ПРОБЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАpmgbs.com/wp-content/uploads/2013/04/BEL-PROBEN-REZ.pdf · ПРОБЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. 21.04.2013 г. Стая № 101 № Трите имена на ученика

  • Published on
    31-Jan-2018

  • View
    227

  • Download
    9

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>21.04.2013 . </p><p> 101 . </p><p> 1. 28 . 19 . 47 . 2. 22 . 15 . 37 . 3. 55 . 24 . 79 . 4. 5. 40 . 23 . 63 . 6. 41 . 18 . 59 . 7. 58 . 27 . 85 . 8. 33 . 23 . 56 . 9. 55 . 25 . 80 . 10. 45 . 18 . 63 . 11. 30 . 18 . 48 . 12. 39 . 16 . 55 . 13. 14. 49 . 24 . 73 . 15. 53 . 29 . 82 . </p><p> 102 . </p><p> 1. 31 . 27 . 58 . 2. 49 . 27 . 76 . 3. 37,5 . 22 . 59,5 . 4. 57 . 33 . 90 . 5. 39 . 14 . 53 . 6. 56 . 32 . 88 . 7. 8. 48 . 31 . 79 . 9. 52 . 25,5 . 77 ,5 . 10. 45 . 31,5 . 76,5 . 11. 52 . 27 . 79 . 12. 46 . 26 . 72 . 13. 17 . 7 . 24 . 14. 50 . 29 . 79 . 15. 40 . 12,5 . 52,5 . </p></li><li><p>21.04.2013 . </p><p> 104 . 1. 56 . 32,5 . 88,5 . 2. 57 . 31,5 . 88,5 . 3. 51,5 . 35 . 86,5 . 4. 64 . 35 . 99 . 5. 40 . 27,5 . 67,5 . 6. 53 . 32,5 . 85,5 . 7. 35 . 17,5 . 52,5 . 8. 54 . 30,5 84,5 . 9. 20 . 21,5 . 41,5 . 10. 48,5 . 31 . 79,5 . 11. 30 . 10 . 40 . 12. 49 . 21,5 . 70,5 . 13. 45 . 16 . 61 . 14. 31,5 . 16 . 47,5 . 15. 45 . 25 . 70 . </p><p> 106 . 1. 32 . 17 . 49 . 2. 53 . 29 . 82 . 3. 44 . 25 . 69 . 4. 49 . 24 . 73 . 5. - 53 . 28 . 81 . 6. 43 . 29 . 72 . 7. 42 . 22 . 64 . 8. 37 . 24,5 . 61,5 . 9. 53 . 24 . 77 . 10. 56 . 30 . 86 . 11. 12. 56 . 25 . 81 . 13. 49 . 21 . 70 . 14. 42 . 22 . 64 . 15. 33 . 20 . 53 . </p></li><li><p> 21.04.2013 . </p><p> 108 </p><p> . </p><p>1. 25 . 13 . 38 . 2. 59 . 34,5 . 93,5 . 3. 47 . 12,5 . 59,5 . 4. 63 . 34,5 . 97,5 . 5. 39 . 24 . 63 . 6. 51 . 32,5 . 83,5 . 7. 50 . 31,5 . 81,5 . 8. 55 . 33,5 . 88,5 . 9. 59 . - 59 . 10. 56 . 35 . 91 . 11. 24 . 26,5 . 50,5 . 12. 55 . 25 . 80 . 13. 43 . 24,5 . 67,5 . 14. 57,5 . 33 . 90,5 . 15. 17 . 0 . 17 . </p><p> 112 </p><p> . </p><p>1. 38 . 31,5 . 69,5 . 2. 40 . 34 . 74 . 3. 45 . 26 . 71 . 4. 57 . 32,5 . 89,5 . 5. 59 . 34 . 93 . 6. 48 . 31,5 . 79,5 . 7. 53 . 31 . 84 . 8. 55 . 29 . 84 . 9. 47 . 30,5 . 77,5 . 10. 54 . 34 . 88 . 11. 48 . 32,5 . 80,5 . 12. 50 . 28 . 78 . 13. 49 . 29 . 78 . 14. 46 . 32 . 78 . 15. 48 . 31 . 79 . </p></li><li><p> 21.04.2013 . </p><p> 201 . 1. 49 . 30 . 79 . 2. 54 . 26,5 . 80,5 . 3. 63 . 35 . 98 . 4. 51,5 . 31,5 . 83 . 5. 41 . 33,5 . 74,5 . 6. 41,5 . 32,5 . 74 . 7. 30 . 7 . 37 . 8. 45 . 32,5 . 77,5 . 9. 33 . 27 . 60 . 10. 34 . 27 . 61 . 11. 35 . 28 . 63 . 12. 49 . 32,5 . 81,5 . 13. - 52 . 25,5 . 77,5 . 14. 49 . 29,5 . 78.5 . 15. 45 . 28,5 . 73,5 . </p><p> 203 . 1. 31 . 19 . 50 . 2. 53 . 29,5 . 82,5 . 3. 34 . 0 . 34 . 4. 60 . 31,5 . 91,5 . 5. 50 . 30 . 80 . 6. 53 . 26 . 79 . 7. 51 . 26 . 77 . 8. 46 . 30 . 76 . 9. 43 . 24,5 . 67,5 . 10. - 37 . 27,5 . 64,5 . 11. 36 . 20,5 . 56,5 . 12. 48 . 27,5 . 75,5 . 13. 37 . 20 . 57 . 14. 39 . 24,5 . 63,5 . 15. 48 . 19,5 . 67,5 . </p></li><li><p> 21.04.2013 . </p><p> 204 . 1. 50 . 27 . 77 . 2. 54 . 32 . 86 . 3. 53 . 31 . 84 . 4. 59 . 30 . 89 . 5. 54 . 26 . 80 . 6. 59 . 34 . 93 . 7. 49 . 31 . 80 . 8. 55 . 33,5 . 88,5 . 9. 61 . 34,5 . 95,5 . 10. 50,5 . 26,5 . 77 . 11. 24,5 . 16 . 40,5 . 12. 47 . 27,5 . 74,5 . 13. 40,5 . 31,5 . 72 . 14. 48 . 32 . 80 . 15. 41 . 24 . 65 . </p><p> 205 . 1. 36 . 29 . 65 . 2. 55 . 33 . 88 . 3. 26 . 22 . 48 . 4. 47 . 26 . 73 . 5. 46,5 . 28,5 . 75 . 6. 54 . 27 . 81 . 7. 53,5 . 33 . 86,5 . 8. 50 . 24,5 . 74,5 . 9. 52 . 22 . 74 . 10. 59 . 30 . 89 . 11. 47 . 27,5 . 74,5 . 12. 52,5 . 29,5 . 82 . 13. 46 . 27,5 . 73,5 . 14. 47 . 27 . 74 . 15. 51 . 28 . 79 . </p></li><li><p>21.04.2013 . </p><p> 206 </p><p> . </p><p>1. 43 . 21,5 . 64,5 . 2. 46 . 22 . 68 . 3. 42 . 22 . 64 . 4. 58,5 . 31,5 . 90 . 5. 33 . 23,5 . 56,5 . 6. 44 . 24,5 . 68,5 . 7. 41,5 . 25,5 . 67 . 8. 48,5 . 32 . 80,5 . 9. 33 . 32 . 65 . 10. 52 . 27 . 79 . 11. 46 . 25 . 71 . 12. 45 . 26 . 71 . 13. 24 . 18 . 42 . 14. 40 . 24,5 . 64,5 . 15. 42 . 24,5 . 66,5 . </p><p> 208 </p><p> . 1. 34 . 29 . 63 . 2. 38 . 28 . 66 . 3. 22 . 20 . 44 . 4. 44 . 29,5 . 73,5 . 5. 25 . 21 . 46 . 6. 38 . 28 . 66 . 7. 20 . 4 . 24 . 8. 45 . 23 . 68 . 9. 52 . 28,5 . 80,5 . 10. 29 . 24 . 53 . 11. 30 . 30,5 . 60,5 . 12. 23 . 23 . 46 . 13. 43 . 34 . 77 . 14. 43 . 32 . 75 . 15. 32 . 24,5 . 56,5 . </p></li><li><p>21.04.2013 . </p><p> 215 . 1. 45 . 11 . 56 . 2. 19 . 3 . 22 . 3. 27 . 21 . 48 . 4. 47 . 17 . 64 . 5. 26 . 13 . 39 . 6. 41 . 5 . 46 . 7. 28 . 17 . 45 . 8. 33 . 22 . 55 . 9. 35 . 28 . 63 . 10. 54 . 32 . 86 . 11. 46 . 31 . 77 . 12. 21 . 10 . 31 . 13. 38 . 19 . 57 . 14. 31 . 7 . 38 . 15. 51 . 30 . 81 . </p><p> 207 </p><p>1. 58 . 31 . 89 . 2. 42 . 26 . 68 . 3. 32 . 24 . 56 . 4. - 50 . 34 . 84 . 5. 39 . 25 . 64 . 6. 52 . 32 . 84 . 7. 40 . 25 . 65 . 8. 26 . 20 . 46 . 9. 38 . 30 . 68 . 10. 47 . 27 . 74 . 11. 39 . 29 . 68 . 12. 34 . 23 . 57 . 13. 39 . 27 . 66 . 14. 40 . 22 . 62 . 15. 44 . 25 . 69 . </p></li><li><p>21.04.2013 . </p><p> 218 </p><p> . </p><p>1. 51 . 28 . 79 . 2. 35 . 20,5 . 55,5 . 3. 42 . 24 . 66 . 4. 44 . 25,5 . 69,5 . 5. 45 . 26,5 . 71,5 . 6. 43 . 21,5 . 64,5 . 7. 35 . 19,5 . 54,5 . 8. - 54 . 30 . 84 . 9. 30 . 19,5 . 49,5 . 10. 35 . 17,5 . 52,5 . 11. - 48 . 27,5 . 75,5 . 12. 40,5 . 16,5 . 57 . 13. 38 . 22,5 . 60,5 . 14. 31 . 20,5 . 51,5 . 15. 36,5 . 17,5 . 54 . </p></li></ul>

Recommended

View more >