1 Program zajęć biblioterapeutycznych śYCIE JEST SZTUKĄ

  • Published on
    11-Jan-2017

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> 1</p><p>Program zaj biblioterapeutycznych YCIE JEST SZTUK, KOBIETA JEST DZIEEM SZTUKI </p><p> Agata Widzowska Pasiak Biblioteka Publiczna w Swarzdzu WSTP Na przeomie wiekw model kobiety, jej potrzeb, pragnie i miejsca, jakie zajmowaa w rodzinie, praktycznie si nie zmienia. W cakiem niedalekiej przeszoci miejscem kobiety by dom, a zajciem opieka nad dziemi. Do roli kobiet naleao tworzenie domowej atmosfery, gotowanie i dbanie o to, by wszystkie zajcia domowe byy wykonane na medal. Kobiety miay mniejsz szans na edukacj, rozwijanie wasnych zainteresowa i osiganie korzyci materialnej ze swojej pracy. Byy skazane na ask lub nieask ma, a ich warto bya oceniana poprzez pryzmat mczyzny. Wspczesna kobieta ma moliwo rozwijania swoich talentw i pokazania wiatu, e wbrew oglnej opinii, nie jest istot biern i sab, lecz przeciwnie, duo silniejsz i lepiej zorganizowan od mczyzn. Kobiety XXI wieku potrafi by samodzielne i odpowiedzialne, umiejtnie wykorzystuj swoje zalety, by wyzwoli si raz na zawsze z oglnych stereotypw dotyczcych niszej pozycji kobiety w hierarchii spoecznej. Aby rozwin skrzyda,wiele kobiet potrzebuje jednak wsparcia psychicznego, odbudowania poczucia wasnej wartoci i uwiadomienia sobie wasnych potrzeb, pragnie i moliwoci. Zaoenia programu: Zajcia s przeznaczone dla dorosych kobiet, ktre czuj si samotne, zagubione lub chciaaby czerpa rado i inspiracj poprzez kontakty z innymi kobietami. Cykl obejmuje 5 spotka. Czas trwania kadego 1,5 h. Miejscem spotka moe by czytelnia biblioteki lub wietlica Domu Kultury. Przewidywana ilo uczestnikw 12-14 osb. Program suy pogbieniu refleksji o yciu, przyjrzeniu si wasnym marzeniom, wyborom i dokonaniom. Celem nadrzdnym jest wsparcie psychiczne i aktywizacja kobiet, wskazanie drg i moliwoci rozwoju zawodowego i spoecznego oraz odkrycie wasnego potencjau i ustaleniu hierarchii wartoci. Cel poredni, to prba poszukiwania radoci, afirmacji ycia i wsplnoty z innymi kobietami. Poprzez gone czytanie tekstw literackich, identyfikacj z bohaterami i opisanymi sytuacjami, a take poprzez zajcia plastyczne i dramowe, uczestniczki bd miay szans pogbi wiedz o sobie i dostrzec nowe moliwoci rozwizywania yciowych problemw. Program powinien uskrzydla, dodawa otuchy i podnosi wiar w siebie. STRUKTURA ZAJ Spotkania maj jednolity charakter. Skadaj si z czci wprowadzajcej i waciwej- biblioterapeutycznej. Cz pierwsza przewiduje zajcia o charakterze integracyjnym, </p></li><li><p> 2</p><p>poznawczym i rozluniajcym. Cz druga obejmuje prac z tekstem, z wykorzystaniem metod sownych, technik plastycznych i dramowych. METODY, FORMY, RODKI Metody: </p><p>- sowne: gone czytanie, rozmowa, dyskusja - drama - techniki plastyczne </p><p> Formy: </p><p>- praca w krgu - praca w grupach - praca indywidualna </p><p> rodki: teksty literackie Materiay: Papier A4, 3 arkusze papieru pakowego, flamastry, kredki, balony, noyczki TYTUY SCENARIUSZY: I DZIECISTWO II KOBIECO NIEJEDNO MA IMI III BOGACTWO I SAWA IV PIKNY I BESTIA V KOBIETA IDZIE SPA BIBLIOGRAFIA: Antologia polskiej poezji piewanej, Perwersyjne R, s. Leszek Wjtowicz, Siedmiorg, Wrocaw 2002 Jordan Radiczkow, My, wrbelki, Nasza Ksigarnia 1982, Anonimowy tekst internetowy pt. Kobieta idzie spa http://www.forum.e-mama.pl/viewtopic.php?p=1505539, data dostpu 10.10.2007 Mark Twain, Pamitniki Adama i Ewy, Ossolineum, Krakw 1993 </p></li><li><p> 3</p><p> SCENARIUSZ I - DZIECISTWO </p><p> Cele: integracja grupy, powrt do wspomnie z dziecistwa, zabawa, refleksja na temat wzorcw wychowania wyniesionych z domu rodzinnego Uczestnicy: 12-14 osobowa grupa kobiet Czas trwania: 1,5h Warunki: sala umoliwiajca swobodn prac w krgu Metody: zabawy integracyjne, techniki dramowe dyskusja Materiay: duy arkusz papieru, pisaki, kartki z hasami do techniki dramowej Literatura: Jordan Radiczkow, My, wrbelki, Nasza Ksigarnia 1982, str. 14- 18 Przebieg zaj: 1. Prowadzcy wita grup i przedstawia si sowami: Mam na imi Jestem Lubi. W ten sam sposb wypowiadaj si kolejno uczestniczki. 2. Zawarcie kontraktu z grup (dobrowolno, bezpieczestwo, szacunek, dyskrecja itp.) Kada uczestniczka zapisuje swj punkt kontraktu na jednym, duym arkuszu papieru. Kontrakt wieszamy w widocznym miejscu, aby w razie potrzeby, mc si do niego odwoa. 3. Zabawa integracyjna pt. Znajd swojego partnera * Wszyscy staj w krgu. Osoba prowadzca wrcza kademu karteczk z napisem nazwy zwierzcia. Uczestnicy prbuj naladowa gosy wskazanych zwierzt i chodzc po sali, staraj si znale drug osob, ktra wydaje odgosy takie sam jak oni (czyli takie samo zwierz). Kiedy pary si dobior, mona dalej formowa wiksze grupy np. ptaki, ssaki, zwierzta domowe, lene itp. ?. Czytanie wybranego tekstu literackiego: Przez jaki czas mieszkalimy ukryci w drzewie, a ktrego dnia rodzice powiadaj: No, czas ju, ebycie si nauczyli fruwa i sami zaczli dba o swoje utrzymanie. Nasz ojciec by bardzo surowym czowiekiem, nie lubi duo mwi. Pamitam, e tego dnia wrci bardzo przygnbiony kot wyrwa mu z ogona dwa pira. Usiad na gniedzie, za-myli si, mrukn do siebie dwa trzy razy: hm, hmm!", i zacz wyrzuca nas z gniazda. Dotychczas nikt z nas nie fruwa. Pamitam, e strasznie si przeraziem, zamachaem roz-paczliwie skrzydami i kurczowo uchwyciem najbliszej gazki. Dugo jeszcze serce walio mi mocno, zanim si uspokoiem. A ojciec, nic sobie nie robic z naszego przeraenia, chwyta wrbelki jednego po drugim i wyrzuca z gniazda. Piszczay, ale fruway i ani jeden si nie zabi, cho wszystkie pospaday na ziemi. W kocu przysza kolej i na wira. wir od pocztku na si pcha si ojcu w rce, eby go wyrzuci, ale dotd ojciec jakby go nie zau-waa. A go wreszcie zauway, chwyci dziobem za szyj i tak odrzuci, e wir polecia ogonem do przodu. A lecc ogonem do przodu zacz potrzsa skrzydami i dziki temu po-trzsaniu utrzymywa si w powietrzu i nie spada. Pierwszy raz w yciu widziaem, eby wrbel fruwa na wstecznym biegu. Dotd nie tylko wrbla, ale w ogle adnego takiego ptaka nie widziaem. A wir pofruwa sobie jaki czas na wstecznym biegu, potem przekrci si i frun gow do przodu, jak wszystkie ptaki, a wreszcie wyldowa koo innych. Kiedy tak cmokaem z zachwytu i podziwiaem wira, podfrun ojciec, strzsn mnie z mojej gazki i jak kamie poleciaem w d. No tak, ale szybko wziem si w gar, zaczem potrzsa skrzydami, chwyciem si powietrza i zu-penie lekko opuciem si na ziemi. A z gry sysz gos Dobrodzieju kci si z ojcem: </p></li><li><p> 4</p><p> Ani si wa mnie tkn, dobrodzieju, jeszcze si taki nie urodzi, co miaby mnie fruwania uczy! Ani si wa! Ale ojciec, nawet nie suchajc, odrzuci go daleko, a Dobrodzieju ledwo zdy spa na ziemi, z miejsca zacz jej robi wymwki, e jest zbyt twarda. e te musia trafi na kamie. Dobrodzieju rozpiszcza si wrbel nad kamieniem nie moge to si troch odsun, skoro widziae, e lec prosto na ciebie? Wtedy doczyli do nas ojciec z matk. Ojciec umiechajc si zapyta napuszony: No, jak tam, zuchy? A my odpowiedzielimy jeszcze bardziej napuszeni: Wspaniale! Ale ojciec chyba nie wierzy, e tak wspaniale, bo zapyta jeszcze, czy bardzo mocno bij nam serca, a my odpowiedzielimy, e wal jak motem. No to, chopcy powiedzia ojciec nauczylicie si ju fruwa, wybaczcie, e byem wobec was nieco surowy, ale nie ma nauki bez surowoci! A mama ze swojej strony dodaa, e jeli czowiek bdzie si pieci, to nigdy nie nauczy si ani fruwa, ani zarabia na swoje utrzymanie. Oboje zaczli nam udziela lekcji, jak mamy zdobywa poywienie, jak schwyta mrwk, a jak dogoni leccego owada w ogle uczyli nas tego wszystkiego, co powinien wiedzie kady wrbelek, jeli chce nie umrze z godu. I przykazali nam nasi rodzice, bymy byli w nieustannym ruchu i cigali wszystko, co wok nas jest w ruchu wtedy nasz st bdzie zawsze suto zastawiony. Nic na tym wiecie nie przychodzi atwo. Syszaem wielekro, jak mwiono o kim, e yje sobie niczym niebieski ptaszek, adnych trosk, adnych zmartwie, adnych obowizkw, tylko fruwa sobie po caych dniach i podpiewuje. Od razu musz was wyprowadzi z bdu. Jeszcze przed wschodem soca zabieramy si do pracy, jak dzie dugi uganiamy si, eby zdoby co do jedzenia, a gdy przychodzi wiosna, musimy zbudowa gniazda, wychowa dzieciaki, nauczy je fruwania itd., itp. I przyznam si, e kiedy wracam wieczorem, ju ledwo macham skrzydami jestem zupenie wykoczony... 4. Praca z tekstem: a. Rozmowa na temat dowiadcze z dziecistwa: na czym polegao wychowanie? Kto dominowa, wrbelek- ojciec, czy wrbelek -matka? Jakie panoway wzorce w rodzinnym gniedzie? b. Technika twrcza: Narysuj kogo, kto nauczy ci fruwa. c. Omawianie rysunkw. d. Technika dramowa: uczestnicy odliczaj A, B, A, B Osoby A wchodz w rol wrbelka-matk, osoby B wcielaj si w rol wrbelka- ojca. Otrzymuj od prowadzcego kartki z nakazami, zakazami i negatywnymi stwierdzeniami.(Nie garb si!, Jeste beznadziejny! Nie uda ci si! Za kar nie dostaniesz deseru!) Tylko jeden rodzic dostaje kartk z pozytywami.(Kocham ci!, Jestem z ciebie dumny! Itp.) Jedna para udaje dzieci-pisklta. Dzieci siadaj na krzesach w rodku krgu. Nad nimi stoj matki i ojcowie, ktrzy odczytuj kwestie z wylosowanych kartek. Powtarzaj to kilkakrotnie, z coraz wikszym nateniem. e. Rozmowa o emocjach, jakie si wytworzyy. Co czuy pisklta? Czy twarde wychowanie przynosi efekty? Czy wzmocnienia pozytywne s potrzebne? 5. Ewaluacja: Technika zda niedokoczonych: Zajcia podobay mi si, poniewa. lub Zajcia nie podobay mi si, poniewa </p></li><li><p> 5</p><p> Magorzata Jachimska Grupa bawi si i pracuje, wyd. Unus, Wabrzych1994 SCENARIUSZ II KOBIECO NIEJEDNO MA IMI Cele: prba okrelenia wasnej tosamoci i kobiecoci, uwiadomienie sobie kompleksw i stereotypw okrelajcych pe, odkrycie osobistego potencjau, wasnych ogranicze i kompleksw Uczestnicy: 12-14 osobowa grupa kobiet Czas trwania: 1,5h Warunki: sala umoliwiajca swobodn prac w krgu Metody: techniki dramowe, dyskusja, zajcia twrcze Materiay: trzy arkusze pakowego papieru, flamastry, kredki, noyczki, kartki z wypisanymi wersami tekstu, paski papieru do ewaluacji Literatura: Antologia polskiej poezji piewanej, Perwersyjne R, s. Leszek Wjtowicz, Siedmiorg, Wrocaw 2002 Przebieg zaj: 1. Zabawa na rozgrzewk: uczestniczki maj za zadanie zajrze do swoich torebek i wybra jeden jedyny przedmiot, ktry kojarzy im si ze sowem kobieco. Kady po kolei pokazuje wybrany przedmiot i uzasadnia dlaczego kojarzy si on z kobiecoci. 2. Czytanie wybranego tekstu literackiego: Perwersyjne R Niewinny fioek Sodki anioek liczny puszysty kocioek To ja Facetw mnstwo Patrzy jak w bstwo Nie jest to adne oszustwo A ha! Ta babska tuszcza Podle przypuszcza e si Ewusia puszcza Kln si na dusz Wcale nie musz Bo kady leci jak guszec A ha! To erotycznie brzmice R Straszliwy postrach mskich sfer Prawdziwy postrach mskich sfer To perwersyjne R To erotycznie brzmice R Prawdziwy postrach mskich sfer Stracecw pcha na dzy er To perwersyjne R </p><p> Kto nie docenia Takiego brzmienia atwo si zmienia w jelenia A ha! Cho si indyczy Zoci i syczy azi jak wgorz na smyczy A ha! Cuda nie cuda Zawsze si uda Taka ju ze mnie paskuda Take na scenie Mam powodzenie Niepowtarzalne szalenie A ha! To erotycznie brzmice R Straszliwy postrach mskich sfer Prawdziwy postrach mskich sfer To perwersyjne R To erotycznie brzmice R Prawdziwy postrach mskich sfer Stracecw pcha na dzy er To perwersyjne R </p></li><li><p> 6</p><p> 3. Praca z tekstem: a. Kada uczestniczka wypisuje na kartce to, co uwaa za swoje seksowne R Kartki zatrzymuje si dla samych siebie. b. Technika plastyczna- twrcza: grupa dzieli si na trzy podgrupy. Kada z nich otrzymuje duy pakowy papier, flamastry, kredki i po jednym wersie z tekstu: Niewinny fioek, liczny puszysty kicioeki Prawdziwy postrach mskich sfer. Zadaniem kadej grupy jest namalowanie zadanej kobiety, ze wszystkimi jej atrybutami. Rysunki podpisujemy tekstem z kartki. Gdy prace s gotowe, kada grupa omawia swj projekt. c. Technika dramowa: w miejscu narysowanej gowy wycinamy dziur na tyle du, by uczestniczki mogy przystawia do niej swoja twarz. Kada z kobiet wybiera sobie dowoln posta, przykada swoj twarz i koczy zdanie: Moim najseksowniejszym R jest. d. Rozmowa: Dlaczego wybraam t, a nie inn posta? Jak widz swoj seksualno i kobieco? Czy ona im pomaga, czy przeszkadza w yciu? 5. Zakoczenie: kada z uczestniczek wymienia jedno uczucie z jakim koczy zajcia. Prowadzcy wypisuje je na tablicy. 6. Ewaluacja: Uczestniczki pisz na paskach papieru krtk opini o zajciach i wrzucaj je do pudeka. </p></li><li><p> 7</p><p> SCENARIUSZ III - BOGACTWO I SAWA </p><p> Cele: okrelenie wasnych aspiracji i de, refleksja nad osobistym systemem wartoci Uczestnicy: 12-14 osobowa grupa kobiet Czas trwania: 2h Warunki: sala umoliwiajca swobodn prac w krgu Metody: techniki dramowe, dyskusja, zajcia twrcze Materiay: papier, flamastry, kredki, przygotowane kartki A4 z wypisanymi nazwiskami sawnych kobiet Literatura: Jordan Radiczkow, My, wrbelki, Nasza Ksigarnia 1982, str. 145- 154 (sawa), str. 67-73 (bogactwo) Przebieg zaj: 1.Czytanie tekstu o sawie. Czowiek nigdy nie wie, kiedy stanie si sawny; po prostu pewnego ranka otwiera oczy i przecigajc si w gniedzie, uwiadamia sobie, e jest sawny. Gdyby go zapyta, czym si wsawi, nie umiaby ci tego dokadnie wytumaczy, ale czuje z ca pewnoci, e jest sawny. Nie ulega wtpliwoci, e sawny czowiek jest duo bardziej wartociowy od takiego, ktry sawny nie jest Pewnego ranka Piuk obudzi si w gniedzie cakowicie sawny. Poprzedniego dnia przyprowadzi do nas chrzszcza zwanego koziorg dbosz. Nikt z nas dotd nie zapa takiego chrzszcza. [] Piuk pooy si spa najzwyczajniejszy, jak my wszyscy, a rankiem przecign si w gniedzie i ju by sawny dziki temu koziorogowi dboszowi. My ledwo wstalimy, natychmiast zabralimy si do pracy, a Piuk do niczego si nie zabiera, bo ju jest sawny. Trudna sprawa skary si z gniazda. Sawny czowiek otwiera oczy i zupenie nie wie, za co ma si wzi! I rzeczywicie za co ma si wzi? amiemy sobie gowy, eby mu co podsun, ale nic nie moemy wymyli. Z pomoc przysza po-mieciuszka. Ledwo dowiedziaa si, w czym rzecz, natychmiast orzeka, e Piuk powinien rozdawa autografy. Sawnemu czowiekowi nie wypada robi nic innego, tylko rozdawa autografy. Choby nawet nie chcia, bd go zmusza, eby si na wszystkim podpisywa, bd go zatrzymywa, otacza zewszd i w aden sposb nie pozwol mu si wymkn bez autografu. Nie ma si co zastanawia mwia po-mieciuszka. Po prostu ruszasz w wiat i rozdajesz autografy! Och, gdybym tak ja bya sawna, och, rozdawaabym tylko i wycznie autografy! [] Piuk przeciga si w gniedzie w najbardziej sawny sposb i szykuje do rozdawania autografw. Gdzie mam si podpisa? pyta. Id, podpisz si mwi na bagau wira. Gdy wir poleci na Ksiyc, zaniesie tam i twj autograf. Czowiek, ktry schwyta kozioroga dbosza, wart jest wysania autografu na Ksiyc! Piuk posucha, poszed i podpisa si. Po czym wyruszy w wiat, by rozdawa autografy, i na dugo znikn nam z oczu. Gdy przygldalimy si przejedajcemu koo naszego drzewa pocigowi, na lokomotywie wi-dzielimy autograf Piuka. I rozmaite autokary przejeday nasz drog, i najrozmaitsze samochody, i powiem wam, e na wszystkich wida byo autografy Piuka. Siedzimy stale przy drodze, a po niej chodzi Bg wie nie co! A co po niej przejdzie, widzimy na tym Piukowy podpis. Niech si podpisuje mwimy sobie. To nie ka...</p></li></ul>