1. Funkcije i Struktura Financijskih trzista

  • Published on
    05-Nov-2015

  • View
    11

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

financije

Transcript

<ul><li><p>FINANCIJSKA TRITAPojam, znaaj i struktura financijskih trita</p></li><li><p>Pojam financijskih tritaPod financijskim se tritem podrazumijeva ukupnost odnosa ponude i potranje za financijskim sredstvima.Financijska sredstva postoje u nekoj ekonomiji zbog tednje razliitih pojedinaca, poduzea i vlade tijekom vremena (trosektorski model privrede). </p></li><li><p>Pojam financijskih tritaFinancijska trita ine osobe, financijski instrumenti, tokovi i tehnike koji na posebnim mjestima ili u ureenim sustavima trgovanja omoguuju razmjenu novanih vikova i manjkova (novca, kapitala i deviza) i odreuju cijene po kojima se ta razmjena obavlja.</p></li><li><p>Pojam financijskih tritaZbog razliitih visina tednje u odnosu na potrebe za investiranjem razlikuju se:- suficitarne ekonomske jedinice- deficitarne ekonomske jediniceOsnovni preduvjet postojanja financijskih trita proizlazi iz odnosa:SUFICITARNE DEFICITARNE</p></li><li><p>Funkcije financijskih tritaDvije su osnovne funkcije:Funkcija transfera (alokacije) sa suficitarnih na deficitarne jediniceFunkcija transformacije pretvaranje direktnih u indirektne vrijednosne papire</p></li><li><p>Izravno i posredovano financiranje</p></li><li><p>Trokovi intermedijacijetroak istraivanja i analize trita;troak provjere podataka o duniku;troak praenja i nadzora kredita;troak prisilne naplate kredita;ekonomija razmjera u pribavljanju informacija kod kreditiranja;osigurava likvidnost;upravljanje rizikom.</p></li><li><p>Struktura financijskih tritaRazliiti kriteriji podjele financijskih trita:Kriterij ronosti; (najei)Kriterij zakonskih obveza emitenata vrijednosnih papira;Kriterij zemljopisne rasprostranjenosti.</p></li><li><p>Podjela financijskih trita po ronosti</p></li><li><p>Kriterij zakonskih obveza emitenataPo ovom kriteriju, razlikuju se:Trite duga trite vrijednosnih papira s fiksnim prihodom;Trite imovine trite vrijednosnih papira s varijabilnim prihodom.</p></li><li><p>Kriterij zemljopisne rasprostranjenostiPo ovom kriteriju, mogua je podjela trita kapitala na:Nacionalno trite kapitala;Meunarodno trite kapitala.</p><p>Razlika je u porijeklu sudionika, ali i u financijskim instrumentima kojima se trguje na njima.</p></li><li><p>BurzeBurza je organizirano trite na kome se po posebnim uzancama i pravilima trguje s novcem, vrijednosnim papirima, standardiziranom robom i uslugama.Kupoprodaja se vri bez fizikog prisustva robe potreba za standardizacijom!</p></li><li><p>Klasifikacija burziPrema predmetu poslovanja:Robne (produktne) burze ope i specijalizirane robne burzeNovane (devizne) burze trguju stranom valutom i devizamaBurze vrijednosnih papira (efektne burze) obveznice, dionice, itd.Burze usluga meunarodni prijevoz roba i pratee usluge</p></li><li><p>Klasifikacija burziPrema organizaciji:Burze organizirane kao dravne institucije;Burze organizirane kao privatne institucije rijetke zbog moguih pekulativnih aktivnosti s utjecajem na cjelokupnu gospodarsku situaciju pojedinih zemalja.</p></li><li><p>Posrednici na efektnim burzamaBROKERIRade u svoje ime, a za tui raun.Izvravaju naloge za kupnju ili prodaju vrijednosnica (nema rizika).Zaraunavaju proviziju na ostvareni promet.DEALERIRade u svoje ime i za svoj raun.Zaradu ostvaruju kroz razliku u prodajnoj i kupovnoj cijeni vrijednosnice.Snose cjelokupni rizik transakcije.</p></li><li><p>Vrste poslova na burzamaPROMPTNI- Realizacija posla najkasnije u roku od dva dana od ugovaranja posla.TERMINSKIRealizacija posla u roku od 1, 2, 3 ili 6 mjeseci od ugovaranja posla.pekulativnog karaktera.Predstavlja glavninu burzovnih poslova.</p></li><li><p>Prednosti uvrtenja na burzu:mogunost veeg rasta putem pristupa vanjskim izvorima kapitala;poloaj koji stjee poduzee putem propagiranja i breg ulaska u meunarodne izvore kapitala;fleksibilnost mijenjanja financijske strukture;realizacija imovine izlaskom u javnost.</p></li><li><p>Nedostaci uvrtenja na burzu:izloenost javnosti;pritisak investitora;opasnost od preuzimanja;odavanje povjerljivih informacija.</p></li><li><p>Tercijarna i kvartarna financijska tritaOsim primarnog i sekundarnog financijskog trita, postoje jo dva iz sekundarnog trita izvedena oblika trita vrijednosnih papira:Tree trite (tercijarno);etvrto trite (kvartarno). Predstavljaju jaku konkurenciju organiziranim tritima kapitala zbog niih stopa provizije i manjih trokova poslovanja. </p></li><li><p>Tree financijsko triteTo je OTC trite (over the counter) na kojem se trguje VP-ima koji kotiraju na burzi.Tvore ga brokeri i dealeri za jedan ili vie vrijednosnih papira.Sudionici: pojedinci i institucionalni investitori.Prednosti: manje provizije, bolje cijene, bre transakcije i sl.</p></li><li><p>etvrto financijsko triteSudionici: institucionalni investitori i imuni pojedinci.Neposredna kupoprodaja VP-a putem automatiziranog sustava (niska naknada).Transakcije su na velike iznose (blokovi od 10.000 ili vie dionica).Potpuno zaobilaenje brokerskih kua.Uglavnom anonimna trgovina.</p></li><li><p>Metode emisije vrijed. papira</p></li></ul>