Κατάλογος TSE Προϊόντων 2013 - 2014

  • Published on
    06-Apr-2016

  • View
    220

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TSE . .

Transcript

<ul><li><p> &amp; , 6 , TSE . </p><p>GE.M.KA. KARYDIS </p></li><li><p> TSE 5000 BURG WACHTER . </p><p> ( &amp; ). (, , E-KEY) . . (Pincode Fingerscan) E-KEY. </p><p> TSE 5000 AES Protocol . </p><p> 100.000 . LED . </p><p> 60mm - </p><p>120mm. , . </p><p> TSE </p><p> . </p><p> TSE TSE SOFTWARE, </p><p> (), , , .. TSE SOFTWARE SYSTEM . Windows (XP/Vista/Win7) 25 . , . </p><p>TSE 5000 </p><p>1 GE.M.KA. KARYDIS </p></li><li><p>TSE BUSINESS SET 5003 E-KEY </p><p> 100 . 48 TSE E-KEYS ( S). TSE PINCODE / FINGERSCAN /. . </p><p> , . 5-. . - . </p><p> 120 mm. , . , TSE -. </p><p> TSE 5000 -. </p><p> / , , . </p><p>2 GE.M.KA. KARYDIS </p></li><li><p>TSE BUSINESS SET 5011 PINCODE </p><p> 1 . 6- (: TSE -). . . </p><p> 120mm. . </p><p> 10 m . </p><p> , . S-. . - . </p><p> / , , . </p><p> TSE 5000 </p><p>IP 65 . </p><p> 48 </p><p> E-KEY. </p><p>3 GE.M.KA. KARYDIS </p></li><li><p>TSE BUSINESS SET 5012 FINGERSCAN </p><p> 24 . 6- 5 -. 1 . . . 10 m . / , , . </p><p> TSE 5000 </p><p>(FINGERSCAN) </p><p> IP 65 </p><p> . </p><p> 48 </p><p> , E-KEY </p><p>24 . </p><p> , . S-. . - . </p><p> 120mm. , . </p><p>4 GE.M.KA. KARYDIS </p></li><li><p>TSE 4001 BASIC </p><p> 1 . 6- . 120 mm. . </p><p> 10 m </p><p> TSE 4000 </p><p>(PINCODE). </p><p> 5 E-KEY. </p><p> , . S-. . - . </p><p>5 GE.M.KA. KARYDIS </p></li><li><p>1 1 1 - </p><p> PIN CODE? </p><p>6 6 6 - </p><p> 6 48 48 48 </p><p> PIN CODES () </p><p>1 48 48 - </p><p> FINGER SCAN () </p><p>- - 24* - </p><p> E-KEY 5 48 48 48** </p><p> AES </p><p> - - </p><p> ( ) </p><p>- - </p><p> 10 . </p><p>Master </p><p>- Via TSE SOFTWARE (optional) </p><p> - </p><p> - </p><p>Timer Functions - TSE SOFTWARE </p><p> - TSE SOFTWARE </p><p> () </p><p>- 600 </p><p> LR06 LR06 LR06 LR06 </p><p> 100.000 </p><p> - </p><p>* E-KEY . ** TSE SOFTWARE </p><p> TSE 4001 BASIC TSE Set 5011 PINCODE TSE Set 5012 FINGERSCAN TSE Set 5003 E-KEY </p><p>6 GE.M.KA. KARYDIS </p></li><li><p>TSE 3000 BASIC </p><p> 1 . 6- . . 150 mm. . </p><p> . . TSE . . </p><p> TSE 3000 </p><p>* </p><p>(PINCODE). </p><p> . </p><p>* . . </p><p>7 GE.M.KA. KARYDIS </p></li><li><p>S Y S T E M O TSE 6000 project ! </p><p> , . , TSE 6000 ! </p><p> 120mm. </p><p> 2000 700 . </p><p> , . </p><p> 2400 . </p><p> . </p><p> LR 6 AA. </p><p> 140.000 . </p><p> AES Protocol. </p><p> online ( ). </p><p> . </p><p>TSE 6103 E-KEY </p><p>Options </p><p>TSE 6101 KEYPAD PIN PINCODE </p><p>TSE 6102 KEYPAD FC FINGER- SCAN </p><p>TSE 6101 KEYPAD CARD </p><p>8 GE.M.KA. KARYDIS </p></li><li><p>TSE 6104 Card PROXIMITY </p><p> . ISO 15693 14443A. . </p><p>TSE 6105 Keypad Card - . </p><p> . . . . </p><p>TSE 6106 Card-Reader </p><p> . ISO 15693 14443A . 230 V. </p><p>* </p><p>PROXIMITY </p><p>9 GE.M.KA. KARYDIS </p></li><li><p>TSE 6201 Control </p><p> . </p><p>TSE 6202 Switch - </p><p>TSE 6203 Enrollment Unit </p><p> USB TSE. </p><p>TSE 6205 Network Unit - </p><p> USB , TCP/IP. </p><p>10 GE.M.KA. KARYDIS </p><p> TSE . </p></li><li><p> . 2000 300 . , . &amp; -</p><p>. CSV . . Back-up . . . : Windows XP/ Vista/ Win7. </p><p>TSE 6402 Software System+ TSE 6401 Software System </p><p> 200 250 . , </p><p> . 20 </p><p>. &amp; -</p><p>. . . : Windows XP/ Vista/ Win7. </p><p> Software TSE . </p><p>TSE 6450 Software Hotel </p><p> . </p><p> . </p><p> . </p><p> . check in. : Windows XP/ Vista/ Win7. </p><p>SOFTWARE </p><p>TSE 5400 Software Business </p><p> 15 8 . , . . &amp; E-KEY. . : Windows XP/ Vista/ Win7. </p><p>11 GE.M.KA. KARYDIS </p></li><li><p> TSE. </p><p> TSE . </p><p> . </p><p> . </p><p> TSE PIN CODE FINGER SCAN . TSE PIN CODE / FINGER SCAN 10 . </p><p> TSE 5000 BUSINESS 4 . </p><p> TSE. </p><p> TSE 5000 BUSINESS. </p><p> : 120mm. </p><p> (2LR06) </p><p>LED </p><p>12 GE.M.KA. KARYDIS </p></li><li><p>GE.M.KA. KARYDIS </p><p> TSE 10 . </p><p> . </p><p>TSE 6105 Keypad Card 14 - </p><p>TSE 6106 Card-Reader 2 </p><p>TSE 6201 Control 2 </p><p>TSE 6203 Enrollment Unit 1 USB </p><p>TSE 6450 Software Hotel 1 TSE </p><p>TSE 6104 Card .. PROXIMITY </p><p>Staff Customers Customers Master </p><p>Room </p><p>Room </p><p>Room </p><p>Room </p><p>Room Room Room Room </p><p>Room </p><p>Room </p><p>Reception </p><p>Staff </p><p>Staff </p><p>13 </p></li><li><p>GE.M.KA. KARYDIS </p><p> TSE 10 . . </p><p> 10 . </p><p> TSE , , . Software Business 6- , . : master . . . . . , . , . , Hotel Software. , , 6- . . ** , Software Business , ( 20 ) . </p><p>: TSE 6000 Hotel Software Software Business () </p><p>14 </p></li><li><p> TSE . Software System. , . : master . . , . , Software System. , , TSE Enrollement Unit. , . ** , Software System, ( 20 ) . </p><p>: TSE 6000 (TSE Pincode Card / Card Reader) Software System. . </p><p>15 GE.M.KA. KARYDIS </p></li><li><p> . &amp; .. </p><p> 8, , .:12241 </p><p>:2103468844 - :2103249571 www.gmka.gr </p><p> e-mail: info@gmka.gr </p><p>GE.M.KA. KARYDIS </p></li></ul>

Recommended

View more >