04 Internet Uvod Veze Protokoli

  • View
    70

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

Internet uvod

INTERNET- Uvod -

Teme: Osnovni pojmovi i krai istorijat Internet protokoli Servisi Interneta Veze sa Internetom Zatita na Internetu Multimedija

Jovan Jovijjovic@tehnikum.edu.rs2

Osnovni pojmovi Osnovni Osnovni pojmovi i krai istorijat kraiMrea svih mrea

4

Osnovni pojmovi Osnovni Skup meusobno povezanih mreaprovajdera i njihovih korisnika IP protokol koji povezuje sve mree Internet je baziran na primeni otvorenih standarda (javno dostupni standardi) Internet tehnologije

Istorijat Interneta 1969. ARPANET (Advanced ResearchProject Agency Network)

70-ih prikljuenje univerziteta u SAD 1974. Definisan TCP/IP (TransmissionControl Protocol / Internet Protokol)

1978. TCP/IP v.4 1981. Broj hostova na mrei: 2136

5

kolska 2009/2010. godina

1

Internet uvod

Istorijat Interneta 1982. Internet se prvi put koristi kaotermin 1983. ARPANET prelazi na TCP/IP 80-ih Na mreu se prikljuuju i univerziteti u Evropi 1986. Formirana NSF mrea (National Science Foundation Network) u SAD7

Istorijat Interneta 1989. ARPANET ugaen 1990. Tim Berners Lee kreirao WEBprotokole

1991. Ukidanje zabrane komercijalnihaktivnosti

1992. CERN u enevi razvija WWW saprimenom GUI

1993. Mosaic prvi Web browser8

Istorijat Interneta 1994. Pojava pretraivaa (Search Engines: Yahoo, Altavista) 1995. NSF mrea ugaena 1995. Broj hostova: 6.642.000

Istorijat Interneta24.oktobra 1995. usvojena REZOLUCIJA: The Federal Networking Council (FNC) agrees that the following language reflects our definition of the term "Internet".

"Internet" refers to the global information system that (i) is logically linked together by a globally unique address space based on the Internet Protocol (IP) or its subsequent extensions/follow-ons (ii) is able to support communications using the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suite or its subsequent extensions/follow-ons, and/or other IP-compatible protocols; and (iii) provides, uses or makes accessible, either publicly or privately, high level services layered on the communications and related infrastructure described herein.9 10

Broj korisnika Interneta1400 1200

Internet saobraaj e do saobra 2013. porasti pet puta

i est ov ikr M

Kompanija Cisco objavila je rezultate studije Cisco Prognoze i Metodologije Indeksa vizuelnog umreavanja (2008- 2013), koja ukazuje da e svetski internet saobraaj porasti pet puta do 2013. godine. Prognoza je napravljena da bi se izraunao rast svetskog IP saobraaja i zasniva se na prognozama Ciscovih nezavisnih analitiara. Glavni pokretai rasta su brzi irokopojasni video sadraj, mobilnost ureaja i aktivno digitalno obavljanje vie zadataka u isto vreme.11 12

1000Miliona korisnika

800

600

400

200

0

kolska 2009/2010. godina

2

Internet uvod

Internet saobraaj e do saobra 2013. porasti pet puta

ti ves kro Mi

Internet saobraaj e do saobra 2013. porasti pet puta

ti ves kro Mi

Studija predvia da e se globalni internet saobraaj do 2013. godine upetostruiti, pribliavajui se stopi od 56 eksabajta meseno u 2013., u odnosu na 9 eksabajta u 2008. godini. Ciscovi analitiari procenjuju da e 2013. godine zbir svih oblika video zapisa (TV, video na zahtev, Internet video i P2P) initi vie od 90% globalnog korisnikog IP protoka.(Eksabajt je jedinica mere koliine podataka u informatici i iznosi bilo 1000 ili 1024 petabajta, to zavisno od interpretacije moe da bude: 1.000.000.000.000.000.000 bajta (1018, trilion) - po SI sistemu ili 1.152.921.504.606.846.976 bajta(260) - po binarnim umnocima (eksbibajt))13

Protok video komunikacija (video preko programa za razgovor i video pozivi) porae deset puta od 2008. do 2013. godine, a do 2013. godine video preko Interneta generisae saobraaj svakog meseca koji je ekvivalentan sadraju 4,5 milijardi DVD diskova. Prema ovoj studiji, danas "dan na mrei" traje 36 sati. Do 2013. godine trajae priblino 48 sati zahvaljujui aktivnom digitalnom radu na vie poslova istovremeno, kao to je, na primer, sluanje muzike ili snimanje videa dok se radi na mrei.14

Internet saobraaj e do saobra 2013. porasti pet puta

i est ov ikr M

Internet saobraaj e do saobra 2013. porasti pet puta

i est ov ikr M

Rastui broj ureaja koji imaju ekrane uslovljava znaajno poveanje korienja video signala, odnosno prenosa slike. Pored toga, vei ekrani zahtevaju i video vie rezolucije, to dodatno doprinosi poveanju saobraaja.

Cisco predvia da e do 2013. godine povrina svih digitalnih ekrana na svetu dostii blizu milijardu kvadratnih metara, to je ekvivalentno broju od dve milijarde velikih ekrana. Ukoliko bi se poreali jedan uz drugi, ti ekrani bi okruili Zemljinu kuglu vie od 48 puta.

15

16

Osnove internet protokola Internet protokoli Osnova je mrena tehnologija komutacije paketa (Packet Switching) Podaci se dele u pakete i svaki paketsadri polaznu i odredinu adresu

Paketi samostalno putuju mreom(mogu i razliitim putanjama) i na odreditu se ponovo spajaju u poetni raspored TCP/IP protokol koji ovo obezbeuje18

kolska 2009/2010. godina

3

Internet uvod

Osnove internet protokolaTCP (Transmission Control Protocol): rastavlja podatke/informacije na pakete verifikuje da su svi paketi kvalitetno stigli na odredite od pristiglih paketa rekonstruie originalnu informaciju

Osnove internet protokolaIP (Internet Protocol): definie kolika je veliina paketa priprema i adresira pakete (obe adrese) omoguava mrei da proita pakete i usmeri ih ka odreditu

19

20

Osnove internet protokolaRutiranje: Rutiranje usmeravanje paketa kroz mreu dinamiko praenje stanja pojedinih delova mree otpornost na otkaze i zaguenja u pojednim segmentima Router ureaj koji ovo omoguuva21

Osnove internet protokolaNumeriko adresiranje: adresiranje svaki raunar ima jedinstvenu numeriku (IP) adresu IP v4: adresa je 32-bitni broj (4,3x109 adresa) IP v6: adresa je 128-bitni broj (3,4x1038) strogo definisana pravila dodele adresa adresa sadri adresu mree i adresu raunara u mrei22

Osnove internet protokolaes ro v MikEvropa sporo uvodi protokol IPv6

ti

Osnove internet protokolaes ro v MikEvropa sporo uvodi protokol IPv6

ti

Istraivanje sprovedeno na zahtev Evropske komisije pokazuje da je mali broj organizacija irom Evrope uveo Internet protokol verzije est (IPv6), novu verziju protokola koja unapreuje adresiranje na Intenetu.23

Od 610 upravnih, obrazovnih i drugih organizacija obuhvaenih istraivanjem u Evropi, na Bliskom istoku i centralnoj Aziji, samo 17% njih je prelo na IPv6. Ovaj prelazak je neophodan, jer se oekuje da e aktuelni protokol IPv4 kroz dve do tri godine ostati bez slobodnih adresa. Najgore je stanje meu kompanijama davaocima Internet usluga - 92% u svojim mreama ili ne koristi IPv6 ili to ini u izuzetno maloj meri.24

kolska 2009/2010. godina

4

Internet uvod

Osnove internet protokolaes ro v MikEvropa sporo uvodi protokol IPv6

ti

Osnove internet protokolaSimboliko adresiranje: adresiranje numerika adresa: 194.247.192.241 simbolika adresa: www.imt.co.rs

Preko 60% onih koji su odgovorili na upitnik, a lanovi su udruenja RIPE Network Coordination Center ili APNIC regionalnih Internet registara koji dodeljuju blokove IP adresa davaocima Internet usluga i staraju se o drugim Internetskim pitanjima rekli su da jo uvek nemaju poslovnu potrebu da uvedu IPv6. Veina onih koji nemaju ni planove da ga uvedu kao drugu prepreku uvoenju naveli su cenu. Oito je da davaoci internet usluga pre svega nastoje da zarade i ne vide IPv6 kao hitnu potrebu, smatra Aksel Pavlik, direktor organizacije RIPE.25

26

Osnove internet protokolaPravila za simboliko adresiranje (poelo u SAD, kasnije prihvatile i ostale zemlje): zemlje) .edu obrazovne institucije .com komercijalne institucije .org nezavisne organizacije .gov vladine institucije .mil vojne institucije .net mrena administracija i provajderi27

Osnove internet protokolaSimboliko adresiranje zemalja: zemalja .yu Jugoslavija .rs Republika Srbija .de Nemaka .fr Francuska .sl Slovaka .si Slovenija .eu Evropska unija28

Osnove internet protokolaGenerisanje simbolike adrese (van SAD): SAD) .rs nacionalni domen Republike Srbije edu.rs obrazovne institucije u Srbiji tehnikum.edu.rs Tehnikum Taurunum esto nema podomena za oblast: politika.rs, telenor.rs, raiffeisenbank.rs29

Osnove internet protokolaPrevoenje adresa: DNS (Domain Name Server) Konverzija simbilikih u numerike adrese i obrnuto Paketima simboliki adresirane poruke dodeljuju se numerike adrese

30

kolska 2009/2010. godina

5

Internet uvod

Osnove internet protokolaUniformni lokator resursa: URL (Uniform Resource Locator) adresa se sastoji od: metod pristupa (servis) simbolika ili numerika adresa raunara direktorijum datoteka31

Servisi Interneta

Servisi Interneta Servis = Usluga koja se moe dobiti preko Interneta Upotrebna vrednost = Servisi Interneta Ranim razvojem Interneta poveavao se broj servisa Kasnijim razvojem usledila je integracija Danas se veina servisa koristi kroz web browser ili elektronsku potu33

Osnovni servisi e-mail razmena poruka elektronskimputem

telnet (telecommunications network) i rlogin (remote login) interaktivni rad na fiziki udaljenom raunaru ftp (file transfer protokol) prenos datoteka izmeu dva udaljena raunara

34

Javni informacioni servisi anonymous javno skladite podataka, na raspolaganju svima bez pretplate gopher servis za pregled tekstu