071023 Lr Seminarium

  • Published on
    19-Nov-2014

  • View
    958

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. Flexibelt lrande frRegional utveckling Sren Thornell 2007-10-23 [email_address] http://www.slideshare.net/sortho</li></ul> <p> 2. Flexibelt lrandefr regional utveckling </p> <ul><li>Vad r CFL? </li></ul> <ul><li>Vad rflexibeltlrande? </li></ul> <ul><li>Var skerlrande ? </li></ul> <ul><li>Vad r enregion ? </li></ul> <ul><li>Vad r regionalutveckling ? </li></ul> <ul><li>Varfr satsa p vuxnas lrande och utveckling? </li></ul> <ul><li>Vad r viktigt fr att lyckas? Kritiska omrden? </li></ul> <ul><li>Vad gr CFL? </li></ul> <ul><li><ul><li>- LU-projektet </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>- Lrande regioner </li></ul></li></ul> <p> 3. 1. Vad r CFL? Nationellt centrum fr flexibelt lrande </p> <ul><li>CFL r (n s lnge) en statlig myndighet </li></ul> <ul><li>Nationellt centrum fr flexibelt lrande (CFL) har till uppgift att frmja livslngt lrande fr alla </li></ul> <ul><li>Ur regleringsbrevet fr 2007 </li></ul> <ul><li>CFL skall medverka vid genomfrandet av den nationella strategin fr regional konkurrenskraft och sysselsttning2007 - 2013 och dess prioriteringar </li></ul> <p> 4. Std till utveckling </p> <ul><li>Kunskapsbildning </li></ul> <ul><li><ul><li>Expertrd och CFL-rd </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>NttidskriftenNt och bildning www.cfl.se/natochbildning </li></ul></li></ul> <ul><li>Metod- och lrresursutveckling </li></ul> <ul><li><ul><li>Kursnavet -kursnavet.cfl.se </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Lrresurser -larresurs.cfl.se </li></ul></li></ul> <ul><li>Std till utvecklingsmiljer </li></ul> <ul><li><ul><li>Fortbildning ,Konferenser ,Seminarier , Mentorer, Ntverk, Omvrldsbevakning </li></ul></li></ul> <ul><li>Frdela utvecklingsmedel </li></ul> <p> 5. Tillgngliggra distanskurser - frn egna kurser till Netvux </p> <ul><li>Tillgngliggra </li></ul> <ul><li>Tidigare egna kurser </li></ul> <ul><li>Netvux - mklartjnst </li></ul> <ul><li><ul><li>Ger en samlad bild </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Strker och utvecklar regioner </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>En flexibel sktjnst </li></ul></li></ul> <ul><li>Kompetensutveckling </li></ul> <p> 6. 2. Vad r flexibelt lrande? </p> <ul><li>Webbaserat lrande</li></ul> <ul><li>Tekniksttt lrande</li></ul> <ul><li>Distansutbildning med teknikstd </li></ul> <ul><li>eLearning</li></ul> <ul><li>Flexibel utbildning </li></ul> <ul><li>Just-in-time-learning </li></ul> <ul><li>Livslngt lrande </li></ul> <ul><li>Datorsttt lrande (Computer supported learning) </li></ul> <ul><li>Flerforms utbildning (Blended learning)</li></ul> <ul><li>Ntbaserat lrande</li></ul> <ul><li>Online learning</li></ul> <ul><li>Virtuellt lrande </li></ul> <ul><li>Virtuella universitet</li></ul> <p> 7. Ur den studerandes perspektiv </p> <ul><li>- bedriva studier annan ort n utbildningsorganisatren </li></ul> <ul><li>- vid olika tidpunkter </li></ul> <ul><li>- i olika takt </li></ul> <ul><li>- enskilt eller tillsammans med andra </li></ul> <ul><li>- utifrn sin reella kompetensniv </li></ul> <p> 8. Utbildningsanordnarna mste </p> <ul><li>utveckla/anpassa undervisning, studiestd, examination </li></ul> <ul><li>utnyttja IKT fr att verbrygga distans i tid och rum </li></ul> <ul><li>vara tillgnglig </li></ul> <ul><li><ul><li>vgleda studierna</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>stdja bearbetning och kommunikation </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>ge en administrativ struktur </li></ul></li></ul> <ul><li>starta frn reell kompetensniv </li></ul> <p> 9. 3. Var sker lrande? Leder till betyg Leder inte till betyg Ej avsiktlig AvsiktligInformellt l rande Icke formellt l rande Formellt l rande 10. Tre arenor fr lrande Formell, Icke-formell och Informell Lrcentra Formell arena Informell arena Icke formell arena 11. 4 Vad r en region? </p> <ul><li>Formella </li></ul> <ul><li><ul><li>Politiskt avgrnsade regioner, lnstnkande </li></ul></li></ul> <ul><li>Funktionella </li></ul> <ul><li><ul><li>Lokala arbetsmarknader (SCB) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Funktionella analysregioner, FA (Nutek) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Geografiska kluster (konkurrensfrdelar) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Projektregioner (hja effektiviteten) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Ntverksregioner (ej geografisk nrhet) </li></ul></li></ul> <p> 12. 5 Vad r regional utveckling? </p> <ul><li>Kan ses och mtas ur flera perspektiv:</li></ul> <ul><li><ul><li>kan mtas i pengar, BRP, omsttning, lnesumma </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>kan mtas i arbetstillfllen </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>kan mtas i befolkningsutveckling </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>kan mtas i livskvalitet, hlsa, bildning </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>kan mtas i kad rrlighet </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>kan mtas i politisk aktivitet</li></ul></li></ul> <p> 13. 6 Varfr satsa pvuxnas lrande och utveckling? </p> <ul><li>Ur En nationell strategi fr regional konkurrenskraft, entreprenrskap och sysselsttning 2007-2013 </li></ul> <ul><li> Utbildningssystemet och tillgng till kompetensutvecklande insatser fr anstllda och arbetslsa, som ett led i det livslnga lrandet, r av avgrande betydelse fr den ekonomiska tillvxten, produktiviteten och sysselsttningen p lng sikt. Det livslnga lrandet frutstter en kontinuerlig samverkan mellan utbildningssystemet, och det omgivande samhllet, s att arbetsmarknadens behov och individers efterfrgan kan matchas </li></ul> <ul><li>Linda Ylivainio, politiskt sakkunnig Nringsdepartementet </li></ul> <p> 14. 6 Varfr satsa pvuxnas lrande och utveckling? </p> <ul><li>Meddelande frn kommissionen: </li></ul> <ul><li>Att frverkliga det europeiska omrdet fr livslngt lrande </li></ul> <ul><li>ec.europa.eu/education/policies/lll/life/communication/com_sv.pdf</li></ul> <ul><li>Det r aldrig fr sent att lra </li></ul> <ul><li>Eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/com/2006/com2006_0614sv01.pdf </li></ul> <ul><li>Handlingsplan fr vuxenutbildning </li></ul> <ul><li>http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/com/2007/com2007_0558sv01.pdf </li></ul> <p> 15. 7 Vad r viktigt fr att lyckas? Sex kritiska omrden fr resultat och lngsiktiga effekter </p> <ul><li>Visioner och strategier </li></ul> <ul><li>Syn p lrande och utbildning </li></ul> <ul><li>Grnsverskridande samverkan </li></ul> <ul><li>Investeringar i utvecklingsarbete </li></ul> <ul><li>Operativt samarbete med nringslivet </li></ul> <ul><li>Samordning av aktrer, resurser och aktiviteter </li></ul> <p> 16. Visioner och strategier </p> <ul><li>Frankring i politik och hgsta ledning </li></ul> <ul><li>Del av framtidsbilden i kommunen </li></ul> <ul><li>Aktuellt inom flera politikomrden </li></ul> <ul><li>Del i det regionala tillvxtarbetet, i RUP och RTP </li></ul> <ul><li>Deltar p arenor dr utvecklingssatsningar planeras </li></ul> <p> 17. 8 Vad gr CFL? </p> <ul><li>LU-projektet </li></ul> <ul><li>2006-2007 </li></ul> <ul><li>Lrande regioner </li></ul> <ul><li>2007-2008 </li></ul> <p> 18. LU - ett projekt i samverkan </p> <ul><li>Drivs av Nationellt centrum fr flexibelt lrande, CFL </li></ul> <ul><li>i samverkan med APeL Forskning och utveckling </li></ul> <ul><li>Finansieras av CFL och Europeiska Socialfonden </li></ul> <ul><li>12 regioner medverkar </li></ul> <p> 19. LU-projektet </p> <ul><li>Systempverkan fr lrande, utveckling och tillvxt (LU) </li></ul> <ul><li>Projekt fr spridning och systempverkan </li></ul> <ul><li>Samla, systematisera och sprida kunskap </li></ul> <ul><li>Skapa mjligheter till utbyte mellan regioner </li></ul> <ul><li>Stimulera till aktiviteter inom identifierade omrden </li></ul> <p> 20. Tre delprojekt Kunskaps- bildning Metoder och verktyg Processtd 21. DELPROJEKT 1:Kunskapsbildning </p> <ul><li> Skapa en samlad och systematiserad kunskap kring hindrande och frmjande faktorer i utvecklingen av en infrastruktur fr vuxnas lrande med koppling till lokal och regional arbetsmarknad, utveckling och tillvxt. </li></ul> <p> 22. DELPROJEKT 2:Processtd </p> <ul><li>Ekonomiskt std till egna praktiska processer, 500 000 kr var </li></ul> <ul><li>Inom ntverket utgra std i varandras processer </li></ul> <ul><li>Projektet har en mklande funktion </li></ul> <ul><li>Varje region fr en kontaktperson frn CFL </li></ul> <ul><li>Ta del av de metoder och verktyg som tas fram </li></ul> <ul><li>Kommunerna i regionerna erbjuds std frn CFL </li></ul> <p> 23. DELPROJEKT 3:Metoder och Verktyg </p> <ul><li>Styrs av regionernas behov och intresse </li></ul> <ul><li>Seminarier, frelsningar </li></ul> <ul><li>Fortbildning </li></ul> <ul><li><ul><li>Lrvxt - utvecklingsmaterial kring lrande och utveckling </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Frndringskompetens en kurs om regionalt samarbetekring utbildning och kompetensfrsrjning </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Projekt som arbetsform </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Hands-on Lrmilj </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Netvux </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Safir ... </li></ul></li></ul> <p> 24. LRVXT - 4 temaomrden Omvrldskunskap Gemensamtperspektiv Framtidalrstrukturer Lrande &amp;Regionalutveckling 25. Regioner som deltar i LU </p> <ul><li>DalaWux</li></ul> <ul><li>Gteborgsregionen </li></ul> <ul><li>Hlsingland</li></ul> <ul><li>Kompetens Direkt,Kalmar ln</li></ul> <ul><li>Norrbotten </li></ul> <ul><li>Region Blekinge/Blekinge UtbildningsForum </li></ul> <ul><li>Region Vrmland</li></ul> <ul><li>Umeregionen </li></ul> <ul><li>Vuxenutbildningen i Srmland</li></ul> <ul><li>Vsternorrland </li></ul> <ul><li>rebro </li></ul> <ul><li>stsam </li></ul> <p> 26. Exempel frn seminarium 070828 </p> <ul><li>Vrmland Ann-Sofie Jernstedt, Region VrmlandLnk tillvideoinspelningen (19 min) </li></ul> <ul><li>Dalavux Lnk tillvideoinspelningen (23 min) </li></ul> <ul><li>rebro Sren Carlsson, rebro Lnk tillvideoinspelningen (15 min) </li></ul> <ul><li>Regeringens politik fr regional utveckling Linda Ylivainio, politiskt sakkunnig Nringsdepartementet Lnk tillvideoinspelningen (23 min) </li></ul> <p> 27. Lrande regioner Utvecklingen av det flexibla lrandet mste i allt hgre grad ske som en integrerad del i en strre strategifr regional utveckling och tillvxt 28. Projektet Lrande Regioner </p> <ul><li>Projekt fr spridning och systempverkan </li></ul> <ul><li>Systempverkan fr lrande,utveckling och tillvxt</li></ul> <ul><li>Skapa mjligheter till utbyte mellan regioner </li></ul> <ul><li>Stimulera till aktiviteter inomidentifierade omrden </li></ul> <p> 29. Frutsttningar </p> <ul><li>Ekonomiskt std max 500 000 till egna processeri 6-8 regioner </li></ul> <ul><li>Krav p medfinansiering med50% av erhllet belopp </li></ul> <ul><li>Krav att inom projektntverket utgra std i varandras processer </li></ul> <ul><li>Ta del av de metoder och verktyg som tas fram </li></ul> <ul><li>Kommunerna i regionerna erbjudskonsultativt std frn CFL </li></ul> <p> 30. www.cfl.se </p>