?· Web viewDERS İÇERİKLERİ SOS 101 Sosyolojiye Giriş I. Sosyolojinin tanımı, konusu, temel kavramları…

  • Published on
    14-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>TUNCEL NVERSTES </p> <p>EDEBYAT FAKLTES </p> <p>SOSYOLOJ BLM</p> <p>DERS ERKLER</p> <p>SOS 101 Sosyolojiye Giri I</p> <p>Sosyolojinin tanm, konusu, temel kavramlar ve metodolojisi.</p> <p>SOS 102 Sosyolojiye Giri II</p> <p>Sosyolojinin tanm, konusu, temel kavramlar ve metodolojisi.</p> <p>SOS 110 Siyaset Bilimine Giri</p> <p>Siyaset biliminin temel konu ve kavramlar anlatlp tarttrlmaktadr. Bu erevede siyaset, iktidar, devlet, egemenlik, demokrasi, siyasal partiler, bask gruplar, siyasal iktidarn snrlandrlmas, siyasal davran ve siyasal katlma konular incelenmektedir.</p> <p>SOS 105 Antropolojiye Giri</p> <p>Antropolojinin Tarihesi ve Geliimi. Kltr zerine Tartm</p> <p>alar: Tanm, kullanm alanlar ve sosyal bilimler ierisindeki yeri. Antropolojide Yntem. retim Biimleri ve Kltrel Yaplar. Toplumsal rgtlenme Biimleri.</p> <p>SOS 106 Sosyal Antropoloji</p> <p>Sosyal Antropolojinin alma alanlar, alt disiplinleri.Sosyal Antropoloji belli bal yaklamlar, kuramlar, kuramclar. Sosyal Antropolojinin Tarihesi Sosyal Antropolojide yntem ve teknikler (etnografya).</p> <p>FEL 101/Felsefeye Giri</p> <p>Doru bilgiye ulama ruhunu gelitirme ve bilgiye inancn anlaman kavrama temelinde; felsefe nedir? sorusuna verilen belli basl yantlar, felsefi bilgiyi diger bilgi trlerinden ayran zellikler, doru bilginin ne olduu ve ona nasl ulalaca, felsefenin konu ve problemleri, felsefi dnmenin temel eleri, merak, kuku ve soru sorma gibi konular ele alnmaktadr. Bu konular etrafnda insana ve hayata ilgi gelitirilerek, felsefenin insan hayatnda ve btn bilimlerde/disiplinlerde vazgeilmez bir g ve esin kayna olduu kavray gelitirilmektedir.</p> <p>PSI 102 Sosyal Psikoloji</p> <p>Sosyal psikolojinin douu, tarihsel geliimi, alan, sosyal psikolojinin yntemleri, birey ve sosyo-kltrel ortam (ocukta rol zdeimi, kalplama-ynlendirme, sembol kullanma, tercih geliimi, psiko-analitik gr ), sosyalleme, kltr ve kiilik (ahlak geliimi, ceza ve vicdan geliimi), kltr-kiilik ilikileri ve eitli teoriler, sosyal deime ve kiilik deimesi, ocuklarda psiko-sosyal gelime, kiilerin alglanmas, iletiim ve propaganda, grup yaps ve dinamii, rol sorunu.</p> <p>PSI 101Psikolojiye Giri</p> <p>Alg, alglamann duyumsal temelleri, grme duyumu, iitme duyumu ve dier duyumlar, objeleri alglama, alglamada organizasyon, alglamada renmenin rol, alglamay etkileyen faktrler, duyumlar tesi alglama, bilisel psikoloji ve renme</p> <p>YDI 101 ngilizce I</p> <p>Introducing Yourself, To be (am ,is, are), Affirmative, Negative, Questions and Answers Forms, Possessive Adjectives, Numbers, Plural Nouns, Social Expressions, The Alphabet, Colors, Possessive's, Have / Has, Affirmative, Negative, Questions and Answers Forms, On the Phone, The Simple Present Tense, Affirmative, Negative, Questions and Answers Forms, A / An, Numbers and Prices, The time (What time is it?), Days of the Week, Prepositions of Time, Object Pronouns, This / That, Affirmative, Negative, Questions and Answers Forms, Can I.....? , Affirmative, Negative, Questions and Answers Forms.</p> <p>TRK 101 Trk Dili</p> <p>Dilin tanm ve ilevi, dil ve dillerin douu hakknda bilgi verilmesi; yaz dili ve konuma dili arasndaki farkllklar ortaya konulmas; kat dzeni, paragraf bilgisi, paragraf plan, yaz ve yaz plan hakknda bilgi verilip yaz uygulamalar yaptrlmas; yazm kurallar ve noktalama iaretleri bilgi verilip uygulama almalar yaptrlmas; doru ve etkin dileke yazm hakknda bilgi verilmesi ve genel yaz almalar yaptrlmas</p> <p>AIT 101 Atatrk lkeleri Ve nklp Tarihi I</p> <p>nklp, reform, kavramlar. Trk inklabna yol aan nedenler (Osmanl Devleti'nin birinci dnya savana girmesi, savan sona ermesi, Osmanl Devletinin paralanmaya balamas, Mdafaa-i Hukuk derneklerinin kurulmas, Mustafa Kemal Paa'nn Anadolu'ya gemesi, Samsun'daki almalar, Havza'daki almalar, Amasya tamimi), kongreler (Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi), Amasya grmeleri, Meclis-i Mebusan'n almas, Misak- Millinin ilan.</p> <p>SOS 205 Siyaset Sosyolojisi</p> <p>Siyaset sosyolojisinin ilgi alan ve siyaset kavramnn sosyolojideki yeri, siyaset kurumlamasnda yneten ynetilen ilikileri, bu ilikilerde iktidar gcnn yeri, iktidar gcnn sosyal organizasyonu, iktidar gcnn birey deki zuhuru ve da vurumu anlatlmaktadr. Bu erevede, siyaset ve toplum, siyasi g, otorite ve iktidar kavramlar, siyasi iktidarn meruluk temelleri, siyaset ve iktidar ilikileri, elit teorileri, modernite ve post-modernizm konular tartlarak irdelenmekte, bu kavram ve olgular zerinden siyasetin sosyolojik analizi ve anlam ele alnmaktadr.</p> <p>PSI 202Sosyometri ve rgt Piskolojisi</p> <p>Endstri ve rgt psikolojisinin tanm ve kapsam, tarihi, organizasyonlarda verimlilik ve insan ilikileri, personel seimi, rgt kltr, iletiim, motivasyon, grup dinamii, liderlik, ynetimde zaman planlamas, ynetime katlma ve Sosyometri teknii.</p> <p>SOS 214 Sinema Sosyolojisi</p> <p>Yedinci sanat dal olan sinemann farknda olduumuzdan ok daha geni bir alanda ne denli etkin olduunu anlamaya almak.</p> <p>SOS 201 Sosyoloji Tarihi I</p> <p>Bu derste sosyolojinin tarihsel srecinde farkl sosyoloji yapma geleneklerinin perspektifleri ele alnacaktr.</p> <p>SOS 202 Sosyoloji Tarihi II</p> <p>Bu derste sosyolojinin tarihsel srecinde farkl sosyoloji yapma geleneklerinin perspektifleri ele alnacaktr.</p> <p>SOS 211 Din Antropolojisi</p> <p>Din Antropolojisi. Din Antropolojisinin konu, metot, tarih ve sistematik problemleri. Antropolojik Din Kuramlar. Kltrel Sreler ve din ilikisi.</p> <p>SOS 207 Kent Sosyolojisi</p> <p>Kentsel uygarlklarn kkeni; Kent kavram ve kentsel topluluklar; Kentlerin douu; Neolitik kentler ve Antik kentler; Ortaa kentleri; Sanayi kentleri; Seluklu ve Osmanl kentleri; Kentleme ve kentlileme; Sanayi toplumunun kent zellikleri; Batda kent sosyolojisi; Klasik kent kuramlar: Marx, Weber ve Simmel; Chicago okulu, LosAngeles okulu; ada kent sosyolojisi:Lefebvre,Castells, Harvey, Giddens.</p> <p>SOS 210 Kurumlar Sosyolojisi</p> <p>Sosyolojinin bir alt dal olarak kurumlar sosyolojisinin ierii, sosyal kurumlarn nemi, kurumlar aras ilikilerdir. Bu derste Resmi ve gayri resmi organizasyonlar (rgtler), sistem kavram, kurum-birlik ilikisi, kurumlarn fonksiyonlar ve aile, ekonomi, siyaset vs. gibi baz temel kurumlar incelenecektir.</p> <p>SOS 206 Din Sosyolojisi</p> <p>Dini hayatn sosyolojik yorumu.</p> <p>SOS 203 Aile Sosyolojisi</p> <p>Ailenin tanm, snflandrlmas, evrimsel geliimi, toplum iinde ailenin yeri, ailenin ilevleri, aile iinde iblm, evlenme, akrabalk.</p> <p>SOS 208Kr Sosyolojisi</p> <p>Kyn tanm, Kr Sosyolojisinin ilevleri, ky ve kent farkllamas, geleneksel ve modern toplum ayrm, davran rntleri, Trkiyede ky aratrmalarnn zellikleri konularn ele almak bunlara ek olarak kyden kente g etmi kiilerle mlakat yoluyla hem kyden kente g olgusunu daha iyi anlamak hem de nitel alma tecrbesini kazandrmak dersin ana amacn oluturmaktadr.</p> <p>SOS 204Sosyal Bilimlerde Aratrma Yntemleri II</p> <p>Anket, mlakat ve gzlem tekniklerinin anlatlmas, anket formunun ekilve ierik ynndenhazrlanmas dersin konusunu olutururken;uygulamal olarak anket almasile nicelaratrma tecrbesinikazandrmak dersin ana amacn oluturmaktadr.</p> <p>SOS 209 Sosyal Bilimlerde Aratrma Yntemleri I</p> <p>Sosyolojide yntem tartmalar, yntem konusunun temel kavramlar, pozitivist paradigmann ve yorumsayc paradigmann genel zellikleri, aratrma tasarm, aratrma trleri, veri toplama teknikleri, rneklem, feminist ve postmodern metodolojilerin genel zellikleri konularn ele almakdersin ana amacn oluturmaktadr.</p> <p>SOS 301 Sosyal Bilimlerde satistik ve Bilgisayar Uygulamalar</p> <p>Regresyon kavram, olaslk kavram ve statistik bilimindeki temel kavram teori ve dalmlarn aktarlmas</p> <p>SOS 208 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar</p> <p>Sosyal bilimlerde kavramsal dnmenin nemi; Sosyal bilimlerde ana kavramlar ve bunlarn tahlili;Kltrn insan-doa ilikisi balamndaki yeri ve kltrn gndelik yaamdaki eitli grnmleri ; Uygarlk, gelenek, ideoloji ve sanat kavramlar;kltr ve kreselleme ilikisi; Ekonomik dzenin farkl ynleri: Taylorizm, Fordizm, post-endrstriyel ada iin rgtlenmesi; Din olgusunun sosyolojik boyutu, inan, kutsal, , seklarizm ; Aile, ataerkillik ve toplumsal cinsiyet ; Siyaset bilimi disiplininin temel kavramlar; deoloji, liberalizm, sosyalizm, muhafazakarlk, sosyal demokrasi, milliyetilik; Toplumsal tabakalama ve eitsizlik olgular ,toplumsal hareketlilik, yeni orta snf ve yoksulluk ; Medya-ideoloji-iktidar ilikisi; Kreselleme srecinde a toplumu ve yeni medya; Farkl toplum felsefelerinin, klasik ve modern toplum teorilerinin toplum anlaylar.</p> <p>TRK 102 Trk Dili II</p> <p>zgemi, zet ve rapor gibi yaz trleri hakknda bilgi verilmesi, szck trleri ve cmle bilgisi hakknda bilgi verilmesi ve bu konularla ilgili yaz uygulamalarnn yaplmas, szl anlatm kurallar hakknda bilgi verilmesi, etkin ve doru szl iletiim becerisi kazandrma amacyla uygulamalarn yaplmas</p> <p>ngilizce II:</p> <p>There is / There are, Affirmative, Negative, Questions and Answers Forms, Any, Prepositions, Directions, Saying Years, Was / Were, Affirmative, Negative, Questions and Answers Forms, The Simple Past Tense, Affirmative, Negative, Questions and Answers Forms, Regular / Irregular Verbs, When's your birthday?, Months of the Year, Saying Dates, Requests and Offers, Want, Like, Would Like, Present Continuous Tense, Affirmative, Negative, Questions and Answers Forms, Present Continuous for Future, Revision of Tenses-Present, Past, and Future, What's the matter?</p> <p>Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi II</p> <p>Cumhuriyetin ilan, Halifeliin kaldrlmas, 1924 Anayasas, ok partili yaam deneyimi, Cumhuriyete kar dier tepkiler, Menemen olay, Atatrk'n d politika ilkeleri ve uygulamalar, hukuk, eitim, kltr, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yaplan inklaplar ile Atatrk dnce sistemini oluturan alt Atatrk lkesi: Cumhuriyetilik, Milliyetilik, Halklk, Devletilik, Laiklik ve nklaplk ilkeleri ile dnden bugne Atatrk dnce sistemi.</p> <p>ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Bilgisayar temel kavramlar, iletim sistemi (windows xp) kullanm, internet ve a kullanm, ofis (ms word, ms excel, ms powerpoint) uygulama programlarnn kullanm.</p> <p>SOS 312 Nitel Aratrma Teknikleri</p> <p>Nitel Nicel Aratrma ve Bilimsel Aratrmalar indeki Yeri. Nitel Aratrmada Veri Toplama Aralar. Nitel Aratrmada Veri Analizi.</p> <p>SOS 312 Uygarlk Tarihi</p> <p>Uygarlk, Medeniyet ve Kltr.Devlet ve Demokrasi.</p> <p>SOS 307 Ulusuluk ve Ulus Devlet</p> <p>Kreselleme sreci ve tartmalar ercevesinde ulus, ulus-devlet, ve milliyetiliin teorisi ve pratii tartlarak bu kavramlarn teorik ve reelpolitik boyutlar irdelenmekte, ulus-devletin bir sosyal organizasyon nitesi olarak bu gn ve gelecei anlatlarak etnisite ve ulus kavramlarnn sosyolojik ve kltrel boyutlar karlatrlmaktadr.</p> <p>SOS 314 Sivil Toplum</p> <p>Sivil toplumun tanm ve ilgili temel kavramlar, tarihsel geliimi, zellikleri; sivil toplum kurulularnn ilevleri, demokrasi ile ilikileri, sorunlar, iktidar gucne kar bask yntemleri; sendikalar, dernekler ve vakflar, Trkiye'de ve uluslararas dzeyde sivil toplum kurulular siyaset ve iktidar/devlet ile ilikileri ercevesinde ele alnmaktadr.</p> <p>SOS 303Toplumsal Tabakalama</p> <p>Toplumsal tabakalamann ve eitsizliin sosyolojik tanm, zellikleri; Tabakalama biimlerinin tarihte ve ada dnyadaki biimleri; Klelik ve Kast; Zmre ve toplumsal snf; Klasik Tabakalama Kuramlar; Marx ve snflar; Weber ve stat; ada Tabakalama kuramlar; Amerikan ve Avrupa sosyolojisinde tabakalama kuramclar; Parsons, Davis, Moore, Lenskinintabakalama kuramlar; Sorokin ve Wrightn tabakalama kuramlar; Dahrendorf ,Turner,Tourainenintabakalama kuramlar; Bourdieu ve Giddensin eitsizlik ve tabakalama kuramlar</p> <p>SOS 305 ada Sosyoloji Teorileri II</p> <p>ada Sosyoloji Teorileri dersi, temel ada sosyolojik kuramlara ve temsilcilerine odaklanmaktadr. Bu erevede; Kuram, temel kuram paradigmalar, sosyolojik kuramn temel ilevleri; yapsal- fonksiyonel kuram: Parsons: Genel sistem kuram, Merton: ilevselcilik ve toplumsal yaamn diyalektii; atma kuram: atmac yapsalclk (Dahrendorf ve Coser); Lukacs ve totallik kavram, Gramsci ve hegemonya kavram; Frankfurt Okulu: temel yaklam ve temsilcileri; toplumsal benlik: sembolik etkileimcilik; sosyolojik fenomenoloji; gndelik yaamn gereklii; toplumsal eylem ve etkileimcilik: etnometodoloji; post-endstriyel toplum kuram; yapsalclk, post yapsalclk; post-modernizm gibi konular ele alnmaktadr.</p> <p>SOS 302 ada Sosyoloji Teorileri I</p> <p>ada Sosyoloji Teorileri dersi, temel ada sosyolojik kuramlara ve temsilcilerine odaklanmaktadr. Bu erevede; Kuram, temel kuram paradigmalar, sosyolojik kuramn temel ilevleri; yapsal- fonksiyonel kuram: Parsons: Genel sistem kuram, Merton: ilevselcilik ve toplumsal yaamn diyalektii; atma kuram: atmac yapsalclk (Dahrendorf ve Coser); Lukacs ve totallik kavram, Gramsci ve hegemonya kavram; Frankfurt Okulu: temel yaklam ve temsilcileri; toplumsal benlik: sembolik etkileimcilik; sosyolojik fenomenoloji; gndelik yaamn gereklii; toplumsal eylem ve etkileimcilik: etnometodoloji; post-endstriyel toplum kuram; yapsalclk, post yapsalclk; post-modernizm gibi konular ele alnmaktadr.</p> <p>SOS 311Hukuk Sosyolojisi ve nsan Haklar</p> <p>Bu ders kapsamnda hukukun toplumsal ve insan kaynaklar, sosyal deimelerin hukuk zerindeki etkisi, hukukun toplumsal deimeler zerindeki etkisi, hukuk sosyologlar ve onlarn hukuk sosyolojisine katklar ele alnmaktadr.</p> <p>SOS 310Su Sosyolojisi</p> <p>Su, Sapma, su teorileri</p> <p>SOS 309 Politik Kltr ve Zihniyet</p> <p>Trkiyedeki politik kltr ve kavramlar; olgular; olaylar; sorunlar; zihniyet</p> <p>SOS 313 Kltr ve Toplum</p> <p>Temel Yaklamlar ve Tartmalar; Dnce, Deerler ve Sembol Sistemleri; Yaam Stilleri; Kitle Kltr Kuram; Kitle Kltr Eletirileri Frankfurt Okulu; Tketim Kltr Tartmalar ve Postmodernizm; Kltrel almalar Okulu; Popler Kltr Tartmalar; Kreselleme Tartmalar;Kimlik/Kltr/Farkllk: Yeni kimlikler ve Kimlik siyasetleri</p> <p>SOS 308Toplumsal Cinsiyet</p> <p>Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet, kadnlk ve erkekliin sosyal inas,siyasette, eitimde,salkta, hukukta toplumsal cinsiyet ve kadn konusutartlacaktr.</p> <p>SOS 311Bireysel Farkllar</p> <p>Bu ders kapsamnda hukukun toplumsal ve insan kaynaklar, sosyal deimelerin hukuk zerindeki etkisi, hukukun toplumsal deimeler zerindeki etkisi, hukuk sosyologlar ve onlarn hukuk sosyolojisine katklar ele alnmaktadr.</p> <p>SOS 410Demografi</p> <p>Nufus bilim, Doum .lm ,yalanma Kentsel ve krsal nufus</p> <p>SOS 406 / Trkiyenin Toplumsal Yaps</p> <p>Toplumsal yap kavramnn sosyolojideki kullanmlar,toplumsal yap analizi,Osmanl toplum yaps, Cumhuriyet Dnemi Trkiye'si,Trkiye'nin demokratikleme tarihi, ekonomik ve siyasal hayat,Trkiye'nin uluslararas balamdaki yeri ve ilikileri ele alnmaktadr.</p> <p>PS 407Geliim Psikolojisi</p> <p>Geliimde temel kavramlar, geliimin temel ilkeleri; Geliimi etkileyen faktrler; Geliim grevleri; Fiziksel geliim; Motor geliim; Piagetin bilisel geliim kuram; Brunner, Vygotsky ve Gagnenin bilisel geliim kuram; Dil geliimi; Freudun Psikoanalitik geliim kuram; Ego savunma mekanizmalar; EriksonnPsikososyal geliim kuram; Hmanist yaklam; Dewey, Piaget, Gilligan ve Kohlbergin Ahlak geliimi kuram.</p> <p>SOS 406 Toplumsal Hareketler</p> <p>Toplumsal Deime ve Kresellemeye ilikin kavram ve kuramlar ; Yeni toplumsal hareketlerin kayna olan toplumsal deime ile kresellemenin sosyal, kltrel, siyasal ve ekonomik sonular; Toplumsal Hareketler ve Kuramsal Yaklamlar, toplumsal hareketlerin ortaya...</p>