p><p> .</p><p> .</p><p> .</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 41/132</p><p> 41</p><p> .</p><p> .</p><p> , </p><p> , ,</p><p> . </p><p> . </p><p> . , . </p><p> .</p><p> , </p><p> , </p><p> . . </p><p> .</p><p> . </p><p> 50% . </p><p> 30% 10% .</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 42/132</p><p> 42</p><p> . </p><p> . </p><p> .</p><p> .</p><p> .</p><p> , , </p><p>, </p><p> . </p><p> . </p><p> .</p><p> , </p><p> . </p><p> - .</p><p> .</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 43/132</p><p> 43</p><p> .</p><p> 33-35 C. </p><p> ,</p><p> , </p><p> .</p><p> ;</p><p>, (, .).</p><p> ( , , ),</p><p> .</p><p> , </p><p> , , </p><p> ( ).</p><p> . .</p><p> , </p><p> .</p><p> , .</p><p> , .</p><p> ;</p><p> , , , </p><p> .</p></li><li><p>5/19/2018 .pdf</p><p> 44/132</p><p> 44</p><p>Bad Ragaz Ring Method</p><p> Bad Ragaz Ring </p><p> , Bad Ragaz</p><p> . , </p><p> . </p><p> , .</p><p>Halliwick Method</p><p>H James McMillan 1949 Halliwick School</p><p>for Girls in Southgate . </p><p> . </p><p> . </p><p> .</p><p>Watsu</p><p> Zen Shiatsu. H WATSU </p><p> . </p><p>