1 Porez na dodatu vrednost - apavlovic/docs/PDV.pdf · 1 1 Porez na dodatu vrednost - PDV Nekada se pri svakoj novcanoj transakciji morao platiti porez, koji se zvao porezˇ na promet. Racunao se po formuliˇ

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>1</p><p>1 Porez na dodatu vrednost - PDV</p><p>Nekada se pri svakoj novcanoj transakciji morao platiti porez, koji se zvao porezna promet. Racunao se po formuli</p><p>Pp = P pp.</p><p>Taj iznos je obicno placao kupac, tako da je taj porez direktno uticao na cenu.Dakle</p><p>P2 = P + Pp = P + P pp = P (1 + pp).</p><p>Danas, takav vid poreza je ukinut i zamenjen modernijom verzijom poreza, pore-zom na dodatu vrednost.</p><p>to se racunanja poreza na dodatu vrednost (skraceno PDV), racuna se skoroisto kao porez na promet. Ako je P1 osnovna cena proizvoda, onda cena zajednosa PDV-om iznosi</p><p>P2 = P1(1 + pPDV ).</p><p>Medutim, postoji sutinska razlika. Prilikom racunanja poreza na promet, akopostoji vie lica ukljucenih u kupoprodajni lanac, svaki od tih subjekata je duanda plati porez u iznosu propisanom poreskom stopom na visinu cele transakcije.Tako se, u slucaju tri ili cetiri posrednika, cena robe, zbog poreza koji je ukljucenu nju, neracionalno povecava. to se tice PDV-a, porez u ceni proizvoda uvek imaisti procentni udeo, bez obzira na broj lica u kupoprodajnom lancu.</p><p>Ako fabrika direktno prodaje krajnjem kupcu, razlike izmedu ove dve vrsteporeza nema. Medutim, cim se u tom lancu pojavi jo jedna karika, onda dolazido razlika. Ta karika izmedu krajnjeg kupca i fabrike izdaje racun na kom jejasno izraeno koja je poreska osnovica i koliki je PDV. Medutim, on nece ceotaj iznos PDV-a uplatiti dravi, nego umanjen za iznos PDV-a koji je on vec platioproizvodacu.</p><p>Opta stopa PDV, na osnovu zakona o PDV-u, za oporezivi promet dobara iusluga ili uvoz dobara u Srbiji od 1. oktobra 2012. godine iznosi 20%. Pored toga,u zakonu o PDV-u je precizirana lista dobara i usluga koja se oporezuje po posebnojstopi PDV-a od 8%. U istom zakonu je navedena lista dobara i usluga na koja sene placa PDV.</p><p>Primer 1. Porez na dodatu vrednost pri kupovini racunara iznosi 8%, dok zatehnicku robu koja radi samostalno PDV je 20%. Prodavnica racunara kupuje oduvoznika laptop po 30 000 dinara i foto aparat po ceni od 10 000 dinara. Za obaproizvoda odmah placa PDV, i sve je iskazano na sledecoj fakturi:</p></li><li><p>2</p><p>Naziv proizvoda Osnovica Procenat PDV-a PDV % UkupnoLaptop 30 000 8% 2 400 32 400Foto-aparat 10 000 20% 2 000 12 000</p><p>Ukupno 40 000 4 400 44 400</p><p>Prodavac prodaje laptop krajnjem kupcu po ceni od 40 000 dinara, a fotoaparatpo ceni od 15 000 dinara.</p><p>Racun u prodavnici koji kupac dobije izgleda otprilike ovako:</p><p>PRODAVNICA RACUNARAPIB: 123456789</p><p>Laptop1 40 000,00 40 000,00Foto-aparat1 15 000,00 15 000,00S-D: 20%SE: 8%P-D: 2 500,00PE 2 962,96PT 5 462,96E-D: 15 000,00EE 40 000,00ET 55 000,00Za uplatu 55 000,00Kartica 55 000,00Uplaceno 55 000,00Povracaj 0,0021.12.2012. - 9:45BI: 4321</p><p>Stavka S-D predstavlja optu poresku stopu, a SE posebnu poresku stopu. P-Dpredtavlja porez placen po optoj stopi, dok PE, po posebnoj stopi. PT oznacavaukupno placen porez. Prvo slovo E oznacava ukupan promet, pa tako E-D je ukupanpromet proizvoda koji se oporezuju po optoj stopi, EE ukupan promet po posebnojstopi, dok ET je ukupan promet. Pored slova -D i E, u upotrebi su jo i slova G zaproizvode koji se ne oporezuju i A za usluge.</p><p>Kako smo doli do vrednosti P-D i PE? Kako je laptop placen 40 000 dinara, utoj ceni je ukljucen PDV po stopi od 8%, pa je poreska osnovica</p><p>40 000</p><p>1 + 0, 08= 37037, 04.</p></li><li><p>3</p><p>Dakle P-D iznosi 40 000 37037, 04 = 2 962, 96. Slicno racunamo vrednost PE.Osnovica za foto aparat iznosi</p><p>15 000</p><p>1 + 0, 2= 12 500,</p><p>pa PE iznosi 15 000 12 500 = 2 500.Dakle, ukupno je placeno 5 462,96 dinara poreza, a kako je prilikom nabavke</p><p>racunara vec placeno 4 400 dinara, ostaje da se plati dravi</p><p>5 462, 96 4 400 = 1 062, 96 dinara.</p><p>Porez na dodatu vrednost - PDV</p></li></ul>