1 Tomislav Bekec - 10 Najvecih Gresaka u Vodenju Prodaje

  • Published on
    09-Aug-2015

  • View
    59

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>10 najveih greaka u voenju prodajeTomislav Bekec Zagreb, 28.05.2009.</p> <p>Koniari ili pokretai?</p> <p>Prodajni tim je slika i prilika nas kao prodajnih managera!</p> <p>1. Tko postaje voditelj prodaje?</p> <p>Najbolji prodava!!! Najsnanije oruje postaje najslabiji dio : EGO! Fokus prodavaa vs. fokus voditelja!</p> <p>1. Tko postaje voditelj prodaje?</p> <p>Najbolji igra postaje najbolji trener ?!</p> <p>Lovac vs. farmerNagradite najbolje prodavae na drugi nain!</p> <p>2. Selekcija ljudi u timu</p> <p>Biram ljude najslinije sebi Biram ljude koji me ne mogu ugroziti Prodajna organizaicija nikada nee biti jaa od prodavaa koje ste VI selekcionirali i zaposlili!</p> <p>3. Management trap</p> <p>IVAN 160</p> <p>MARKO80</p> <p>DUNJA60</p> <p>ZORAN90</p> <p>ANA110</p> <p>PLAN = 500</p> <p>3. Management trap</p> <p>IVAN 0</p> <p>MARKO120</p> <p>DUNJA100</p> <p>ZORAN130</p> <p>ANA150</p> <p>PLAN = 500</p> <p>3. Management trap</p> <p>Tko je bolji voditelj? Voditelj najbolji prodava = najvei koniar tima</p> <p>Zatvoreni krugVa posao nije prodavati, ve voditi i razvijati svoje ljude! Va uspjeh je kada su oni uspjeni!</p> <p>4. Odgovornost</p> <p>Uspjeh mojih ljudi je moja odgovornost kao voditelja! Motivacija? Kako da motiviram svoje prodavae???</p> <p>4. Odgovornost</p> <p>Moji ljudi ne postiu rezultate - nisu motivirani Problem u motivaciji ili znanju i vjetinama? Da li je moje da ih motiviram i kako da to napravim?</p> <p>4. Odgovornost</p> <p>1/3 moja kao voditelja - to se moe, oekivanja, prvi koraci</p> <p>1/3 prodava - eli li ?1/3 moja kao voditelja - pruim sve resurse da bude uspjean - podrka</p> <p>5. Fokus na problematinePosvetite svoje vrijeme i energiju najboljim prodavaima i najveim potencijalima</p> <p>Koja djeca dobijaju vau panju i to im time poruujemo?</p> <p>6. Fokus na razultat, a ne na aktivnosti</p> <p>Zabijte GOL!!! Rezultat je posljedica aktivnosti</p> <p>Usmjerite ljude na aktivnosti koje vode rezultatuto se mjeri, to se i napravi!</p> <p>7. Nejasno komunicirani fokus i ciljevi</p> <p>Znaju li ljudi kako ostvariti svoje ciljeve?Koji su prioriteti proizvoda i kupaca?</p> <p>8. Voenje prodaje iz ureda uz ExcellKako moete razviti ljude ako ne znate to rade na terenu? Kako ete upoznati trite ako niste na njemu? Zajednike posjete i razvoj ljudi na terenu!</p> <p>9. Kontrola</p> <p>Razvijte svoj tim i prepustite im odgovornost! Response - ability Kontrola je posljedica vae nesigurnosti u sebe, a ne u svoj tim.</p> <p>10. What monkey seesKako vi tretirate svoje ljude tako oni tretiraju svoje kupce! Ne traite vie od svojih ljudi od onog to ste i sami spremni dati. Ako prodavai gledaju prema vama, onda im je prema kupcima okrenuta</p> <p>Koniari ili pokretai?</p> <p>Izbor je VA!</p>

Recommended

View more >