1 / ?· 2017-08-24 · ... R Ñ R, kurioms lygybė fp x2 f ... skaičiais x,y. (Čia R žymi realiųjų…

  • Published on
    20-Jun-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Individualiosios varybos2017 m. rugpjio 23 d.</p><p>Lithuanian version</p><p>Uduotis I1Nustatykite visas funkcijas f : R R, kurioms lygyb</p><p>fpx2 fpxqfpyqq xfpx yq</p><p>galioja su visais realiaisiais skaiiais x, y. (ia R ymi realij skaii aib.)</p><p>Uduotis I2Nagrinkime natralj skaii n 3. Taisyklingojo n-kampio vidus, visos n virni ir visos nkratini paymtos skaiiais, taip panaudota 2n1 skirting skaii. Tok paymjim vadinsimememorabiliu, jei galioja ios slygos:</p><p>(a) kiekvienos kratins skaiius yra abiej jos gal skaii aritmetinis vidurkis;(b) n-kampio vidaus skaiius yra vis jo virni skaii aritmetinis vidurkis.</p><p>Nustatykite visas natraliojo skaiiaus n 3 reikmes, kurioms egzistuoja memorabilus taisyk-lingojo n-kampio paymjimas, panaudojant 2n 1 i eils einani sveikj skaii.</p><p>Uduotis I3Duotas ikilasis penkiakampis ABCDE. Tiess CE ir BD kertasi take P . rodykite, kad jei=PAD =ACB ir =CAP =EDA, tai trikampi ABC ir ADE apibrtini apskritimcentrai bei takas P priklauso vienai tiesei.</p><p>Uduotis I4Nustatykite maiausi galim reikinio</p><p>|2m 181n|</p><p>reikm, kai m ir n yra natralieji skaiiai.</p><p>Darbui skiriamos 5 valandos.Laikas klausimams: 60 minKiekviena uduotis verta 8 tak.Uduoi tvarka nepriklauso nuo j sudtingumo.</p><p>1 / 1</p></li></ul>

Recommended

View more >