+ Xử phạt vi phạm về tần số vô tuyến điện

  • Published on
    28-Jan-2017

  • View
    222

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<p>29</p> <p>Chuyn :</p> <p>X PHT VI PHM V TN S V TUYN IN</p> <p>Bin son: Trn V Hnh </p> <p>Nm 2009, Quc hi ban hnh Lut Tn s V tuyn in. S ra i ca Lut Tn s v tuyn in cho thy ch trng ca Nh nc qun l v lnh vc tn s c s thay i rt ln v chnh sch nhm p ng yu cu qun l nh nc v p ng thc t pht trin ca lnh vc ny. So vi Php lnh Bu chnh Vin thng nm 2002, Lut Tn s V tuyn in quy nh nhiu ni dung mi nh: Quy nh v u gi, tuyn chn quyn s dng tn s v tuyn in; cho php chuyn nhng quyn s dng tn s trong trng hp vic cp php c thc hin thng qua u gi quyn s dng tn s; s dng chung tn s; cho thu, mn thit b v tuyn in; thu hi tn s v tuyn in; ph hp quy chun, tiu chun thit b v tuyn in v thit b ng dng sng v tuyn in trn c s cc quy nh ca php lut v cht lng sn phm hng ho, v tiu chun, quy chun k thut; phn tch r cc nghip v v tuyn in</p> <p>Bn cnh , trong thi gian qua, cng nghip ch to, sn xut thit b v tuyn in, thit b ng dng tn s v tuyn in t c nhng bc pht trin vt bc. S lng thit b v tuyn in, thit b ng dng sng v tuyn in c sn xut gia tng nhanh chng, s dng trong nhiu lnh vc khc nhau ca i sng x hi. Nhiu dch v s dng thit b v tn s v tuyn in c cung cp ra x hi, c bit l dch v thng tin di ng, v tinh, pht thanh, truyn hnh, dn ng, cu nn khin nhu cu s dng tn s tng cao. Theo s lng thng k, so vi nm 1994, s lng giy php c cp tng gp 11 ln. T ny sinh nhiu v vi phm pht sinh trong thi gian qua.</p> <p>Nhm p ng yu cu cng tc qun l nh nc v lnh vc tn s v cng tc thanh tra, x l vi phm hnh chnh i vi cc hnh vi vi phm trong lnh vc tn s v tuyn in, gp phn m bo s dng mt cch hiu qu ti nguyn tn s v tuyn in, gim thiu nhng vi phm ca mi c quan, t chc, c nhn trong lnh vc ny. Ngh nh quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc tn s v tuyn in c xy dng, ban hnh.</p> <p>PHN 1</p> <p>KHI QUT V NGH NH QUY NH X PHT VI PHM HNH CHNH TRONG LNH VC TN S VT</p> <p>1. Cn c php l quy nh hnh vi vi phm trong ngh nh</p> <p>Ngy 23/11/2009, Quc hi ban hnh Lut Tn s V tuyn in s 42/2009/QH12 thay th cc quy nh v tn s v tuyn in ca Php lnh bu chnh, vin thng s 43/2002/PL-UBTVQH10. y khng phi ch l s thay i v hnh thc vn bn php lut, hiu lc thi hnh m l s thay i rt ln v chnh sch nhm p ng yu cu qun l nh nc v p ng thc t pht trin ca x hi, khoa hc, cng ngh lnh vc tn s v tuyn in.</p> <p>So vi Php lnh bu chnh, vin thng s nm 2002, Lut Tn s V tuyn in nm 2009 quy nh thm nhiu ni dung khng c quy nh trong Php lnh Bu chnh Vin thng v tn s VT nh: Quy nh v u gi, tuyn chn quyn s dng tn s v tuyn in; cho php chuyn nhng quyn s dng tn s trong trng hp vic cp php c thc hin thng qua u gi quyn s dng tn s; s dng chung tn s; cho thu, mn thit b v tuyn in; thu hi tn s v tuyn in; ph hp quy chun, tiu chun thit b v tuyn in v thit b ng dng sng v tuyn in trn c s cc quy nh ca php lut v cht lng sn phm hng ho, v tiu chun, quy chun k thut; phn tch r cc nghip v v tuyn in</p> <p>Nhm a Lut nhanh chng i vo cuc sng, B Thng tin v Truyn thng ban hnh Thng t s 24/2010/TT-BTTTT ngy 28/10/2010 quy nh chi tit v hng dn th tc cp giy php s dng tn s v tuyn in; cho thu, cho mn thit b v tuyn in; s dng chung tn s v tuyn in. Thng t quy nh rt r v th tc cp, gia hn giy php, ngng s dng tn s v tuyn in, cho thu cho mn thit b v tuyn in, s dng chung tn s v tuyn in. iu ny to s thun li rt ln cho vic ng k s dng tn s, thay i ni dung giy php, s dng tn s.</p> <p>Bn cnh , Php lnh x l vi phm hnh chnh nm 2002 c thay i, b sung, iu chnh cc quy nh ph hp vi thc tin x l vi phm hnh chnh v thm quyn x pht, c th: Tng thm quyn x pht cho Thanh tra chuyn ngnh (gm Thanh tra vin, Chnh thanh tra cp S, Chnh thanh tra cp B) thm quyn p dng cc hnh thc x pht b sung, bin php khc phc hu qu. Trong qu trnh d tho Ngh nh, B T php cho kin thm nh l tng mc x pht trong lnh vc tn s VT ln ti a 100 triu/hnh vi ph hp vi tnh hnh thc t x l vi phm hnh chnh, nhm m bo hiu qu gio dc, rn e i vi hnh vi vi phm. ng thi, quy nh mc pht nh vy nhm ph hp vi Lut X l vi phm hnh chnh ang c B T php d tho Chnh ph trnh Quc hi.</p> <p>Lut Thanh tra s 56/2010/QH12 ban hnh ngy 15/11/2010 c hiu lc t 01/7/2011 quy nh c quan thanh tra nh nc chuyn ngnh bao gm: Thanh tra B, Thanh tra tnh/huyn, Thanh tra S v C quan c giao thc hin chc nng thanh tra chuyn ngnh, ngi c giao thc hin nhim v thanh tra chuyn ngnh. y l im mi so vi quy nh ti Lut Thanh tra nm 2004, ng thi, thm quyn x pht ca 02 lc lng mi bao gm C quan c giao thc hin chc nng thanh tra chuyn ngnh v ngi c giao thc hin nhim v thanh tra chuyn ngnh. Ngh nh quy nh thm thm quyn x pht vi phm hnh chnh ca Th trng C quan c giao thc hin chc nng thanh tra chuyn ngnh thuc B ging nh thm quyn ca Chnh Thanh tra B v Th trng C quan c giao thc hin chc nng thanh tra chuyn ngnh thuc S ging nh thm quyn ca Chnh thanh tra S. ng thi quy nh thm quyn ca ngi c giao thc hin nhim v thanh tra chuyn ngnh ging nh thanh tra vin.</p> <p>2. Cu trc ngh nh v cc hnh vi vi phm c quy nh trong ngh nh</p> <p>Ngh nh c xy dng bao gm 32 iu, 4 chng vi 81 hnh vi vi phm (tng 46 hnh vi so vi Ngh nh s 142/2004/N-CP phn quy nh x pht vi phm hnh chnh v tn s v tuyn in). C th nh sau:</p> <p>Chng I: Quy nh chung, gm bn iu. Ngoi cc iu khon quy nh chung nh phm vi iu chnh, nguyn tc x pht cn quy nh v thi hiu x pht, cc hnh thc x pht vi phm hnh chnh v lnh vc tn s v tuyn in.V thi hiu x pht: Tng t nh cc vn bn quy phm php lut v x pht vi phm hnh chnh khc, cc iu trn ca Ngh nh tp trung vo vic lm r cc vn v phm vi iu chnh, i tng p dng ca Ngh nh, nguyn tc x pht, thi hiu x pht v cc hnh thc x pht. Ni dung cc iu ny u c da trn quy nh Php lnh x l vi phm hnh chnh v c c th ha nhm h tr trong qu trnh tra cu vn bn khng phi i chiu nhiu.</p> <p>V cc hnh thc x pht vi phm hnh chnh v lnh vc tn s v tuyn in v cc bin php khc phc hu qu: ngoi cc quy nh theo Php lnh x l vi phm hnh chnh i vi hnh thc x pht, Ngh nh b sung thm hnh thc Truy thu ph s dng tn s trong thi gian s dng tn s khng c giy php. Bin php ny nhm tng cng cng tc qun l v tit kim ti nguyn tn s ng thi h tr cho thm quyn ca Thanh tra chuyn ngnh Thng tin v Truyn thng c quy nh ti Chng III.</p> <p>Chng II: Hnh vi vi phm hnh chnh v lnh vc tn s v tuyn in, hnh thc v mc x pht, gm 18 iu (t iu 5 n iu 22) v c chia lm 5 mc:</p> <p>* Mc 1. Hnh vi vi phm cc quy nh v giy php v s dng tn s v tuyn in (t iu 5 n iu 14)</p> <p>Hnh vi vi phm cc quy nh v giy php, bao gm: Hnh vi khng khai bo, khng lm th tc xin cp li giy php ti a sau 15 ngy k t khi thay i tn c nhn, t chc c cp giy php hoc giy php b mt hoc giy php b h hng. Giy php c quy nh trong iu ny bao gm tt c cc loi giy php nh: </p> <p>- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi i v tuyn in nghip d;</p> <p>- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi i v tuyn in t trn phng tin ngh c;</p> <p>- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi i v tuyn in lin lc vi phng tin ngh c.</p> <p>- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi i truyn thanh khng dy;</p> <p>- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi thit b v tuyn in dng cho mc ch gii thiu cng ngh ti trin lm, hi ch.</p> <p>- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi mng thng tin v tuyn in ni b; </p> <p>- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi mng vin thng dng ring s dng tn s thuc nghip v di ng.</p> <p>- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi tuyn truyn dn vi ba;</p> <p>- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi thit b pht thanh, truyn hnh;</p> <p>- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi i tu;</p> <p>- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi i v tinh tri t;</p> <p>- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi i c nh, i b, thit b ring l v cc trng hp khc.</p> <p>- Giy php s dng bng tn;</p> <p>- Giy php s dng tn s v qu o v tinh.</p> <p>Hnh vi vi phm cc quy nh v s dng tn s, thit b v tuyn in, bao gm cc hnh vi:</p> <p>- t ng-ten thit b pht sng v tuyn in sai v tr hoc t thit b pht sng v tuyn in sai a im quy nh trong giy php s dng tn s v thit b v tuyn in trong phm vi tnh, thnh ph trc thuc Trung ng; ngoi phm vi tnh, thnh ph trc thuc Trung ng- S dng sai quy nh trong giy php v: H hiu hoc nhn dng, gi hot ng, quy cch ng-ten, phng thc pht, h tiu chun, mc ch s dng, i tng lin lc;</p> <p>- Pht vt qu cng sut quy nh trong giy php s dng tn s v thit b pht sng v tuyn in hoc khng m bo cc quy chun k thut khc theo quy nh ca php lut;</p> <p>- S dng sai nghip v quy nh trong giy php;</p> <p>- S dng tn s, thit b pht sng v tuyn in khng c giy php;</p> <p>- S dng tn s, thit b pht sng v tuyn in c quyt nh tm ngng hoc chm dt hot ng ca c quan Nh nc c thm quyn;</p> <p>- S dng tn s, thit b pht sng v tuyn in khng c giy php;</p> <p>- S dng tn s khng ng vi tn s c quy nh trong giy php;</p> <p>- S dng i v tinh tri t khng ng quy nh trong giy php;</p> <p>- S dng tn s v qu o v tinh, thit b v tuyn in thng tin v tinh khng ng vi cc quy nh trong giy php;</p> <p>- Khng tun th cc quy nh v thng tin lin lc khi tu bay, tu bin ca Vit Nam hoc nc ngoi ra, vo, tr u ti cc sn bay, cng bin ca Vit Nam;</p> <p>- S dng tn s nm ngoi gii hn bng tn c cp theo giy php;</p> <p>- C mc pht x cc i ngoi bng tn vt qu mc cho php trong Giy php s dng bng tn;</p> <p>- C mc pht x cc i ngoi phm vi ph sng vt qu mc cho php trong Giy php s dng bng tn;</p> <p>- S dng sai mc ch hoc sai quy nh cc tn s v tuyn in dnh ring cho mc ch cp cu, an ton, tm kim, cu h, cu nn, quc phng, an ninh;</p> <p>- S dng tn s, qu o v tinh khng c giy php.</p> <p>Hnh vi vi phm cc quy nh v chuyn nhng quyn s dng tn s v tuyn in, bao gm cc hnh vi sau:</p> <p>- Chuyn nhng quyn s dng tn s v tuyn in nhng khng c s ng bng vn bn ca B Thng tin v Truyn thng;</p> <p>- Khai bo khng trung thc v h s chuyn nhng nhn quyn s dng tn s v tuyn in.</p> <p>Hnh vi vi phm cc quy nh v thu, mn thit b v tuyn in, bao gm cc hnh vi:</p> <p>- Khng in y vo hp ng thu, mn thit b v tuyn in;</p> <p>- Khng sa i, b sung ni dung hp ng thu, mn thit b v tuyn in khi thay i ni dung giy php s dng tn s v thit b v tuyn in;</p> <p>- Khng lp h s cho thu, cho mn thit b v tuyn in;</p> <p>- Khng lu gi bn sao c chng thc theo quy nh Giy chng minh nhn dn hoc H chiu cn thi hn ca c nhn thu, mn; hoc bn sao c chng thc theo quy nh Quyt nh thnh lp hoc Giy chng nhn ng k kinh doanh hoc Giy chng nhn u t ca t chc thu, mn hoc bn sao c chng thc theo quy nh Chng ch v tuyn in vin ca bn thu, bn mn hoc Hp ng cho thu, cho mn thit b v tuyn in;</p> <p>- Khng gi h s cho thu, cho mn cho Cc Tn s v tuyn in hoc c gi h s cho thu, cho mn nhng bn giao thit b v tuyn in trong vng 5 ngy sau khi gi;</p> <p>- Khai bo khng trung thc thu, mn thit b v tuyn in;</p> <p>- Cho i tng khng c quy nh ti khon 1 iu 19 Lut Tn s v tuyn in thu, mn thit b v tuyn in.</p> <p>- Khng chm dt Hp ng cho thu, cho mn thit b v tuyn in khi cc bn thu, mn khng cn nhu cu thu, mn hoc c nhn, t chc cho thu, cho mn, thu, mn vi phm php lut v b p dng cc hnh thc thu hi giy php hoc nh ch hot ng;</p> <p>- Khng hu b hp ng cho thu, cho mn thit b v tuyn in trong thi hn 07 ngy k t khi nhn c thng bo yu cu hu b ca c quan c thm quyn;</p> <p>- Hu b Hp ng cho thu, cho mn thit b v tuyn in nhng khng thng bo bng vn bn cho Trung tm tn s v tuyn in khu vc; </p> <p>Hnh vi vi phm quy nh v s dng chung tn s v tuyn in. Bao gm cc hnh vi sau:</p> <p>- m thoi ngoi mc ch phc v cho cng vic, khng ng i tng, khng ng mc ch s dng trong giy php;</p> <p>- Thit lp cuc gi khi knh tn s v tuyn in ang bn tr khi lin quan n cp cu, an ton tnh mng con ngi;</p> <p>- S dng h hiu, tn hiu nhn dng khng ng hoc khng s dng h hiu, tn hiu nhn dng theo quy nh trong giy php s dng tn s v thit b v tuyn in;</p> <p>- Thi gian lin lc lin tc vt qu 5 pht;</p> <p>- Khng pht h hiu ti u hoc cui mi cuc gi;</p> <p>- Chuyn sang tn s d phng trong trng hp tn s n nh chnh khng b nhiu hoc khng c c nhn, t chc khc s dng;</p> <p>- C thu hoc s dng thng tin thu c t cc i v tuyn in khc s dng chung tn s v tuyn in;</p> <p>- Khng s dng ng m ho do Cc Tn s v tuyn in cp khi s dng tn hiu m ho.</p> <p>Hnh vi vi phm quy nh v cung cp, s dng thit b tn s v tuyn in khng cn giy php, bao gm:- S dng thit b thuc Danh mc thit b v tuyn in khng cn giy php nhng khng tun th iu kin k thut v khai thc i vi thit b v tuyn in c min giy php;</p> <p>- Sn xut hoc nhp khu hoc lu thng thit b thuc Danh mc thit b v tuyn in khng cn giy php nhng khng cng b, bo m thit b ph hp vi iu kin k thut v khai thc; </p> <p>- Sn xut hoc nhp khu thit b thuc Danh mc thit b v tuyn in khng cn giy php nhng khng ph hp vi tham s, tiu chun c cng b;</p> <p>Hnh vi vi phm cc quy nh v ph, l ph c dn chiu x pht theo Ngh nh ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc ph, l ph (hin nay l Ngh nh s 106/2003/N-CP).</p> <p>Hnh vi vi phm cc quy nh v chng ch v tuyn in vin, bao gm:- Khai thc thit b v tuyn in thuc nghip v yu cu phi c chng ch v tuyn in vin nhng khng c chng ch v tuyn in vin ph hp do c quan c thm quyn cp;</p> <p>- Khai bo, cung cp thng tin khng trung thc c cp chng ch v tuyn in vin;</p> <p>- S dng ngi khng c chng ch v tuyn in vin hoc s dng ngi c chng ch v tuyn in vin khng ph hp khai thc thit b v tuyn in thuc nghip v yu cu phi c chng ch v tuyn in vin;</p> <p>- Gi mo, ty xa, sa cha chng ch v tuyn in vin khai thc thit b v tuyn in thuc nghip v yu cu phi c chng ch v tuyn in vin;</p> <p>Hnh vi vi phm cc quy nh v s dng tn s v thit b v tuyn in trong trng hp khn cp, bao gm cc hnh vi:</p> <p>- S dng tn s v thit b v tuyn in khng quy nh trong giy php gi cp cu nhng khng thng bo cho c quan qun l chuyn ngnh ti a sau 15 ngy sau khi kt thc s kin cp cu;</p> <p>- Pht bo ng cp cu, khn cp trong khi phng tin, con ngi vn ang trong tnh trng an ton m khng c bin php ci chnh ngay sau .</p> <p>Hnh vi vi phm cc quy nh v quy hoch tn s v tuyn in, bao gm cc hnh vi:</p> <p>- Sn xut hoc nhp khu s dng hoc lu thng trn th trng thit b v tuyn in, thit b ng dng sng v tuyn in khng ph hp vi cc quy hoch tn s v tuyn in ca Vit Nam.</p> <p>* Mc 2. Hnh vi vi phm cc quy nh v cht lng pht x v tuyn in, an ton bc x v tuyn in v tng thch in t </p> <p>Hnh vi vi phm cc quy nh v cht lng pht x v tuyn in, bao gm cc hnh vi:</p> <p>- Bn thit b v tuyn in thuc Danh mc thit b v tuyn in c kh nng gy nhiu c hi phi chng nhn hp quy, cng b hp quy nhng khng c chng nhn hp quy hoc khng c cng b hp quy hoc khng c du hp quy;</p> <p>- Sn xut hoc nhp khu thit b v tuyn in thuc Danh mc thit b v tuyn in c kh nng gy nhiu c hi phi chng nhn hp quy, cng b hp quy trc khi a vo lu thng trn th trng nhng khng thc hin, chng nhn hp quy; cng b hp quy; s dng du hp quy; </p> <p>- Sn xut hoc nhp khu thit b v tuyn in thuc Danh mc thit b v tuyn in c kh nng gy nhiu c hi phi chng nhn hp quy, cng b hp quy nhng c cht lng khng ph hp vi quy chun k thut tng ng c chng nhn. </p> <p>Hnh vi vi phm cc quy nh v an ton bc x v tuyn in, bao gm cc hnh vi:</p> <p>- Bn thit b thuc Danh mc thit b v tuyn in, thit b ng dng sng v tuyn in c kh nng gy mt an ton bc x v tuyn in phi chng nhn hp quy, cng b hp quy nhng khng c chng nhn hp quy hoc khng c cng b hp quy hoc khng c du hp quy;</p> <p>- Khng tun th quy nh v bo m an ton bc x v tuyn in khi s dng i v tuyn in, thit b v tuyn in, thit b ng dng sng v tuyn in.</p> <p>- Sn xut hoc nhp khu thit b thuc Danh mc thit b v tuyn in, thit b ng dng sng v tuyn in c kh nng gy mt an ton bc x v tuyn in trc khi a vo lu thng trn th trng hoc s dng nhng khng thc hin chng nhn hp quy; cng b hp quy; s dng du hp quy;</p> <p>- a i v tuyn in thuc Danh mc i v tuyn in bt buc kim nh v an ton bc x v tuyn in vo s dng nhng khng thc hin kim nh.</p> <p>Hnh vi vi phm cc quy nh v qun l tng thch in t, bao gm cc hnh vi:</p> <p>- Bn thit b in, in t c bc x v tuyn in thuc Danh mc thit b c kh nng gy mt an ton do khng tng thch in t quy nh ti khon 3 hoc khon 4 iu 15 Lut Tn s v tuyn in nhng khng c chng nhn hp quy hoc khng c cng b hp quy hoc khng c du hp quy;</p> <p>- Khng tun th quy nh v qun l tng thch in t khi...</p>