?· Web view rozmowa z dziećmi na podstawie wiersza „Misie” Doroty Kossakowskiej oraz ilustracji.…

  • Published on
    21-Jan-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Plany pracy Piciolatek. Razem poznajemy wiat cz.2</p> <p>Temat tygodnia: PRZYJACIELE MISIA NORMANA</p> <p>Realizowane obszary podstawy programowej</p> <p>TEMAT DNIA</p> <p>DZIAANIA DZIECI </p> <p>Cele oglne</p> <p>Przewidywane osignicia dzieci</p> <p>I.6</p> <p>IV.1</p> <p>III.9</p> <p>II.3</p> <p>IV.8</p> <p>I.5</p> <p>I.2</p> <p>IV.2</p> <p>IV.5</p> <p>I.8</p> <p>I.5</p> <p>I.6</p> <p>II.11</p> <p>I.2</p> <p>I.3</p> <p>I.5</p> <p>IV.2</p> <p>IV.4</p> <p>IV.3</p> <p>I.6</p> <p>III.7</p> <p>Pokochaj pluszowego misia. </p> <p>Zabawy dowolne zabawkami przyniesionymi z domu pluszowymi misiami. Montowanie gazetki zwizanej z tematyk tygodnia rozmowa na temat ilustracji. Prezentacja misiw przyniesionych przez dzieci do przedszkola; ksztacenie umiejtnoci przedstawiania swojej zabawki na forum grupy. Przyjaciele Misia Normana wiczenia graficzne.</p> <p> Zabawy i wiczenia poranne - zestaw 12. </p> <p>Przygotowanie do niadania mycie rk. </p> <p>Nasze kochane misie- rozmowa z dziemi na podstawie wiersza Misie Doroty Kossakowskiej oraz ilustracji. Zapoznanie dzieci z rol, jak odgrywa mi w yciu dziecka. Doskonalenie wyspowiadania si. </p> <p>wiczenia oglnoksztacce z uyciem przyboru zestaw nr 12 Przybory: szarfy. Rozwijanie oglnej sprawnoci fizycznej. Ksztatowanie umiejtnoci wykorzystania przyboru w trakcie wicze.</p> <p>Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. </p> <p>Spacer w okolicy przedszkola.</p> <p>Przygotowanie do obiadu mycie rk; zwrcenie uwagi na przestrzeganie kolejnych etapw mycia rk.</p> <p>Obiad - zwrcenie uwagi na prawidowe trzymanie yki.</p> <p> Niedwiadek"- zabawa ruchowo naladowcza. Do czego suy mi? rozmowa na podstawie ilustracji /Piciolatek Razem poznajemy wiat cz,2, s.2/.; ksztacenie umiejtnoci wyodrbniania poszczeglnych sw w zdaniu. Suchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela z ksiki A.A.Milnept. Kubu Puchatek w ramach oglnopolskiej akcji Caa Polska czyta dzieciom; wprowadzenie dzieci w wiat literatury. Zabawy swobodne w kcikach zainteresowa: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym. </p> <p>- wdraanie do poszanowania zabawek, dzielenie si pluszakami z innymi dziemi</p> <p>- zapoznanie z rnymi rodzajami misiw</p> <p>- doskonalenie umiejtnoci grafomotrycznych </p> <p>- zwrcenie uwagi na waciwe dozowanie myda i papierowych rcznikw</p> <p>- ksztatowanie umiejtnoci ukadania prostych zda i dzielenia ich na sowa</p> <p>- zapoznanie si z wiczeniami z przyborem</p> <p>-bezpieczne posugiwanie si przyborem</p> <p>- poruszanie si prawa strona chodnika para za par </p> <p>-zachcanie do kulturalnego spoywania posikw </p> <p>- zwrcenie uwagi na poprawno wypowiedzi pod wzgldem gramatycznym</p> <p>- utrwalenie budowy misia oraz orientacji w schemacie wasnego ciaa</p> <p>- przyblienie bohaterw popularnych bajek - zwrcenie uwagi na zgodn wspln zabaw</p> <p>-dzieli si zabawkami z innymi dziemi</p> <p>-nazywa przyniesione pluszaki</p> <p>-prawidowo wykonuje wiczenie grafomotoryczne</p> <p>-chtnie uczestniczy w zabawie ruchowej</p> <p>-sprawnie myje rce</p> <p>-sucha wiersza ze zrozumieniem</p> <p>- dzieli zdania na sowa</p> <p>-tworzy dusze wypowiedzi </p> <p>-prawidowo wykonuje zadania ruchowe</p> <p>-jest sprawne ruchowo </p> <p>-porusza si para za par</p> <p>-dokadnie myje rce</p> <p>-prawidowo posuguje si yk </p> <p>-buduje logiczne zdania</p> <p>-dzieli zdania na sowa</p> <p>-sucha z uwaga bajki</p> <p>-zna ronych literackich bohaterw bajek </p> <p>-buduje wg wyobrani </p> <p>-bawi si zgodnie z innymi w rnych kcikach zainteresowa </p> <p>I.6</p> <p>IV.9</p> <p>I.9</p> <p>I.7</p> <p>IV.8</p> <p>I.5</p> <p>IV.5</p> <p>IV.19</p> <p>IV.2</p> <p>IV.8</p> <p>IV.2</p> <p>I.6</p> <p>I.4</p> <p>I.2</p> <p>I.5</p> <p>I.9</p> <p>IV.1</p> <p>III.4</p> <p>IV.2</p> <p>IV.3</p> <p>I.6</p> <p>I.7</p> <p>III.5</p> <p>Kubu Puchatek i przyjaciele. </p> <p>Zabawy dowolnie wybranymi zabawkami. Kogo nie ma? zabawa dydaktyczna; wiczenie spostrzegawczoci. Skaczce pieczki wiczenia graficzne typu pocz kropki /Piciolatek- Razem poznajemy wiat grafomotoryka str.21/. zwracanie uwagi na kierunek krelenia od lewej do prawej strony bez odrywania rki od kartki. Co najczciej lubi robi razem z misiem ? zabawa dramowa . Zabawy i wiczenia poranne - zestaw 12. </p> <p>Przyjaciele Kubusia Puchatka rozwizywanie zagadek.</p> <p>Popularyzacja wrd dzieci ksiek, w ktrych bohaterem jest Mi. Nabywanie umiejtnoci analizowania treci utworu.</p> <p> Mieszkacy Stumilowego lasu malowanie farbami. Ksztatowanie umiejtnoci wypowiadania si na temat wysuchanego utworu literackiego za pomoc plastycznych rodkw wyrazu.</p> <p>Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. </p> <p>Spacer w okolicy przedszkola; zwrcenie uwagi na przyrod pn jesieni.</p> <p>Przygotowanie do obiadu mycie rk. </p> <p>Mi na mocie mi w tunelu zabawa ruchowa; wiczenie umiejtnoci bezpiecznego przekazywania przedmiotu z rk do rk. May teatrzyk w Stumilowym Lesie - scenki dramowe z uyciem sw: prosz, przepraszam, dzikuj, dzie dobry, do widzenia; ksztacenie umiejtnoci wyrazistego mwienia, - czarodziejskich sw. Suchanie opowiadania czytanego przez rodzica z ksiki A.A. Milnept: Kubu Puchatek w ramach oglnopolskiej akcji Caa Polska czyta dzieciom; wprowadzenie dzieci w wiat literatury. Zabawy dowolne w kcikach zainteresowa; zwrcenie uwagi na pozostawienie porzdku w kcikach po skoczonej zabawie.</p> <p>- wdraanie do zgodnej wsplnej zabawy</p> <p>- utrwalenie imion kolegw i koleanek z grupy</p> <p>- aktywizowanie wyobrani ruchowej, ksztacenie umiejtnoci przedstawiania za pomoc ruchu okrelonych czynnoci</p> <p>-ksztatowanie logicznego mylenia, spostrzegawczoci, koncentracji uwagi</p> <p>-wdraanie do uwanego suchania opowiadania</p> <p>- utrwalenie postaci wystpujcych w bajce, ich wygldu i charakterystycznych cech</p> <p>-wdraanie do higieny osobistej </p> <p>-doskonalenie zrcznoci </p> <p>- budzenie odwagi i miaoci podczas wystpw przed grup, utrwalenie zwrotw grzecznociowych </p> <p>- przyblienie bohaterw popularnych bajek</p> <p>-wytworzenie nawyku codziennego czytania dzieciom</p> <p>-bawi si zgodnie z innymi</p> <p>-zna imiona kolegw i koleanek</p> <p>-precyzyjnie wykonuje wiczenie grafomotoryczne</p> <p>-tworzy wasne wypowiedzi </p> <p>-rozwizuje zagadki sowne</p> <p>-nazywa postaci z bajki o Kubusiu Puchatku</p> <p>-tworzy samodzielnie prac plastyczn</p> <p>-maluje farbami plakatowymi</p> <p>-zachowuje porzdek w miejscu pracy</p> <p>-obserwuje zmiany w przyrodzie i o nich mwi</p> <p>-jest zrczne</p> <p>-uywa sw :prosz , przepraszam, dzikuje, do widzenia</p> <p>-sucha z uwag fragmentw utworu</p> <p>-dba o porzdek w czasie i po zabawie </p> <p>I.6</p> <p>III.5</p> <p>IV.15</p> <p>IV.8</p> <p>IV.5</p> <p>I.5</p> <p>IV.1</p> <p>IV.7</p> <p>IV.2</p> <p>IV.13</p> <p>IV.19</p> <p>IV.2</p> <p>I.6</p> <p>I.4</p> <p>I.5</p> <p>IV.5</p> <p>IV.13</p> <p>I.7</p> <p>IV.3</p> <p>I.6</p> <p>III.5</p> <p>Mamy rone misie. </p> <p>Zabawy i gry stolikowe: Domino, ukadanie puzzli, Wyszywanki bez igy, Skaczce czapeczki; przeliczanie w zakresie 6. Przyjaciel Kubusia Puchatka rysowanie kredkami /Piciolatek Razem poznajemy wiat cz.2. s.3./; ksztacenie umiejtnoci przedstawiania w formie rysunku charakterystycznych cech zwierzt. Zabawa Zgadnij, o kogo chodzi. Zwracanie uwagi na wygld zewntrzny, odgosy, ktre wydaj, sposb poruszania si zwierzt. </p> <p>Zabawy i wiczenia poranne - zestaw 12. </p> <p>Zagadki z Kubusiem Puchatkiem zabawa inscenizowana do piosenki. Sowa i muzyka: Zofia Maria Tomaszewska. Zapoznanie dzieci z tekstem sownym i melodi piosenki, utrwalenie wiadomoci o mieszkacach Stumilowego Lasu.</p> <p>Misie na hutawce zabawa dydaktyczna. Waenie przedmiotw za pomoc wagi szalkowej. Zapoznanie z rnymi rodzajami wag, w szczeglnoci z wag szalkow. Posugiwanie si pojciami: cisze, lejsze.</p> <p>Zabawy swobodne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Wyjcie na plac przedszkolny - zabawy z wykorzystaniem urzdze terenowych. </p> <p>Burza w Stumilowym Lesie zabawa ruchowa. Zaczarowany worek - zabawa dydaktyczna. Misie na hutawkach - wiczenie z ksiki Piciolatek Razem poznajemy wiat; ksztacenie umiejtnoci porwnywania ciaru przedmiotw. Suchanie opowiadania czytanego przez rodzica z ksiki A.A. Milnept: Kubu Puchatek w ramach oglnopolskiej akcji Caa Polska czyta dzieciom; wprowadzenie dzieci w wiat literatury, przyblienie bohaterw popularnych bajek. Zabawy dowolne w kcikach zainteresowa; zwrcenie uwagi na zgodn , wspln zabaw.</p> <p>- ksztacenie umiejtnoci czenia poszczeglnych elementw w logiczn cao</p> <p>-zachcanie do wykonania zadania</p> <p>- ksztacenie umiejtnoci rozpoznawania postaci po charakterystycznych cechach</p> <p>- utrwalenie piosenki Mi Norman</p> <p>-ksztacenie suchu muzycznego, estetyki ruchw, waciwej reakcji na sygna dwikowy</p> <p>- ksztatowanie umiejtnoci waenia i porwnywania ciaru rnych przedmiotw za pomoc wagi szalkowej; uycie klockw jako odwanikw</p> <p>- ksztacenie umiejtnoci okrelania przedmiotw za pomoc dotyku</p> <p>- okrelanie wygldu, koloru i wielkoci pluszowych misiw</p> <p>- wiczenie szybkiej reakcji na sygna sowny, spostrzegawczoci, koncentracji uwagi</p> <p>- wytworzenie nawyku codziennego czytania dzieciom</p> <p>-przestrzega zasad gry </p> <p>-przelicza w zakresie 6 </p> <p>-rysuje kredkami na okrelony temat</p> <p>-ukada zagadk o rysunku </p> <p>-odgaduje zagadk suchow</p> <p>-piewa piosenk Mi Norman</p> <p>-wymieni postacie z piosenki</p> <p>-inscenizuje piosenk</p> <p>-sucha wiersza Wielkie waenie</p> <p>-wie do czego suy waga</p> <p>-zna zasady waenia</p> <p>-eksperymentuje z pomoc wagi</p> <p>-okrela przedmioty za pomoc dotyku</p> <p>-porwnuje ciar przedmiotw</p> <p>-sucha z uwaga treci bajki</p> <p>-jest spostrzegawcze</p> <p>-bawi si zgodnie razem z innymi dziemi</p> <p>I.6</p> <p>III.5</p> <p>IV.6</p> <p>IV.3</p> <p>IV.5</p> <p>I.5</p> <p>IV.1</p> <p>I.9</p> <p>I.5</p> <p>I.8</p> <p>I.6</p> <p>III.5</p> <p>I.4</p> <p>I.5</p> <p>I.8</p> <p>IV.2</p> <p>III.8</p> <p>I.7</p> <p>III.5</p> <p>I.5</p> <p>I.6</p> <p>III.4</p> <p>I.7</p> <p>Szanujemy zabawki. </p> <p>Zabawy dowolnie wybranymi zabawkami. cel: zwrcenie uwagi na zgodn , wspln zabaw. Jaki jest mi? wiczenia sownikowe; ksztacenie umiejtnoci okrelania za pomoc przymiotnikw charakterystycznych cech misia. Suchanie opowiadania czytanego przez rodzica z ksiki A.A. Milnept: Kubu Puchatek w ramach oglnopolskiej akcji Caa Polska czyta dzieciom; wprowadzenie dzieci w wiat literatury. </p> <p>Zabawy i wiczenia poranne - zestaw 12. </p> <p> Maska misia praca z papieru. Doskonalenie umiejtnoci cicia noycami, przewlekania gumki przez otwory. Wdraanie do dokadnego oraz estetycznego wykonania pracy. Zwrcenie uwagi na bezpieczestwo podczas posugiwania si noycami. </p> <p> wiczenia oglnoksztacce z uyciem przyboru - zestaw nr12. Przybory: szarfy. Rozwijanie oglnej sprawnoci fizycznej.</p> <p>Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela; zachcenie do zgodnej, wsplnej zabawy, przestrzeganie wsplnie ustalonych zasad. </p> <p>Wyjcie na plac przedszkolny - zabawy z wykorzystaniem urzdze terenowych. Chodzenie stopa za stop po obrzeach piaskownicy lub narysowanej kred linii na chodniku. </p> <p>Suchanie opowiadania Doroty Kossakowskiej pt.: Zabawki Hani; wdraanie do zachowania adu i porzdku w swoim pokoju przed pjciem spa. Szanujemy zabawki wiczenie z ksiki Piciolatek Razem poznajemy wiat; zapoznanie dzieci z konsekwencjami wynikajcymi z niewaciwym postpowaniem z zabawkami /przypomnienie ustalonych zasad/. Zabawy w kcikach zainteresowa: lalek , konstrukcyjnym, samochodowym. Zwracanie uwagi na odnoszenie ich na wyznaczone miejsce po skoczonej zabawie. </p> <p>- przestrzeganie norm </p> <p> i zasad</p> <p>-rozwijanie umiejtnoci jzykowych i komunikacyjnych</p> <p>- przyblienie bohaterw popularnych bajek</p> <p> -wytworzenie nawyku codziennego czytania dzieciom</p> <p>- zapoznanie ze sposobem wykonania maski, utrwalenie wygldu misia ze szczeglnym uwzgldnieniem czci twarzy (oczy, nos, uszy)</p> <p>- ksztatowanie umiejtnoci wykorzystania przyboru w trakcie wicze</p> <p>- zwrcenie uwagi na bezpieczestwo, wiczenie rwnowagi</p> <p>- zapoznanie z konsekwencjami wynikajcymi z niewaciwym postpowaniem z zabawkami</p> <p>- wdraanie do poszanowania zabawek oraz o dbanie o porzdek w miejscu zabaw</p> <p>- zwrcenie uwagi na dzielenie si zabawkami</p> <p>-przestrzega norm zasad </p> <p>-okrela za pomoc przymiotnikw cechy misia</p> <p>-sucha z uwag czytanego opowiadania</p> <p>-interesuje si literatur dla dzieci </p> <p>-sucha wiersza z uwag</p> <p>-wie jak wykona mask</p> <p>-samodzielnie projektuje mask i j wykonuje </p> <p>-sprawnie wykonuje zadania ruchowe</p> <p>-jest sprawne ruchowo</p> <p>-stara si przestrzega ustalonych zasad</p> <p>-ma poczucie rwnowagi</p> <p>-zna waciwe i niewaciwe zachowana w czasie zabawy zabawkami </p> <p>-sucha z uwag opowiadania </p> <p>-szanuje zabawki</p> <p>-odkada je na waciwe miejsce</p> <p>I.6</p> <p>III.5</p> <p>IV.15</p> <p>IV.1</p> <p>I.9</p> <p>IV.8</p> <p>IV.2</p> <p>III.5</p> <p>I.6</p> <p>IV.1</p> <p>I.4</p> <p>IV.1</p> <p>IV.6</p> <p>IV.5</p> <p>IV.3</p> <p>I.4</p> <p>IV.2</p> <p>IV.3</p> <p>I.6</p> <p>III.1</p> <p>wito Pluszowego Misia. </p> <p>Zabawy dowolnie wybranymi zabawkami; wdraanie do zgodnej wsplnej zabawy. Ktry mi schowany? zabawa dydaktyczna; utrwalenie liczebnikw porzdkowych w zakresie 6. Zabawa ruchowa wiczymy z misiem; ksztacenie umiejtnoci dostosowania ruchw do polece nauczyciela. Mi kudaty rysowanie wedug instrukcji nauczyciela. </p> <p> Zabawy i wiczenia poranne - zestaw 12. </p> <p> wito Pluszowego Misia- uroczysto wewntrzgrupowa. Zapoznanie dzieci z histori powstania wita Pluszowego Misia. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Utrwalenie poznanych piosenek o misiach.</p> <p>Wyjcie na podwrko zabawy samorzutnie podejmowane przez dzieci z wykorzystaniem sprztu terenowego.</p> <p>Mj przyjaciel Mi - lepienie z plasteliny; wiczenie mini paliczkowych. Jakie to sowo? - zabawa orientacyjno-porzdkowa z elementem syntezy suchowej wyrazw. Ukadanie zda na podstawie obrazkw budowanie duszych wypowiedzi. Suchanie opowiadania czytanego przez rodzica z ksiki A.A. Milnept: Kubu Puchatek w ramach oglnopolskiej akcji Caa Polska czyta dzieciom - wprowadzenie dzieci w wiat literatury. Zabawy dowolne wedug zainteresowa dzieci; wdraanie do poszanowania zabawek oraz dzielenia si nimi z kolegami.</p> <p>- zwrcenie uwagi na odnoszenie zabawek na wyznaczone miejsce po skoczonej zabawie</p> <p>- wiczenie spostrzegawczoci, koncentracji, uwagi</p> <p>-wdraanie do uwanego suchania instrukcji nauczyciela</p> <p>- umoliwienie dzieciom przeywania uroczystoci, aktywne wczanie dzieci do przygotowania i uatrakcyjniania wsplnego witowania</p> <p>-przypomnienie o zasadach bezpiecznej zabawy</p> <p>- ksztacenie umiejtnoci formowania ulepianek nie tylko palcami, ale i ca doni</p> <p>-wiczenie suchu fonematycznego</p> <p>-ksztacenie umiejtnoci tworzenia zda i dzielenia ich na sw</p> <p>-wytworzenie nawyku codziennego suchania bajek </p> <p>-odnosi zabawki na swoje miejsce</p> <p>-jest spostrzegawcze</p> <p>-wykonuje polecenia ruchowe nauczyciela</p> <p>-rysuje g instrukcji nauczyciela</p> <p>-chtnie uczestniczy w zabawie</p> <p>-piewa piosenk</p> <p>-zna histori pluszowego misia</p> <p>-zna tytuy bajek o misiu</p> <p>-lepi z plasteliny</p> <p>-dokonuje syntezy wyrazw</p> <p>-ukada zdania na podstawie obrazkw</p> <p>-sucha opowiadania</p> <p>-potrafi si wypowiedzie nt opowiadania</p> <p>-bawi si zgodnie z innymi </p> <p>Temat tygodnia: PISZEMY LISTY</p> <p>Realizowane obszary podstawy programowej</p> <p>TEMAT DNIA</p> <p>DZIAANIA DZIECI </p> <p>Cele oglne</p> <p>Przewidywane osignicia dzieci</p> <p>IV.1</p> <p>IV.2</p> <p>IV.2</p> <p>IV.2</p> <p>III.8</p> <p>IV.6</p> <p>IV.1</p> <p>IV.8</p> <p>I.5</p> <p>I.2</p> <p>IV.20</p> <p>IV.5</p> <p>III.4</p> <p>I.8</p> <p>I.5</p> <p>I.6</p> <p>I.2</p> <p>I.3</p> <p>IV.7</p> <p>IV.1</p> <p>IV.15</p> <p>I.6</p> <p>III.7</p> <p>I.7</p> <p>Na poczcie. </p> <p>Montowanie gazetki zwizanej z tematyka tygodnia rozmowa na temat ilustracji oraz zgromadzonych pomocy /koperty, pocztwki, kartki witeczne i okolicznociowe, znaczki pocztowe/. Imiona ksztacenie umiejtnoci dzielenia sw na sylaby oraz tworzenia sw z sylab. Mikoaj wypowiedzi dzieci...</p>

Recommended

View more >