1. Ấy sức mạnh tôi lời ca nơi miệng tôi là Chúa, nguồn cứu thoát của tôi

 • View
  43

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vang ln mun li ca, ta ca ngi Cha, v uy Danh Ngi cao c. Chin m vi k binh, Ngi qung chm y bin. 1. y sc mnh ti li ca ni ming ti l Cha, ngun cu thot ca ti. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Vang ln mun li ca, ta ca ngi Cha, v uy Danh Ngi cao c. Chin m vi k binh, Ngi qung chm y bin.

 • 1. y sc mnh ti li ca ni ming ti l Cha, ngun cu thot ca ti.

 • Vang ln mun li ca, ta ca ngi Cha, v uy Danh Ngi cao c. Chin m vi k binh, Ngi qung chm y bin.

 • 2. Thin Cha ca ti, ti ht khen Ngi. Thn ca t tin ti, ti tn dng Ngi.

 • Vang ln mun li ca, ta ca ngi Cha, v uy Danh Ngi cao c. Chin m vi k binh, Ngi qung chm y bin.

 • 3. Cha l ng anh hng chin s (ng anh hng chin s), Danh Ngi l c Cha (l c Cha).

 • Vang ln mun li ca, ta ca ngi Cha, v uy Danh Ngi cao c. Chin m vi k binh, Ngi qung chm y bin./.