— RANKING WARTOŚCI MAREK WIELKOPOLSKI 2013 —

  • Published on
    03-Jan-2016

  • View
    39

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RANKING WARTOCI MAREK WIELKOPOLSKI 2013 . SPIS TRECI . Idea rankingu O organizatorze Korzyci dla uczestnikw Metodologia Propozycja wsppracy Terminarz. IDEA STWORZENIA RANKINGU . - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p> RANKING WARTOCI MAREK WIELKOPOLSKI 2013 </p></li><li><p> SPIS TRECI Idea rankinguO organizatorzeKorzyci dla uczestnikwMetodologiaPropozycja wsppracyTerminarz</p></li><li><p> IDEA STWORZENIA RANKINGU Celem przedsiwzicia jest stworzenie wiarygodnego rankingu najcenniejszych marek w Wielkopolsce. Pomys projektu powsta w trakcie obrad Rady Wspierania Przedsibiorczoci dziaajcej przy Wielkopolskim Klubie Kapitau. Misj WKK jest wspieranie lokalnych inicjatyw i rozwijanie wiedzy.Dziki spoecznemu zaangaowaniu Partnerw projekt o wartoci rynkowej 400.000 z zrealizujemy praktycznie non-profit.</p></li><li><p> ORGANIZATOR I PARTNERZY RANKINGU ORGANIZATOROrganizatorem Rankingu Wartoci Marek Wielkopolskich 2013 jest Rada Wspierania Przedsibiorczoci przy Wielkopolskim Klubie Kapitau. </p><p>REALIZATORGrupa Fresh / Brand Marketing Strategy inicjator i realizator rankingu, opieka merytoryczna, promocja wydarzenia</p><p>PARTNERZY MERYTORYCZNISAWYER nalecy do grupy DGA - opracowanie metodologii wyceny, przeprowadzenie wycen</p><p>TNS Polska - realizacja bada B2B i B2C, raport badawczy</p></li><li><p> KORZYCI DLA UCZESTNIKW Presti znalezienie si w gronie 100 najcenniejszych marek wielkopolskichWiarygodna wycena oszacowanie wartoci marki zgodnie z wiarygodn metodologiPoufno danych- wszystkie przekazywane dane s pilnie strzeone przez Realizatora RankinguUwzgldnienie rnic w branach - wyrnienie marek o najwyszej wartoci w podziale na B2B i B2CCertyfikacja wartoci - uzyskanie certyfikatu potwierdzajcego warto marki przez kad z 200 zakwalifikowanych firm Promocja marki komunikowanie uzyskanej w rankingu pozycji dziki specjalnemu raportowi oraz opublikowaniu rankingu w mediachBezpatny udzia- Dziki spoecznemu zaangaowaniu Partnerw </p></li><li><p> ZASADY TWORZENIA RANKINGU Ranking Wartoci Marek Wielkopolskich 2013 bdzie organizowany w podziale na dwie kategorie: dla marek B2B wybrane zostanie 50 marek o najwyszej wartoci, dla marek B2C wybrane zostanie 50 marek o najwyszej wartoci.</p><p>Nabr do II edycji Rankingu bdzie odbywa si dwukierunkowo organizatorzy wystosuj zaproszenia skierowane do Prezesw marek wyselekcjonowanych do udziau w Rankingu oraz uruchomiony zostanie nabr publiczny (tzn. kada z marek w Wielkopolsce bdzie moga wzi udzia w Rankingu jeeli bdzie speniaa kryteria okrelone w metodologii wyceny).</p><p>Ogoszenie uruchomienia naboru do Rankingu odbdzie si w dniu w dniu 2 kwietnia 2013 roku. </p></li><li><p> KRYTERIA UDZIAU W RANKINGU </p><p>1. Miejsce utworzenia marki musi znajdowa si na terenie Wielkopolski.2. Gwna siedziba firmy bdcej wacicielem marki musi by zlokalizowana na terenie Wielkopolski.3. Marka musi istnie na rynku od minimum 5 lat.4. Marka generowaa w okresie ostatnich 3 lat min. 3 mln z przychodu rocznie.5. Firmy posiadajce wicej ni jedn mark produktow/usugow w swoim portfolio mog zgosi do udziau w Rankingu wycznie wybrane 3 marki.6. W rankingu nie mog uczestniczy marki bdce spkami z udziaem Skarbu Pastwa, Wadz Samorzdowych i rwnoczenie posiadajce monopol na rynku wielkopolskim.</p></li><li><p> METODOLOGIA WYCENY Stosowane procedury: okrelenie przychodw ze sprzeday produktw sprzedawanych pod wycenian mark z okresu ostatnich zakoczonych 3 lat obrotowych, ustalenie wartoci opaty licencyjnej jako procent przychodw ze sprzeday (opata ta zostanie ustalona na podstawie analiz przeprowadzonych w pniejszym terminie), ustalenie przepyww pieninych, zdyskontowanie przepyww pieninych wedug stopy odpowiadajcej ryzyku danych przepyww.</p></li><li><p> EFEKT BADA </p><p>Ranking zawierajcy 100 najcenniejszych wielkopolskich marek w kategorii B2B oraz B2CRaport branowy zawierajcy cenne wskazwki dotyczce budowania silnej marki3. Gala finaowa wrczenie statuetek, podsumowanie dziaa</p></li><li><p> TERMINARZ 1.06.2013 uruchomienie naboru 2.04 30.06 2013 zbieranie zgosze, potwierdzenie uczestnictwa w rankingu (nabr publiczny)15.08 - 15.11 2013 wycena za pomoc wskanikw finansowych oraz korekta w oparciu o badania rynkowe przeprowadzone w kategoriach B2B i B2C. Badania realizuje TNS Polska zgodnie z przyjt metodologi.Grudzie 2013 uroczysta Gala wraz z wrczeniem statuetek</p></li><li><p> KONTAKT Obsug medialn Rankingu Wartoci Marek Wielkopolskich 2013 zajmuje si Fresh Relations.</p><p>Kontakt:</p><p>Magdalena Grzna-Jaromine-mail: mjaromin@fresh.com.plmobile: 723 050 040 </p><p>Opiekun merytoryczny rankingu:</p><p>Adam MichakwWaciciel wikszociowy Grupy Fresh e-mail: amichankow@fresh.com.pl mobile: 608 426 - 066</p><p>www.grupafresh.com.pl</p></li><li><p> ZAPRASZAMY DO WSPPRACY KONTAKT: TEL. 61 851 89 28, MAIL: ranking@wkk.poznan.pl </p></li></ul>

Recommended

View more >