วิธีการหา sin cos tan นั้นถ้าทำแบบง่ายๆคือชูมือซ้ายมานับ

  • Published on
    25-Dec-2015

  • View
    12

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sin cos tan

Transcript

<p> sin cos tan </p> <p> sin cos tan sin</p> <p> 0 30 45 60 90 0,30,45,60,90 sin </p> <p> root 0 2 sin 0 = 0</p> <p> 1 root 1 2</p> <p>sin 30 1/2</p> <p> 2 root 2 2(root )sin 45 root 2 / 2</p> <p> 3 root 3 2</p> <p>sin 60 root 3/2</p> <p> 4 root 4 2</p> <p>sin 90 2 (root 4) /2 = 1</p> <p> cos = 0 = 30 = 45 = 60 </p> <p> = 90 sin cos 60= 1 root 1/2 = 1/2 </p> <p>cos 60 = 1/2 0.5 </p> <p> tan sin cos ( sin/cos) </p> <p> tan 45 </p> <p>sin 45 = root 2/2</p> <p>cos 45 = root 2/2</p> <p> sin/cos = root2/2 root 2/2 1</p> <p> tan 45 1</p>